EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0340

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului, anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, referitor la consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

JO C 99, 1.3.2022, p. 247–247 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 99/247


P9_TA(2021)0340

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului referitor la consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel ***

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 iulie 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului, anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, referitor la consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

(2022/C 99/38)

Parlamentul European,

având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09399/2021),

având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 2 primul paragraf din Protocolul nr. 37 referitor la consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0242/2021),

având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A9-0229/2021),

1.

aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Top