EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0515(03)

Comunicarea Comisiei Ghidul UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoalele sanitare din structurile de primire turistice – COVID-19 2020/C 169/01

C/2020/3251

OJ C 169, 15.5.2020, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 169/1


COMUNICAREA COMISIEI

Ghidul UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoalele sanitare din structurile de primire turistice – COVID-19

(2020/C 169/01)

I.   Introducere

1.

La 15 aprilie 2020, în cooperare cu președintele Consiliului European, Comisia a prezentat o foaie de parcurs europeană comună (1) pentru ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. Foaia de parcurs stabilește criterii și recomandări pentru statele membre referitoare la condițiile de ridicare a măsurilor și de restabilire a liberei circulații a persoanelor. Abordarea ar trebui să fie etapizată, elementele cheie fiind distanțarea fizică de rigoare și măsurile de prevenire și control al infecțiilor.

2.

Dat fiind că situația sănătății publice începe să se îmbunătățească, statele membre au în vedere ridicarea „măsurilor restrictive împotriva răspândirii comunitare”. În acest mod se va pregăti totodată relaxarea în condiții de siguranță a măsurilor de prevenire și de protecție, îndeosebi a restricțiilor generale de călătorie.

3.

Odată cu ridicarea restricțiilor impuse activităților asociate călătoriilor, se preconizează că cetățenii își vor relua treptat călătoriile atât în țara lor, cât și în interiorul UE.

4.

Ridicarea prea rapidă a măsurilor poate provoca o creștere bruscă a numărului de infecții. Până când va fi disponibil un vaccin, este necesar să se cântărească nevoile și beneficiile în materie de călătorii și turism în raport cu riscurile ca numărul de cazuri să crească din nou, ceea ce ar impune reintroducerea măsurilor de izolare.

5.

Pe măsură ce impunerea măsurilor de limitare a mișcării persoanelor devine mai puțin stringentă, va fi necesar să se acorde o atenție deosebită menținerii măsurilor de distanțare fizică interpersonală, pentru ca activitățile turistice să se poată relua în condiții de siguranță, dat fiind că acestea atrag, prin definiție, persoane provenind din diferite zone geografice.

6.

Protejarea sănătății cetățenilor, inclusiv a angajaților din turism și a turiștilor, rămâne principala prioritate.

7.

Prezentul ghid stabilește un cadru obiectiv și nediscriminatoriu pentru cetățenii, autoritățile publice, societățile și părțile interesate care își desfășoară activitatea în sectorul turismului în vederea reluării treptate a serviciilor turistice.

8.

Ghidul oferă criterii și principii pentru reluarea treptată, în condiții de siguranță, a activităților turistice și pentru elaborarea unor protocoale sanitare destinate structurilor de primire turistice.

9.

Prezentul ghid se fondează pe avizul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (2). El a fost elaborat pe baza Foii de parcurs europene comune către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 și trebuie pus în aplicare împreună cu aceasta (3). Ghidul trebuie citit în coroborare cu ghidurile publicate de Comisie referitoare la restricțiile privind călătoriile neesențiale (4), la exercitarea liberei circulații a lucrătorilor (5), la măsurile de gestionare a frontierelor (6), la navigatorii, pasagerii și alte persoane aflate la bordul navelor (7) și la reluarea progresivă a serviciilor de transport (8), precum și cu comunicarea intitulată „Către o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea liberei circulații și ridicarea controalelor la frontierele interne” (9). În fine, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (OSHA) a publicat o serie de măsuri generale de siguranță și sănătate la locul de muncă în ceea ce privește revenirea la locul de muncă (10).

II.   Principii pentru reluarea treptată, în condiții de siguranță, a activităților turistice

10.

Înainte de a decide asupra unei eventuale relaxări a măsurilor stricte împotriva răspândirii comunitare a COVID-19 (11) pentru a permite reluarea activităților turistice, statele membre ar trebui să cântărească atent următoarele criterii:

10.i.

Incidența bolii COVID-19 a ajuns la niveluri scăzute

Condiția prealabilă principală pentru relaxarea măsurilor restrictive împotriva răspândirii comunitare a COVID-19 și pentru reluarea activităților turistice este existența unor dovezi epidemiologice care să arate că răspândirea bolii a scăzut semnificativ, că s-a stabilizat pe o perioadă mai lungă și că are șanse să rămână stabilă odată cu creșterea numărului de turiști.

10.ii.

Sistemul de sănătate dispune de suficientă capacitate

Sistemul de sănătate trebuie să dispună de suficientă capacitate pentru localnici și pentru turiști, astfel încât, în cazul unei creșteri bruște a cazurilor, serviciile de asistență medicală primară, spitalele și serviciile de terapie intensivă să nu fie copleșite. Acest aspect este deosebit de important la nivel regional, în cazul regiunilor turistice care se pot aștepta la rate mai ridicate de vizitatori, cum ar fi stațiunile, zonele din apropierea plajelor, a atracțiilor turistice etc., și care ar putea să nu fie neapărat situate în apropierea infrastructurii de sănătate. Este posibil ca zonele turistice îndepărtate să dispună de servicii de sănătate limitate și, dacă se preconizează sosirea în plus a unui număr considerabil de vizitatori, ele pot necesita implementarea unor mecanisme de reacție suplimentare, precum zborurile de evacuare medicală etc. Este oportun să se aplice Orientările privind Asistența de urgență în cadrul Cooperării transfrontaliere în materie de asistență medicală acordată în contextul crizei determinate de COVID-19 (12). În plus, statele membre ai căror resortisanți sau rezidenți se infectează în timp ce se află în alte state membre ar trebui să faciliteze repatrierea respectivelor persoane.

10.iii.

Există sisteme solide de supraveghere și de monitorizare

Înainte de a relaxa măsurile, inclusiv înainte de reluarea turismului, statele membre trebuie să dispună de sisteme cu ajutorul cărora să poată monitoriza indicatorii de capacitate a serviciilor de sănătate și să poată reacționa în funcție de evoluția acestora.

Pentru a preveni introducerea virusului în regiunile turistice prin intermediul turiștilor, precum și transmiterea acestuia de la localnici la turiști, sunt necesare capacități sporite de supraveghere și de monitorizare la nivel local, în concordanță cu legislația UE privind protecția datelor, dacă se aplică.

10.iv.

Există capacități de testare

Un criteriu fundamental al Foii de parcurs europene comune către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 este asigurarea testării pe scară largă în vederea detectării cazurilor și a monitorizării răspândirii virusului, în combinație cu urmărirea contactelor și cu măsurile de izolare menite să încetinească transmiterea lui. Lipsa capacităților de testare a împiedicat inițial adoptarea unor abordări de screening pe populații mari. Testele și diagnosticările rapide sunt extrem de importante pentru identificarea din timp a cazurilor (13). Ar fi indicat să se asigure că și turiștii au acces egal la testare.

10.v.

