Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0548

Hotărârea Curții (camera a șaptea) din 28 iulie 2011.
Comisia Europeană împotriva Republicii Austria.
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2007/2/CE - Politica mediului -Infrastructură pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) - Schimbul și actualizarea datelor în format electronic - Transpunere incompletă.
Cauza C-548/10.

European Court Reports 2011 I-00119*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:534

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 28 iulie 2011 – Comisia/Austria

(Cauza C‑548/10)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2007/2/CE – Politica de mediu – Infrastructură pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) – Schimbul și actualizarea datelor în format electronic – Transpunere incompletă”

Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Situație care trebuie luată în considerare – Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat (art. 258 TFUE) (a se vedea punctul 10)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea sau necomunicarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, p. 1)

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire), Republica Austria nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.

2)

Obligă Republica Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Top