EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0376

Cauza C-376/21: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 16 iunie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh” 2014-2020/Obshtina Razlog [Trimitere preliminară – Atribuirea contractelor de achiziții publice – Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 – Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 – Inaplicabilitate în cazul contractelor de achiziții publice încheiate de state membre și finanțate din resurse provenite din fonduri structurale și de investiții europene – Directiva 2014/24/UE – Trimitere directă și necondiționată în legislația națională la dispoziții ale dreptului Uniunii – Aplicabilitate în cazul unui contract a cărui valoare estimată este inferioară pragului stabilit de directivă – Articolul 32 alineatul (2) litera (a) – Posibilitatea unei autorități contractante de a adresa o invitație de participare la o procedură de negociere fără publicare prealabilă unui singur operator economic, după ce a constatat nereușita unei proceduri deschise anterioare – Obligație de a menține condițiile inițiale ale contractului fără a introduce modificări substanțiale]

OJ C 303, 8.8.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 303/8


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 16 iunie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh” 2014-2020/Obshtina Razlog

(Cauza C-376/21) (1)

(Trimitere preliminară - Atribuirea contractelor de achiziții publice - Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 - Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 - Inaplicabilitate în cazul contractelor de achiziții publice încheiate de state membre și finanțate din resurse provenite din fonduri structurale și de investiții europene - Directiva 2014/24/UE - Trimitere directă și necondiționată în legislația națională la dispoziții ale dreptului Uniunii - Aplicabilitate în cazul unui contract a cărui valoare estimată este inferioară pragului stabilit de directivă - Articolul 32 alineatul (2) litera (a) - Posibilitatea unei autorități contractante de a adresa o invitație de participare la o procedură de negociere fără publicare prealabilă unui singur operator economic, după ce a constatat nereușita unei proceduri deschise anterioare - Obligație de a menține condițiile inițiale ale contractului fără a introduce modificări substanțiale)

(2022/C 303/10)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Recurent: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh” 2014-2020

Intimată: Obshtina Razlog

Dispozitivul

1)

Articolul 160 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, și articolul 102 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 2015, trebuie interpretate în sensul că nu se aplică procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziții publice organizate de autoritățile contractante ale statelor membre nici chiar atunci când aceste contracte sunt finanțate din resurse provenite din fonduri structurale și de investiții europene.

2)

Articolul 32 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2170 al Comisiei din 24 noiembrie 2015, coroborat cu articolul 18 alineatul (1) din această directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul delegat 2015/2170, trebuie interpretat în sensul că o autoritate contractantă poate, în cadrul unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, să se adreseze unui singur operator economic atunci când această procedură reia, fără o modificare substanțială, condițiile inițiale ale contractului menționate într-o procedură deschisă anterioară care a fost închisă pentru motivul că singura ofertă prezentată era neadecvată, chiar dacă obiectul contractului în cauză nu prezintă în mod obiectiv particularități care să justifice încredințarea executării sale exclusiv acestui operator.


(1)  JO C 391, 27.9.2021.


Top