EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0256

Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 24 noiembrie 2021 (Extras).
Bashar Assi împotriva Consiliului Uniunii Europene.
Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Înghețare a fondurilor – Erori de apreciere – Proporționalitate – Drept de proprietate – Dreptul de a desfășura o activitate economică – Abuz de putere – Obligația de motivare – Dreptul la apărare – Dreptul la un proces echitabil.
Cauza T-256/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:818

 HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra)

24 noiembrie 2021 ( *1 )

„Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Înghețare a fondurilor – Erori de apreciere – Proporționalitate – Drept de proprietate – Dreptul de a desfășura o activitate economică – Abuz de putere – Obligația de motivare – Dreptul la apărare – Dreptul la un proces echitabil”

În cauza T‑256/19,

Bashar Assi, cu domiciliul în Damasc (Siria), reprezentat de L. Cloquet, avocat,

reclamant,

împotriva

Consiliului Uniunii Europene, reprezentat de S. Kyriakopoulou și V. Piessevaux, în calitate de agenți,

pârât,

având ca obiect o cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE, prin care se urmărește anularea Deciziei de punere în aplicare (PESC) 2019/87 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO 2019, L 18 I, p. 13), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/85 al Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO 2019, L 18 I, p. 4), a Deciziei (PESC) 2019/806 a Consiliului din 17 mai 2019 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO 2019, L 132, p. 36), a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/798 al Consiliului din 17 mai 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO 2019, L 132, p. 1), a Deciziei (PESC) 2020/719 a Consiliului din 28 mai 2020 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO 2020, L 168, p. 66) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/716 al Consiliului din 28 mai 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO 2020, L 168, p. 1), în măsura în care aceste acte îl privesc pe reclamant,

TRIBUNALUL (Camera a patra),

compus din domnii S. Gervasoni, președinte, L. Madise și J. Martín y Pérez de Nanclares (raportor), judecători,

grefier: domnul L. Ramette, administrator,

având în vedere faza scrisă a procedurii și în urma ședinței din 22 octombrie 2020,

pronunță prezenta

Hotărâre ( 1 )

Istoricul cauzei și situația de fapt ulterioară introducerii acțiunii

[omissis]

12

Prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/87 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255 (JO 2019, L 18 I, p. 13) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/85 al Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 36/2012 (JO 2019, L 18 I, p. 4) (denumite în continuare, împreună, „actele inițiale”), numele reclamantului a fost inserat la punctul 270 din tabelul A din listele cu numele persoanelor, entităților și organismelor vizate de măsurile restrictive, care figurează în anexa I la Decizia 2013/255 și în anexa II la Regulamentul nr. 36/2012 (denumite în continuare, împreună, „listele în discuție”), cu menționarea următoarelor motive:

„Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei, având și rolul de partener fondator al companiei aeriene Fly Aman și de președinte al consiliului de administrație al «Aman [Dimashq]», societate mixtă implicată în realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Assi beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin funcția sa de președinte al consiliului de administrație al «Aman [Dimashq]».”

[omissis]

16

La 17 mai 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/806 de modificare a Deciziei 2013/255 (JO 2019, L 132, p. 36), care a prelungit aplicarea acestei din urmă decizii până la 1 iunie 2020; în aceeași zi, Consiliul a adoptat de asemenea Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/798 privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 36/2012 (JO 2019, L 132, p. 1) (denumite în continuare, împreună, „actele de menținere din anul 2019”). Numele reclamantului a fost menținut la punctul 270 din tabelul A din listele în discuție pe baza unor motive identice cu cele care figurează în actele inițiale (denumite în continuare „motivele din anul 2019”).

[omissis]

21

La 28 mai 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/719 de modificare a Deciziei 2013/255 (JO 2020, L 168, p. 66), care a prelungit aplicarea acestei din urmă decizii până la 1 iunie 2021, și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/716 privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 36/2012 (JO 2020, L 168, p. 1) (denumite în continuare, împreună, „actele de menținere din anul 2020”). Numele reclamantului a fost menținut la punctul 270 din tabelul A din listele în discuție, pentru motive parțial diferite de cele precizate în actele de menținere din anul 2019 (denumite în continuare „motivele din anul 2020”). Consiliul a justificat adoptarea măsurilor restrictive în privința lui prin menționarea următoarelor motive:

„Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei, având și rolul de partener fondator al companiei aeriene Fly Aman și, până în luna mai 2019, de președinte al Consiliului de administrație al «Aman [Dimashq]», societate mixtă implicată în realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Assi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau îi acordă sprijin acestuia prin intermediul activităților sale de afaceri. La [30 ianuarie 2020], a înființat societatea «Aman Facilities» împreună cu Samer Foz și în numele acestuia.”

