EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0054

Hotărârea Tribunalului (camera a patra) din 16 noiembrie 2011.
Kendrion NV împotriva Comisiei Europene.
Concurență - Înțelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Entitate economică - Răspundere solidară - Proporționalitate - Egalitate de tratament - Amenzi - Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri - Capacitate reală de a contribui.
Cauza T-54/06.

European Court Reports 2011 II-00393*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:667

Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 16 noiembrie 2011 – Kendrion/Comisia

(Cauza T‑54/06)

„Concurență – Înțelegeri – Sectorul sacilor industriali din plastic – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE – Entitate economică – Răspundere solidară – Proporționalitate – Egalitate de tratament – Amenzi – Limita maximă de 10 % din cifra de afaceri – Capacitate reală de a contribui”

1.                     Concurență – Norme comunitare – Încălcări – Imputare – Societate‑mamă și filiale – Unitate economică – Criterii de apreciere – Prezumție a unei influențe decisive exercitate de societatea‑mamă asupra filialelor deținute în proporție de 100 % de aceasta – Obligații în materie de probă ale societății care dorește să răstoarne această prezumție [art. 81 alin. (1) CE] (a se vedea punctele 49-52 și 65-67)

2.                     Concurență – Amenzi – Apreciere în funcție de comportamentul individual al întreprinderii – Efectul nesancționării unui alt operator economic – Lipsă [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 23 alin. (2)] (a se vedea punctele 77 și 78)

3.                     Concurență – Amenzi – Cuantum – Stabilire – Cuantum maxim – Calcul – Cifră de afaceri care trebuie luată în considerare – Cifră de afaceri cumulată a tuturor societăților care constituie entitatea cu caracter economic ce acționează în calitate de întreprindere – Limite [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 23 alin. (2)] (a se vedea punctele 91 și 92)

4.                     Concurență – Amenzi – Cuantum – Stabilire – Principiul egalității de tratament – Diferențe între întreprinderi care rezultă din aplicarea cuantumului maxim – Admisibilitate – Interdicția de a impune o amendă mai mare unor întreprinderi de dimensiuni mici sau mijlocii – Lipsă [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 23 alin. (2); Comunicarea 98/C 9/03 a Comisiei] (a se vedea punctele 106, 107, 110, 111 și 149)

5.                     Acțiune în anulare – Hotărâre de anulare – Efecte – Anularea unei decizii a Comisiei prin care se constată o încălcare a normelor de concurență – Efecte asupra destinatarilor care nu au introdus o acțiune – Lipsă (art. 81 CE, 230 CE și 249 CE) (a se vedea punctul 119)

6.                     Procedură – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Expunere sumară a motivelor invocate – Admisibilitatea unei trimiteri la înscrisurile prezentate în fața aceleiași instanțe într‑o altă cauză – Condiție esențială –Identitatea părților și în special a reclamanților în cele două cauze – Posibilitate de a remedia o încălcare a principiului prin reproducerea mijloacelor în cauză în replică – Lipsă [Statutul Curții de Justiție, art. 21; Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 44 alin. (1)] (a se vedea punctele 125-127)

7.                     Concurență – Norme comunitare – Încălcări – Amenzi – Stabilire – Criterii – Creșterea nivelului general al amenzilor – Admisibilitate [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 23 alin. (2)] (a se vedea punctele 133 și 134)

8.                     Concurență – Amenzi – Cuantum – Stabilire – Criterii – Cifra de afaceri globală a întreprinderii în cauză – Cifra de afaceri realizată pe baza produselor care au făcut obiectul încălcării – Luare în considerare – Limite [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 23 alin. (2)] (a se vedea punctele 141-143)

9.                     Concurență – Amenzi – Cuantum – Stabilire – Criterii – Situația financiară a întreprinderii în cauză – Luare în considerare – Obligația Comisiei de a solicita informații detaliate privind situația financiară a întreprinderii – Lipsă [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 23 alin. (2); Comunicarea 98/C 9/03 a Comisiei, pct. 5 lit. (b)] (a se vedea punctele 161-163 și 165)

10.                     Concurență – Amenzi – Cuantum – Stabilire – Împărțirea întreprinderilor în cauză în diferite categorii – Condiții [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 23 alin. (2); Comunicarea 98/C 9/03 a Comisiei, pct. 1 A] (a se vedea punctele 182 și 183)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2005) 4634 a Comisiei din 30 noiembrie 2005 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] (Cazul COMP/F/38.354 – Saci industriali), în măsura în care aceasta se adresează reclamantei, referitoare la o înțelegere pe piața sacilor industriali din plastic, precum și cerere de anulare sau, cu titlu subsidiar, de reducere a amenzii aplicate reclamantei

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Kendrion NV la plata cheltuielilor de judecată.

Top