EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0724(06)

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

OJ C 248, 24.7.2019, p. 32–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 248/32


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2019/C 248/08)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICARE PRIVIND APROBAREA UNEI MODIFICĂRI STANDARD

„Pineau des Charentes”

Număr de referință: PDO-FR-A0489-AM01

Data comunicării: 10.5.2019

DESCRIEREA ȘI MOTIVELE MODIFICĂRII APROBATE

1.   Mențiune suplimentară

Descriere și motive

La capitolul I secțiunea II, formularea „care, ca urmare a vârstei și a condițiilor deosebite de învechire stabilite în prezentul caiet de sarcini, prezintă un profil aromatic de tip «oxidativ» intens, complex și caracteristic coniacurilor vechi” se înlocuiește cu formularea „care corespund condițiilor de producție stabilite pentru aceste mențiuni în prezentul caiet de sarcini”. Această modificare permite simplificarea redactării.

Această modificare nu afectează documentul unic.

2.   Tipuri de produse

Descriere și motive

La capitolul I secțiunea III, formularea „vinurilor licoroase albe și vinurilor licoroase roze sau roșii.” se înlocuiește cu „vinurilor licoroase albe, roze și roșii.” Formularea precedentă sugera faptul că nu există decât două categorii de produse, în timp ce fiecare culoare reprezintă o categorie de produs.

Această modificare nu afectează documentul unic.

3.   Identificare parcelară

Descriere și motive

La capitolul I secțiunea IV:

La punctul 2 litera (b), cuvintele „la serviciile Institutului național pentru origine și calitate (denumit în continuare «INAO») înainte de data de 1 iulie a anului care precede anul primei declarări a recoltei.” se înlocuiesc cu „cel târziu la data de 10 decembrie a anului care precede anul primei declarări a recoltei, la organismul de protecție și de gestionare, pentru a fi transmise către serviciile Institutului național pentru origine și calitate (denumit în continuare INAO)”.

La punctul 2 litera (b), paragrafele: „Orice parcelă al cărei must nu este revendicat pentru producerea vinului cu denumirea de origine controlată «Pineau des Charentes» timp de cinci ani consecutivi este eliminată din lista parcelelor identificate de comitetul național competent al INAO.

Decizia motivată de eliminare sau de respingere a unor parcele identificate, luată de comitetul național competent al INAO, este notificată persoanelor interesate, care dispun de un interval de o lună începând cu data primirii notificării pentru a prezenta eventuale observații serviciilor INAO.

Aceste reclamații fac obiectul unei noi examinări de către comitetul național competent al INAO după obținerea avizului comisiei de experți.” sunt eliminate.

S-a efectuat această modificare deoarece respectiva dispoziție nu mai corespundea identificării parcelare definite ca un instrument de delimitare geografică. Modalitățile de eliminare a parcelelor după 5 ani fără revendicare sunt redefinite prin intermediul alocării parcelelor, a cărei gestionare va fi asigurată de organismul de protecție și de gestionare (ODG).

Această modificare nu afectează documentul unic.

4.   Soiuri de viță-de-vie

Descriere și motive

La capitolul I secțiunea V:

cuvintele „sau Gros Meslier B” sunt adăugate după „Meslier Saint-François B”;

cuvintele „Trousseau Gris G (sau Chauché Gris G)” sunt adăugate după „Sémillon B”;

propoziția „Soiul Trousseau Gris G (sau Chauché Gris G) nu poate reprezenta mai mult de 10 % din soiurile destinate obținerii de vin „Pineau des Charentes”. este adăugată;

cuvântul „sau” între roze și roșii se înlocuiește cu cuvântul „și”;

cuvintele „Cot N (sau” sunt adăugate înainte de Malbec N.

Aceasta corespunde adăugării unor sinonime pentru soiurile Meslier de Saint François B și Malbec B.

Se introduce, de asemenea, posibilitatea de a planta soiul Trousseau Gris G (sau Chauché Gris G), care este un soi vechi, cultivat în trecut în podgorie. Această posibilitate este însoțită de o limitare la 10 % a soiului respectiv pentru a limita riscurile de modificare a caracteristicilor tipice.

Această modificare nu afectează documentul unic.

5.   Randament

Descriere și motive

Punctul 1 din secțiunea VIII se înlocuiește cu următoarele dispoziții:

„Randamentul menționat la articolul D. 645-7 din Codul rural și al pescuitului maritim este fixat la 68 de hectolitri de must pe hectar.”