[omissis]

Procedura și concluziile părților

23

Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 15 aprilie 2019, reclamantul a introdus prezenta acțiune având ca obiect anularea actelor inițiale, în măsura în care aceste acte îl privesc.

24

Prin înscrisul separat depus la grefa Tribunalului la 30 iulie 2019, reclamantul a adaptat cererea introductivă, în temeiul articolului 86 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, astfel încât aceasta să aibă ca obiect și anularea actelor de menținere din anul 2019, în măsura în care aceste acte îl privesc. Reclamantul a reiterat de asemenea capetele de cerere care figurau în cererea introductivă.

25

La 8 august 2019, Consiliul a depus la grefa Tribunalului memoriul în apărare și observațiile cu privire la primul memoriu în adaptare.

26

Replica a fost depusă la 1 octombrie 2019.

27

Prin Decizia din 17 octombrie 2019, președintele Tribunalului a reatribuit cauza, în temeiul articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, unui nou judecător raportor, care face parte din Camera a patra.

28

Duplica a fost depusă la 8 ianuarie 2020.

29

Faza scrisă a procedurii a fost terminată la 8 ianuarie 2020.

30

În cadrul măsurilor de organizare a procedurii prevăzute la articolul 89 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul de procedură, Tribunalul a solicitat Consiliului, la 22 iulie 2020, să răspundă la o serie de întrebări. Consiliul a răspuns la întrebări în termenul stabilit.

31

Prin înscrisul separat depus la grefa Tribunalului la 13 august 2020, reclamantul a adaptat pentru a doua oară cererea introductivă, în temeiul articolului 86 din Regulamentul de procedură, astfel încât aceasta să aibă ca obiect și anularea actelor de menținere din anul 2020, în măsura în care aceste acte îl privesc. Reclamantul a reiterat de asemenea capetele de cerere care figurau în cererea introductivă, precum și în primul memoriu în adaptare și a prezentat noi argumente.

32

La 2 octombrie 2020, Consiliul și‑a prezentat observațiile cu privire la al doilea memoriu în adaptare.

33

Pledoariile părților și răspunsurile acestora la întrebările adresate de Tribunal au fost ascultate în ședința care a avut loc la 22 octombrie 2020.

34

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea actelor inițiale, a actelor de menținere din anul 2019 și a actelor de menținere din anul 2020 (denumite în continuare, împreună, „actele atacate”), în măsura în care îl privesc;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

35

Consiliul solicită Tribunalului:

respingerea acțiunii;

obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată;

cu titlu subsidiar, în ipoteza în care Tribunalul ar anula actele atacate în măsura în care îl privesc pe reclamant, dispunerea menținerii efectelor Deciziei de punere în aplicare 2019/87, precum și ale Deciziilor 2019/806 și 2020/719 în măsura în care acestea îl privesc pe reclamant, până la momentul la care începe să producă efecte anularea Regulamentelor de punere în aplicare 2019/85, 2019/798 și 2020/716 în măsura în care acestea îl privesc pe reclamant.

În drept

[omissis]

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe erori de apreciere

82

În primul rând, reclamantul contestă că este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. În această privință, el contestă elementele reținute de Consiliu pentru a include numele său în listele în discuție. În special, reclamantul arată că este un simplu salariat, angajat de Aman Holding JSC. El recunoaște că, în cadrul atribuțiilor sale, a fost însărcinat să reprezinte Aman Holding în consiliul de administrație al Aman Damascus JSC (denumită în continuare „Aman Dimashq”) și a îndeplinit funcția de președinte al consiliului de administrație al acestei din urmă societăți. Cu toate acestea, el susține că a demisionat din funcția sa în cadrul Aman Holding și că, în consecință, în cadrul atribuțiilor sale, nu mai reprezintă această societate ca membru al consiliului de administrație al Aman Dimashq. În acest sens, el arată că Aman Dimashq nu este o societate mixtă care beneficiază de sprijinul regimului și că, în cadrul proiectului Marota City, el nu a exploatat terenuri expropriate aparținând unor persoane strămutate de conflictul din Siria, fapt care le‑ar fi împiedicat să își recâștige căminul. În replică, el susține că terenurile pe care urmează să fie dezvoltat proiectul Marota City nu au fost teatrul unor confruntări între forțele de opoziție și regimul sirian, iar cartierele din Damasc (Siria) situate în această zonă nu au fost niciodată distruse în timpul conflictului armat care a avut loc în Siria. În sfârșit, el neagă că deține vreo participație în societatea mixtă Aman Dimashq. În plus, reclamantul contestă, pe de o parte, că deține o participație în Fly Aman și, pe de altă parte, că este un partener fondator al acestei societăți, deoarece, înainte ca înființarea Fly Aman să producă efecte, el a fost înlocuit ca fondator și acționar.

