EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0193

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 septembrie 2007.
Société des produits Nestlé SA împotriva Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.
Cauza C-193/06 P.

European Court Reports 2007 I-00114*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:539

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 septembrie 2007 – Nestlé/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

(Cauza C‑193/06 P)

„Recurs – Marcă comunitară – Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) – Marcă figurativă conținând elementul verbal «QUICKY» – Opoziția titularului mărcilor verbale naționale anterioare QUICKIES – Risc de confuzie – Apreciere globală”

Marcă comunitară – Definirea și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 34, 35, 46, 47 și 76)

Obiectul

Recurs declarat împotriva hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) din 22 februarie 2006, Nestlé/OAPI, intervenientă: Quick restaurants SA (cauza T‑74/04), prin care Tribunalul a respins acțiunea în anularea deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 17 decembrie 2003 (cauza R 922/2001‑2) privind o procedură de opoziție între Société des Produits Nestlé SA și Quick restaurants SA

Dispozitivul

1)

Anulează hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 22 februarie 2006, Nestlé/OAPI – Quick (QUICKY) (T‑74/04), în măsura în care Tribunalul, prin încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, nu a apreciat asemănarea vizuală a semnelor în cauză atunci când s‑a întemeiat pe impresia de ansamblu produsă de acestea.

2)

Respinge celelalte capete de cerere.

3)

Trimite cauza Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene.

4)

Amână pronunțarea cu privire la cheltuielile de judecată.

Top