EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10498

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10498 – Liberty Global/Infravia/Liberty Networks Germany) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 447/08

PUB/2021/870

OJ C 447, 4.11.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 447/17


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10498 – Liberty Global/Infravia/Liberty Networks Germany)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 447/08)

1.   

La data de 27 octombrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Liberty Global plc („Liberty Global”, Regatul Unit);

InfraVia V Invest S.à.r.l. („InfraVia”, Luxemburg), controlată de InfraVia Capital Partners S.A.S. (Franța);

Liberty Networks Germany Holding GmbH („LNG”, Germania).

Liberty Global și InfraVia dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii LNG.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Liberty Global: deținerea și exploatarea rețelelor de cablu care oferă servicii de televiziune, internet în bandă largă, telefonie vocală fixă și servicii de telecomunicații mobile în mai multe state membre;

în cazul întreprinderii InfraVia: societate deținută de fonduri gestionate de InfraVia Capital Partners S.A.S, societate de administrare a unor fonduri de investiții specializate în sectoarele infrastructurii și tehnologiei, controlată în ultimă instanță exclusiv de domnul Vincent Levita;

în cazul întreprinderii LNG: o întreprindere comună nou-constituită cu scopul de a crea și furniza servicii de internet prin fibră până acasă în districtele rurale din mai multe state din Germania.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10498 – Liberty Global/Infravia/Liberty Networks Germany

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top