83

În al doilea rând, în ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, reclamantul contestă noul motiv de includere a numelui său și susține, în această privință, că poziția sa în cadrul Aman Facilities OPLLC nu este de natură să îi confere calitatea de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, întrucât această societate dispune de un capital mic și operează într‑un domeniu de activitate limitat. În plus, Aman Facilities nu ar constitui o sucursală sau o filială a Aman Holding și nu ar fi susținută de aceasta din urmă sau de domnul Foz.

84

În al treilea rând, reclamantul contestă că are o legătură cu regimul sirian.

85

În al patrulea rând, reclamantul susține că niciunul dintre înscrisurile din documentul WK 50/2019 INIT nu face referire la legătura sa pretinsă cu regimul sirian, ci aceste înscrisuri îl privesc în principal pe domnul Foz.

86

Consiliul contestă argumentele reclamantului.

Considerații introductive

[omissis]

94

Trebuie amintit, așa cum rezultă din cuprinsul punctelor 50 și 51 de mai sus, că includerea numelui reclamantului se întemeiază, pe de o parte, pe criteriul definit la articolul 27 alineatul (2) litera (a) și la articolul 28 alineatul (2) litera (a) din Decizia 2013/255, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2015/1836, și la articolul 15 alineatul (1a) litera (a) din Regulamentul nr. 36/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 2015/1828 (criteriul omului de afaceri important care acționează în Siria), și, pe de altă parte, pe criteriul definit la articolul 27 alineatul (1) și la articolul 28 alineatul (1) din decizia menționată și la articolul 15 alineatul (1) litera (a) din regulamentul amintit (criteriul asocierii cu regimul).

[omissis]

Cu privire la statutul de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria

115

Trebuie să se verifice dacă ansamblul elementelor de probă prezentate de Consiliu îndeplinește sarcina probei care îi revine acestuia în temeiul jurisprudenței amintite la punctul 89 de mai sus și constituie, astfel, o serie de indicii suficient de concrete, precise și concordante pentru a susține primul motiv de includere.

116

În această privință, Consiliul a considerat că reclamantul este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria ca urmare a intereselor și a activităților pe care le are în mai multe sectoare ale economiei Siriei. În ceea ce privește actele inițiale și actele de menținere din anul 2019, elementele de probă prezentate de Consiliu în documentul WK 50/2019 INIT se raportează la trei activități, și anume la statutul său de partener fondator al companiei aeriene Fly Aman, apoi la statutul său de președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq, societate mixtă implicată în proiectul Marota City, și, în sfârșit, la funcțiile sale în cadrul Aman Holding care sunt legate de statutul său de președinte al consiliului de administrație menționat anterior. În ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, în plus față de activitățile amintite mai sus, elementele de probă suplimentare prezentate de Consiliu în documentul WK 3599/2020 REV 1 menționează înființarea de către reclamant a Aman Facilities împreună cu domnul Foz și în numele acestuia.

117

Prin urmare, trebuie să se examineze fiecare dintre aceste elemente.

– Cu privire la statutul de partener fondator al Fly Aman

118

În ceea ce privește motivul care figurează în actele atacate referitor la statutul de partener fondator al Fly Aman, din elementele de probă provenite de pe site‑urile internet „Aliqtisadi”, „Eqtsad News” și „7al.net” reiese că reclamantul este un partener fondator al Fly Aman. În plus, site‑ul internet „7al.net” precizează că Ministerul Comerțului Intern și al Protecției Consumatorilor sirian a ratificat actul constitutiv al Fly Aman, în care reclamantul deține 10 % din titlurile de participare.

119

În această privință, pe de o parte, reclamantul contestă că deține o participație la Fly Aman și susține că, în orice caz, aceasta ar fi minoritară. În susținerea afirmației sale, el prezintă prima versiune a actului constitutiv al Fly Aman, datată 22 februarie 2018 și semnată de conducerea siriană a întreprinderilor, și certificatul de înregistrare al Fly Aman din data de 28 mai 2018. Pe de altă parte, reclamantul contestă că este fondator al Fly Aman și susține că, înainte ca înființarea Fly Aman să producă efecte, societatea B l‑a înlocuit ca asociat fondator.

