EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10400

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10400 – Alta Percier/Bridgepoint/Latour/Primonial) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 402/09

PUB/2021/772

JO C 402, 5.10.2021, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/12


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10400 – Alta Percier/Bridgepoint/Latour/Primonial)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 402/09)

1.   

La data de 23 septembrie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

Alta Percier, care aparține grupului Altarea („Altarea”, Franța),

Bridgepoint SAS, întreprindere-mamă de cel mai înalt rang din cadrul grupului Bridgepoint („Bridgepoint”, Regatul Unit),

Latour Capital Management SAS („Latour”, Franța),

New Primonial Holding 2, întreprindere-mamă de cel mai înalt rang din cadrul grupului Primonial („Primonial”, Franța).

Altarea, Bridgepoint și Latour dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi Primonial.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Altarea: servicii imobiliare, cum ar fi activități legate de proprietăți imobiliare comerciale, promovarea locuințelor și a birourilor;

în cazul întreprinderii Bridgepoint: firmă de investiții în societăți necotate;

în cazul întreprinderii Latour: firmă de investiții în societăți necotate;

în cazul întreprinderii Primonial: asigurări, servicii bancare și imobiliare.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10400 – Alta Percier/Bridgepoint/Latour/Primonial

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top