EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006FJ0062

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera întâi) din data de 13 februarie 2007.
Daniela Guarneri împotriva Comisiei Comunităților Europene.
Funcționari - Remunerație - Alocații familiale - Alocație pentru creșterea copilului - Regulă pentru prevenirea cumulului aplicabilă alocațiilor naționale.
Cauza F-62/06.

European Court Reports – Staff Cases 2007 I-A-1-00051; II-A-1-00275

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2007:24

HOTÂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

13 februarie 2007

Cauza F‑62/06

Daniela Guarneri

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație pentru copilul aflat în întreținere – Normă care interzice cumulul aplicabilă alocațiilor naționale”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care doamna Guarneri solicită anularea unei părți din decizia Comisiei din 5 august 2005 deducând, în temeiul articolului 67 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, cuantumul alocațiilor familiale belgiene de orfan din cuantumul alocației pentru copilul aflat în întreținere și, pe de altă parte, anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 14 februarie 2006 prin care se respinge reclamația formulată împotriva deciziei din 5 august 2005

Decizia: Anulează decizia Comisiei din 5 august 2005 în măsura în care aceasta deduce cuantumul pensiei belgiene de orfan primită de reclamantă din alocația pentru copilul aflat în întreținere plătită acesteia. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată. Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație pentru copilul aflat în întreținere

[Statutul funcționarilor, art. 67 alin. (2)]

Numai alocațiile care sunt comparabile și care au același obiectiv au aceeași natură în sensul normei care interzice cumulul prevăzută la articolul 67 alineatul (2) din statut în materie de alocații familiale. Criteriul decisiv pentru calificarea drept alocație de aceeași natură este cel al finalității urmărite prin alocațiile în cauză.

Pensia belgiană de orfan nu are același obiect ca alocația pentru copilul aflat în întreținere prevăzută la articolul 67 alineatul (1) litera (b) din statut. Astfel, pensia belgiană nu urmărește să compenseze costurile obișnuite legate de întreținerea și de educația copiilor, ci costuri particulare, pentru părintele supraviețuitor, implicate de decesul celuilalt părinte care contribuia, când era în viață, la această întreținere și educație. Pensia respectivă este destinată astfel nevoilor specifice ale orfanilor și reprezintă o asistență financiară a persoanei care preia singură obligațiile familiale. Faptul care poate declanșa atribuirea sa nu este întreținerea efectivă a unui copil, ci o împrejurare distinctă, care ține de concretizarea unui risc, cel al decesului unuia dintre părinții unui copil.

(a se vedea punctele 34, 42, 45 și 46)

Trimitere la:

Curte: 13 octombrie 1977, Deboeck/Comisia, 106/76, Rec., p. 1623, punctul 16; 13 octombrie 1977, Emer/Comisia, 14/77, Rec., p. 1683, punctul 15

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iunie 1996, Pavan/Parlamentul European, T‑147/95, RecFP, p. I‑A‑291 și II-861, punctul 41; 25 ianuarie 2006, Weißenfels/Parlamentul European, T‑33/04, RecFP, p. I‑A‑2-1 și II‑A‑2‑1, punctul 47

Top