120

Trebuie arătat că certificatul de înregistrare al Fly Aman din 28 mai 2018 menționează că fondatorii întreprinderii sunt domnul Al Zoubi și societatea B. În plus, din el rezultă că societatea B este acționar al Fly Aman alături de domnul Al Zoubi. În schimb, numele reclamantului nu este menționat în acest certificat. Cu toate acestea, prima versiune a actului constitutiv al Fly Aman, datată 22 februarie 2018 și semnată de conducerea siriană a întreprinderilor, îl desemnează pe reclamant drept fondator și partener al Fly Aman și menționează că acesta deține 10 % din capitalul întreprinderii. În această privință, trebuie remarcat că reclamantul nu a demonstrat că actul constitutiv din 22 februarie 2018 al Fly Aman nu a produs efecte juridice între data acestuia și data certificatului de înregistrare din 28 mai 2018, ca urmare a faptului că societatea nu ar fi fost constituită, deși actul său constitutiv a fost ratificat de conducerea siriană a întreprinderilor. În schimb, el a confirmat în ședință că nu era vorba despre o primă versiune, ci chiar despre actul constitutiv definitiv al Fly Aman, în așteptarea înregistrării la conducerea siriană a întreprinderilor. În sfârșit, reclamantul recunoaște că nu a adus probe referitoare la transferul titlului său către societatea B, desemnată partener fondator în certificatul de înregistrare din data de 28 mai 2018. Or, trebuie amintit că numele reclamantului a fost inclus în listele în discuție ca urmare a statutului său de partener fondator al companiei aeriene Fly Aman, iar nu în calitate de simplu acționar. În orice caz, reclamantul se contrazice în înscrisurile sale, întrucât, deși contestă că este acționar, recunoaște că este unul dintre ei prin faptul că susține că nu ar fi decât un acționar minoritar. Pe de altă parte, în ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, trebuie adăugat că elementele de probă provenite de pe site‑urile internet „Aliqtisadi” și „Eqtsad News”, rezultate din documentul WK 3599/2020 REV 1, menționează că reclamantul este un partener fondator al Fly Aman.

121

Reiese din ceea ce precedă că reclamantul nu a reușit să repună în discuție motivul potrivit căruia el era un partener fondator al Fly Aman la momentul constituirii acesteia la 22 februarie 2018. Astfel, motivul de includere referitor la faptul că reclamantul este un partener fondator al companiei aeriene Fly Aman, prezent în actele atacate, este fără îndoială fondat.

– Cu privire la statutul de președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq

[omissis]

127

În al doilea rând, cu privire la actele de menținere din anul 2020, trebuie remarcat că, în ceea ce privește motivul referitor la statutul reclamantului de președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq, Consiliul a menținut numele reclamantului pe listele în discuție citând tocmai data demisiei invocată de persoana interesată, și anume luna mai 2019. Aceasta înseamnă că Consiliul a admis ca fiind demonstrat faptul că reclamantul nu mai era, începând din luna mai 2019, președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq.

128

Or, din jurisprudență reiese că împrejurarea că o persoană a încetat să își exercite funcțiile în cadrul unei structuri nu implică, în sine, că aceste foste funcții sunt lipsite de pertinență, întrucât activitățile sale trecute i‑ar putea influența comportamentul. Jurisprudența a precizat însă că, luate separat, fostele funcții ale unei persoane nu pot justifica includerea numelui acesteia din urmă în listele în discuție. În cazul în care Consiliul ar intenționa să se întemeieze pe activitățile trecute ale persoanei menționate, i‑ar reveni, astfel, sarcina de a prezenta indicii serioase și concordante care să permită în mod rezonabil să se considere că aceasta din urmă menține legături cu structura a cărei angajată era la data adoptării actului atacat, justificând includerea numelui său în liste, după încetarea activităților sale în cadrul structurii respective (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 septembrie 2013, Bateni/Consiliul, T‑42/12 și T‑181/12, nepublicată, EU:T:2013:409, punctele 64 și 65, și Hotărârea din 18 februarie 2016, Jannatian/Consiliul, T‑328/14, nepublicată, EU:T:2016:86, punctul 40).

129

În speță, din documentul WK 3599/2020 REV 1 nu reiese că Consiliul a prezentat indicii serioase și concordante, în sensul jurisprudenței amintite la punctul 128 de mai sus, care să permită în mod rezonabil să se considere că reclamantul menținea legături cu structura al cărei angajat era la data adoptării actului atacat. Astfel, documentul WK 3599/2020 REV 1 nu cuprinde niciun element de probă de natură să justifice că, în pofida demisiei reclamantului în luna mai 2019, trebuia păstrată această mențiune în motivele includerii. În special, Consiliul nu explică și nu a demonstrat în ce măsură faptul că reclamantul a fost președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq până în luna mai 2019 justifică, la data adoptării actelor de menținere din anul 2020, utilizarea acestui element pentru stabilirea statutului său de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. În această privință, el nu a demonstrat că reclamantul menținea legături speciale cu Aman Dimashq. Mai trebuie arătat că, în ședință, Consiliul a recunoscut că reclamantul își părăsise funcțiile prin demisie, însă s‑a referit doar la celelalte activități comerciale ale acestuia pentru a justifica, având în vedere importanța lor, calificarea reclamantului ca important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria.

130

Prin urmare, este necesar să se concluzioneze că, în ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, Consiliul nu putea reține motivul referitor la statutul reclamantului de președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq până în luna mai 2019 pentru a demonstra statutul acestuia de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria.

