Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0037

Hotărârea Curții (camera a treia) din 10 iunie 2010.
Comisia Europeană împotriva Republicii Portugheze.
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Mediu - Gestionarea deșeurilor depozitate în mod ilegal - Directiva 2006/12/CE - Directiva 80/68/CEE.
Cauza C-37/09.

European Court Reports 2010 I-00076*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:331

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 iunie 2010 – Comisia/Portugalia

(Cauza C‑37/09)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Gestionarea deșeurilor depozitate în mod ilegal – Directiva 2006/12/CE – Directiva 80/68/CEE”

1.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Proba neîndeplinirii obligațiilor – Sarcina probei care revine Comisiei – Prezumții – Inadmisibilitate (art. 226 CE) (a se vedea punctul 28)

2.                     Mediu – Deșeuri – Directiva 2006/12 – Obligația statelor membre de a asigura recuperarea sau eliminarea deșeurilor – Obligație de rezultat – Marjă de apreciere a statelor membre în ceea ce privește măsurile de adoptat – Limite (Directiva 2006/12 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 4) (a se vedea punctele 35-39 și 44)

3.                     Mediu – Deșeuri – Directiva 2006/12 – Obligații ale statelor membre în raport cu deținătorii de deșeuri – Noțiunea de deținător de deșeuri – Deținători de depozite neautorizate – Includere [art. 174 alin. (2) CE; Directiva 2006/12 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 8] (a se vedea punctele 46-51 și 53-55)

4.                     Apropierea legislațiilor – Protecția apelor subterane – Directiva 80/68 – Domeniu de aplicare – Acțiuni care determină deversarea indirectă a unor substanțe incluse în lista II din directivă – Includere [art. 174 alin. (2) CE; Directiva 80/68 a Consiliului, art. 3 și 5] (a se vedea punctele 64-66)

5.                     Apropierea legislațiilor – Protecția apelor subterane – Directiva 80/68 – Obligația statelor membre de a limita introducerea în apele subterane de substanțe incluse în lista II din directivă – Obligația de a supune orice deversare directă a acestor substanțe unei anchete prealabile – Îngroparea deșeurilor fără luarea de precauții tehnice care să permită evitarea poluării acestor ape – Neîndeplinirea obligațiilor [Directiva 80/68 a Consiliului, art. 3 lit. (b) și art. 5] (a se vedea punctele 74-78)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Încălcarea articolelor 4 și 8 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (JO L 114, p. 9, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 45), prin care a fost codificată Directiva 75/442/CEE privind deșeurile, și a articolelor 3 și 5 din Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (JO L 20, p. 43, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 113) – Depozitare de deșeuri în cariere dezafectate – Carierele „dos Limas, dos Linos e dos Barreiras” [Lourosa] – Lipsa controalelor

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea măsurilor necesare în cadrul gestionării deșeurilor depozitate în mod ilegal în carierele dos Limas și dos Linos situate pe teritoriul localității Lourosa, Republica Portugheză nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4 și 8 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile, prin care a fost codificată Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile, și în temeiul articolului 3 litera (b) și al articolului 5 din Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Republica Portugheză suportă, în afara propriilor cheltuieli de judecată, două treimi din cheltuielile de judecată ale Comisiei Europene. Comisia suportă o treime din propriile cheltuieli de judecată.

Top