EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0481

Cauza C-481/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 30 octombrie 2014 – Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

OJ C 34, 2.2.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 34/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 30 octombrie 2014 – Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

(Cauza C-481/14)

(2015/C 034/04)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamant: Jørn Hansson

Pârâtă: Jungpflanzen Grünewald GmbH

Întrebările preliminare

1)

La stabilirea „remuneraţiei echitabile” pe care autorul contrafacerii este obligat să o plătească titularului protecţiei comunitare a soiurilor de plante în temeiul articolului 94 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind soiurile de plante (1) din cauza săvârşirii de către acesta a unui act dintre cele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante fără să fi fost autorizat în acest sens, pornind de la taxa uzuală care se plăteşte în aceeaşi regiune pentru licenţele obișnuite de pe piaţă în cazul săvârşirii actelor prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante, trebuie să se aplice întotdeauna în mod forfetar și o anumită taxă suplimentară „de contrafacere”? Rezultă acest lucru din articolul 13 alineatul (1) a doua teză din Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (2)?

2)

Pentru a stabili „remuneraţia echitabilă” pe care autorul contrafacerii este obligat să o plătească titularului protecţiei comunitare a soiurilor de plante în temeiul articolului 94 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind soiurile de plante din cauza săvârşirii de către acesta a unui act dintre cele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante fără să fi fost autorizat în acest sens, pornind de la taxa uzuală care se plăteşte în aceeaşi regiune pentru licenţele obișnuite de pe piaţă în cazul săvârşirii actelor prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante, în speţă trebuie să se ţină seama şi de următoarele consideraţii sau împrejurări care determină majorarea remuneraţiei:

a)

împrejurarea că în ceea ce priveşte soiul în litigiu care face obiectul contrafacerii în perioada relevantă a fost vorba despre un soi care datorită caracteristicilor sale speciale a constituit un unicat pe piaţă în raport cu stabilirea taxei de licenţă prin intermediul contractelor de licenţă încheiate şi al decontărilor cu privire la soiul în litigiu;

În cazul în care în speţă se poate ţine seama de această împrejurare:

Majorarea remuneraţiei este posibilă numai în cazul în care caracteristicile pe care se întemeiază statutul de unicat al soiului în litigiu sunt utilizate pentru descrierea soiului?

b)

împrejurarea că, la momentul introducerii pe piaţă a soiului contrafăcut, soiul în litigiu se bucura deja de o cerere deosebit de mare pe piaţă, astfel încât autorul contrafacerii a fost scutit de efectuarea propriilor cheltuielilor necesare pentru introducerea pe piaţă a soiului contrafăcut în contextul stabilirii taxei de licenţă prin intermediul contractelor de licenţă şi al decontărilor convenite în legătură cu soiul în litigiu;

c)

împrejurarea că întinderea prejudiciului cauzat prin contrafacerea soiului în litigiu a depăşit nivelul mediu din perspectiva duratei contrafacerii şi a numărului de plante vândute;

d)

considerația că, spre deosebire de deţinătorul unei licenţe, autorul contrafacerii nu riscă să fie obligat la plata taxei de licenţă (şi să nu poată cere restituirea acesteia), cu toate că, ulterior, soiul în litigiu împotriva căruia este îndreptată o acţiune în anulare va fi declarat nul;

e)

împrejurarea că autorul contrafacerii, spre deosebire de situaţia deţinătorului unei licenţe, nu a fost obligat să realizeze decontări trimestriale;

f)

considerația că titularul unui soi protejat suportă riscul inflaţiei, cu consecinţa că urmărirea în justiţie se va întinde pe o perioadă considerabilă;

g)

considerația că din cauza necesităţii de urmărire în justiţie, titularul soiului protejat – spre deosebire de situaţia în care realizează încasări prin acordarea de licenţe pentru soiului în litigiu – nu poate să planifice veniturile obţinute din soiul în litigiu;

h)

considerația că în cazul contrafacerii soiului în litigiu, titularul soiului protejat suportă atât riscul general legat de acţiuni în justiţie, cât şi riscul de a nu putea obţine în final executarea din partea autorului contrafacerii;

i)

considerația că din cauza comportamentului arbitrar al autorului contrafacerii, titularul soiului protejat nu va avea libertatea de a decide în cazul încălcării protecţiei dacă doreşte într-adevăr ca soiul să fie utilizat de autorul contrafacerii?

