Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0172

Hotărârea Tribunalului (camera a șaptea) din 10 octombrie 2012.
Gem-Year Industrial Co. Ltd și Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd împotriva Consiliul Uniunii Europene.
Dumping - Importuri de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din China - Susținerea plângerii de industria comunitară - Definiția produsului în cauză - Prejudiciu - Statutul de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață - Costurile principalelor intrări care reflectă în mod real valorile pieţei - Articolul 2 alineatul (7) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenit articolul 2 alineatul (7) literele (b) şi (c) din Regulamentul nr. 1225/2009].
Cauza T-172/09.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:532

Hotărârea Tribunalului (Camera a șaptea) din 10 octombrie 2012 – Gem-Year și Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiliul

(Cauza T-172/09)

„Dumping – Importuri de anumite elemente de fixare din fier sau din oțel originare din China – Susținerea plângerii de către industria comunitară – Definiția produsului în cauză – Prejudiciu – Statutul de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață – Costurile principalelor intrări care reflectă în mod real valorile pieței – Articolul 2 alineatul (7) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 [devenit articolul 2 alineatul (7) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009]”

1.                     Acțiune în anulare – Persoane fizice sau juridice – Acte care le privesc direct și individual – Regulament de impunere a unor taxe antidumping – Taxe diferite impuse unor întreprinderi – Admisibilitate limitată, pentru fiecare întreprindere, la dispozițiile regulamentului care o vizează (art. 230 al patrulea paragraf CE) (a se vedea punctele 21-25)

2.                     Politica comercială comună – Protecție împotriva practicilor de dumping – Anchetă – Puterea de apreciere a Comisiei – Obligația Comisiei de a încheia procedura ca urmare a trecerii nivelului de susținere a plângerii sub pragul minim de 25 % din producția comunitară – Inexistență [Regulamentul nr. 384/96 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1225/2009, art. 5 alin. ( 4]) (a se vedea punctul 42)

3.                     Politica comercială comună – Protecție împotriva practicilor de dumping – Anchetă – Deschiderea unei anchete prin plângere depusă de către sau în numele industriei comunitare – Reprezentativitatea industriei comunitare care susține plângerea – Calcul – Metodă [Regulamentul nr. 3924/91 al Consiliului, art. 3 alin. (2), (3) și (4), și Regulamentul nr. 384/96 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1225/2009, art. 5 alin. (4)] (a se vedea punctele 44-53)

4.                     Politica comercială comună – Protecție împotriva practicilor de dumping – Anchetă – Determinarea produsului vizat – Factori care pot fi luați în considerare – Puterea de apreciere a instituțiilor – Control jurisdicțional – Limite [Regulamentul nr. 384/96 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1225/2009, art. 1 alin. (4)] (a se vedea punctele 58-62 și 70)

5.                     Politica comercială comună – Protecție împotriva practicilor de dumping – Prejudiciu – Factori care trebuie luați în considerare – Pluralitate [Regulamentul nr. 384/96 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1225/2009, art. 3 alin. (2) și (5)] (a se vedea punctele 85 și 91-102)

6.                     Dreptul Uniunii Europene – Interpretare – Metode – Interpretare literală, sistematică, istorică și teleologică – Luarea în considerare a motivării actului în cauză (a se vedea punctele 105-107)

7.                     Politica comercială comună – Protecție împotriva practicilor de dumping – Marjă de dumping – Determinarea valorii normale – Importuri ce provin din țări care nu au economie de piață astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul nr. 384/96 – Aplicarea normelor referitoare la țările cu economie de piață – Interpretare strictă [Regulamentul nr. 384/96 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1225/2009, art. 2 alin. (7) lit. (a) și (b)] (a se vedea punctele 117-120, 125-127 și 130-132)

8.                     Procedură jurisdicțională – Invocarea de motive noi pe parcursul procesului – Condiții – Motiv nou – Noțiune [Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 44 alin. (1) lit. (c) și art. 48 alin. (2)] (a se vedea punctul 139)

9.                     Politica comercială comună – Protecție împotriva practicilor de dumping – Marjă de dumping – Determinarea valorii normale – Acordarea statutului de întreprindere care funcționează în condițiile economiei de piață – Condiții – Sarcină a probei care revine producătorilor – Aprecierea elementelor de probă care revine instituțiilor – Control jurisdicțional – Limite [Regulamentul nr. 384/96 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1225/2009, art. 2 alin. (7) lit. (b) și (c)] (a se vedea punctele 142-145)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului (CE) nr. 91/2009 al Consiliului din 26 ianuarie 2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oțel originare din Republica Populară Chineză (JO L 29, p. 1)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd și Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene și de European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

Top