Punctul 2 din secțiunea VIII se înlocuiește cu următoarele dispoziții:

„2.   Randament maxim

În conformitate cu articolul D. 645-7 din Codul rural și al pescuitului maritim, randamentul maxim pentru vinul licoros este fixat la 45 de hectolitri pe hectar, iar randamentul maxim pentru must este fixat la 85 de hectolitri pe hectar.”

Se introduce un punct 3 la secțiunea VIII, cu dispozițiile următoare:

„3.   Intrarea în producție a vițelor-de-vie tinere

Nu pot beneficia de denumirea de origine controlată «Pineau des Charentes» vinurile licoroase al căror must provine:

de la parcele de viță-de-vie tânără decât începând din al doilea an după cel în cursul căruia s-a realizat plantarea, înainte de 31 iulie;

de la parcelele de viță-de-vie care au fost supuse unei altoiri in situ sau unei supraaltoiri, decât cel mai devreme în primul an după anul în cursul căruia s-a realizat altoirea sau supraaltoirea, înainte de 31 iulie și imediat ce parcelele nu mai conțin decât soiuri admise pentru denumire.”

Aceste modificări corespund adăugării unui randament pentru must de 68 de hectolitri pe hectar. Randamentul maxim pentru vinul licoros crește de la 42 la 45 de hectolitri pe hectar. Determinarea unui randament maxim pentru Cognac (16 hl AP/ha) a făcut necesară creșterea randamentului maxim pentru „Pineau de Charentes”.

Eliminarea sintagmei „de la parcelele de viță-de-vie tânără decât începând din primul an după cel în cursul căruia s-a realizat altoirea in situ înainte de 31 iulie;” corespunde integrării acesteia în paragraful următor.

Documentul unic este modificat în consecință la punctul 5.

6.   Producerea

Descriere și motive

La capitolul I secțiunea IX:

la punctul 2 litera (a), cuvintele „în momentul mutajului” sunt eliminate, deoarece formularea era redundantă.

La punctul 3:

litera (b) „Vinurile licoroase roze sunt supuse unei maturări de minimum opt luni, din care cel puțin șase luni în recipiente din lemn de stejar.” este adăugată. Acest lucru permite distingerea vinurilor „Pineau des Charentes” roze și roșii, care nu sunt produse după aceleași reguli.

Aceasta conduce la o modificare a numerotării literelor (b), (c), (d) și (e), care devin (c), (d), (e) și, respectiv, (f).

la litera (e), numărul 5 se înlocuiește cu 7. Aceasta corespunde creșterii numărului de ani de învechire pentru mențiunea „vieux” (vechi), în scopul de a avea un produs de calitate mai bună;

la litera (f), numărul 10 se înlocuiește cu 12. Aceasta corespunde creșterii numărului de ani de învechire pentru mențiunea „très vieux” (foarte vechi), în scopul de a avea un produs de calitate mai bună.

La punctul 5.

la litera (a), cuvintele „și roze” sunt eliminate;

la litera (a) este introdus un rând:

„Vinuri licoroase roze La sfârșitul perioadei de maturare, începând cu data de 1 iunie a anului care urmează anului de recoltare.”

la litera (a), numărul „5” se înlocuiește cu „7”;

la litera (a), numărul „10” se înlocuiește cu „12”;

la litera (b), cuvintele „data de 1 octombrie a anului care urmează anului producerii acestuia.” se înlocuiesc cu:

„și cel mai devreme:

Vinuri licoroase roze, la data de 1 iunie a anului care urmează anului producerii.

Vinuri licoroase roșii, la data de 1 octombrie a anului care urmează anului producerii.

Vinuri licoroase albe, la data de 1 aprilie a celui de-al doilea an care urmează anului producerii.”;

la litera (c), cuvintele „o capsulă de garanție” și „aplicat în cel puțin două exemplare” sunt eliminate;

la litera (c) se introduce paragraful următor:

„Pentru recipientele de 0,50 litri și mai mult, timbrul este aplicat în cel puțin două exemplare, fiecare respectând un diametru minim de 20 mm. Pentru recipientele de mai puțin de 0,50 litri, timbrul este aplicat în cel puțin un exemplar, vizibil și lizibil.”

Aceste modificări corespund distincției dintre vinurile licoroase roze și vinurile licoroase roșii, modificării privind învechirea pentru mențiunile „vieux” (vechi) și „très vieux” (foarte vechi), înlocuirii capsulei de garanție cu un timbru de garanție.

