EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0257

Cauza T-257/22: Acțiune introdusă la 13 mai 2022 — Yanukovych/Consiliul

JO C 257, 4.7.2022, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 257, 4.7.2022, p. 32–33 (GA)

4.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 257/36


Acțiune introdusă la 13 mai 2022 — Yanukovych/Consiliul

(Cauza T-257/22)

(2022/C 257/47)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Sankt Petersburg, Rusia) (reprezentant: B. Kennelly, Barrister)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2022/376 a Consiliului din 3 martie 2022 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/375 din 3 martie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (2), în măsura în care acestea se aplică reclamantului; și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe faptul că Consiliul nu a verificat și nu putea verifica că decizia sau deciziile autorităților ucrainene pe care s-a bazat la includerea pe listă a reclamantului au fost adoptate în conformitate cu drepturile sale fundamentale la apărare și la protecție jurisdicțională efectivă, conferite de dreptul Uniunii.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că Consiliul a săvârșit erori vădite de apreciere atunci când a stabilit că a fost îndeplinit criteriul de desemnare. În special, Consiliul a acceptat materialul furnizat de autoritățile ucrainene fără o examinare corespunzătoare și/sau fără să țină seama de inexactitățile identificate de reclamant. Consiliul ar fi trebuit să efectueze verificări suplimentare și să solicite alte dovezi de la autoritățile ucrainene în lumina observațiilor prezentate de reclamant și a probelor dezincriminatoare invocate de acesta, dar investigațiile limitate ale Consiliului au fost insuficiente. În consecință, nu există o bază factuală suficient de solidă pentru sancțiunile din 2022.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe faptul că au fost încălcate drepturile de proprietate ale reclamantului în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât, printre altele, măsurile restrictive reprezintă o restrângere nejustificată, inutilă și disproporționată a acestor drepturi, deoarece: (i) nu există niciun indiciu că se consideră că orice fonduri pretins deturnate de reclamant au fost transferate în afara Ucrainei; (ii) măsurile interne ucrainene ar fi în mod clar adecvate și suficiente; și (iii) măsurile restrictive sunt în vigoare de opt ani și au fost impuse în cadrul unei urmăriri penale care, în mod evident, este în realitate blocată și/sau cel puțin în stagnare completă și pe care Consiliul nu a încercat să se bazeze în cei doi ani precedenți.


(1)  JO 2022, L 70, p. 7.

(2)  JO 2022, L 70, p. 4.


Top