Există un sistem de urmărire a contactelor

Urmărirea contactelor este o măsură de sănătate publică eficace și esențială pentru a ține sub control boala COVID-19. Scopul măsurii menționate este să identifice rapid și să gestioneze contactele apropiate ale cazurilor de COVID-19, pentru a reduce și mai mult transmiterea mai departe a acestei boli. O astfel de urmărire a contactelor trebuie să asigure schimbul de informații pertinente între țările în care se face turism internațional, inclusiv pregătirea pentru o eventuală repatriere a resortisanților. Colaborarea strânsă și coordonarea între statele membre în ceea ce privește urmărirea contactelor vor fi și mai importante după redeschiderea frontierelor. Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte legislația UE relevantă, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice.

Elementele-cheie ale urmăririi contactelor sunt prezentate în detaliu în ghidul recent publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (14) și, în ceea ce privește protecția datelor, în Orientările în domeniul protecției datelor privind aplicațiile care sprijină combaterea pandemiei de COVID-19 (15) și în Orientările Comitetului european pentru protecția datelor (16). Comisia și statele membre vor publica un protocol privind principiile interoperabilității pentru a se asigura că aplicațiile voluntare aprobate de urmărire a contactelor pot funcționa la nivel transfrontalier și sunt fiabile, indiferent de locul în care se află utilizatorii lor în Europa.

10.vi.

Există mecanisme de coordonare și de comunicare

Este esențial să se instituie mecanisme pentru a se asigura coordonarea și comunicarea între autoritățile și operatorii din sectorul turismului, precum și între administrațiile locale și naționale/regionale din statele membre. În plus, coordonarea transfrontalieră, schimbul de informații și comunicarea prin canalele existente sunt extrem de importante atunci când se permite turismul transfrontalier. Înainte de a anunța public măsurile legate de reluarea fluxului de turism transfrontalier, este necesar ca statele membre să se informeze reciproc și să informeze Comisia în timp util, precum și să țină seama de opiniile acestora. Pe lângă mecanismele indicate în comunicarea care însoțește prezentul document, referitoare la restabilirea liberei circulații și ridicarea controalelor la frontierele interne, ar trebui să se recurgă la Comitetul pentru securitate sanitară, la Comitetul consultativ pentru turism și la alte canale de coordonare existente în domeniul transporturilor și al călătoriilor, potrivit mandatelor fiecăruia dintre ele.

Este de asemenea vital să se comunice, inclusiv prin mijloace digitale, riscurile la adresa călătorilor și a turiștilor, asigurându-se informarea acestora cu privire la contextul local, la măsurile care trebuie luate dacă se suspectează existența unor cazuri de COVID-19, la modul în care se pot accesa serviciile de sănătate etc.

11.

Relaxarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 ar trebui să se fondeze pe știință, să se axeze pe sănătatea publică și să fie aplicată într-un cadru coordonat instituit în fiecare stat membru în parte. Acest cadru coordonat constituie fundamentul reluării activităților și serviciilor asociate turismului. Întrucât se apropie sezonul estival, este crucial să se ofere o consiliere serioasă în materie de sănătate publică atât destinațiilor turistice, cât și întreprinderilor din sector.

12.

Este necesar să se examineze situația epidemiologică de la nivel local pentru a se evalua riscul general aferent reluării activităților turistice, astfel încât să se evite transmiterea virusului de la turiști la localnici și viceversa.

13.

Este necesară elaborarea unor planuri de pregătire care să includă criterii clare pentru repunerea în vigoare a măsurilor restrictive, dacă se va dovedi necesară.

14.

Recomandările din Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 includ principii deosebit de relevante pentru sectorul turismului; este necesar ca acestea să fie respectate în momentul reluării activităților de turism.

15.

Ridicarea măsurilor ar trebui să facă progresiv. Măsurile mai generale ar trebui înlocuite cu măsuri mai bine orientate, care să permită reluarea treptată a activității sociale și a activităților de turism, cu condiția implementării unor măsuri bine proporționate și eficiente de protejare a sănătății turiștilor și a lucrătorilor.

16.

Este necesar ca revenirea la locul de muncă să fie organizată în conformitate cu „Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă în condiții de siguranță” (17) și să se acorde prioritate categoriilor și sectoarelor care sunt expuse unui risc mai mic, respectându-se totodată normele de securitate și sănătate în muncă impuse de pandemie.

17.

Măsurile de restricționare a serviciilor de turism, dar și măsurile sanitare de protecție și de prevenire ar trebui să aibă o sferă și o durată de aplicare limitate la ceea ce este strict necesar pentru a proteja sănătatea publică. Pe lângă faptul că ar trebui să fie obiective și bine proporționate, toate măsurile ar trebui să fie deopotrivă motivate corespunzător, relevante și specifice serviciilor prestate, nediscriminatorii, precum și să mențină condiții de concurență echitabile pe piața unică.

18.

În cooperare cu statele membre și cu Centrul Comun de Cercetare, ECDC dezvoltă și va menține actualizată o hartă (18) a nivelului de transmitere a COVID-19 la nivel subnațional. Statele membre sunt invitate să furnizeze datele necesare pentru a se asigura că respectiva hartă este completă și actualizată. În acest mod, strategiile de ieșire din criza provocată de COVID-19 vor obține beneficii sub toate aspectele (deschiderea/închiderea anumitor sectoare economice, evaluarea diferitelor strategii de testare, evaluarea eficacității măsurilor de protecție individuală etc.). În plus, statele membre sunt invitate să furnizeze date actualizate referitoare la capacitatea disponibilă a spitalelor, testare, supraveghere și urmărirea contactelor și să publice criterii de ridicare și de impunere a restricțiilor. Harta nivelului de transmitere și măsurile de însoțire constituie un mijloc transparent de informare la nivelul UE, care poate fi utilizat de autorități, de operatorii de transport și de părțile interesate din sectorul turismului, dar și de cetățeni pentru a putea lua decizii responsabile atunci când își fac planuri de vacanță.

III.   Ghidul UE pentru protocoalele sanitare din structurile de primire turistice

19.

Prezenta secțiune a ghidului propune principii care să îndrume statele membre în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, precum și a protocoalelor pentru furnizorii servicii de primire turistice, cum ar fi hotelurile și alte structuri de primire turistice, pentru a asigura structuri turistice mai sigure și pentru a garanta sănătatea oaspeților și a angajaților.

20.

Ghidul pentru protocoalele sanitare nu are caracter obligatoriu. Scopul său este să asigure consecvența în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor prin adoptarea unei abordări coordonate la nivelul regiunilor și al statelor membre.

21.

În plus față de următoarele recomandări și de considerentele de ordin operațional pentru managementul riscurilor asociate COVID-19 emise de autoritățile competente din domeniul sănătății, și anume de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) (19) și de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (anexă), statele membre sunt invitate să țină seama de prezentul ghid atunci când elaborează protocoalele relevante corespunzătoare particularităților naționale/regionale/locale.

22.

Măsurile de sănătate publică din sectorul turismului vor trebui să respecte măsurile generale aplicate de autoritățile competente și să țină seama de ghidul pentru întoarcerea la locul de muncă (20). Respectivele măsuri vor trebui, de asemenea, să respecte legislația UE privind protecția datelor (21).

23.

Statele membre sunt invitate să colaboreze îndeaproape cu părțile interesate în procesul de elaborare a măsurilor și protocoalelor de prevenire și control al infecțiilor și să se asigure că respectivele protocoale sunt adaptate și proporționale cu volumul și cu natura serviciilor furnizate de structurile de primire turistice. Statele membre ar trebui să aibă în vedere sprijinirea punerii în aplicare a măsurilor și protocoalelor menționate.