– Cu privire la participarea reclamantului, ca președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq, o societate mixtă implicată în construirea proiectului Marota City, la un proiect constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux sprijinit de regim

[omissis]

135

În ceea ce privește, în al doilea rând, motivele care figurează în actele de menținere din anul 2020, este suficient să se constate că, din moment ce, la punctul 130 de mai sus, s‑a stabilit că, pentru a se demonstra statutul reclamantului de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, Consiliul nu putea reține motivul referitor la calitatea acestuia de președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq până în luna mai 2019, el nu poate, a fortiori, să rețină participarea reclamantului la proiectul Marota City în această calitate pentru a demonstra statutul menționat.

– Cu privire la statutul de angajat al Aman Holding

[omissis]

138

În al doilea rând, în cadrul examinării legalității actelor de menținere din anul 2020, trebuie amintit că reclamantul nu mai era președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq, astfel cum a constatat Tribunalul la punctul 130 de mai sus.

139

Mai mult, din dosar reiese că reclamantul a fost menținut pe postul său în cadrul Aman Holding timp de aproximativ un an după data demisiei sale. În plus, în răspuns la o întrebare adresată de Tribunal în ședință, reclamantul a precizat că salariul său fusese redus cu jumătate. În special, contractul său de muncă încheiat cu Aman Holding prevedea că era remunerat cu 1250000 SYP (aproximativ 2526,60 euro) pe lună. Pe de altă parte, el arată că nu mai este implicat la fel de mult în proiectele Aman Holding, având în vedere că supervizează mai puține proiecte. În plus, în înscrisurile sale și după cum s‑a confirmat în ședință, reclamantul a solicitat Aman Holding autorizația de a înființa Aman Facilities, întrucât primea o remunerație de la Aman Holding și intenționa să adopte o denumire comercială apropiată de cea a Aman Holding, ceea ce arată că nu avea deplină latitudine pentru a derula după cum considera de cuviință proiectul său de întreprindere. În sfârșit, reclamantul a susținut că Aman Holding l‑a ajutat să găsească un avocat pentru a‑l reprezenta și s‑a angajat să suporte cheltuielile de judecată pe care le‑ar efectua în cadrul unei acțiuni împotriva măsurilor restrictive în litigiu.

140

Rezultă de aici că reclamantul păstrează într‑adevăr legături cu Aman Holding, dar că acestea s‑au schimbat semnificativ în comparație cu cele care existau la momentul adoptării actelor inițiale și a actelor de menținere din anul 2019. Astfel, reclamantul susține, fără a fi contrazis de Consiliu, că nu mai supervizează niciun proiect și că Aman Holding l‑a autorizat să păstreze acest loc de muncă până când va găsi o altă sursă de venituri. În plus, întrucât reclamantul nu mai este mandatar social, ci simplu angajat al Aman Holding, nu se poate admite că activitățile sale în cadrul acestei societăți ar face din el un om de afaceri important. Prin urmare, este necesar să se concluzioneze că, în ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, Consiliul nu putea reține, pentru a demonstra statutul reclamantului de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, statutul acestuia de angajat în cadrul Aman Holding.

– Cu privire la statutul de membru fondator al Aman Facilities împreună cu domnul Foz și în numele acestuia

141

În ceea ce privește noul motiv care figurează în actele de menținere din anul 2020, trebuie arătat că reclamantul admite că a înființat Aman Facilities și justifică acest lucru în raport cu dificultățile de a găsi un loc de muncă în urma adoptării de către Consiliu a actelor inițiale și a actelor de menținere din anul 2019.

142

În primul rând, trebuie observat că data înființării Aman Facilities indicată în motivele pe care se întemeiază actele de menținere din anul 2020 nu corespunde celei invocate de reclamant în al doilea memoriu în adaptare. Astfel, motivele menționate precizează că societatea a fost înființată la 30 ianuarie 2020, fapt confirmat de articolul de pe site‑ul internet „Aliqtisadi”. În schimb, reclamantul arată că societatea a fost constituită în luna mai 2019, cu numai câteva zile înainte de demisia sa efectivă din funcția sa de mandatar social al Aman Holding, și anume la 28 mai 2019. În plus, potrivit certificatului de înregistrare al Aman Facilities, prezentat de reclamant, societatea a fost înființată la 23 mai 2019. În sfârșit, atestarea din partea Syria International Islamic Bank confirmă de asemenea o înființare anterioară datei de 30 ianuarie 2020, întrucât rambursarea împrumutului acordat pentru constituirea acestei societăți a început la 10 noiembrie 2019. Această diferență de dată nu este însă de natură să afecteze legalitatea actelor de menținere din anul 2020, întrucât, chiar dacă se consideră că Consiliul a reținut o dată eronată, nu este mai puțin adevărat că reclamantul recunoaște că a constituit această societate înainte de adoptarea actelor menționate.

