EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0505(02)

Comunicare a Comisiei Comunicare în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (3), al articolelor 20 și 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/914 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 802/2004 al Comisiei 2023/C 160/02

C/2023/2402

JO C 160, 5.5.2023, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 160/11


COMUNICARE A COMISIEI

Comunicare în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (3), al articolelor 20 și 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/914 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 802/2004 al Comisiei

(2023/C 160/02)

Articolul 3 alineatul (2), articolul 13 alineatul (3), articolele 20 și 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/914 al Comisiei din 20 aprilie 2023 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi („regulamentul de punere în aplicare”) (1) impun ca notificările, cererile motivate, observațiile privind obiecțiile Comisiei, angajamentele propuse de întreprinderile în cauză și formularul RM să fie transmise Comisiei în formatul prevăzut în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În prezentul document, Comisia specifică, în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 13 alineatul (3), al articolelor 20 și 22 din regulamentul de punere în aplicare, formatul în care ar trebui transmise notificările, cererile motivate, observațiile privind obiecțiile Comisiei, angajamentele propuse de întreprinderile în cauză și formularul RM („documentele”).

1.   Metoda de transmitere a documentelor către Comisie

1.

Documentele cu o dimensiune mai mică de 10 gigabiți ar trebui transmise electronic prin intermediul EU Send Web („EU Send”), platforma online de schimb a Comisiei pentru transmiterea securizată a documentelor (2). Este necesară înregistrarea prealabilă în EU Send, iar pentru documentele transmise prin intermediul sistemului sunt prevăzute diverse limite privind dimensiunea, care pot fi modificate. În cazul în care dimensiunea documentelor transmise este mai mică de 10 gigabiți, dar depășește limitele privind dimensiunea stabilite în EU Send, documentele ar trebui trimise în mai multe părți.

2.

Documentele transmise prin intermediul EU Send trebuie să fie însoțite de un formular de transmitere, furnizat de EU Send. Formularul de transmitere trebuie completat corect.

3.

Documentele transmise mai mari de 10 gigabiți pot fi depuse personal sau expediate prin scrisoare recomandată către DG Concurență din cadrul Comisiei, utilizând unități de hard disk, într-un format de date necomprimate, compatibile cu Microsoft Windows, pe un dispozitiv extern USB 2.0 sau 3.0.

4.

Documentele expediate prin scrisoare recomandată sau depuse personal ar trebui adresate DG Concurență, la adresa publicată pe site-ul DG Concurență (3). Transmiterea documentelor către alte departamente ale Comisiei poate genera întârzieri.

2.   Semnarea electronică a documentelor

5.

Prezenta secțiune stabilește specificațiile tehnice pentru semnarea documentelor transmise electronic (în cazul în care este necesară o semnătură). Prezenta secțiune se aplică documentelor transmise prin intermediul EU Send și celor transmise pe dispozitive de stocare externe, puse la dispoziția Comisiei.

6.

Pentru a fi considerate valabile, documentele depuse electronic trebuie semnate utilizând cel puțin o semnătură electronică calificată (Qualified Electronic Signature – QES) care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 („Regulamentul eIDAS”) (4). Numai QES sunt recunoscute în mod explicit ca având un efect juridic echivalent cu cel al semnăturilor olografe în toate statele membre. Prin urmare, alte tipuri de semnături electronice, cum ar fi semnăturile scanate sau semnăturile electronice avansate, astfel cum sunt definite în Regulamentul eIDAS, care nu îndeplinesc cerințele QES nu sunt acceptate.

7.

Formatul QES trebuie să respecte unul dintre formatele menționate în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1506 a Comisiei (5) sau cele mai recente specificații ale acestora, astfel cum sunt publicate de Institutul European de Standardizare în Telecomunicații.

8.

Serviciile de certificare calificată pot fi obținute de la prestatori de servicii de încredere calificați, astfel cum sunt definiți în Regulamentul eIDAS. Prestatorii de servicii de încredere calificați sunt prestatori de servicii comerciale și membri calificați ai Sistemului de certificare al UE. Prestatorii de servicii de încredere calificați sunt enumerați pe pagina Trusted List Browser (6).