24.

Ar trebui acordată o atenție deosebită măsurilor și protocoalelor de prevenire și control al infecțiilor care vizează unitățile de cazare de vacanță pe termen scurt, și nu numai, din economia colaborativă. Prezentul ghid și principiile sale sunt aplicabile în întregime acestor tipuri de servicii de primire turistică, iar orice adaptare a ghidului și a principiilor sau orice alternativă la acestea trebuie să nu compromită sub nicio formă sănătatea vizitatorilor și să nu sporească riscul de transmitere a virusului.

25.

Măsurile de protejare a sănătății oaspeților și angajaților din structurile de primire turistice ar trebui reevaluate și adaptate în mod regulat, ținându-se seama de toate cunoștințele de specialitate și considerațiile relevante, astfel încât respectivele măsuri să continue să fie proporționale cu nivelul curent al nevoilor în materie de sănătate publică.

26.

Pe măsură ce apar soluții noi mai eficiente, acestea ar trebui implementate cu precădere, iar la măsurile mai puțin eficiente sau mai împovărătoare ar trebui să se renunțe. Este necesar să se respecte principiul rentabilității, ceea ce presupune că, atunci când există mai multe posibilități de a obține același efect în privința asigurării sănătății oaspeților și a angajaților, ar trebui alese cele mai puțin costisitoare, îndeosebi pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

27.

În scopul de a se preveni transmisia bolii COVID-19 și de a se asigura sănătatea publică, la elaborarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, precum și a protocoalelor din structurile de primire turistice (denumite în continuare „unitățile”) trebuie avute în vedere următoarele principii directoare:

(a)

Situația epidemiologică

O condiție prealabilă pentru reluarea oricărei activități turistice o constituie scăderea incidenței COVID-19 la niveluri mici și cântărirea atentă a tuturor celorlalte criterii detaliate în secțiunea II a ghidului UE (Principii pentru reluarea treptată, în condiții de siguranță, a activităților turistice).

(b)

Sănătatea și siguranța oaspeților și a angajaților sunt prioritățile-cheie

Pentru reluarea serviciilor de primire turistică, este esențial ca oaspeții care utilizează unitatea de primire turistică și angajații care participă la furnizarea serviciului să respecte cât mai strict măsurile de prevenire a infectării cu virusul și a transmiterii acestuia. Este necesar ca măsurile respective să fie comunicate în mod clar, inclusiv prin mijloace digitale, vizibil și eficient, atât oaspeților, cât și angajaților.

(c)

Măsurile la nivel local

Ar trebui să existe o coordonare permanentă între autoritățile publice locale și/sau naționale din domeniul sănătății publice și furnizorii de servicii de primire turistică pentru a se asigura transmiterea, aplicarea și monitorizarea aplicării celor mai recente norme și reglementări într-o anumită zonă geografică.

(d)

Planul de acțiune în caz de infecție

Fiecare unitate ar trebui să dispună de un plan de pregătire care să includă acțiunile de întreprins în cazul unei infecții apărute în unitate și care să acopere perioadele dintre data deciziei de a redeschide unitatea respectivă și până la 14 zile după ce oaspeții au părăsit unitatea. Este necesar ca întregului personal să i se prezinte un plan de acțiune specific care să indice în detaliu rolul și responsabilitățile personalului și care să fie disponibil în orice moment.

(e)

Pregătirea

Este necesar ca toți membrii personalului care lucrează în unități de turism să cunoască simptomele COVID-19 și să primească un instructaj cu privire la măsurile de bază pentru prevenirea și controlul infecțiilor. Membrii personalului ar trebui să beneficieze de pregătire pe tema măsurilor de prevenire și control al infecțiilor și a acțiunilor de întreprins în cazul în care ei înșiși sau oaspeții prezintă simptome compatibile cu COVID-19.

(f)

Gestionarea personalului

Ar trebui avute în vedere măsuri care să asigure o prezență redusă a personalului în unitate, cum ar fi munca de la domiciliu pentru toți membrii personalului ale căror sarcini pot fi compatibile cu munca la distanță.

Ar trebui avute în vedere măsuri care să asigure reducerea duratei și a numărului contactelor fizice între persoanele din unitate, printre care organizarea lucrului în schimburi, decalarea pauzelor de masă, utilizarea telefoanelor și a mijloacelor electronice de comunicare.

(g)

Informarea oaspeților

Înainte de sosirea la structura de primire turistică și în timpul șederii lor, oaspeții ar trebui să primească toate informațiile necesare într-un mod ușor de accesat, inclusiv prin mijloace digitale, referitoare la toate instrucțiunile în vigoare emise de autoritățile publice locale din domeniul sănătății, precum și la măsurile specifice care sunt instituite și care vizează sosirea, șederea și plecarea lor.

Cu ajutorul unor afișe specifice (infografice, adaptate și pentru persoanele cu deficiențe de vedere), oaspeții ar trebui informați înainte de a intra în unitatea de primire turistică cu privire la semnele și simptomele de COVID-19 și la ce trebuie să facă în cazul în care dezvoltă simptome pe durata sejurului lor sau în termen de 14 zile de la plecare. Unitatea ar putea oferi, de asemenea, broșuri pe această temă.

Unitățile ar trebui să se asigure că datele de contact ale invitaților sunt disponibile în cazul în care sunt necesare pentru urmărirea contactelor. Măsurile de urmărire a contactelor ar trebui să fie strict limitate la scopul de a face față pandemiei de COVID-19 și să fie instituite în conformitate cu setul UE de instrumente comune al rețelei de e-sănătate privind aplicațiile mobile pentru sprijinirea urmăririi contactelor în lupta UE împotriva COVID-19 (22) și cu orientările Comisiei referitoare la aplicații (23), asigurându-se cel mai înalt nivel de protecție a vieții private și a datelor.

(h)

Distanțarea fizică și igiena

Unitatea ar trebui să instituie măsuri specifice pentru menținerea distanțării fizice în spațiile comune în care este probabil să se adune mai mulți oaspeți pe perioade mai lungi de timp (și anume, mai mult de 15 minute), stabilind de exemplu un număr maxim permis de oaspeți în fiecare spațiu comun (adică restaurante, cafenele, baruri, recepție). Ar trebui avută în vedere alocarea unor intervale orare sau oferirea posibilității de a rezerva (digital) un anumit interval pentru orele de masă sau pentru utilizarea piscinelor ori a sălilor de sport.

Atunci când distanțarea fizică nu poate fi respectată cu strictețe, ar trebui avute în vedere măsuri alternative pentru protecția oaspeților și a angajaților, precum instalarea unor paravane de protecție din sticlă sau din plastic în zonele de recepție, purtarea de măști etc.

În principiu, în spațiile comune ale întregii unități ar trebui să se respecte o distanță socială de 1,5-2 metri (fiind exceptate persoanele care călătoresc împreună și împart o cameră), iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, ar trebui să se aplice și alte măsuri (de exemplu, purtarea unei măști).