143

În al doilea rând, din articolul provenit de pe site‑ul internet „Aliqtisadi” reiese că Aman Facilities operează în sectorul turismului și furnizează servicii hoteliere. Potrivit acestui articol, domeniile de activitate ale societății ar fi următoarele: gestionarea hotelurilor, a instalațiilor private și a unităților destinate turismului, serviciilor sau administrației și activitățile de consultanță în materie de turism și de servicii. Reclamantul susține că Aman Facilities furnizează servicii de curățenie și de sterilizare anumitor întreprinderi și instalații, ceea ce poate include hotelurile, în schimb contestă că această societate exploatează sau dezvoltă activități hoteliere și turistice. În susținerea argumentului său, el prezintă două contracte de prestări de servicii al căror obiect confirmă că Aman Facilities furnizează servicii de curățenie și de sterilizare într‑un hotel. Reclamantul prezintă de asemenea certificatul de înregistrare al Aman Facilities din data de 22 ianuarie 2020, care confirmă însă descrierea obiectului Aman Facilities, astfel cum este reprodus în articolul „Aliqtisadi”. Prin urmare, cele două contracte de prestări de servicii și certificatul de înregistrare al Aman Facilities nu repun în discuție lista domeniilor de activitate menționate în articolul „Aliqtisadi” și, prin urmare, pertinența articolului amintit.

144

În al treilea rând, în ceea ce privește partea din motivele din anul 2020 în care se menționează că reclamantul a înființat Aman Facilities împreună cu domnul Foz și în numele acestuia, trebuie arătat că Consiliul nu a prezentat decât un singur articol prin care urmărea să o justifice, și anume articolul intitulat „Bashar Assi, noul executant al domnului Foz în domeniul investițiilor”, provenit de pe site‑ul internet „Eqtsad News”, care evocă legăturile existente între domnul Foz și reclamant. Potrivit acestui articol, domnul Foz folosește numele reclamantului pentru a crea noi societăți. În cadrul acestei colaborări ar fi obținut reclamantul autorizația Ministerului Comerțului Intern și al Protecției Consumatorilor sirian pentru constituirea Aman Facilities.

145

Trebuie arătat că, cu privire la acest aspect, reclamantul a depus o declarație pe propria răspundere, redactată de un responsabil din cadrul Syria International Islamic Bank și datată 13 august 2020, care demonstrează existența unui împrumut în cuantum de 20 de milioane de SYP (aproximativ 26000 de euro) acordat reclamantului, precum și calendarul de rambursare a acestui credit, care începe la 10 noiembrie 2019. Potrivit reclamantului, acest împrumut bancar a servit la finanțarea unei părți din înființarea Aman Facilities, cealaltă parte fiind finanțată din fondurile sale private. În această privință, în ședință, Consiliul a arătat că nu putea fi exclus ca reclamantul să fi avut alte surse de finanțare, prin intermediul domnului Foz sau al altei bănci, chiar dacă a recunoscut că nu dispunea de nicio probă pentru a confirma afirmațiile sale.

146

Rezultă din ceea ce precedă că reclamantul a demonstrat, fără a fi contrazis în mod util de Consiliu, că a contractat un împrumut în nume propriu pentru a constitui Aman Facilities. De asemenea, din articolul extras de pe site‑ul internet „Eqtsad News” reiese că autorizația pentru înființarea societății menționate a fost acordată reclamantului de Ministerul Comerțului Intern și al Protecției Consumatorilor sirian. În schimb, din acesta nu reiese că Aman Facilities a fost oficial înființată de reclamant și de domnul Foz.

147

În al patrulea rând, în ședință, Consiliul a invocat similitudinea existentă între denumirile Aman Holding și Aman Facilities pentru a sublinia legătura existentă între domnul Foz și reclamant și pentru a demonstra astfel că, în realitate, Aman Facilities a fost creată în numele domnului Foz. La rândul său, reclamantul justifică această alegere ca un atu în scop de marketing pentru a câștiga vizibilitate și pentru a‑și dezvolta activitățile, beneficiind de prestigiul Aman Holding.

148

În această privință, este suficient să se constate că împrejurarea că denumirile celor două societăți au în comun termenul „Aman” nu poate constitui o probă suficientă ca atare pentru a demonstra că Aman Facilities a fost înființată împreună cu domnul Foz și în numele acestuia. De asemenea, chiar dacă reclamantul a precizat că a ales denumirea Aman Facilities pentru a profita de renumele Aman Holding, nu reiese din niciun element de probă cuprins în documentul WK 3599/2020 REV 1 că Aman Facilities a fost denumită astfel ca urmare a legăturii sale cu Aman Holding și nici că domnul Foz a aprobat un asemenea demers.

