EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0227

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei – EGF/2020/007 FI/Finnair

COM/2021/227 final

Bruxelles, 6.5.2021

COM(2021) 227 final

2021/0116(BUD)

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei
cereri din partea Finlandei – EGF/2020/007 FI/Finnair


EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXTUL PROPUNERII

1.Normele aplicabile contribuțiilor financiare din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 1 (denumit în continuare „Regulamentul FEG”) 2 .

2.La data de 30 decembrie 2020, Finlanda a depus cererea EGF/2020/007 FI/Finnair pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor 3 de la Finnair Oyj și de la un subcontractant 4 din Finlanda.

3.După evaluarea acestei cereri, Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile din Regulamentul FEG, că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

REZUMATUL CERERII

Cererea FEG

EGF/2020/007 FI/Finnair

Statul membru

Finlanda

Regiunea sau regiunile vizate (nivel NUTS 5 2)

Helsinki-Uusimaa (FI1B)

Data depunerii cererii

30 decembrie 2020

Data confirmării primirii cererii

30 decembrie 2020

Data cererii de informații suplimentare

13 ianuarie 2021

Termenul pentru furnizarea informațiilor suplimentare

24 februarie 2021

Termenul pentru finalizarea evaluării

19 mai 2021

Criteriul de intervenție

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul FEG


Întreprinderea principală

Finnair Oyj


Numărul de întreprinderi vizate

1

Sectorul sau sectoarele de activitate economică

(Diviziunea NACE Rev. 2) 6

Diviziunea 51 (Transport aerian)

Numărul de filiale, furnizori și producători din aval

1

Perioada de referință (patru luni):

25 august 2020 – 25 decembrie 2020

Numărul de disponibilizări în perioada de referință (a)

508

Numărul de disponibilizări înainte sau după perioada de referință (b)

0

Numărul total de disponibilizări (a + b)

508

Numărul total de beneficiari eligibili

508

Numărul total de beneficiari vizați

500

Numărul de tineri vizați care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)

0

Bugetul pentru servicii personalizate (EUR)

2 730 600

Bugetul pentru implementarea FEG 7 (EUR)

190 000

Bugetul total (EUR)

2 920 600

Contribuția FEG (60 %) (EUR)

1 752 360

EVALUAREA CERERII

Procedura

4.La 30 decembrie 2020, Finlanda a depus cererea EGF/2020/007 FI/Finnair, în termen de 12 săptămâni de la data la care au fost îndeplinite criteriile de intervenție stabilite la articolul 4 din Regulamentul FEG. Comisia a confirmat primirea cererii la aceeași dată și a solicitat informații suplimentare din partea Finlandei la 13 ianuarie 2021. Aceste informații suplimentare au fost furnizate în termen de șase săptămâni de la data cererii. Termenul de 12 săptămâni de la data primirii cererii complete, în cursul căruia Comisia ar trebui să finalizeze evaluarea conformității cererii cu condițiile de acordare a unei contribuții financiare, expiră la 19 mai 2021.

Eligibilitatea cererii

Întreprinderile și beneficiarii în cauză

5.Cererea se referă la 508 lucrători disponibilizați de Finnair Oyj și de un subcontractant. Finnair funcționează în sectorul economic încadrat la diviziunea 51 a NACE Rev. 2 (Transporturi aeriene). Disponibilizările efectuate de întreprinderi au avut loc în regiunea de nivel NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (FI1B).

Întreprinderile și numărul de disponibilizări

Finnair

504

Hub Logistics Finland Oy

4

Numărul total de întreprinderi: 2

Numărul total de disponibilizări: 508

Criteriile de intervenție

6.Finlanda a depus cererea în temeiul criteriilor de intervenție stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul FEG, care prevăd disponibilizarea a cel puțin 500 de lucrători ai unei întreprinderi dintr-un stat membru într-o perioadă de referință de patru luni dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători disponibilizați de furnizori și producători din aval și/sau persoane care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea.