În ceea ce privește spațiile exterioare (plaje, piscine, cafenele, baruri, restaurante etc.) și terasele, ar trebui să se ia măsuri speciale pentru a se putea respecta distanțarea fizică și să se aplice măsuri speciale de igienă. Și în spațiile interioare, cum ar fi centrele balneare și piscinele, ar trebui să se respecte măsuri stricte de igienă. Fiecare unitate ar trebui să cumpănească bine dacă spațiile speciale (de exemplu, structurile de îngrijire a copilului) nu ar trebui să rămână închise. Ar trebui amânate evenimentele de mai mare anvergură, de exemplu concertele.

Este necesar să se implementeze măsuri speciale pentru serviciile de transport (de exemplu navete) oferite de unitate, pe baza orientărilor privind restabilirea progresivă a serviciilor de transport și a conectivității (24).

(i)

Măsuri de prevenire și control al infecțiilor

Pe lângă distanțarea fizică, este necesar să se aibă în vedere măsuri de protecție individuală și protocoale de curățenie și dezinfectare, care să fie comunicate personalului și oaspeților și puse în aplicare.

Printre aceste măsuri se numără:

(i)

Regulile de igienă respiratorie

Este necesar să se comunice reguli stricte de igienă respiratorie (să se tușească sau să se strănute într-un șervețel sau în plica cotului) care să fie respectate de oaspeți și de membrii personalului. Unitățile ar trebui să asigure șervețele și coșuri de gunoi.

(ii)

Igiena mâinilor

Igiena mâinilor este o măsură esențială de control și ar trebui comunicată oaspeților și angajaților prin afișarea unor infografice în zonele sau spațiile-cheie (de exemplu, la intrare, în toalete, la casa de marcat etc.). Unitățile ar trebui să asigure accesul facil la instalații de spălare a mâinilor dotate cu săpun, prosoape de hârtie de unică folosință sau uscătoare automate de mâini, precum și la soluții de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool.

(iii)

Utilizarea măștilor de protecție

Utilizarea măștilor de protecție de către personal și oaspeți ar trebui considerată doar o măsură complementară, care nu înlocuiește măsurile preventive de bază. Este importantă utilizarea adecvată a măștilor de protecție și ea trebuie comunicată oaspeților și personalului.

(iv)

Aerisirea

Se recomandă creșterea numărului de împrospătări ale aerului pe oră și furnizarea unei cantități cât mai mari de aer proaspăt prin ventilație naturală sau mecanică, în funcție de posibilitățile unității. Se recomandă o aerisire mai intensă, timp de cel puțin o oră, a camerelor eliberate de oaspeți.

(v)

Curățenia și dezinfectarea

Este esențial să se curețe cât mai des posibil suprafețele atinse frecvent (cel puțin zilnic și, dacă este posibil, mai frecvent). Printre aceste suprafețe se numără clanțele și mânerele, scaunele și cotierele, blaturile de mese, întrerupătoarele de lumină, barele de mână, robinetele de apă, butoanele ascensoarelor, tejghele de bar etc. Personalul ar trebui să cunoască și să urmeze procedura de curățenie după eliberarea camerelor, precum și procedura de tratare a ustensilelor folosite la curățenie, de gestionare a deșeurilor, de spălare a rufăriei și de igienă personală în urma efectuării curățeniei.

(j)

Infecții potențiale în rândul oaspeților sau al personalului

În cazul unui caz suspectat de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul oaspeților sau al personalului în timpul orelor de serviciu, ar trebui pus în aplicare planul de acțiune descris la litera (d) pe baza îndrumărilor oferite de ECDC (anexă) și de autoritățile publice naționale și locale din domeniul sănătății, în ceea ce privește:

(i)

măsurile de izolare și de distanțare socială care trebuie aplicate în cazul persoanei potențial infectate;

(ii)

procedura, bazată pe legislația națională, de notificare a serviciilor medicale pentru obținerea de consultanță medicală, pentru testare sau pentru eventualul transfer la o unitate medicală;

(iii)

procedura, bazată pe legislația națională, de notificare a autorităților publice locale din domeniul sănătății și activitățile potențiale de urmărire a contactelor;

(iv)

procedurile necesare de curățenie și dezinfecție care trebuie urmate;

(v)

necesitatea de a coopera și de a furniza informații referitoare la alți oaspeți sau la membrii personalului care ar fi putut intra în contact, în cadrul unității, cu persoana suspectată începând cu 2 zile înainte de apariția simptomelor și terminând cu 14 zile de la momentul respectiv.

28.

Principiile directoare de mai sus trebuie luate în considerare împreună cu recomandările generale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor din anexă.

IV.   Concluzie

29.

Statele membre sunt încurajate să transmită prezentul ghid autorităților competente, inclusiv la nivel regional/local.

30.

Părțile interesate din domeniul turismului, precum asociațiile profesionale și platformele de turism online, sunt încurajate să difuzeze și să sensibilizeze opinia publică cu privire la prezentul ghid.

31.

Statele membre sunt invitate să coopereze în permanență cu ECDC pentru a se asigura că harta nivelului de transmitere menționată la punctul 18 este folosită drept mijloc transparent de informare la nivelul UE de către autorități, operatorii de transport și părțile interesate din sectorul turismului.

32.

Statele membre sunt încurajate să aibă în vedere sprijinirea structurilor de primire turistice și, în sens mai larg, a structurilor care furnizează servicii turistice în procesul de punere în aplicare a prezentului ghid și a măsurilor și protocoalelor relevante de prevenire și control al infecțiilor și sunt încurajate să monitorizeze respectarea acestora. În acest scop, statele membre pot utiliza fondurile naționale și UE disponibile.

33.

Pe baza prezentului ghid, Comisia va continua să se coordoneze cu statele membre în vederea adoptării unei abordări coerente a măsurilor și protocoalelor de prevenire și control al infecțiilor în structurile de primire turistice din UE.

34.

Prezentul ghid ar trebui să ajute statele membre și părțile interesate din sectorul turismului să elaboreze măsuri și protocoale mai specifice de prevenire și control al infecțiilor care să fie în conformitate cu ghidul, precum și să monitorizeze respectarea acestora, consolidând astfel condițiile necesare pentru ca întreprinderile să poată spori încrederea consumatorilor.

35.

Comisia va crea un site internet special pe care se va găsi o hartă interactivă cu informații agregate din statele membre și din sectorul turismului și al călătoriilor și care va include informații despre protocoalele naționale sau sectoriale și sistemele de asigurare a conformării.

36.

Pentru a sprijini statele membre, Comisia va facilita schimbul de bune practici, printre altele, prin intermediul Comitetului consultativ pentru turism.

37.

Comisia va continua să colaboreze cu autoritățile publice ale statelor membre, cu părțile interesate din sectorul turismului și cu organizațiile internaționale pentru a înlesni punerea în aplicare a prezentului ghid.

