Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0581

Cauza T-581/15: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2015 – Syndial/Comisia

OJ C 398, 30.11.2015, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/71


Acțiune introdusă la 1 octombrie 2015 – Syndial/Comisia

(Cauza T-581/15)

(2015/C 398/85)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (reprezentanți: L. Acquarone și S. Grassi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului anularea și/sau reformarea notei Comisiei Europene – Secretariatul General Ref. Ares(20015)3238796 din 3 august 2015, intitulată „Decizia Secretariatului General adoptată în numele Comisiei, în temeiul articolului 4 din normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001”, privind „Cererea de confirmare a accesului la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796”, prin care s-a confirmat refuzul Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene prin nota ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) din 16 iunie 2015 cu referire la cererea de acces la documente formulată de Syndial S.p.A. prin nota INAMB-10/15 din 6 mai 2015, transmisă prin e-mail certificat la data de 8 mai 2015 și, prin urmare, constatarea dreptului societății Syndial de a lua cunoștință de documentația referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2009/4426 prin dispunerea prezentării, integrală sau parțială, a actelor și a documentelor solicitate prin cererea de acces formulată prin nota sus-menționată INAMB-10/15 din 6 mai 2015, transmisă prin e-mail certificat la data de 8 mai 2015, precum și, de asemenea, confirmarea dreptului Syndial de a fi ascultată formal de către Comisie pentru clarificarea și confirmarea informațiilor disponibile în cadrul respectivei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea și/sau aplicarea eronată a articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Reclamanta susține că, în speță, nu a fost apreciată corect limita excepției invocate de Comisie cu privire la accesul la documentele referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nr. 2009/4426, constituită de existența unui „interes public superior [care] justifică divulgarea”, prevăzută la articolul 4 alineatul (2) ultima teză din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Proiectul de asanare autorizat și deja realizat, destinat să fie executat direct de Syndial (proprietar al zonei) în situl Cengio, respectă deplin principiile comunitare în materie de reabilitare și de depoluare a zonelor afectate de o contaminare istorică.

Poziția adoptată de Republica Italiană în cadrul procedurii nr. 2009/4426 pare să sacrifice, în mod neașteptat, interesul public urmărit pe plan național printr-o acceptare automată a obiecțiunilor formulate de Comisie, omițând că procedura care a dus la autorizarea proiectului de asanare a sitului a urmat etapele prevăzute pe plan național în vederea autorizării și aceasta chiar la ministerul care, în prezent, contestă validitatea respectivei proceduri. Prin urmare, faptul de a permite Syndial să verifice că respectarea conformității cu principiile comunitare continuă să fie controlată în mod concret constituie un interes public superior și relevant în sensul articolului 4 alineatul (2).

Interesul urmărit prin cererile formulate de Syndial nu este de natură privată – de altfel legitim – , ci cuprinde interesul cu caracter public, mai relevant, prin care se urmărește protecția efectivă a interesului pentru o desfășurare corectă și în bune condiții a procedurii comunitare respective și a acțiunii administrative interne (care sunt expres protejate în temeiul, în primul rând, al articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în al doilea rând, al articolului 97 din Constituția Republicii Italiene), care nu se referă numai la dreptul la apărare al particularilor (direct interesați de efectele deciziilor adoptate în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor), dar și, în special, la dreptul fundamental la informație în materie de mediu care rezultă din principiile dreptului Uniunii [articolul 191 alineatul (2) și alineatul (3) primul paragraf coroborat cu principiul prevăzut la articolul 11 TFUE, pus în aplicare și prin aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Aarhus din 27 iunie 1998].

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea și/sau aplicarea eronată a articolului 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Refuzul nelegal al accesului parțial.

Prezumția generală de nedivulgare prevăzută la articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul nr. 1049/2001 „nu exclude dreptul respectivelor persoane interesate de a dovedi că un anumit document a cărui divulgare este solicitată nu face obiectul prezumției menționate sau că există un interes public superior care justifică divulgarea acestui document în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1049/2001” (a se vedea Hotărârea Tribunalului din 25 martie 2015 în cauza T-456/13, punctul 64).

În speță, este vorba despre o cerere de acces la documente a căror divulgare nu contravine niciunui interes public, ci, în realitate, contribuie la îndeplinirea acestuia, întrucât numai din cunoașterea documentelor se pot deduce elemente utile nu numai pentru a respinge din punct de vedere tehnic și juridic obiecțiunile invocate în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dar și pentru a demonstra validitatea procedurii urmărite, în deplin acord cu organismele competente, pentru a identifica proiectul cel mai potrivit de depoluare a sitului Cengio, ce aparținea anterior ACNA, în conformitate cu principiile comunitare în materie de reabilitare a siturilor afectate de contaminări istorice și în materie de sustenabilitate a măsurilor de mediu, precum și pentru realizarea acestui proiect.

Accesul ar fi putut să fie limitat la indicarea documentelor depuse de Republica Italiană, după ocultarea celor care au fost deja depuse la dosarul procedurii.


Top