7.Perioada de referință de patru luni pentru cerere este cuprinsă între 25 august 2020 și 25 decembrie 2020.

8.Disponibilizările din perioada de referință sunt următoarele:

504 lucrători disponibilizați de Finnair

4 lucrători disponibilizați de subcontractantul Finnair

Calculul disponibilizărilor și al cazurilor de încetare a activității

9.Disponibilizările din perioada de referință au fost calculate după cum urmează:

504 de la data la care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului 8 , angajatorul a notificat în scris autorității publice competente disponibilizările colective preconizate. Înainte de finalizarea evaluării de către Comisie, Finlanda a confirmat că aceste 504 disponibilizări au avut loc efectiv.

4 de la data notificării individuale de către angajator privind disponibilizarea sau încetarea contractului de muncă al lucrătorului.

Beneficiarii eligibili

10.Prin urmare, numărul total de beneficiari eligibili este de 508.

Legătura dintre disponibilizări și o criză financiară și economică mondială

11.La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat COVID-19 pandemie mondială. La 27 mai 2020, în comunicarea sa intitulată „Un buget al Uniunii Europene (UE) care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa” 9 , Comisia Europeană a declarat că respectiva criză sanitară a generat o criză economică și a prezentat un plan de redresare a economiei. Acesta a inclus FEG ca instrument de urgență pentru sprijinirea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei economice mondiale.

12.Pandemia a provocat cea mai profundă recesiune din istoria UE. Potrivit previziunilor economice europene ale Comisiei din iarna anului 2021 10 , PIB-ul UE a scăzut cu 6,3 % în 2020 și este preconizat să crească cu 3,7 % în 2021 și cu 3,9 % în 2022.

13.Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra industriei aviatice din cauza restricțiilor de călătorie și a declinului dramatic al transportului aerian de pasageri. Scăderea numărului de pasageri a redus masiv veniturile companiilor aeriene și a forțat multe dintre acestea să disponibilizeze angajați sau să declare insolvența. În aprilie 2020, traficul internațional de pasageri a scăzut cu 98,9 % față de aprilie 2019, iar 64 % din aeronavele mondiale au rămas în hangare, ceea ce reprezintă cel mai mare declin din istoria aviației 11 .

14.În iunie 2020, cererea din partea pasagerilor s-a îmbunătățit ușor, dar a rămas cu mult sub nivelurile anterioare crizei. Veniturile generate de pasageri la nivel de industrie s-au redus cu 86,5 % față de luna iunie 2019 12 .

Volumul pasagerilor aerieni 13

Venituri pasageri-kilometri la nivel de industrie - RPK (miliarde pe lună)

Efectiv

Ajustate sezonier

15.Cererea din partea pasagerilor internaționali a scăzut cu 75,6 % în 2020 față de nivelurile din 2019. Capacitatea (măsurată în numărul de locuri disponibile pe kilometru sau ASK) a scăzut cu 68,1 %, iar coeficientul de ocupare (care măsoară procentajul locurilor ocupate de pasageri din capacitatea locurilor disponibile) a scăzut cu 19,2 puncte procentuale, ajungând la 62,8 % 14 .

16.Conform previziunilor privind pasagerii la nivel mondial ale Asociației Internaționale de Transport Aerian, va fi nevoie de 3-4 ani pentru ca industria aviatică să revină la nivelurile de dinainte de criză 15 .

17.Până în prezent, sectorul transportului aerian a făcut obiectul a patru cereri de sprijin din partea FEG, dintre care trei bazate pe globalizarea schimburilor comerciale 16 și una pe criza economică generată de pandemia de COVID-19 17 .

Evenimente care au condus la disponibilizări și la încetarea activității

18.Evenimentele care au dus la aceste disponibilizări sunt rezultatul crizei economice mondiale neașteptate cauzate de pandemia de COVID-19.

