EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10931

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2022/C 446/07

PUB/2022/1480

OJ C 446, 24.11.2022, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/31


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 446/07)

1.   

La data de 14 noiembrie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Open Text Corporation („OpenText”, Canada),

Micro Focus International plc („Micro Focus”, Regatul Unit).

OpenText va dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Micro Focus.

Concentrarea se realizează printr-o ofertă publică anunțată la data de 25 august 2022.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

OpenText este un furnizor de produse și servicii de gestionare a informațiilor.

MicroFocus este un furnizor de software pentru întreprinderi.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top