EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0528(03)

Comunicare din partea ministerului inovației și tehnologiei al Ungariei în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor – Invitație publică la licitație pentru acordarea unei concesiuni pentru prospectarea, explorarea și producția de lignit în regim de concesiune în zona Sajókápolna

OJ C 183, 28.5.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/4


Comunicare din partea ministerului inovației și tehnologiei al Ungariei în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

Invitație publică la licitație pentru acordarea unei concesiuni pentru prospectarea, explorarea și producția de lignit în regim de concesiune în zona Sajókápolna

(2019/C 183/04)

În numele statului maghiar, ministrul inovației și tehnologiei (denumit în continuare „autoritatea contractantă” sau „ministrul”), în calitate de ministru responsabil de sectorul minier, lansează prin prezenta o invitație publică la licitație pentru prospectarea, explorarea și producția de lignit printr-un contract de concesiune în temeiul Legii CXCVI din 2011 privind activele naționale (denumită în continuare „legea activelor naționale”), al Legii XVI din 1991 privind concesiunile (denumită în continuare „legea concesiunilor”) și al Legii XLVIII din 1993 privind mineritul (denumită în continuare „legea minelor”), cu următoarele condiții.

1.   Ministrul va publica invitația la licitație, va adjudeca ofertele și va încheia contractul de concesiune în colaborare cu Oficiul Maghiar al Minelor și Geologiei (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) în conformitate cu legea concesiunilor și cu legea minelor. Ofertele care respectă caietul de sarcini vor fi evaluate de către un comitet de evaluare instituit de către ministru.

La recomandarea comitetului de evaluare, ministrul va emite decizia de acordare a concesiunii, pe baza căreia ministrul va fi în măsură să încheie contractul de concesiune cu ofertantul câștigător, în conformitate cu secțiunea 5 alineatul (1) din legea concesiunilor (1).

Limba procedurii de licitație este limba maghiară.

2.   Participarea la procedura de licitație este deschisă oricăror persoane fizice maghiare sau străine și oricăror organizații transparente în înțelesul legii activelor naționale, cu condiția ca acestea să respecte caietul de sarcini; ofertele comune sunt, de asemenea, permise. În cazul ofertelor comune pentru această activitate de concesiune, ofertanții trebuie să desemneze un reprezentant din rândul lor, însă au obligația să își asume răspunderea solidară pentru executarea contractului de concesiune. În cadrul procedurii de licitație, ofertanții interni și cei străini vor avea parte de același tratament.

În scopul desfășurării activității care face obiectul concesiunii prin resurse proprii, ofertantul care semnează contractul de concesiune (denumit în continuare „deținătorul concesiunii”) are obligația ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a contractului, să constituie o societate cu sediul social în Ungaria (denumită în continuare „societatea de concesiune”). Deținătorul concesiunii trebuie să dețină majoritatea părților sociale, a intereselor de afaceri și a drepturilor de vot ale societății la momentul constituirii acesteia și atâta vreme cât ea își desfășoară activitatea și trebuie, în calitate de deținător, să se angajeze să asigure respectarea, de către societatea de concesiune, a cerințelor prevăzute în contractul de concesiune. Societatea de concesiune va beneficia de drepturile și va avea obligațiile ce îi revin în temeiul contractului de concesiune în calitate de operator minier.

3.   Durata concesiunii: 20 de ani de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune; durata inițială poate fi prelungită o singură dată fără lansarea unei noi proceduri de licitație cu maximum jumătate din durata inițială dacă deținătorul concesiunii și societatea de concesiune și-au respectat toate obligațiile la timp și în condițiile contractuale.

4.   Date privind aria desemnată spre concesiune

Aria desemnată spre concesiune: aria este situată în limitele localităților enumerate în tabelul de mai jos, în județul Borsod–Abaúj–Zemplén.

Localitate

Județ

Sajókápolna

Borsod–Abaúj–Zemplén

Stratul superior al ariei desemnate spre concesiune: suprafață și stratul inferior: 500 de metri sub nivelul Mării Baltice.

Ariile degajate pentru amenajarea unui sit minier creat în vederea exploatării resurselor de lignit nu sunt incluse în aria desemnată spre concesiune.

Coordonatele punctelor care delimitează aria desemnată spre concesiune pot fi vizualizate în EOV (Egységes Országos Vetület – Sistemul uniform național de coordonate), iar datele privind ariile degajate pentru amenajarea unui sit minier creat în vederea exploatării resurselor de lignit, care nu sunt incluse în aria desemnată spre concesiune, pot fi vizualizate pe site-ul web al Oficiului Maghiar al Minelor și Geologiei (www.mbfsz.gov.hu), făcând clic pe meniul vertical „Koncesszió”, și pe site-ul web al Ministerului Inovației și Tehnologiei (http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium).

Dimensiunea ariei desemnate spre concesiune: 0,0506 km2.