3)

La stabilirea „remuneraţiei echitabile” pe care autorul contrafacerii este obligat să o plătească titularului protecţiei comunitare a soiurilor de plante în temeiul articolului 94 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind soiurile de plante din cauza săvârşirii de către acesta a unui act dintre cele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante fără să fi fost autorizat în acest sens trebuie să se ia în considerare şi dobânda aferentă remuneraţiei datorate anual, calculată pe baza ratei obişnuite a dobânzii, în cazul în care se porneşte de la premisa că orice contractanţi rezonabili ar fi prevăzut o asemenea dobândă?

4)

Pentru calcularea „prejudiciului adus titularului” pe care autorul contrafacerii trebuie să îl plătească în plus titularului protecţiei comunitare a soiului de plante în temeiul articolului 94 alineatul (2) prima teză din Regulamentul privind soiurile de plante din cauza săvârşirii de către acesta a unui act dintre cele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante fără să fi fost autorizat în acest sens, trebuie să se ia drept bază de calcul taxa uzuală care se plăteşte în aceeaşi regiune pentru licenţele obișnuite de pe piaţă în cazul săvârşirii actelor prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante?

5)

În cazul unui răspuns afirmativ la a patra întrebare:

a)

La calcularea „prejudiciului” pe baza unei licenţe obișnuite de pe piaţă conform articolului 94 alineatul (2) prima teză din Regulamentul privind soiurile de plante, în speţă trebuie să se ţină seama de considerațiile sau de împrejurările prezentate la punctul 2 literele a)-i) şi/sau de împrejurarea că, având în vedere necesitatea intentării unei acțiuni, titularul soiului protejat este nevoit să consacre un anumit timp, în măsura necesară în mod rezonabil, pentru identificarea contrafacerii şi în vederea soluționării problemei, precum și să inițieze cercetări, în măsura necesară în mod rezonabil, în vederea constatării contrafacerii soiului de plante, astfel încât să se justifice o majorare a taxei de licenţă de pe piaţă?

b)

La calcularea „prejudiciului”, pe baza unei licenţe obișnuite de pe piaţă conform articolului 94 alineatul (2) prima teză din Regulamentul privind soiurile de plante, trebuie să se aplice întotdeauna în plus o anumită taxă suplimentară „de contrafacere”? Rezultă acest lucru din articolul 13 alineatul (1) a doua teză din Directiva de punere în aplicare?

c)

La calcularea „prejudiciului” pe baza unei licenţe obișnuite de pe piaţă conform articolului 94 alineatul (2) prima teză din Regulamentul privind soiurile de plante trebuie să se ţină seama de dobânda aferentă remuneraţiei datorate anual, calculată la rata obişnuită a dobânzii, în cazul în care se porneşte de la premisa că orice contractanţi rezonabili ar fi prevăzut o asemenea dobândă?

6)

Articolul 94 alineatul (2) prima teză din Regulamentul privind soiurile de plante trebuie interpretat în sensul că acel câştig obţinut de autorul contrafacerii constituie un „prejudiciu” în sensul acestui articol pentru care, pe lângă o remuneraţie echitabilă în temeiul articolului 94 alineatul (1) din Regulamentul privind soiurile de plante, pot fi solicitate, în plus, daune interese, sau în sensul că, în temeiul articolului 94 alineatul (2) prima teză din Regulamentul privind soiurile de plante, despăgubirea datorată pentru câştigul obţinut de autorul contrafacerii ca urmare a faptului că a acționat în mod deliberat sau din neglijență poate fi cerută doar alternativ cu remuneraţia echitabilă prevăzută la articolul 94 alineatul (1)?

7)

Dreptul la repararea prejudiciului prevăzut la articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante se opune unor dispoziţii naţionale conform cărora titularul soiului protejat care în cadrul unei proceduri privind măsurile provizorii în care s-a constatat contrafacerea soiului de plante a fost obligat prin titlu executoriu să suporte cheltuielile de judecată aferente procedurii nu poate invoca dispoziţiile dreptului substanţial pentru a obţine restituirea acestor cheltuieli, chiar dacă în cadrul unei proceduri principale ulterioare care a avut ca obiect aceeaşi contrafacere a avut câştig de cauză?

8)

Dreptul la repararea prejudiciului prevăzut la articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul privind soiurile de plante se opune unor dispoziţii naţionale conform cărora persoana care a suferit prejudiciul, nu poate obţine nicio reparaţie pentru timpul personal consacrat procedurilor judiciare şi extrajudiciare pentru valorificarea dreptului la repararea prejudiciului în afara limitelor stricte ale unei proceduri de stabilire a cheltuielilor de judecată, în măsura în care timpul consacrat nu a fost mai îndelungat decât cel obişnuit în situaţii similare?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante (JO L 227, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 15, p. 197).

(2)  Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).


Top