Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0414

Cauza C-414/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht – Germania) – Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament — Tratament diferențiat bazat pe religie sau convingeri — Activități profesionale ale bisericilor sau ale altor organizații a căror etică este bazată pe religie sau convingeri — Religie sau convingeri care constituie o cerință profesională esențială, legitimă și justificată în privința eticii organizației — Noțiune — Natura activităților și contextul în care sunt exercitate acestea — Articolul 17 TFUE — Articolele 10, 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)

OJ C 200, 11.6.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250241897582018/C 200/064142016CJC20020180611RO01ROINFO_JUDICIAL201804176611

Cauza C-414/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht – Germania) – Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament — Tratament diferențiat bazat pe religie sau convingeri — Activități profesionale ale bisericilor sau ale altor organizații a căror etică este bazată pe religie sau convingeri — Religie sau convingeri care constituie o cerință profesională esențială, legitimă și justificată în privința eticii organizației — Noțiune — Natura activităților și contextul în care sunt exercitate acestea — Articolul 17 TFUE — Articolele 10, 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)

Top

C2002018RO610120180417RO00066161

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 aprilie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht – Germania) – Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Cauza C-414/16) ( 1 )

„(Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament — Tratament diferențiat bazat pe religie sau convingeri — Activități profesionale ale bisericilor sau ale altor organizații a căror etică este bazată pe religie sau convingeri — Religie sau convingeri care constituie o cerință profesională esențială, legitimă și justificată în privința eticii organizației — Noțiune — Natura activităților și contextul în care sunt exercitate acestea — Articolul 17 TFUE — Articolele 10, 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene)”

2018/C 200/06Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesarbeitsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vera Egenberger

Pârâtă: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Dispozitivul

1)

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă coroborat cu articolele 9 și 10 din aceasta, precum și cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că, atunci când o biserică sau o altă organizație a cărei etică este bazată pe religie sau convingeri afirmă, în susținerea unui act sau a unei decizii precum respingerea unei candidaturi pentru ocuparea unui loc de muncă în cadrul său, că, prin natura activităților vizate sau prin contextul în care urmează să se exercite aceste activități, religia constituie o cerință profesională esențială, legitimă și justificată în privința eticii acestei biserici sau a acestei organizații, o astfel de afirmație trebuie, dacă este cazul, să poată face obiectul unui control jurisdicțional efectiv care să asigure că, în speță, sunt îndeplinite criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din această directivă.

2)

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2000/78 trebuie interpretat în sensul că cerința profesională esențială, legitimă și justificată menționată în acesta face trimitere la o cerință necesară și impusă în mod obiectiv, având în vedere etica bisericii sau a organizației vizate, prin natura sau prin condițiile de exercitare a activității profesionale în cauză și nu poate acoperi considerații străine de etica respectivă sau de dreptul la autonomie al acestei biserici sau al acestei organizații. Cerința menționată trebuie să fie conformă cu principiul proporționalității.

3)

O instanță națională sesizată cu un litigiu între doi particulari este ținută, în cazul în care nu este posibilă interpretarea dreptului național aplicabil în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2000/78, să asigure, în cadrul competențelor sale, protecția juridică ce decurge pentru justițiabili din articolele 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și să garanteze efectul deplin al acestor articole, lăsând neaplicată, dacă este necesar, orice dispoziție națională contrară.


( 1 ) JO C 419, 14.11.2016.

Top