Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0745

Cauza T-745/16: Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – BPCE/BCE

OJ C 6, 9.1.2017, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 6/40


Acțiune introdusă la 28 octombrie 2016 – BPCE/BCE

(Cauza T-745/16)

(2017/C 006/50)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: BPCE (Paris, Franța) (reprezentanți: A. Gosset Grainville, C. Renner și P. Kupka, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Băncii Centrale Europene nr. ECB/SSM/2016-9695005MSXI0YEMGDF46/195 din 24 august 2016;

obligarea, în orice caz, a Băncii Centrale Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe necompetența care ar afecta Decizia Băncii Centrale Europene (BCE) din 24 august 2016 de respingere a cererii reclamantei de a beneficia de excluderea de la calcularea efectului de levier a expunerilor față de Casa de depuneri și consemnațiuni, care decurg din fondurile centralizate colectate în cadrul economiilor reglementate (denumită în continuare „decizia atacată”), în măsura în care BCE nu era competentă să refuze acordarea excluderii solicitate după ce constatase că erau respectate condițiile impuse de dispozițiile aplicabile ale Uniunii.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe mai multe erori de drept care ar fi fost săvârșite de pârâtă. Astfel, reclamanta apreciază că, fie și presupunând că BCE era competentă să adopte decizia atacată, decizia menționată nu ar fi validă întrucât ar fi afectată de mai multe erori de drept, atât în raport cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, denumit în continuare „Regulamentul nr. 575/2013”) și cu intențiile legiuitorului Uniunii Europene, ca urmare a interpretării eronate pe care BCE ar fi dat-o reglementării în cauză, și ar fi luat astfel o decizie care:

ar fi contrară obiectivelor și finalităților normelor privind efectul de levier, neluând în considerare nu numai obiectivul reglementării privind efectul de levier ca atare, ci și intenția legiuitorului manifestată prin adoptarea alineatului (14) al articolului 429 din Regulamentul nr. 575/2013;

ar modifica dispoziția de bază prin luarea în considerare a două noi condiții care nu fac obiectul dispoziției în cauză;

ar lipsi de efect util articolul 429 alineatul (14) din Regulamentul nr. 575/2013.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe mai multe erori vădite de apreciere care ar afecta decizia atacată, în special în ceea ce privește natura fondurilor de economii reglementate centralizate, implicațiile înscrierii fondurilor în bilanțul băncii și efectele mecanismului de ajustare a cuantumurilor centralizate.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea mai multor principii generale ale dreptului Uniunii, și anume principiul proporționalității, principiul securității juridice și principiul bunei administrări, prin faptul că BCE și-a încălcat obligația de diligență.

5.

Al cincilea motiv este întemeiat pe nemotivarea deciziei atacate, în măsura în care BCE ar fi fost supusă unei obligații de motivare mai stricte, iar decizia menționată este motivată în mod insuficient și echivoc.


Top