Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0177

Cauza C-177/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n °12 de Sevilla (Spania) la 7 aprilie 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

OJ C 179, 3.7.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 179/16


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Spania) la 7 aprilie 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Cauza C-177/10)

2010/C 179/27

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Francisco Javier Rosado Santana

Pârâtă: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Întrebările preliminare

1.

Directiva 1999/70 (1) trebuie interpretată în sensul că, în cazul în care curtea constituțională a unui stat membru al Uniunii Europene s-a pronunțat deja, decizând că ar putea fi considerat neconstituțională instituirea, în ceea ce privește personalul contractual, a unor drepturi diferite decât cele recunoscute funcționarilor titulari din statul în cauză, aceasta presupune în mod obligatoriu excluderea posibilității ca dispoziția din dreptul comunitar să fie aplicabilă în ceea ce privește funcția publică a statului respectiv?

2.

Directiva menționată trebuie interpretată în sensul că se opune posibilității ca un organ jurisdicțional național să interpreteze principiile egalității de tratament și nediscriminării astfel încât din domeniul de aplicare al acestora să fie exclusă în general egalitatea între personalul contractual și funcționarii titulari?

3.

Punctul 4 din directiva amintită trebuie interpretat în sensul că se opune posibilității ca anumite perioade de încadrare în muncă cu contract pe durată determinată să nu fie luate în considerare ca vechime în muncă la momentul dobândirii statutului de funcționar titular, mai exact în vederea stabilirii remunerației, a clasificării în grad sau a promovării în cariera funcționarului?

4.

Punctul menționat anterior presupune obligația de a interpreta reglementarea internă astfel încât să nu fie excluse de la calculul duratei de încadrare în muncă împlinite de funcționari perioadele în care persoana a lucrat în temeiul unui contract de muncă temporar?

5.

Punctul menționat anterior trebuie interpretat în sensul că, deși un anunț public privind un post vacant a fost publicat și nu a fost contestat de persoana interesată, instanța națională are obligația de a verifica dacă se încalcă reglementarea comunitară și, în acest caz, trebuie să înlăture aplicarea acestui anunț sau a prevederii de drept intern pe care se întemeiază acesta, în măsura în care ar contraveni punctului menționat?


(1)  Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129).


Top