(1)  Comisia Europeană (CE). Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.126.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A126%3ATOC

(2)  Declarație de declinare a responsabilității: Prezentul ghid oferă o serie de considerente, văzute din perspectiva sănătății publice, în materie de prevenire și control al bolii COVID-19 în sectorul turismului. Ghidul include considerente de luat în calcul de către clienți înaintea, în timpul și ulterior șederii lor într-o anumită unitate de cazare și de către personalul respectivei unități, precum și atunci când frecventează restaurante, cafenele sau baruri în cadrul vizitelor turistice. Prezentul ghid nu vizează, printre altele, parcurile tematice sau de distracții, muzeele sau croazierele. Ghidul oferă o idee de abordare care se recomandă a fi adoptată de sectorul turismului, ținându-se seama, totodată, de particularitățile structurilor de turism din UE/SEE.

(3)  JO C 126, 17.4.2020, p. 1.

(4)  COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final, și C(2020) 2050 final (JO C 102I , 30.3.2020, p. 12).

(5)  Comunicarea Comisiei intitulată „Orientări privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19” 2020/C 102 I/03.

(6)  C(2020) 1753 final (JO C 86I, 16.3.2020, p. 1).

(7)  C(2020) 3100 final (JO C 119I, 14.4.2020, p. 1).

(8)  C(2020) 3139.

(9)  C(2020) 3250.

(10)  COVID-19: ÎNAPOI LA LOCUL DE MUNCĂ – Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor, https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

(11)  Potrivit descrierii din evaluarea rapidă a riscurilor din 23 aprilie 2020 efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update

(12)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=RO

(13)  În prezent, nu a fost validat și recomandat spre utilizare în scopul diagnosticării niciun test rapid de detectare a SARS-CoV-2.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

(15)  C(2020) 2523 final din 16.4.2020.

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_ro

(17)  Coronavirus: Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă în condiții de siguranță https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_729

(18)  https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu/

(19)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020

(20)  Coronavirus: Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă în condiții de siguranță

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_729

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. COVID-19: Ghidul pentru locul de muncă (internet). (actualizat la 20 aprilie 2020; citat la 4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(21)  A se vedea și declarația Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf

(22)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf

(23)  Comunicarea Comisiei „Orientări în domeniul protecției datelor privind aplicațiile care sprijină combaterea pandemiei de COVID-19” (JO C 124I, 17.4.2020, p. 1).

(24)  C(2020) 3139.


ANEXĂ

Recomandări generale formulate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor la adresa sectorului turismului, în special a structurilor de primire turistice

Măsurile la nivel local

Măsurile de sănătate publică adoptate în sectorul turismului vor trebui să fie aliniate la măsurile generale aplicate de autoritățile locale și naționale și să țină cont de recomandările ghidului pentru locul de muncă (1). Astfel de măsuri aplicate în sectorul turismului trebuie să fie cel puțin la fel de stricte ca recomandările destinate publicului larg.

Este necesar să existe un dialog continuu între autoritățile locale și/sau naționale din domeniul sănătății publice și structurile de cazare, pentru a se asigura comunicarea și aplicarea celor mai recente norme și reglementări într-o anumită zonă geografică, inclusiv:

Măsuri specifice pentru ca oaspeții, inclusiv din alte țări, să aibă acces la consiliere și tratament medical, inclusiv la asistență medicală ambulatorie și spitalicească, în cazul în care prezintă simptome asociate cu COVID-19.

Necesitatea ca proprietarul unei unități de cazare să colecteze informații amănunțite cu privire la datele de contact, care vor fi utilizate în cadrul anchetelor epidemiologice în cazul apariției unui caz de infecție la respectiva unitate.

Comunicarea riscurilor și pregătire

Plan de acțiune

Se recomandă unităților să elaboreze un plan de pregătire care să includă măsuri ce urmează a fi puse în aplicare în următoarele perioade:

În momentul în care se va lua decizia redeschiderii unității și înainte de sosirea oaspeților. Această etapă va include informarea și pregătirea personalului, precum și implementarea măsurilor necesare de prevenire a infecțiilor în unitate și stabilirea tipului de informații care trebuie furnizate oaspeților înainte de sosire.

Pe parcursul șederii oaspeților în unități, începând din momentul rezervării, al preluării camerei și terminând cu eliberarea acesteia;

Până la 14 zile după ce oaspeții au părăsit unitatea.

Este necesar să i se prezinte personalului un plan de acțiune specific care expune în detaliu rolul și responsabilitățile care revin fiecăruia, plan ce trebuie să fie disponibil în orice moment.

Formarea și gestionarea personalului

Formare:

Este necesar ca toți membrii personalului care lucrează în unități turistice să cunoască simptomele asociate COVID-19 (de exemplu febră, tuse, dureri de gât etc.) și să fie informați cu privire la măsurile de bază de prevenire și control al infecției.

Dacă un membru al personalului sau un membru al familiei acestuia a fost diagnosticat cu COVID-19, respectivul lucrător nu trebuie să intre în contact cu mediul de lucru în timpul perioadei infecțioase, definită de autoritățile sanitare locale, de obicei timp de până la 8 zile de la debutul simptomelor pentru cazurile ușoare.

Lucrătorii care prezintă simptome compatibile cu COVID-19 nu trebuie să aibă contact cu mediul de lucru, trebuie să se autoizoleze, cu recomandarea de a urma instrucțiunile în materie de sănătate publică formulate la nivel local și să solicite asistență medicală dacă simptomele se agravează, conform acelorași instrucțiuni.

Ar trebui analizată posibilitatea unei formări specifice a personalului cu privire la măsurile de bază de prevenire și control al infecțiilor și măsurile care trebuie luate în cazul oaspeților care prezintă simptome compatibile cu COVID-19.

Gestionare:

Personalul în vârstă și personalul care suferă de boli cronice considerate factori predispozanți (de exemplu, afecțiuni cardiace, boli pulmonare, imunodeficiență, tratament recent împotriva cancerului) care pot determina un risc mai mare de dezvoltare a unor forme severe de COVID-19 ar trebui să desfășoare, în măsura posibilităților, activități în care contactul cu oaspeții este limitat.

Se recomandă să se analizeze adoptarea unor măsuri de reducere a numărului de angajați din unitate, cum ar fi lucrul de acasă pentru toți cei care îndeplinesc sarcini compatibile cu munca la distanță.

Ar trebui avute în vedere măsuri care să asigure reducerea duratei și a numărului contactelor fizice între persoanele din unitate, printre care organizarea lucrului în schimburi, decalarea pauzelor de masă, utilizarea telefoanelor și a mijloacelor electronice de comunicare.

Informarea oaspeților

Înainte de sosirea într-o unitate de cazare, oaspeții ar trebui informați cu privire la instrucțiunile în vigoare emise de autoritățile locale din domeniul sănătății publice și cu privire la măsurile specifice implementate în unitatea de cazare. Oaspeții ar trebui invitați să își amâne șederea dacă au simptome compatibile cu COVID-19 sau dacă au intrat în contact cu o persoană diagnosticată cu COVID-19 sau care prezintă simptome ce sugerează o îmbolnăvire cu COVID-19 în decursul a 14 zile înainte de șederea planificată.

Se recomandă ca, înainte de intrarea în unitatea de cazare, să fie afișate materiale de informare specifice (infografice) sau alte informații accesibile, inclusiv versiuni adaptate pentru persoanele cu deficiențe de vedere, pentru a informa oaspeții cu privire la semnele și simptomele COVID-19 și a le oferi instrucțiuni cu privire la măsurile care trebuie luate în cazul în care dezvoltă simptome ale bolii. Unitatea de cazare ar putea oferi, de asemenea, broșuri pe această temă.