19.Finlanda raportează că pandemia a avut un impact foarte mare asupra Finnair. Înainte de izbucnirea epidemiei de COVID-19, Finnair avea o poziție financiară solidă. În 2019, veniturile Finnair au crescut cu 9,2 %, atingând un nivel record de 3 097 de milioane EUR, comparativ cu 2 836 de milioane EUR în 2018. Rezultatul din exploatare s-a ridicat la 162,8 milioane EUR, comparativ cu 256,3 milioane EUR în 2018, o scădere de 38 %, determinată de o creștere a costurilor la combustibil, a materialelor pentru aeronave și a cheltuielilor de revizie generală.

20.În ultimul deceniu, numărul pasagerilor de pe aeroportul Helsinki-Vantaa a crescut în mod semnificativ. Între 2009 și 2019, numărul de pasageri a crescut cu 58 %, de la 12,6 milioane la 21,9 milioane. Pasagerii zborurilor internaționale au reprezentat cea mai mare parte a traficului de pasageri: 10,2 milioane în 2009 și 18,9 milioane în 2019 18 . În 2019, numărul de pasageri transportați de Finnair a crescut cu 10,3 %, totalizând 14 650 400 de pasageri, ceea ce a însemnat un nou record anual 19 .

21.La începutul anului 2020, traficul de pasageri pe aeroportul Helsinki-Vantaa era încă în creștere. În ianuarie 2020, volumul de pasageri către China a crescut cu 58 % față de ianuarie 2019. Însă în februarie 2020, volumul de pasageri a scăzut brusc, cu 73 %, din cauza situației epidemice. Finnair a trebuit să anuleze toate zborurile către China continentală începând cu 6 februarie 2020 și către alte destinații din Asia începând cu 4 martie 2020 20 . La 13 martie 2020, guvernul Statelor Unite a limitat toate călătoriile neesențiale către SUA și, prin urmare, Finnair a trebuit și ea să anuleze toate zborurile către SUA 21 .

22.Restricțiile în vigoare atât în Finlanda, cât și în alte țări de destinație au afectat puternic operațiunile Finnair, în special în ceea ce privește zborurile internaționale și intercontinentale. În aprilie 2020, traficul aerian de pe aeroportul Helsinki-Vantaa a încetat aproape în totalitate, rămânând la doar 1 % în comparație cu aprilie 2019 (21 000 de pasageri în aprilie 2020 față de 1,8 milioane în aprilie 2019). În al doilea trimestru, comparând 2020 cu 2019, numărul de zboruri între destinațiile asiatice și europene ale Finnair a scăzut cu 92,1 %. Numărul de pasageri a scăzut cu 97,5 %, de la 3,9 milioane la 98 000 de pasageri, iar capacitatea traficului de călători (ASK) a scăzut cu 97,2 % 22 .

23.Raportul anual al Finnair pe 2020 a indicat o scădere bruscă a veniturilor cu 73,2 % (de la 3 097,7 milioane la 829,2 milioane EUR), numărul de pasageri a scăzut cu 76,2 % (de la 14,7 milioane la 3,5 milioane), iar compania a acumulat o pierdere din exploatare de 464,5 milioane EUR 23 .

24.Finnair a trebuit să își reducă costurile pentru a face față acestei crize; s-au realizat economii în domeniul imobiliar, al închirierii de aeronave, al tehnologiei informației (digitalizarea și automatizarea proceselor sale legate de clienți), al costurilor de vânzare și distribuție, precum și al costurilor de administrare și al structurilor de compensare. Acest lucru a dus la reducerea forței de muncă cu 1 000 de locuri de muncă 24 .

Impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și a ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național

25.Sectorul aviației contribuie semnificativ la economia Finlandei. În 2020, acest sector avea 42 000 de angajați (23 000 de locuri de muncă directe și 19 000 de locuri de muncă indirecte) și a contribuit cu 8,8 miliarde EUR la PIB-ul Finlandei, reprezentând astfel 3,2 % din PIB-ul total 25 . Finnair este cea mai mare companie aeriană din Finlanda, aeroportul Helsinki-Vantaa fiind nodul său aviatic. La sfârșitul anului 2019, Finnair avea 6 788 de angajați și a operat trafic către 132 de destinații 26 .