Aria desemnată spre concesiune nu include ariile sitului minier cu stratul superior localizat mai sus sau la aceeași înălțime cu stratul superior al ariei desemnate spre concesiune și al căror strat inferior corespunde cu stratul inferior al ariei desemnate spre concesiune sau se extinde sub acesta.

Materia primă care urmează să fie prospectată și produsă în zona desemnată pentru concesiune este clasificată în grupul „Lignit II (ortolignit)” din grupul principal „Cărbune” stabilit prin Decretul Guvernului nr. 54/2008 din 20 martie 2008 privind valorile nominale ale materiilor prime minerale și ale energiei geotermale și de stabilire a metodelor pentru calcularea acestor valori.

5.   Redevență de concesiune minimă netă: 3 000 000 HUF (trei milioane de forinți) plus TVA, însă în procedura de licitație pot fi introduse și oferte pentru sume fixe care depășesc această valoare. După publicarea rezultatului, ofertantul câștigător trebuie să plătească redevența de concesiune în suma, în modul și în termenul prevăzut în contractul de concesiune.

6.   Participarea la procedura de licitație pentru concesiune este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 500 000 HUF (cinci sute de mii de forinți) plus TVA; plata acestei sume se face prin modalitatea indicată în documentația de licitație.

7.   În afară de plata taxei de participare, pentru ca oferta lor să fie valabilă, ofertanții trebuie să depună o garanție de 500 000 HUF (cinci sute de mii de forinți), până la ora 24.00 a zilei care precede termenul de depunere a ofertelor, ca garanție că oferta are un caracter obligatoriu. Garanția de licitație plătită va rămâne la autoritatea contractantă dacă ofertantul se retrage sau dacă câștigă licitația și nu reușește să încheie contractul ori să plătească redevența de concesiune prevăzută în ofertă, în suma, în modul și în termenul prevăzut în contractul de concesiune. Plata acestei garanții se face prin modalitatea indicată în documentația de licitație.

8.   Redevența minieră minimă pentru producția de lignit care urmează a fi plătită pe baza contractului de concesiune este de 2 % conform deciziei ministrului. O ofertă pentru o redevență minieră suplimentară poate fi înscrisă în cadrul procedurii de licitație, care se înregistrează în contractul de concesiune în cazul în care s-a convenit asupra acesteia și care trebuie plătită pe durata concesiunii.

9.   Condițiile și informațiile juridice, financiare, tehnice și de altă natură referitoare la procedura de licitație se regăsesc în documentația de licitație.

10.   Documentația de licitație poate fi colectată la serviciul clienți al Oficiului Maghiar al Minelor și Geologiei (Columbus utca 17-23, 1145 Budapesta, Ungaria; tel. +36 1301-2900) în zile de lucru între orele 8.00 și 14.00 până în ziua care precede termenul de depunere a ofertelor, cu condiția prezentării unui document care să ateste plata prețului de achiziționare a documentației de licitație. Oficiul Maghiar al Minelor și Geologiei va elibera cumpărătorului un certificat nominal.

La achiziționarea documentației de licitație, pentru a putea fi contactați și pentru a li se transmite informații, ofertanții trebuie să depună și o Fișă de identificare a ofertantului, care poate fi descărcată de pe site-ul web al Oficiului Maghiar al Minelor și Geologiei (www.mbfsz.gov.hu) din meniul vertical „Koncesszió” („Concesiuni”).

11.   Prețul de achiziționare a documentației de licitație este de 100 000 HUF (o sută de mii de forinți) plus TVA, sumă care trebuie plătită prin transfer bancar în contul Oficiului Maghiar al Minelor și Geologiei nr. 10032000-01417179-00000000. În comunicarea care însoțește transferul bancar trebuie să apară codul SKLIDV și numele persoanei care cumpără documentul de licitație. Prețul de achiziționare a documentației de licitație nu poate fi plătit în numerar și suma respectivă este nerambursabilă. Dacă nu se primește documentația de licitație, prețul de achiziționare a documentației de licitație se rambursează plătitorului în termen de cinci zile de la termenul de depunere a ofertelor.

12.   Ofertele pot fi depuse doar de persoanele care au achiziționat documentația de licitație și au plătit atât taxa de participare, cât și garanția de licitație. Dacă se depune o ofertă comună, este suficient ca unul dintre ofertanți să achiziționeze documentația de licitație.

13.   Ofertele trebuie depuse în persoană la 26 septembrie 2019 între orele 10.00 și 12.00 la serviciul clienți al Oficiului Maghiar al Minelor și Geologiei (adresa: Columbus utca 17-23, 1145 Budapesta, Ungaria), în limba maghiară, astfel cum se specifică în documentația de licitație.

14.   De la momentul depunerii, oferta reprezintă un angajament obligatoriu asumat de ofertant și își păstrează acest caracter până la încheierea procedurii de licitație. Ofertanții nu se pot sustrage angajamentului pe care și-l asumă atunci când depun oferta.