În momentul plecării, oaspeților li se solicită în mod explicit să notifice imediat unității de cazare dacă dezvoltă simptome asociate cu COVID-19 sau dacă obțin un rezultat pozitiv la testul pentru COVID-19 în decurs de 14 zile de la plecare.

Trebuie să se asigure disponibilitatea datelor de contact ale oaspeților în cazul în care sunt necesare pentru urmărirea contactelor.

Distanțare fizică

Transmiterea virusului SARS-CoV-2 se face în principal prin picături de secreții ale aparatului respirator și prin contact direct cu persoane infectate, precum și prin contact indirect cu suprafețe sau obiecte contaminate (vectori neanimați) din imediata apropiere. Distanța pe care o parcurg picăturile de secreții ale aparatului respirator de dimensiuni mari este de aproximativ 1 metru atunci când persoana infectată respiră, de 1,5 metri atunci când vorbește și de 2 metri când tușește (2).

Este necesar ca unitatea să se asigure că se respectă distanțarea fizică, în conformitate cu cele mai recente instrucțiuni, în zonele comune în care oaspeții sunt susceptibili să se reunească pe perioade lungi de timp (de exemplu, peste 15 minute).

Nu este necesar să se solicite menținerea distanței fizice între oaspeții care călătoresc împreună și împart aceeași cameră.

Atunci când nu se poate garanta distanțarea fizică, ar trebui avute în vedere măsuri specifice de prevenire a răspândirii picăturilor respiratorii, cum ar fi utilizarea de paravane de protecție din sticlă sau din plastic în zonele de recepție.

Este necesar ca structurile turistice, inclusiv hotelurile și restaurantele, să stabilească un număr maxim de oaspeți autorizat în fiecare spațiu pentru a garanta distanțarea fizică necesară. Nu trebuie depășit numărul maxim de oaspeți.

Se recomandă amânarea sau anularea evenimentelor în scopuri de divertisment, cu excepția cazului în care poate fi garantată distanțarea fizică.

Este necesar să aibă în vedere măsuri speciale în legătură cu mijloacele de transport, pentru a asigura distanțarea fizică.

Măsuri de prevenire și control al infecțiilor

Întreprinderile din sectorul turismului oferă, în general, produse și servicii care presupun reunirea persoanelor în spații închise (hoteluri, restaurante, cafenele) sau deschise (campinguri, plaje, piscine) pentru perioade lungi de timp, crescând astfel posibilitatea de transmitere a virusului. Este necesar să se ia în vedere și să se implementeze măsuri de distanțare fizică și măsuri specifice de prevenire și control al infecțiilor (măsuri de protecție personală și protocoale de curățenie și de dezinfecție) în toate situațiile în care se pot aduna persoane (3). Printre aceste măsuri de prevenire și control al infecțiilor se numără:

Reguli de igienă respiratorie

Trebuie respectate cu strictețe regulile de igienă respiratorie: atunci când se strănută sau se tușește, nasul și gura trebuie acoperite cu un șervețel. Trebuie păstrate la îndemână suficiente șervețele curate.

Șervețelele trebuie aruncate imediat după utilizare, în mod ideal în coșuri de gunoi cu capac, iar mâinile trebuie spălate/curățate imediat urmând procedura corectă.

Dacă nu sunt disponibile șervețele, se recomandă să se tușească sau să se strănute în plica cotului.

Igiena mâinilor

Igiena mâinilor este o măsură esențială de control pentru reducerea răspândirii COVID-19.

Trebuie asigurat accesul ușor la instalații de spălare a mâinilor, dotate cu săpun, prosoape de unică folosință din hârtie sau uscătoare automate pentru mâini, precum și soluții de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool (cu un conținut de alcool de cel puțin 70 %).

Este necesar să se afișeze, în diferite zone ale fiecărei unități de turism (de exemplu la intrare, în toalete, la casa de marcat etc.), materiale informative (infografice) care promovează importanța igienei mâinilor și explică cum se realizează o igienă a mâinilor adecvată.

Igiena mâinilor trebuie practicată în mod frecvent.

Utilizarea măștilor de protecție

Utilizarea măștilor de protecție medicale sau nemedicale improvizate de către personal și de către oaspeți în cadrul structurilor turistice poate fi considerată drept mijloc de control al sursei de infectare (respectiv, pentru a preveni răspândirea picăturilor respiratorii provenite de la persoane infectate cu sau fără simptome) (4).

Se recomandă utilizarea măștilor de protecție doar ca măsură complementară, care nu înlocuiește măsurile de prevenire de bază.

Este important ca măștile de protecție să fie utilizate corect. Masca de protecție trebuie să acopere complet fața, de la puntea nasului până la bărbie.

Este necesar să fie disponibile informații cu privire la utilizarea adecvată a măștilor de protecție, care să evidențieze importanța spălării mâinilor cu apă și săpun sau dezinfectarea lor cu soluții pe bază de alcool înainte de purtarea măștii de protecție și după îndepărtarea acesteia.

Măștile de protecție medicale și nemedicale sunt acceptate în colectivitate, ținându-se seama de disponibilitate și de faptul că măștile medicale sunt rezervate cu prioritate utilizării în unitățile medicale.

Utilizarea măștilor faciale cu piese faciale filtrante (FFP) nu este recomandată în colectivitate, deoarece acestea trebuie utilizate cu prioritate în unitățile medicale.

Aerisire

Aerisirea necorespunzătoare a spațiilor interioare este legată de creșterea nivelului de transmitere a infecțiilor respiratorii (5). Se consideră că transmiterea bolii COVID-19 are loc în principal prin picături de secreții ale aparatului respirator. Rolul aerosolilor, care pot rămâne în aer o perioadă mai lungă, în transmiterea COVID-19 este în continuare neclar și, prin urmare, rolul relativ al aerisirii în prevenirea transmiterii COVID-19 nu este bine definit. Cu toate acestea, numeroase cazuri de transmitere a COVID-19 au fost legate de prezența în spații închise (6). Creșterea numărului de împrospătări ale aerului pe oră și furnizarea unei cantități cât mai mari de aer proaspăt sunt de natură să reducă riscul potențial de transmitere prin aerosoli, acest lucru putând fi realizat prin ventilație naturală sau mecanică, în funcție de posibilitățile unității (7).

Atunci când se utilizează sisteme de ventilație mecanică, este esențială întreținerea sistemelor de ventilație artificială, în special curățarea și schimbarea filtrelor, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Curățare și dezinfectare

Curățarea și dezinfectarea adecvate sunt importante în contextul pandemiei de COVID-19 (8).

Suprafețele atinse frecvent trebuie curățate cât mai des posibil (cel puțin zilnic și, dacă este posibil, mai frecvent). Printre aceste suprafețe se numără: clanțele și barele de deschidere a ușilor, scaunele și cotierele, blaturile de mese, întrerupătoarele de lumină, barele de mână, robinetele de apă, butoanele ascensoarelor etc.

Supraviețuirea virusului pe suprafețe depinde de materialul din care este fabricată suprafața, cel mai scurt timp de supraviețuire raportat fiind pe cupru (9).

