EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0648

Cauza T-648/19: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2019 – Nike European Operations Netherlands și Converse Netherlands/Comisia

JO C 413, 9.12.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 413/57


Acțiune introdusă la 26 septembrie 2019 – Nike European Operations Netherlands și Converse Netherlands/Comisia

(Cauza T-648/19)

(2019/C 413/69)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Nike European Operations Netherlands (Hilversum, Țările de Jos) și Converse Netherlands (Amsterdam, Țările de Jos) (reprezentanți: R. Martens și D. Colgan, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea, în întregime, a deciziei de deschidere atacate, și anume Decizia Comisiei din 10 ianuarie 2019 de a iniția procedura oficială de investigare în cazul privind ajutorul de stat SA.51284 (2018/NN) – Țările de Jos– Posibil ajutor de stat în favoarea Nike (1); și

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) și a articolului 108 alineatul (2) TFUE, a articolului 1 litera (d), a articolului 1 litera (e) și a articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 (2) de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 TFUE, a articolului 41 alineatul (1) și a articolului 41 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a principiului bunei administrări și a principiului egalității de tratament, prin săvârșirea unei erori de drept în evaluarea preliminară a caracterului de ajutor al măsurilor în litigiu.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1), a articolului 108 alineatul (2) și a articolului 296 alineatul (2) TFUE, a articolului 41 alineatul (1) și a articolului 41 alineatul (2) litera (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 TFUE, întrucât nu a furnizat suficiente motive pentru a considera că măsurile în litigiu îndeplinesc toate elementele unui ajutor de stat, în special de ce acestea ar trebui considerate selective.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 296 alineatul (2) TFUE, a articolului 41 alineatul (1) și a articolului 41 alineatul (2) litera (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a articolului 6 alineatul (1) și a articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 TFUE, întrucât a inițiat o procedură oficială de investigare și nu a motivat suficient existența unui ajutor de stat, în măsura în care nu existau dificultăți pentru a continua investigația preliminară.


(1)  JO 2019, C 226, p. 31.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9)


Top