EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CO0298

Ordonanța Curții (camera a șasea) din data de16 iunie 2010.
RANI Slovakia s. r. o. împotriva Hankook Tire Magyarország kft.
Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Fővárosi Bíróság - Ungaria.
Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l'Union européenne - Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services - Entreprise de travail intérimaire - Exigence d'un siège sur le territoire de l'État membre dans lequel la prestation est fournie.
Cauza C-298/09.

European Court Reports 2010 I-00081*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:343

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 16 iunie 2010 — RANI Slovakia/Hankook Tire Magyarország

(Cauza C‑298/09)

„Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Aderare la Uniunea Europeană — Libera prestare a serviciilor — Directiva 96/71/CE — Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii — Întreprindere cu încadrare în muncă temporară — Cerința existenței unui sediu pe teritoriul statului membru în care este furnizată prestația”

1.                     Libera prestare a serviciilor — Dispozițiile tratatului — Aplicabilitate în privința noilor state membre — Ungaria (art. 49-54 CE; Actul de aderare din 2003, art. 2, 53 și 54) (a se vedea punctele 37-39 și dispozitiv 1)

2.                     Libera prestare a serviciilor — Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii — Directiva 96/71 [Directiva 96/71 a Parlamentului European și a Consiliului, considerentul (19) și art. 1 alin. (4)] (a se vedea punctele 47-51 și dispozitiv 2)

3.                     Libera prestare a serviciilor — Restricții — Întreprinderi cu încadrare în muncă temporară (art. 49 CE-54 CE) (a se vedea punctele 56-58 și dispozitiv 3)

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare – Fővárosi Bíróság — Interpretarea articolului 3 litera (c) CE, a articolelor 49, 52 și 54 CE, precum și a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 4, p. 29) — Reglementare națională prin care se restrânge exercitarea activității de întreprindere cu încadrare în muncă temporară numai la societățile care își au sediul pe teritoriul național

Dispozitivul

1)

Articolele 49 CE-54 CE nu pot fi interpretate în sensul că o reglementare a unui stat membru privind exercitarea activității de întreprindere cu încadrare în muncă temporară, în vigoare la data aderării acestui stat la Uniunea Europeană, rămâne valabilă cât timp Consiliul Uniunii Europene nu a adoptat un program sau directive pentru a pune în aplicare aceste prevederi, în vederea stabilirii condițiilor liberalizării categoriei de prestare de servicii în cauză.

2)

Nici considerentul (19) al Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, nici articolul 1 alineatul (4) din aceasta nu pot fi interpretate în sensul că un stat membru ar putea să rezerve exercitarea activității de întreprindere cu încadrare în muncă temporară numai societăților care au sediul pe teritoriul național sau să acorde acestora din urmă un tratament mai avantajos, în ceea ce privește autorizarea activității în cauză, decât cel acordat întreprinderilor care au sediul într‑un alt stat membru.

3)

Articolele 49 CE-54 CE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru, precum cea în cauză în acțiunea principală, care rezervă exercitarea activității de întreprindere cu încadrare în muncă temporară întreprinderilor care își au sediul pe teritoriul național.

Top