Se recomandă curățarea minuțioasă cu detergenți obișnuiți și o aerisire temeinică a camerelor timp de cel puțin o oră după eliberarea lor.

Detergenții obișnuiți sunt suficienți pentru curățenia de rutină.

Ustensilele folosite la curățenie trebuie curățate temeinic după fiecare curățenie.

După curățenie trebuie spălate mâinile.

Pentru gestionarea deșeurilor, se urmează procedurile standard. Deșeurile produse în timpul curățeniei trebuie aruncate împreună cu gunoiul nesortat.

Pentru spălarea lenjeriei de pat, a prosoapelor și a lenjeriei de masă, se urmează procedurile standard.

Dacă o persoană este suspectată de a fi infectată cu COVID-19: testare, urmărirea contactelor, izolarea și carantina

Este necesar ca, în cazul în care există un caz suspect de COVID-19 în rândul oaspeților sau al membrilor personalului în timp ce se află la locul de muncă, unitatea să activeze planul de acțiune local (10).

Este necesar ca persoana suspectată de a fi bolnavă să fie instruită de îndată să poarte mască de protecție și să respecte regulile de igienă respiratorie și să practice igiena mâinilor. Cazul suspectat trebuie separat de alte persoane la o distanță de cel puțin 2 m și să i se pună la dispoziție o cameră proprie pentru izolare, dotată cu baie proprie dacă este posibil.

Este necesară notificarea cazului suspectat serviciilor medicale locale, respectându-se legislația UE privind protecția datelor, aceste servicii oferindu-i consiliere cu privire la testare și la demersurile ulterioare, precum și la mutarea persoanei în cauză într-o unitate de asistență medicală (de exemplu, într-un spital), dacă se consideră necesar, conform uzanțelor locale în materie de asistență medicală.

În cazul în care cazul suspectat este considerat un caz probabil sau confirmat, vor fi informate autoritățile locale din domeniul sănătății publice, care vor oferi consiliere în legătură cu oportunitatea desfășurării activităților de urmărire a contactelor. Urmărirea contactelor începe, în general, imediat după notificarea unui caz probabil sau confirmat și este de obicei responsabilitatea autorităților locale din domeniul sănătății publice. Structurilor de turism li se va solicita să coopereze și să furnizeze orice informații necesare referitoare la alți oaspeți sau membri ai personalului care ar fi putut intra în contact cu persoana suspectată în cadrul unității în perioada cuprinsă între 2 zile înainte și 14 zile după apariția simptomelor la persoana în cauză.

Membrii personalului care dezvoltă simptome trebuie să se izoleze acasă și să ceară ajutorul medicului.

Dacă într-un spațiu interior s-a aflat o persoană suspectată de a fi bolnavă sau cu diagnostic confirmat de COVID-19, acest spațiu trebuie mai întâi aerisit bine timp de cel puțin 1 oră, după care trebuie curățat atent cu un detergent neutru, iar suprafețele trebuie decontaminate cu ajutorul unui dezinfectant eficient împotriva virusurilor. Ca metodă alternativă, după curățarea cu un detergent neutru, poate fi utilizată pentru decontaminare o soluție de hipoclorit de sodiu de 0,05-0,1 % sau produse pe bază de etanol (cel puțin 70 %). Toate textilele potențial contaminate (de exemplu prosoapele, lenjeria de pat, perdelele, fețele de masă etc.) trebuie spălate cu apă fierbinte (90 °C) și cu detergent de rufe obișnuit. Dacă, din cauza caracteristicilor materialului, nu poate fi folosit ciclul de spălare cu apă fierbinte, la spălare trebuie adăugate produse de înălbire sau alte produse pentru decontaminarea textilelor.

Recomandări specifice pentru hoteluri

Se recomandă următoarele măsuri pentru reducerea la minimum a probabilității de transmitere a COVID-19:

1.

Administrație/Management

(a)

să se stabilească un plan de pregătire care să includă măsuri de prevenire și control al infecțiilor în ceea ce privește COVID-19, în consultare cu autoritățile locale din domeniul sănătății publice;

(b)

să se urmărească îndeaproape recomandările formulate de autoritățile din domeniul sănătății publice pentru a fi la curent cu situația curentă și a evalua riscul de infectare a personalului și a oaspeților;

(c)

să se asigure formarea personalului în ceea ce privește procedurile aplicabile în toate cazurile relevante ale prevenirii și controlului infecțiilor, inclusiv gestionarea cazurilor suspectate de COVID-19, precum și dezinfectarea, curățenia și utilizarea adecvată a măștilor de protecție;

(d)

să se stabilească o limită a numărului de oaspeți prezenți în orice moment în spațiile comune, pentru a garanta distanțarea fizică, în conformitate cu instrucțiunile privind distanțarea fizică și adunările de persoane; să se asigure că numărul autorizat de oaspeți este conform cu recomandările locale în materie de sănătate publică în ceea ce privește adunările de persoane;

(e)

să se asigure disponibilitatea materialelor informative destinate oaspeților privind simptomele COVID-19, privind instrucțiunile în caz de boală și procedurile locale, precum și disponibilitatea instrucțiunilor privind igiena mâinilor și utilizarea adecvată a măștilor de protecție;

(f)

să se folosească afișe (de exemplu, afișe pe pereți în spații publice și în camere) pentru a-i informa pe oaspeți cu privire la procedurile de reducere la minimum a contactului dintre personal și oaspeți;

(g)

să se aibă în vedere anularea activităților în spații închise în care distanțarea fizică nu poate fi garantată, în special atunci când astfel de activități pot fi organizate în aer liber.

2.

Recepție și servicii de concierge

(a)

să se asigure disponibilitatea produselor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool;

(b)

să se aibă în vedere soluții precum înregistrarea online sau autoînregistrarea (self check-in), precum și executarea formalităților de plecare în regim de autoservire (self check-out) pentru a se reduce la minimum contactul dintre oaspeți și personal; în cazul în care se optează pentru autoînregistrare cu ajutorul unui ecran tactil sau al unei tastaturi, să se asigure curățarea regulată a acestor dispozitive pentru a se reduce la minimum riscurile de transmitere a virusului;

(c)

să se asigure distanțarea fizică dintre recepționist și ceilalți membri ai personalului și oaspeți, în mod ideal prin intermediul unui paravan de protecție din plastic sau din sticlă;

(d)

să se asigure distanțarea fizică între oaspeți, de exemplu prin utilizarea marcajelor pe podea.

3.

