EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0390

Hotărârea Curții (camera a treia) din data de 10 decembrie 2009.
Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandai de Nord.
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Mediu - Directiva 91/271/CEE - Tratarea apelor urbane reziduale - Articolul 3 alineatele (1) și (2), articolul 5 alineatele (1)-(3) și (5) și anexele I și II - Lipsa identificării inițiale a zonelor sensibile - Noțiunea «eutrofizare» - Criterii - Sarcina probei - Informație relevantă pentru examinarea elementelor probante - Punerea în aplicare a obligațiilor de colectare - Punerea în aplicare a unui tratament mai riguros al evacuărilor în zonele sensibile.
Cauza C-390/07.

European Court Reports 2009 I-00214*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:765

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 decembrie 2009 – Comisia/Regatul Unit

(Cauza C‑390/07)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Directiva 91/271/CEE – Tratarea apelor urbane reziduale – Articolul 3 alineatele (1) și (2), articolul 5 alineatele (1)-(3) și (5) și anexele I și II – Lipsa identificării inițiale a zonelor sensibile – Noțiunea «eutrofizare» – Criterii – Sarcina probei – Informație relevantă pentru examinarea elementelor probante – Punerea în aplicare a obligațiilor de colectare – Punerea în aplicare a unui tratament mai riguros al evacuărilor în zonele sensibile”

1.                     Mediu – Tratarea apelor urbane reziduale – Directiva 91/271 – Identificarea zonelor sensibile la eutrofizare – Eutrofizare – Noțiune [Directiva nr. 91/271 a Consiliului, art. 2 pct. 11 și art. 5 alin. (1)] (a se vedea punctele 26-29, 33-38)

2.                     Mediu – Tratarea apelor urbane reziduale – Directiva 91/271 – Identificarea zonelor sensibile la eutrofizare – Obligația statelor membre de a reuni datele necesare pentru această identificare [art. 10 CE, 211 CE și 226 CE; Directiva nr. 91/271 a Consiliului, art. 5 alin. (1) și anexa II] (a se vedea punctele 32, 39, 42-46, 355)

3.                     Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Situație care trebuie luată în considerare – Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat [art. 226 CE; Directiva nr. 91/271 a Consiliului, art. 5 alin. (1), anexa II lit. (a)] (a se vedea punctele 50-63)

4.                     Mediu – Tratarea apelor urbane reziduale – Directiva 91/271 – Tratare mai riguroasă a evacuărilor de ape urbane reziduale care provin din aglomerări cu un echivalent‑locuitor mai mare de 10 000 [Directiva nr. 91/271 a Consiliului, art. 5 alin. (2), art. 3 și 5 și anexa I B] (a se vedea punctele 347, 357 și dispozitiv 1)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 3 alineatele (1) și (2), articolul 5 alineatele (1), (2), (3) și (5) și anexa II la Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 43) - Neidentificarea anumitor zone care ar fi trebuit să fie desemnate ca sensibile în privința eutrofizării și neaplicarea unei tratări mai riguroase a evacuărilor de ape urbane reziduale provenind din aglomerările cu un echivalent‑locuitor mai mare de 10 000 în zone sensibile sau care ar fi trebuit identificate drept sensibile

Dispozitivul

1)

Prin faptul că a omis să supună unui tratament mai riguros evacuările de ape urbane reziduale care provin din Craigavon (instalațiile de tratare Ballynacor și Bullay’s Hill), precum și din Magherafelt, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 alineatele (2), (3) și (5) din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale.

2)

Respinge acțiunea pentru restul motivelor.

3)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

4)

Republica Portugheză suportă propriile cheltuieli de judecată.

Top