26.Disponibilizările de la Finnair au astfel un impact considerabil asupra economiei naționale. Regiunea NUTS 2 vizată de disponibilizări este Helsinki-Uusimaa, unde Finnair își desfășoară activitatea. În perioada februarie-aprilie 2020, numărul șomerilor aflați în căutarea unui loc de muncă în regiunea Helsinki-Uusimaa a crescut cu 22,5 % de la 68 016 la 83 340. Anual și în ciuda măsurilor de menținere a locurilor de muncă, rata șomajului în regiunea Helsinki-Uusimaa a crescut cu 0,8 puncte procentuale, de la 6,4 % în 2019 la 7,2 % în 2020 27 .

27.În 2020, rata șomajului la nivel național a fost de 7,8 %, adică cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât în 2019 28 . Ministerul Finanțelor din Finlanda a estimat că rata șomajului va continua să crească la 8,2 % în 2021, înainte de a scădea la 7,8 % în 2022 29 .

28.Din cauza creșterii șomajului ca urmare a crizei, va fi greu ca foștii lucrători ai Finnair să fie reangajați. Autoritățile finlandeze susțin că lucrătorii disponibilizați au nevoie de orientare și sprijin personalizat pentru căutarea unui loc de muncă, precum și de perfecționare și recalificare adaptată lor pentru a le spori șansele de reangajare.

Beneficiarii vizați și acțiunile propuse

Beneficiarii vizați

29.Din cele 508 persoane eligibile, se estimează că numărul lucrătorilor disponibilizați care vor beneficia de măsurile FEG va fi de 500. Defalcarea acestor lucrători în funcție de sex, cetățenie și grupă de vârstă este următoarea:

Categorie

Numărul de
beneficiari vizați

Sexul:

Bărbați:

280

(56,00 %)

Femei:

220

(44,00 %)

Cetățenia:

Cetățeni ai UE:

493

(98,60 %)

Cetățeni din afara UE:

7

(1,40 %)

Grupa de vârstă:

15-24 de ani:

19

(3,80 %)

25-29 de ani:

28

(5,60 %)

30-54 de ani:

312

(62,40 %)

55-64 de ani:

141

(28,20 %)

peste 64 de ani:

0

(0,00 %)

Eligibilitatea acțiunilor propuse

30.Serviciile personalizate care vor fi puse la dispoziția lucrătorilor disponibilizați constau în acțiunile descrise mai jos:

Îndrumare profesională și alte măsuri pregătitoare. Printre acestea se numără 1) Evaluarea de către experți a competențelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a nevoilor de servicii; 2) Evaluarea competențelor pentru a cartografia participanții în funcție de competențele lor și de perspectivele de angajare; 3) Formare în căutarea unui loc de muncă și informații despre piața forței de muncă; 4) Îndrumare profesională și individuală intensivă pentru a sprijini și a ghida participanții în căutarea unui loc de muncă.

Ocuparea forței de muncă și servicii pentru întreprinderi. Această măsură va oferi servicii de orientare profesională și de căutare a unui loc de muncă, consiliere, evaluări ale capacității de muncă și testări profesionale. Totodată, vor fi organizate evenimente de recrutare și informare.

Formare profesională. În cadrul acesteia se va oferi un program adaptat, intitulat „Further Educated with Companies (F.E.C.) 30 ”, elaborat de autoritățile finlandeze, care vizează aducerea în același loc a candidaților la ocuparea unui loc de muncă și a întreprinderilor care doresc să recruteze. Participanții vor beneficia și de cursuri de calificare profesională, inclusiv cursuri cum ar fi dezvoltarea afacerilor, formarea managerială, resursele umane, vânzările și marketingul, inteligența artificială (IA), securitatea informatică, robotica, gestiunea financiară, gestionarea proiectelor etc.

Subvenții salariale. Această măsură sprijină angajarea într-un loc de muncă nou prin reducerea costurilor salariale. Subvenția salarială va reprezenta 30-50 % din costurile salariale și va fi plătită angajatorului. Cuantumul și durata subvenției depind de durata perioadei de șomaj.