Restaurante, spații de mic dejun, săli de mese și baruri

(a)

să se asigure disponibilitatea produselor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool și afișarea materialelor informative, la intrare, care să reamintească regulile de igienă a mâinilor;

(b)

în măsura în care este posibil, să se opteze pentru servirea la masă în loc de autoservire în regim de bufet; în cazul în care nu este posibilă servirea mâncării la masă, să fie îmbunătățite măsurile de igienă, iar oaspeților să li se reamintească să folosească un produs de dezinfectare a mâinilor la intrarea în restaurant, atunci când se servesc de la bufet și după ce s-au servit de la bufet;

(c)

dacă se optează pentru autoservire în regim de bufet, să se asigure respectarea distanțării fizice la bufet;

(d)

să se limiteze numărul de oaspeți prezenți în unitate în orice moment, pentru a se asigura distanțarea fizică;

(e)

să se evite cozile de așteptare sau, dacă acest lucru nu este posibil, să se asigure distanțarea fizică în astfel de situații, de exemplu prin utilizarea marcajelor pe podea;

(f)

să se asigure o distanță fizică de 2 metri între mese;

(g)

să se asigure o ventilație suficientă în conformitate cu orientările privind ventilarea restaurantelor, atât în ceea ce privește numărul de împrospătări ale aerului pe oră, cât și introducerea de aer din exterior pe oră;

(h)

să se asigure curățarea regulată a filtrelor instalațiilor de aer condiționat în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

(i)

atunci când pentru ventilație se folosesc instalații de aer condiționat, să se reducă la minimum recircularea aerului;

(j)

să se asigure curățarea regulată cu detergent obișnuit a suprafețelor atinse frecvent.

4.

Sălile de sport

(a)

să se asigure disponibilitatea produselor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool;

(b)

să se asigure curățarea echipamentelor, în special a suprafețelor atinse (cum ar fi mânerele) după fiecare utilizare, punându-se la dispoziție ustensile de curățare corespunzătoare;

(c)

să se asigure distanțarea fizică între oaspeți;

(d)

să se limiteze intrările pentru a se garanta distanțarea fizică;

(e)

se recomandă evitarea utilizării vestiarelor, iar oaspeții ar trebui încurajați să se schimbe în camerele lor.

5.

Centre balneare și piscine de interior

(a)

să se asigure disponibilitatea produselor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool și accesul la instalații de spălare a mâinilor;

(b)

întrucât nu se poate evita contactul fizic în timpul tratamentelor balneare și nu se poate asigura distanțarea fizică între persoana care efectuează tratamentul și client, se recomandă utilizarea de măști de protecție de către persoana care efectuează tratamentul și de către client;

(c)

se recomandă utilizarea produselor de dezinfectare a mâinilor sau spălarea mâinilor înainte și după fiecare tratament.

(d)

este necesară întreținerea periodică și curățarea acestor instalații.

6.

Spații exterioare (piscine exterioare, plaje, terenuri de joacă)

(a)

să se asigure disponibilitatea produselor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool și accesul la instalații de spălare a mâinilor;

(b)

să se asigure o distanță fizică de 2 metri între mese, între seturile de mobilier de plajă și între oaspeți în timpul diverselor activități, precum și în piscină;

(c)

oaspeții care împart aceeași cameră pot să stea la aceeași masă și pot utiliza același mobilier de plajă etc.;

(d)

să se asigure întreținerea periodică și curățarea acestor instalații.

7.

Spații interioare de recreere pentru copii (de exemplu, creșa hotelului)

(a)

Întrucât nu se poate evita contactul fizic și nu se poate aplica distanțarea fizică, trebuie analizată oportunitatea deschiderii acestor spații.

Dacă aceste spații rămân deschise, se recomandă:

(b)

să se aibă în vedere utilizarea măștilor de protecție de către personalul care are grijă de copii;

(c)

să se asigure disponibilitatea produselor de dezinfectare a mâinilor pe bază de alcool și accesul la instalații de spălare a mâinilor;

(d)

să se limiteze numărul de copii care vizitează aceste spații în orice moment;

(e)

să se asigure curățarea regulată cu detergent obișnuit a suprafețelor atinse frecvent, a jucăriilor și a echipamentelor.

8.

Sălile de conferințe și de reuniuni

(a)

organizatorii de conferințe și de reuniuni să urmeze orientările locale privind numărul de participanți autorizat;

(b)

să se asigure disponibilitatea produselor de dezinfectare a mâinilor și accesul la instalații de spălare a mâinilor;

(c)

să se asigure distanțarea fizică între participanți, în conformitate cu orientările ECDC.

9.

Toalete

(a)

să se asigure disponibilitatea permanentă a săpunului și a apei, precum și a prosoapelor de unică folosință din hârtie sau a uscătoarelor automate pentru mâini.

10.

Ascensoare

(a)

Se recomandă să se descurajeze cât mai mult cu putință utilizarea în comun a ascensoarelor de către persoane care nu împart aceeași cameră, pentru a se asigura distanțarea fizică. Utilizarea ascensoarelor trebuie rezervată cu prioritate persoanelor care suferă de handicapuri fizice și persoanelor care transportă bagaje.

(b)

Ar trebui încurajată utilizarea scărilor, dacă este posibil și practic (de exemplu, în clădirile cu mai puține etaje).

(c)

Se recomandă curățarea regulată a suprafețelor atinse frecvent (panourile de comandă ale ascensoarelor și barele de mână).

(d)

Se recomandă ventilarea corespunzătoare a ascensoarelor, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu regulamentul de ordine interioară al clădirii.

11.

Oaspeții vulnerabili

(a)

Oaspeții vulnerabili ar trebui descurajați să participe la activități pentru care nu poate fi garantată în orice moment distanțarea fizică, în special când astfel de activități se desfășoară în spații închise. Se recomandă ca acești oaspeții să respecte cu strictețe regulile de distanțare fizică și de igienă a mâinilor. Ar trebui avută în vedere servirea mâncării în cameră drept opțiune de protejare sporită a oaspeților vulnerabili.

12.

Evenimentele de la fața locului

(a)

Să se ia în considerare posibilitatea anulării evenimentelor cu participarea unui număr mare de persoane (de exemplu, concerte) și să se urmeze îndeaproape recomandările naționale și locale în materie de sănătate publică cu privire la numărul de participanți autorizat.

Documente și informații suplimentare

1.

Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance. Geneva: Organizația Mondială a Sănătății; 2020.

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125.

2.

Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: Interim guidance. https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19.

3.

Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance. Geneva: Organizația Mondială a Sănătății; 2020 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

4.

Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance. Geneva: Organizația Mondială a Sănătății; 2020 https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

(1)  Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. COVID-19: Ghidul pentru locul de muncă (internet). (actualizat la 20 aprilie 2020; citat la 4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(2)  Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. Jama. 26 martie 2020.

(3)  Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19) (internet). 31 martie 2020 (4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf

(4)  Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (internet). 8 aprilie 2020 (4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

(5)  Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P. Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. Am J Infect Control. Decembrie 2011; 39(10):866-72.

(6)  Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (internet). 8 aprilie 2020 (4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P. Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. Am J Infect Control. Decembrie 2011; 39(10):866-72.

Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al. COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2 aprilie 2020; 26 (7).

(7)  Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings (internet). 2009 (actualizat la 4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1.

Federația Europeană a Asociațiilor de Încălzire, Ventilație și Aer Condiționat. How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces (internet). (actualizat la 17 martie 2020; citat la 4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final.pdf

(8)  Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2. Stockholm: ECDC; 2020 (26 aprilie 2020). Disponibil la adresa: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19#no-link.

(9)  Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings (internet). 2009 (actualizat la 4 mai 2020). Disponibil la adresa: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

(10)  Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union – second update Stockholm: ECDC; (27 aprilie 2020). Disponibil la adresa: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management


Top