9.

Orice echipament digital sau hardware utilizat pentru punerea în aplicare a unei QES, cum ar fi certificatele electronice calificate și dispozitivele pentru semnături electronice calificate, trebuie achiziționat de expeditor și rămâne în responsabilitatea acestuia.

10.

Comisia va valida documentele semnate cu QES. Pentru a spori încrederea că o QES va fi validată cu succes de DG Concurență, este posibil să se testeze valabilitatea acesteia prin implicarea unui prestator de servicii de încredere calificat care furnizează contra cost un serviciu de validare calificat (7). Aplicația web a Serviciilor pentru semnătura digitală (Digital Signature Services) din cadrul Comisiei poate fi utilizată, de asemenea, în scopuri demonstrative (8). Pentru a evita orice îndoială, această platformă nu trebuie utilizată pentru a depune documente legate de caz, informații confidențiale sau informații legate de un anumit caz.

11.

Documentele semnate nu trebuie să fie criptate și nici să conțină alte certificate decât certificatele legate de QES.

12.

Metadatele QES trebuie să corespundă datelor de contact ale semnatarului. Atunci când utilizați una sau mai multe QES pentru a semna un document, vă rugăm să furnizați, în scop informativ, datele de contact ale semnatarului, indicând „[semnat digital]” la sfârșitul documentului. O reprezentare vizuală a semnăturii electronice este opțională și nu aduce nicio valoare juridică suplimentară.

13.

Prin modificarea unui document semnat se vor invalida eventualele semnături electronice existente. Prin urmare, documentul nu ar trebui modificat după introducerea uneia sau a mai multor QES.

14.

Documentele semnate electronic utilizând QES nu trebuie să fie blocate sau protejate prin parolă. Acest lucru va permite software-ului dedicat al Comisiei să acceseze documentul și să verifice valabilitatea QES.

3.   Specificații tehnice ale documentelor transmise pe cale electronică

15.

Prezenta secțiune stabilește specificațiile tehnice privind documentele transmise pe cale electronică, inclusiv cele transmise prin intermediul EU Send, precum și cele livrate pe dispozitive de stocare externe.

16.

Toate documentele transmise în format electronic trebuie să fie scanate cu un antivirus și să nu conțină viruși înainte de transmitere. Comisia va șterge toate fișierele infectate și va elimina orice mediu de stocare extern infectat. Fișierele șterse sau eliminate pot face ca transmiterea să devină nevalabilă sau incompletă.

17.

Documentele transmise prin intermediul EU Sign nu trebuie criptate. În cazul documentelor livrate pe dispozitive de stocare externe, se recomandă cu insistență criptarea. Criptarea ar trebui pusă în aplicare numai pe dispozitivul de stocare. Documentele individuale stocate pe dispozitiv nu ar trebui să fie protejate prin parolă. Parolele de decriptare ar trebui trimise separat.

18.

Toate documentele trebuie să fie în format Portable Document Format (PDF) sau foaie de calcul (XLSX) (sub rezerva punctului 21 de mai jos). Documentele PDF trebuie să permită căutarea, fie ca fișiere PDF create digital, fie prin scanare pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Documentele în format XLSX trebuie transmise împreună cu toate datele subiacente neocultate și cu toate formulele și toți algoritmii subiacenți intacți.

19.

Denumirea fișierului corespunzător documentelor ar trebui definită astfel încât secțiunea relevantă din formularul CO, formularul simplificat CO, formularul CM sau formularul RM să poată fi identificată cu ușurință. Fiecare denumire a fișierului corespunzător documentului ar trebui să conțină, de asemenea, numărul procedurii pentru care se efectuează transmiterea. Denumirile fișierelor corespunzătoare documentelor nu trebuie să conțină caractere speciale sau caractere care nu aparțin alfabetului latin, iar calea completă trebuie limitată la 250 de caractere.

20.