Grant pentru înființarea de noi întreprinderi. Scopul grantului este de a promova crearea de activități economice și de locuri de muncă pentru persoanele fizice. Grantul pentru înființarea de noi întreprinderi asigură un venit pentru o persoană care intenționează să devină antreprenor pe durata perioadei estimate a fi necesare pentru demararea și înființarea unei activități comerciale cu normă întreagă, perioadă de maximum 12 luni.

Se pot acorda alocații pentru deplasare, cazare și mutare pentru a acoperi cheltuielile conexe suportate în timpul căutării unui loc de muncă sau al formării.

31.Acțiunile propuse, descrise în prezentul document, constituie măsuri active de ocupare a forței de muncă incluse printre acțiunile eligibile stabilite la articolul 7 din Regulamentul FEG. Aceste acțiuni nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

32.Finlanda a furnizat informațiile necesare privind acțiunile care sunt obligatorii pentru întreprinderea vizată în temeiul legislației naționale sau în temeiul contractelor colective de muncă. Autoritățile germane au confirmat că respectivele acțiuni nu vor fi înlocuite de o contribuție financiară din partea FEG.

Bugetul estimat

33.Costurile totale estimate sunt de 2 920 600 EUR, incluzând cheltuieli pentru servicii personalizate de 2 730 600 EUR și cheltuieli pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare de 190 000 EUR.

34.Contribuția financiară totală solicitată din partea FEG este de 1 752 360 EUR (60 % din costurile totale).

Acțiuni

Numărul de participanți estimat

Costul estimat per participant 
(în EUR) 31

Costuri totale estimate

(în EUR) 32  

Servicii personalizate [acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul FEG]

Îndrumare profesională și alte măsuri pregătitoare

450

1 556

700 000

Ocuparea forței de muncă și serviciile pentru întreprinderi

500

400

200 000

Formare

300

4 333

1 300 000

Subtotal (a):

Procent din pachetul de servicii personalizate

2 200 000

(80,57 %)

Alocații și stimulente [acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul FEG]

Subvenții salariale

60

6 000

360 000

Alocații pentru deplasare, cazare și mutare

25

200

5 000

Grant pentru înființarea de noi întreprinderi

20

8 280

165 600

Subtotal (b):

Procent din pachetul de servicii personalizate:

530 600

(19,43 %)

Acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul FEG

1. Activități de pregătire

0

2. Gestionare

160 000

3. Informare și publicitate

15 000

4. Control și raportare

15 000

Subtotal (c):

Procent din costurile totale:

190 000

(6,51 %)

Costuri totale (a + b + c):

2 920 600

Contribuția FEG (60 % din costurile totale)

1 752 360

35.Costurile acțiunilor identificate în tabelul de mai sus ca acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul FEG nu depășesc 35 % din costurile totale ale pachetului coordonat de servicii personalizate. Finlanda a confirmat că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare.

36.Finlanda a confirmat că respectivele costuri ale investițiilor pentru activități independente, înființarea de noi întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați nu vor depăși 15 000 EUR per beneficiar.

Perioada de eligibilitate a cheltuielilor

37.Finlanda a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 21 octombrie 2020. Prin urmare, cheltuielile referitoare la acțiuni sunt eligibile pentru o contribuție financiară din FEG de la 21 octombrie 2020 până la 30 decembrie 2022.

38.Finlanda a început plata cheltuielilor administrative pentru punerea în aplicare a FEG la 21 octombrie 2020. Prin urmare, cheltuielile cu activitățile de pregătire, de gestionare, de informare și publicitate, precum și de control și raportare sunt eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG de la 21 octombrie 2020 până la 30 iunie 2023.