Documentul unic este modificat în consecință.

7.   Legătura cu aria geografică

Descriere și motive

La secțiunea X:

la punctul 2;

în primul paragraf, cuvintele „poate fi” se înlocuiesc cu „este”;

în primul paragraf, cuvântul „și” se înlocuiește cu „denumirea poate”;

în primul paragraf, cuvintele „sau «extra vieux» (extra vechi)” sunt introduse după „«très vieux» (foarte vechi)”;

în primul paragraf, cuvintele „minimum 5 și, respectiv, 10 ani” se înlocuiesc cu „a se vedea capitolul I, secțiunea IX, punctul 3”;

în primul paragraf, propoziția „Acesta se consumă, în principal, ca aperitiv.” este eliminată;

în al doilea paragraf, se introduce propoziția: „«Pineau des Charentes» se consumă, în principal, ca aperitiv.”;

în al treilea paragraf, se introduce cuvântul „pal” după cuvântul „auriu”;

al patrulea paragraf se înlocuiește cu dispozițiile următoare:

„«Pineau des Charentes» roșu, cu o culoare intensă, prezintă deseori arome intense de fructe roșii și fructe negre proaspăt culese, însoțite de note de condimente dulci.

În ceea ce privește «Pineau des Charentes» roze, acesta are un aspect pal și prezintă deseori arome de bace roșii, de fructe de pădure.”;

în al cincilea paragraf, cuvintele „și fructe cu coajă lemnoasă uscate (nuci, migdale coapte),” se introduc după „fructe uscate”;

în al cincilea paragraf, cuvintele „Cognac vechi” se înlocuiesc cu „distilate vechi cu denumirea de origine controlată «Cognac».”;

al șaselea paragraf se înlocuiește cu următoarele dispoziții:

„«Pineau des Charentes» roșu și roze care beneficiază de mențiunile «vieux» (vechi) sau «très vieux» (foarte vechi) au culoare cărămizie. Aceste vinuri sunt foarte elegante și prezintă deseori note de ciocolată sau de fructe în distilat care evoluează, de asemenea, spre arome oxidative caracteristice distilatelor vechi cu denumirea de origine controlată «Cognac».”

Aceste modificări constituie modificări de redactare.

Documentul unic este modificat în consecință.

8.   Măsură tranzitorie

Descriere și motive

Măsura privind pragul aferent butucilor care lipsesc este eliminată, deoarece este caducă.

Se adaugă un punct:

„2.   Maturare

Vinurile licoroase care au fost supuse unei maturări de minimum 5 ani în recipient din lemn vor putea revendica mențiunea «vieux» (vechi) până la 1 octombrie 2023. Vinurile licoroase care au fost supuse unei maturări de minimum 10 ani în recipient din lemn vor putea revendica mențiunea «très vieux» (foarte vechi) sau «extra vieux» (extra vechi) până la 1 octombrie 2023.”

Această modificare este o măsură tranzitorie care are scopul de a însoți modificarea perioadelor de învechire pentru mențiunile „vieux” (vechi) și „très vieux” (foarte vechi).

Această modificare nu afectează documentul unic.

Reguli de prezentare

La secțiunea XII punctul 9, se introduc următoarele paragrafe:

„Indicarea unei mențiuni privind vârsta este autorizată pentru vinurile «Pineau des Charentes» a căror durată de învechire în recipiente din lemn este de trei ani încheiați. Vârsta indicată nu poate depăși durata de învechire în recipient din lemn a produsului avut în vedere. În cazul unui amestec, durata reținută este cea a lotului cu durata cea mai scurtă de învechire în recipient din lemn.

Dispozițiile referitoare la indicarea unei mențiuni privind vârsta se aplică începând cu 1 aprilie 2020.”

Această modificare permite indicarea vârstei vinurilor „Pineau des Charentes” numai după o anumită perioadă de învechire, pentru a oferi consumatorului informații cât mai complete.

Această modificare nu afectează documentul unic.

9.   Alocarea parcelelor

Descriere și motive

La capitolul II secțiunea I din caietul de sarcini al denumirii de origine controlate „Pineau des Charentes”:

secțiunea I se înlocuiește cu următoarele dispoziții:

„I.   Obligații de declarare

1.   Declarația de alocare a bazinului

Declarația de alocare a bazinului se depune înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, pentru recolta din anul următor, la federația interprofesională din bazinul Charentes-Cognac (Fédération des interprofessions du Bassin Charentes-Cognac), care transmite informațiile relevante organismului de protecție și de gestionare și organismului de control.