Fiecare pagină a unui PDF trebuie marcată cu identificarea entității și cu numere consecutive de control ale documentelor (de exemplu, ABC-00000001).

4.   Specificații suplimentare privind documentele interne transmise ca parte a secțiunii 5.4 din formularul CO

21.

Documentele trebuie transmise în format nativ (și anume, nu trebuie convertite în format PDF pentru a fi transmise Comisiei ca parte a formularului CO).

22.

E-mailurile și alte fișiere trebuie transmise sub formă de fișiere separate (acestea nu ar trebui să fie în format „.pst”, „.zip” sau „.nsf”). Fișierele .nsf ar trebui convertite în orice format de E-mail: „unic” (de exemplu, „.msg” sau „.eml”).

23.

Documentele trebuie transmise în integralitate și neocultate. Toate metadatele subiacente trebuie păstrate intacte. Nu se poate utiliza niciun software de eliminare a duplicărilor sau de stabilire a legăturilor dintre e-mailuri.

5.   Metode alternative de semnare și transmitere a documentelor către DG Concurență

24.

În caz de indisponibilitate a EU Send din motive de întreținere sau din motive tehnice care nu depind de Comisie, contactați imediat echipa de asistență informatică a EU Send (COMP-EU-SEND@ec.europa.eu). Nu utilizați această adresă de e-mail pentru a transmite documente sau pentru a discuta informații confidențiale ori informații legate de un anumit caz.

25.

În cazul în care nu este posibil din punct de vedere tehnic ca transmiterea să se efectueze prin intermediul EU Send și Comisia permite, în mod excepțional, să fie utilizate alte mijloace de transmitere, documentele cu o dimensiune mai mică de 10 gigabiți pot fi depuse personal sau expediate prin scrisoare recomandată la DG Concurență. Trebuie utilizate dispozitive de stocare externe, cum ar fi USB, CD sau DVD ori unități de hard disk, într-un format de date necomprimate, compatibile cu Microsoft Windows, pe un dispozitiv extern USB 2.0 sau 3.0. Aceste documente trebuie semnate digital cu QES.

26.

Dacă semnarea documentelor cu un QES nu este fezabilă, iar Comisia permite, în mod excepțional, utilizarea altor mijloace de semnătură, un exemplar pe suport de hârtie semnat olograf al tuturor documentelor transmise poate fi livrat personal sau expediat prin scrisoare recomandată la DG Concurență. În acest caz, documentele transmise trebuie să fie însoțite de două exemplare digitale ale tuturor documentelor transmise, pe dispozitive de stocare externe (cum ar fi USB, CD sau DVD ori unități de hard disk externe, într-un format de date necomprimate, compatibile cu Microsoft Windows, pe un dispozitiv extern USB 2.0 sau 3.0) cu scop informativ. De asemenea, documentele transmise trebuie să fie însoțite de o declarație semnată olograf care să ateste că exemplarul pe suport de hârtie semnat și exemplarele digitale sunt identice.

6.   Data aplicării

27.

Instrucțiunile din prezenta comunicare se vor aplica de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare.

(1)  JO L 119, 5.5.2023, p. 22.

(2)  Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a platformei EU Send (denumită și „eTrustEx”), a se consulta https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(3)  https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073,01.RON.

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul articolului 27 alineatul (5) și al articolului 37 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, JO L 235, 9.9.2015, p. 37.

(6)  Prestatorii de servicii de încredere calificați pentru fiecare stat membru al UE sunt enumerați aici: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Numai prestatorii de servicii de încredere calificați cu eticheta „QCert for ESig” pot furniza un certificat calificat pentru semnătura electronică, care este necesar pentru QES.

(7)  Prestatorii de servicii de încredere calificați pentru fiecare stat membru al UE sunt enumerați aici: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Prestatorii de servicii de încredere calificați cu indicația „QVal for QESig” pot furniza un serviciu de validare calificat pentru semnătura electronică calificată.

(8)  Aplicația web a Serviciilor pentru semnătura digitală (Digital Signature Services) din cadrul Comisiei: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation


Top