EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10759

Notificare prealabilă a unei concentrări [Cazul M.10759 – GIP / MERIDIAM / VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS)] (Text cu relevanță pentru SEE) 2022/C 391/05

PUB/2022/1287

OJ C 391, 12.10.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 391/9


Notificare prealabilă a unei concentrări

[Cazul M.10759 – GIP / MERIDIAM / VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 391/05)

1.   

La data de 23 septembrie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Global Infrastructure Management LLC („GIP”, SUA),

Meridiam S.A.S., („Meridiam”, Franța),

Suez S.A. („Suez”, Franța), o întreprindere comună constituită din GIP și Meridiam,

Activité Déchets Dangereux de Veolia („Activités Déchets Dangereux”, Franța).

GIP și Meridiam, prin intermediul Suez, dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Activité Déchets Dangereux.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni care constituie Activités Déchets Dangereux, un ansamblu de active și participații în sectorul deșeurilor industriale speciale, care sunt supuse unei obligații de separare față de Veolia inclusă în angajamentele de cesionare din Decizia M.9969 – Veolia/Suez din 14 decembrie 2021.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

în cazul întreprinderii GIP: un administrator independent de fonduri de infrastructură care investește în sectoarele transporturilor, energiei, deșeurilor și apei;

în cazul întreprinderii Meridiam: un actor global specializat în dezvoltarea, finanțarea și gestionarea pe termen lung a infrastructurii, în special în sectoarele (i) mobilității, (ii) tranziției energetice și (iii) infrastructurii sociale și de mediu;

în cazul întreprinderii Suez: desfășoară activități în domeniul gestionării apei și a deșeurilor banale și reglementate, precum și al curățeniei urbane;

în cazul întreprinderii Activité Déchets Dangereux de Veolia: aceasta își desfășoară activitatea pe piețele îngropării, incinerării și tratării fizico-chimice a deșeurilor periculoase.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice.

4.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10759 – GIP / MERIDIAM / VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS)

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


Top