15.   Ministrul își rezervă dreptul de a încheia procedura de licitație fără a exista un ofertant câștigător. Dacă licitația se încheie fără a exista un ofertant câștigător, nu se pot depune contestații împotriva ministrului, a statului maghiar reprezentat de ministru sau a Ministerului Inovației și Tehnologiei ca angajator al ministrului.

16.   Ofertantul câștigător va dobândi dreptul exclusiv de prospectare, explorare și producție de lignit în aria desemnată spre concesiune, pe durata concesiunii, prin intermediul societății de concesiune constituite în mod obligatoriu în acest scop. Odată ce decizia de stabilire a sitului minier devine finală și aplicabilă, dreptul de concesiune pentru aria de prospectare va fi restricționat la situl minier.

17.   Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.

18.   Termenul pentru adjudecarea ofertelor de concesiune: 90 de zile de la termenul de depunere a ofertelor.

19.   Autoritatea contractantă va trata cu obiectivitate toate cererile și nu va aplica criterii preferențiale.

20.   Criterii de adjudecare a licitației:

I.

Criterii de evaluare referitoare la conținutul programului activității de cercetare care face obiectul concesiunii:

calitățile tehnice ale programului activității de cercetare (soluțiile prevăzute în vederea optimizării prospectării lignitului);

durata preconizată a cercetării;

angajamentul financiar asumat în vederea implementării programului activității de cercetare;

actualitatea soluțiilor tehnice propuse;

măsurile preconizate pentru protecția mediului și prevenirea și reducerea daunelor în cursul lucrărilor care fac obiectul concesiunii;

termenul preconizat de demarare a producției (cel mult cinci ani, conform legislației).

II.

Criterii de evaluare referitoare la capacitatea ofertantului de a executa contractul de concesiune:

situația financiară a ofertantului, disponibilitatea resurselor necesare finanțării lucrărilor ce urmează a fi executate în temeiul contractului de concesiune și ponderea acestor resurse în raport cu resursele proprii;

valoarea totală a lucrărilor efectuate în legătură cu activitățile miniere de extragere a lignitului în cei trei ani anteriori invitației la licitație.

III.

Criterii de evaluare referitoare la obligațiile de plată asumate prin contractul de concesiune:

suma netă a redevenței de concesiune oferite în raport cu redevența de concesiune minimă stabilită de ministru;

suma redevenței miniere oferite în raport cu redevența minieră minimă stabilită de ministru.

Criteriile detaliate de adjudecare și legislația care reglementează procedura de autorizare a lucrărilor aferente concesiunii și a modului în care acestea trebuie executate și finalizate sunt prevăzute în documentația de licitație.

21.   Contractul de concesiune

Contractul de concesiune se încheie în termen de 90 de zile de la anunțarea rezultatului. Acest termen poate fi prelungit de către ministru o singură dată, cu maximum 60 de zile.

Ofertantul câștigător are dreptul de a desfășura activitatea economică exclusivă sub controlul statului (prospectare, explorare și producție de lignit în aria delimitată), permisă în cadrul concesiunii pe durata acesteia, în conformitate cu legislația relevantă și cu contractul de concesiune.

La depunerea ofertei, ofertanții trebuie să țină cont de Secțiunea 7 alineatul (1) din Decretul Guvernului nr. 203/1998 din 19 decembrie 1998 de punere în aplicare a Legii XLVIII din 1993 privind mineritul, care prevede că în cazul cărbunelui, dreptul de prospectare sau permisul de prospectare a unui operator minier poate acoperi cel mult o suprafață totală de 400 km2 de teritoriu de prospectat combinat cu zona desemnată pentru concesiune. La stabilirea teritoriului de prospectat trebuie să se țină cont și de teritoriul de prospectat al operatorului minier care controlează – în sensul Legii V din 2013 a codului civil – operatorul minier care dorește să obțină dreptul de prospectare sau permisul de prospectare. În cazul ofertelor comune, fiecare dintre ofertanți trebuie să îndeplinească acest criteriu în mod individual.

Proiectul de contract de concesiune este anexat la documentația de licitație.

22.   Informațiile referitoare la procedura de licitație pot fi solicitate exclusiv în limba maghiară, în scris, după achiziționarea documentației de licitație și în modul specificat în această documentație; răspunsurile vor fi puse la dispoziția tuturor părților de către Oficiul Maghiar al Minelor și Geologiei, prin utilizarea adresei de e-mail indicate în Fișa de identificare a ofertantului depusă la achiziționarea documentației de licitație.

Budapesta, martie 2019.

Prof. Dr. László PALKOVICS

Ministru


(1)  La data publicării prezentei invitații la licitație, membrul guvernului responsabil de sectorul minier este ministrul inovației și tehnologiei, iar membrul guvernului responsabil de supravegherea activelor statului este ministrul fără portofoliu responsabil de administrarea activelor naționale, în conformitate cu secțiunea 116 alineatul (3) și secțiunea 144 alineatul (1) din Decretul guvernului nr. 94/2018 din 22 mai 2018 care reglementează sarcinile și competențele membrilor guvernului.


Top