EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG1014(02)

Aviz în atenția persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/1944 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1936 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice 2022/C 395/04

ST/12592/2022/INIT

JO C 395, 14.10.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 395/4


Aviz în atenția persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/1944 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1936 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

(2022/C 395/04)

Următoarele informații se aduc la cunoștința persoanelor și entităților care figurează în anexa la Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2022/1944 a Consiliului (2), și în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului (3), astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1936 al Consiliului (4) privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice.

După reexaminarea listei persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexele sus-menționate, Consiliul Uniunii Europene a decis ca măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2018/1544 și în Regulamentul (UE) 2018/1542 să se aplice în continuare persoanelor și entităților respective.

Se atrage atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e), conform indicațiilor de pe site-urile care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1542, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (a se vedea articolul 3 din regulament).

Persoanele și entitățile în cauză pot înainta Consiliului o cerere, însoțită de documente justificative, prin care să solicite reanalizarea deciziei de a le include pe listele menționate anterior, până la 1 iulie 2023, la adresa de mai jos:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

RELEX 1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Eventualele observații primite vor fi luate în considerare în scopul revizuirii periodice de către Consiliu, în conformitate cu articolul 8 din Decizia (PESC) 2018/1544 și cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1542.

Se atrage, de asemenea, atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 259, 16.10.2018, p. 25.

(2)  JO L 268, 14.10.2022, p. 24.

(3)  JO L 259, 16.10.2018, p. 12.

(4)  JO L 268, 14.10.2022, p. 7.


Top