Complementaritatea cu acțiunile finanțate din fonduri naționale sau din fonduri ale Uniunii

39.Sursele de prefinanțare sau cofinanțare națională provin de la postul aferent serviciilor publice de ocupare a forței de muncă din cadrul ramurii administrative a Ministerului Economiei și Ocupării Forței de Muncă. Anumite servicii vor fi finanțate, de asemenea, din cheltuielile operaționale ale centrelor de dezvoltare economică, transport și mediu (centrele ELY) și ale birourilor de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare economică (birourile TE).

40.Finlanda a confirmat faptul că măsurile descrise mai sus care primesc o contribuție financiară din FEG nu vor beneficia de contribuții financiare din partea altor instrumente financiare ale Uniunii Europene 33 .

Proceduri de consultare a beneficiarilor vizați sau a reprezentanților acestora, a partenerilor sociali, precum și a autorităților locale și regionale

41.Finlanda a indicat faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu părțile interesate. Activitățile de pregătire au inclus reuniuni cu reprezentanți ai centrelor pentru dezvoltare economică, transport și mediu și ai birourilor TE din Uusimaa, ai Finnair și ai sindicatelor, și anume Ilmailualan Unioni (IAU), Finnairin insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt (FINTO), Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry (AKT) și Trade Union Pro.

Sistemele de gestionare și control

42.Cererea conține o descriere a sistemului de gestionare și control, care precizează responsabilitățile organismelor implicate. Finlanda a notificat Comisiei faptul că această contribuție financiară va fi gestionată de Ministerul Economiei și Ocupării Forței de Muncă, care acționează în calitate de autoritate de management și de certificare pentru FEG și în calitate de organism intermediar care distribuie fondurile FEG. Funcțiile de gestionare pentru FEG au fost atribuite Departamentului de servicii pentru regiuni și creștere economică, care acționează, de asemenea, ca autoritate de management pentru Fondul social european. Centrele pentru dezvoltare economică, transport și mediu (centrele ELY) sunt responsabile de punerea în aplicare a măsurilor finanțate din FEG.

43.În ceea ce privește rolul autorității de certificare, acesta este preluat de Unitatea Resurse Umane și Administrație. În ceea ce privește auditul, organismul responsabil este Unitatea de audit intern independentă, care funcționează sub conducerea secretarului permanent al Ministerului Economiei și Ocupării Forței de Muncă.

Angajamentele asumate de statul membru în cauză

44.Finlanda a oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

în contextul accesului la acțiunile propuse și al implementării acestora, vor fi respectate principiile egalității de tratament și nediscriminării,

au fost respectate cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE în ceea ce privește disponibilizările colective,

Finnair, care și-a continuat activitățile după efectuarea disponibilizărilor, și-a respectat obligațiile legale în materie de disponibilizări și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi,

acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare,

acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale,

contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii în materie de ajutoare de stat.

IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea bugetară

45.FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 186 de milioane EUR (la prețurile din 2018), astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 34 .

46.După examinarea cererii în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul FEG și luând în considerare numărul de beneficiari vizați, acțiunile propuse și costurile estimate, Comisia propune mobilizarea FEG pentru suma de 1 752 360 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale ale acțiunilor propuse, în scopul de a furniza o contribuție financiară ca răspuns la cererea menționată.

47.Decizia propusă privind mobilizarea FEG va fi adoptată împreună de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu punctul 9 din Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs către introducerea de noi resurse proprii 35 .

Acte conexe

48.În același timp cu prezentarea acestei propuneri de decizie privind mobilizarea FEG, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer al sumei de 1 752 360 EUR către linia bugetară relevantă.

49.Concomitent cu adoptarea prezentei propuneri de decizie privind mobilizarea FEG, Comisia va adopta o decizie privind o contribuție financiară, prin intermediul unui act de punere în aplicare, care va intra în vigoare la data la care Parlamentul European și Consiliul vor adopta decizia propusă privind mobilizarea FEG.

2021/0116 (BUD)

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei
cereri din partea Finlandei – EGF/2020/007 FI/Finnair

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 36 , în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs către introducerea de noi resurse proprii 37 , în special punctul 9,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat în urma unor schimbări structurale majore ale tiparelor comerțului mondial, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 186 de milioane EUR (la prețurile din 2018), astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului 38 .