Această declarație indică suprafața maximă care va fi recoltată pentru producerea mustului.

2.   Declarația de alocare a parcelelor

Începând cu recolta 2019, vinurile licoroase sunt produse din must care provine de pe parcele identificate și care au făcut obiectul unei declarații de alocare a parcelelor.

Declarația de alocare a parcelelor se depune cel târziu până la data de 10 decembrie a fiecărui an, pentru recolta din anul următor, la organismul de protecție și de gestionare.

Această declarație indică, pentru fiecare parcelă:

referința cadastrală: comuna, secțiunea, numărul;

soiul;

suprafața plantată în producție;

numele operatorului.

3.   Declarația de producție

După ultimul mutaj, se întocmește o declarație de producție, care rezumă:

cantitățile totale de must utilizate;

cantitățile totale de distilat de Cognac utilizate;

cantitățile totale de vinuri licoroase produse pe culori;

referințele parcelelor și suprafețele de pe care s-au recoltat strugurii destinați producției de must.

Această declarație este întocmită în conformitate cu registrul de producție.

Această declarație este adresată, înaintea datei de 10 decembrie a anului recoltării, către serviciile locale ale DGDDI.

Un exemplar din această declarație se transmite organismului de protecție și de gestionare, precum și serviciilor INAO.

4.   Declarația de revendicare

În scopul de a revendica pentru vinurile sale licoroase denumirea de origine controlată «Pineau des Charentes», eventual completată cu mențiunile «vieux» (vechi), «très vieux» (foarte vechi) [sau echivalentul «extra vieux» (extra vechi)], orice operator adresează organismului de protecție și de gestionare o declarație de revendicare cu minimum 30 de zile înainte de punerea în circulație și/sau comercializarea lotului.

Declarația precizează, în special:

numele sau denumirea societății operatorului;

adresa operatorului;

volumul revendicat, pe culori, completat eventual cu una dintre mențiunile precizate anterior;

modalitățile de stocare: locul, tipul de recipient, identificarea în cramă (număr, conținut).

5.   Declarația de declasare

Orice operator care efectuează o declasare a unor loturi care beneficiază de denumirea de origine controlată «Pineau des Charentes», în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, va trebui să declare acest lucru la organismul de protecție și de gestionare, cel târziu până la data de 10 a lunii care urmează declasării.”

Această modificare corespunde unei noi proceduri pentru declarația de alocare.

Această modificare nu afectează documentul unic.

10.   Principalele puncte care trebuie controlate

Descriere și motive

Capitolul III din caietul de sarcini al denumirii de origine controlate „Pineau des Charentes” se modifică după cum urmează:

1. Secțiunea I:

la D, cuvintele „și a aplicării capsulei de garanție sau a timbrului de garanție.” sunt eliminate.

2. Secțiunea II:

numărul „45011” se înlocuiește cu „NF EN ISO/CEI 17065”.

Această modificare nu afectează documentul unic.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea produsului

Pineau des Charentes

2.   Tipul de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

3.

Vin licoros

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

Vinurile în cauză sunt vinuri licoroase albe, roșii și roze, obținute prin mutaj al fermentării strugurilor cu distilat având denumirea de origine „Cognac” învechit (distilat obținut printr-o campanie de distilare anterioară), provenit din aceeași exploatație. Vinul poate fi completat cu denumirile „vieux” (vechi) sau „très vieux” (foarte vechi), în funcție de durata de învechire în recipient din lemn de stejar (minimum 7 ani și, respectiv, 12 ani). Acesta este consumat, în principal, ca aperitiv.

La degustare, vinul „Pineau des Charentes” exprimă prospețimea și rotunjimea mustului din struguri proaspeți. „Cognacul” care contribuie la corpolența și la echilibrul general al produsului este catifelat, datorită maturării prelungite în recipient din lemn.

„Pineau des Charentes” alb are o culoare care variază de la galben pai la auriu și prezintă deseori arome intense fructate (fructe proaspete sau fructe confiate) și florale (flori albe) și note de miere.

