EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9744

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9744 – Mastercard/Nets) (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 219/09

PUB/2020/525

OJ C 219, 3.7.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 219/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9744 – Mastercard/Nets)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2020/C 219/09)

1.   

La data de 26 iunie 2020, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Mastercard Incorporated (SUA) („Mastercard”);

Nets A/S (Danemarca) („Nets”).

Mastercard dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra unor părți ale activității Nets în domeniul serviciilor pentru întreprinderi („activitatea-țintă”).

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

Concentrarea a fost adusă la cunoștința Comisiei de către autoritatea pentru concurență și consumatori din Danemarca, în temeiul articolului 22 alineatul (3) din Regulamentul privind concentrările economice. Ulterior, Austria, Finlanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit s-au alăturat acestui demers.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Mastercard: întreprindere tehnologică din sectorul plăților la nivel mondial. Aceasta deține și exploatează sisteme de plată cvadrilaterale emise sub siglă și oferă servicii de transfer pentru tranzacțiile cu cardul. Mastercard oferă, de asemenea, soluții de plată alternative, prin intermediul Vocalink Holdings Limited, o întreprindere care prestează servicii de infrastructură de bază pentru sistemele de plată. În plus, Mastercard prestează servicii de infrastructură de bază de la cont la cont cu sisteme din Europa și din afara acesteia;

în cazul activității-țintă: unitate operațională a Nets care își desfășoară activitatea în sectorul plăților la nivel mondial și oferă servicii de plată și soluții tehnologice, în special în țările nordice, precum și în zona unică de plăți euro. Activitățile sale se axează pe (i) servicii de infrastructură de bază de la cont la cont pentru compensarea în timp real și compensarea în loturi și (ii) o serie de servicii de plată a facturilor de la cont la cont și servicii auxiliare în Danemarca și Norvegia.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9744 – Mastercard/Nets

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


Top