149

În al cincilea rând, nicio probă conținută în documentul WK 3599/2020 REV 1 nu demonstrează că de activitatea Aman Facilities profită domnul Foz sau chiar Aman Holding.

150

În sfârșit, în al șaselea rând, chiar dacă din dosar reiese că domnul Foz deține Aman Holding, trebuie remarcat că motivele de includere ale actelor de menținere din anul 2020 se referă la legătura existentă între Aman Facilities și domnul Foz și nu menționează legătura dintre Aman Holding și Aman Facilities.

151

Din tot ceea ce precedă rezultă că, deși reclamantul admite că a înființat Aman Facilities, nu se poate afirma că el a acționat în numele domnului Foz atunci când a înființat societatea menționată. Din jurisprudență reiese că, ținând seama de situația din Siria, Consiliul îndeplinește sarcina probei care îi incumbă dacă prezintă în fața instanței Uniunii o serie de indicii suficient de concrete, precise și concordante care să permită stabilirea existenței unei legături suficiente între persoana căreia i s‑a aplicat o măsură de înghețare a fondurilor și regimul combătut (Hotărârea din 21 aprilie 2015, Anbouba/Consiliul, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punctul 52). În acest sens, unicul element de probă prezentat de Consiliu, care urmărește să demonstreze temeinicia noului motiv de includere, nu îndeplinește cerințele rezultate din această jurisprudență, având în vedere în special prezentarea de către reclamant a unor elemente de probă și argumente contrare.

– Concluzie cu privire la statutul reclamantului de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria

[omissis]

170

În al doilea rând, în ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, rezultă din ceea ce precedă că Consiliul a prezentat o serie de indicii suficient de concrete, precise și concordante care permit să se demonstreze că reclamantul era partenerul fondator al Fly Aman și a constituit Aman Facilities. În schimb, el nu a dovedit rolul preponderent pe care îl ocupa reclamantul în Aman Holding, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 139 și 140 de mai sus. De asemenea, Consiliul nu face dovada că Aman Facilities a fost constituită împreună cu domnul Foz și în numele acestuia. În sfârșit, Consiliul s‑a întemeiat în mod eronat pe statutul reclamantului de președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq până în luna mai 2019 și pe participarea lui, în acest temei, la proiectul Marota City.

171

Or, pe de o parte, este necesar să se constate că, așa cum rezultă din articolul de pe site‑ul internet „Eqtsad News”, Fly Aman încă nu și‑a început activitatea. Reclamantul a susținut de asemenea, fără a fi contestat de Consiliu cu privire la acest aspect, că Fly Aman nu era operațională. Pe de altă parte, reclamantul confirmă că a înființat Aman Facilities. Cu toate acestea, constituirea Aman Facilities, al cărei obiect de activitate este descris la punctul 143 de mai sus, nu este un element suficient pentru a constitui, în sine, temeiul statutului de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. În plus, reclamantul a precizat în ședință, ca răspuns la o întrebare a Tribunalului, că această societate avea un număr foarte redus de salariați, maximum cinci, ceea ce Consiliul nu a contestat. În asemenea împrejurări, nu se poate considera că Consiliul a demonstrat în mod corespunzător statutul reclamantului de important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria cu ocazia adoptării actelor de menținere din anul 2020.

172

Prin urmare, în ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, primul motiv de includere nu este suficient de argumentat; în consecință, trebuie să se examineze al doilea motiv de includere.

Cu privire la asocierea cu regimul sirian

173

Este necesar să se arate că, după cum reiese din actele de menținere din anul 2020, al doilea motiv de includere privește sprijinul acordat regimului sirian și avantajul pe care îl obține reclamantul de pe urma regimului menționat ca urmare a activităților sale comerciale.

174

Se impune, așadar, să se identifice activitățile comerciale în cauză.

175

Trebuie să se constate că activitățile comerciale pentru care Consiliul consideră că reclamantul sprijină regimul sirian și obține avantaje de pe urma acestuia sunt aceleași cu cele care l‑au determinat să îl considere un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria.

176

În această privință nu se poate exclude ca, pentru o anumită persoană, motivele includerii să se suprapună într‑o anumită măsură, în sensul că o persoană poate fi calificată drept om de afaceri important care acționează în Siria și poate fi considerată beneficiar, în cadrul activităților sale, al regimului sirian sau susținător al acestuia prin intermediul acelorași activități. Acest lucru reiese tocmai din faptul că, astfel cum se precizează în considerentul (6) al Deciziei 2015/1836, legăturile strânse cu regimul sirian și susținerea acestuia oferită de respectiva categorie de persoane constituie unul dintre motivele pentru care Consiliul a decis să creeze această categorie. Este la fel de adevărat că este vorba, chiar în această ipoteză, despre criterii diferite (Hotărârea din 23 septembrie 2020, Kaddour/Consiliul, T‑510/18, EU:T:2020:436, punctul 77).