(3)La 30 decembrie 2020, Finlanda a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările de la Finnair Oyj și de la un subcontractant din Finlanda. Cererea a fost completată cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)Prin urmare, FEG ar trebui să fie mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 752 360 EUR, ca răspuns la cererea depusă de Finlanda.

(5)Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2021, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza suma de 1 752 360 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării] 39*.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1)    JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2)    Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 se aplică tuturor cererilor primite până la 31 decembrie 2020.
(3)    În sensul articolului 3 din Regulamentul FEG.
(4)    Hub Logistics Finland Oy, situat în regiunea Helsinki-Uusimaa.
(5)    Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).
(6)    JO L 393, 30.12.2006, p. 1.
(7)    În conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.
(8)    Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).
(9)    COM(2020) 442 final.
(10)    Previziunile economice din iarna anului 2021 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast-challenging-winter-light-end-tunnel_ro  
(11)    ATAG. Raportul din 2020 „Aviation: Benefits Beyond Borders”: https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf  
(12)    IATA: Analiza pieței de pasageri în transportul aerian, iunie 2020: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---june-20202/  
(13)    Ibid.
(14)    IATA : https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-02-03-02/  
(15)    IATA: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-07-28-02/  
(16)    EGF/2017/009 FR/Air France, COM(2018) 230; EGF/2013/014 FR Air France, COM(2014) 701 și EGF/2015/004 IT Alitalia, COM(2015) 397.
(17)    EGF/2020/004 NL/KLM, COM(2021)226.
(18)    Raportul anual Finavia 2019: https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Tilinpäätös%202019.pdf  
(19)    Raportul anual Finnair 2019: https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2020/annual-report-2019.pdf  
(20)     https://news.cision.com/finnair/r/finnair-cancels-all-flights-to-mainland-china-between-february-6-and-february-29--2020--customers-to,c3024652
(21)     https://news.cision.com/finnair/r/finnair-cancels-flights-to-us-and-delhi,c3057949  
(22)    Raportul anual Finnair 2020: https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2020/half-year-2020-report-en.pdf  
(23)     https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2021/annual-report-2020.pdf  
(24)     https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3751510 and https://www.aviation24.be/airlines/finnair/finnair-targets-100-million-euros-cost-base-reductions-plans-to-reduce-1-000-jobs/  
(25)    Grupul de acțiune pentru transportul aerian (ATAG), Beneficiile aviației dincolo de frontiere: https://aviationbenefits.org/downloads/aviation-benefits-beyond-borders-2020/  
(26)    Raportul anual Finnair 2019: https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/en/reports-and-presentation/2020/annual-report-2019.pdf  
(27)    Baza de date statistică a Finlandei https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/  
(28)     https://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tie_001_en.html  
(29)    Institutul de Statistică din Finlanda https://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tie_001_en.html și https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162542/TEM%20työmarkkinaennuste%20syksy%202020.pdf  
(30)     https://www.aaltopro.fi/en/services-in-change-situations/f.e.c.-programs-and-recruitment  
(31)    Pentru a se evita zecimalele, costurile estimate per lucrător au fost rotunjite. Cu toate acestea, rotunjirile nu au niciun impact asupra costului total al fiecărei măsuri, care nu diferă de cel indicat în cererea depusă de Finlanda.
(32)    Totalul nu corespunde din cauza rotunjirii.
(33)    La 18 mai 2020, Comisia Europeană a aprobat o măsură finlandeză de ajutor constând într-o garanție de stat pentru un împrumut în valoare de 600 de milioane EUR acordat companiei Finnair pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus asupra întreprinderii. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1032  
(34)    JO L 433I, 22.12.2020, p. 15.
(35)    JO L 433I, 22.12.2020, p. 29.
(36)    JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(37)    JO L 433I, 22.12.2020, p. 29.
(38)    Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433I, 22.12.2020, p. 11).
(39) *     Data urmează a fi introdusă de către Parlament înainte de publicarea în JO.
Top