177

Or, în primul rând, trebuie să se deducă din concluziile de la punctele 130 și 135 de mai sus că, din moment ce reclamantul nu era președinte al consiliului de administrație al Aman Dimashq la data adoptării actelor de menținere din anul 2020, nu se poate considera că el beneficia de pe urma regimului sirian în această calitate și nici că îl sprijinea ca urmare a participării sale la proiectul Marota City.

178

În al doilea rând, la punctul 121 de mai sus s‑a stabilit că reclamantul este partenerul fondator al Fly Aman. Cu toate acestea, reclamantul susține că Fly Aman nu este operațională. Trebuie să se constate, în această privință, că din articolul extras de pe site‑ul internet „Eqtsad News” reiese că Fly Aman încă nu și‑a început activitatea. Niciun element de probă cuprins în documentele WK 50/2019 INIT și WK 3599/2020 REV 1 nu demonstrează că reclamantul beneficiază, în calitatea sa de partener fondator al companiei menționate, de pe urma regimului sirian și nici că îl sprijină. Desigur, potrivit site‑ului internet „7al.net”, în Siria, sectorul aviației civile suferă mari dificultăți, având în vedere operațiunile militare care se desfășoară în acest loc și care au drept consecință încetarea traficului turistic și a serviciilor în cadrul anumitor aeroporturi. Totuși, Consiliul nu a invocat această considerație în înscrisurile sale pentru a justifica o eventuală legătură între constituirea societății și regimul sirian.

179

În al treilea rând, deși, din cuprinsul punctului 139 de mai sus, reiese că reclamantul păstrează legături cu Aman Holding, din niciunul dintre elementele de probă cuprinse în documentele WK 50/2019 INIT și WK 3599/2020 REV 1 nu reiese că reclamantul beneficiază, în această calitate, de pe urma regimului sirian și nici că îl sprijină. În această privință, reclamantul a susținut că nu mai superviza niciun proiect în cadrul Aman Holding. În special, el a dovedit că a fost înlocuit în cadrul funcției sale de mandatar al Aman Holding și de președinte ales al consiliului de administrație al Aman Dimashq. El a justificat păstrarea cu titlu temporar a unui statut de salariat, în așteptarea găsirii unei alte surse de venituri. Astfel, sprijinul și beneficiul pe care reclamantul le primește de la fostul său angajator nu constituie o dovadă directă care să demonstreze că el sprijină sau obține un beneficiu de pe urma regimului sirian.

180

În sfârșit, în al patrulea rând, în ceea ce privește Aman Facilities, deși, din cuprinsul punctului 146 de mai sus, reiese că reclamantul a obținut o autorizație de la Ministerul Comerțului Intern și al Protecției Consumatorilor sirian pentru constituirea acesteia, simplul fapt de a constitui o societate care folosește un număr limitat de angajați nu poate fi suficient pentru a se considera că reclamantul obține avantaje de pe urma regimului sirian și îl sprijină. În această privință, site‑ul internet „Eqtsad News” evocă legăturile existente între reclamant și domnul Foz, în sensul că acesta din urmă ar folosi numele reclamantului pentru a înființa noi societăți, printre care Aman Facilities. Totuși, acest element nu este confirmat de alte probe cuprinse în documentul WK 3599/2020 REV 1. În plus, trebuie arătat că niciun element din documentul WK 3599/2020 REV 1 nu permite să se concluzioneze că reclamantul sprijină, în mod clar, regimul sirian prin intermediul Aman Facilities.

181

Având în vedere tot ceea ce precedă, trebuie să se constate că al doilea motiv de includere a numelui reclamantului în listele în discuție ca urmare a asocierii lui cu regimul sirian nu este suficient de argumentat, astfel încât menținerea numelui reclamantului nu este fondată.

182

În consecință, în ceea ce privește actele de menținere din anul 2020, se impune admiterea primului motiv al acțiunii și, prin urmare, anularea acestora în măsura în care îl privesc pe reclamant, fără a fi necesar să se examineze al patrulea, al doilea și al treilea motiv invocate în susținerea acțiunii cu privire la actele menționate.

[omissis]

 

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a patra)

declară și hotărăște:

 

1)

Anulează Decizia (PESC) 2020/719 a Consiliului din 28 mai 2020 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/716 al Consiliului din 28 mai 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, în măsura în care îl privesc pe domnul Bashar Assi.

 

2)

Respinge în rest acțiunea.

 

3)

Obligă Consiliul Uniunii Europene să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Assi.

 

4)

Îl obligă pe domnul Assi să suporte jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 24 noiembrie 2021.

Semnături


( *1 ) Limba de procedură: engleza.

( 1 ) Sunt redate numai punctele din prezenta hotărâre a căror publicare este considerată utilă de către Tribunal.

Top