„Pineau des Charentes” roșu sau roze are o culoare care variază de la roz pal la roșu intens. „Pineau des Charentes” roșu prezintă deseori arome intense de fructe negre proaspăt culese, însoțite de note de condimente dulci. În ceea ce privește „Pineau des Charentes” roze, acesta prezintă deseori arome de fructe de pădure, chiar de fructe cu sâmburi, atunci când maturarea este mai îndelungată.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % din volum)

22

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % din volum)

16

Aciditatea totală minimă

 

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

10

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

75

5.   Practici vitivinicole

(a)   Practici oenologice esențiale

Practică de cultivare

Parcelele de viță-de-vie prezintă o densitate minimă la plantare de 2 200 de butuci pe hectar și o distanță între rânduri mai mică sau egală cu 3 metri.

Vița-de-vie este tăiată conform următoarelor tehnici, cu maximum 50 000 de ochi pe hectar:

tăiere Guyot simplă sau dublă, butucul având una sau două coarde și unul sau două cepuri de rod;

tăiere în cordon, cu cepuri de rod tăiate la maximum trei ochi.

Este interzisă irigarea.

(b)   Randamentul maxim

Vin licoros

45 de hectolitri pe hectar

Must

85 de hectolitri pe hectar

6.   Aria geografică delimitată

Recoltarea strugurilor, producerea mustului, producerea vinului, maturarea și ambalarea vinurilor licoroase sunt asigurate pe teritoriul următoarelor comune:

Departamentul Charente-Maritime:

Arondismentul Rochefort: toate comunele

Arondismentul Saintes: toate comunele

Arondismentul Saint-Jean-d’Angély: toate comunele

Arondismentul Jonzac: toate comunele

Arondismentul La Rochelle:

Cantonul Ars-en-Ré: toate comunele;

Cantonul Aytré: comunele Angoulins și Aytré;

Cantonul La Jarrie: toate comunele;

Cantoanele La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: comuna La Rochelle.

Cantonul La Rochelle 5: comunele Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre;

Cantonul La Rochelle 8: comunele Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle;

Cantonul La Rochelle 9: comunele L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle;

Cantonul Saint-Martin-de-Ré: toate comunele;

Cantonul Courçon: comunele Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis;

Cantonul Marans: comunele Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Departamentul Charente:

Arondismentul Cognac: toate comunele

Arondismentul Angoulême

Cantonul Angoulême Est: toate comunele;

Cantonul Angoulême Nord: toate comunele;

Cantonul Angoulême Ouest: toate comunele;

Cantonul Blanzac: toate comunele;

Cantonul Hiersac: toate comunele;

Cantonul Saint-Amant-de-Boixe: toate comunele;

Cantonul Villebois-la-Valette: toate comunele;

Cantonul La Rochefoucauld: comunele Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant;

Cantonul Montbron: comunele Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Arondismentul Confolens

Cantonul Aigre: toate comunele;

Cantonul Ruffec: comunele Villegats și Verteuil-sur-Charente;

Cantonul Mansle: comunele Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon;

Cantonul Villefagnan: comunele Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Departamentul Dordogne:

Arondismentul Périgueux:

Cantonul Saint-Aulaye: comunele Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Departamentul Deux-Sèvres:

Arondismentul Niort:

Cantonul Mauzé sur le Mignon: comunele Le Bourdet, Prin-Deyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau;

Cantonul Beauvoir-sur-Niort: comunele Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, Saint-Etienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon;

Cantonul Brioux-sur-Boutonne: comuna Le Vert.

7.   Soiurile principale de viță-de-vie

 

Cot N – Malbec N

 

Cabernet Franc N

 

Cabernet Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle Blanche B

 

Jurançon Blanc B

 

Ugni Blanc B

 

Merlot Blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Aria geografică, identică cu cea a denumirii de origine controlate „Cognac”, corespunde terminației nordice a bazinului regiunii Aquitaine. Mai precis, această arie este delimitată la vest de Oceanul Atlantic, de malurile estuarului Gironde la sud, de insulele Ré și Oléron la nord, iar la est, către Angoulême, de primii versanți ai Masivului Central. Aria se întinde pe patru departamente.

Aria geografică este constituită din mari ansambluri sedimentare, care datează, în principal, din Jurasicul superior (bancuri calcaroase provenite din sedimente marine), la nord de linia Rochefort-Cognac, și din Cretacic (alterare a rocilor calcaroase din Jurasic, care formează argile de decalcifiere și depozite de argile, nisipuri și cretă), la sud.

Clima este de tip temperat-oceanic. Temperatura medie anuală este de aproximativ 13 °C, iar gradul de însorire, de aproximativ 2 100 de ore pe an, este important. Această climă este omogenă în aria geografică, cu excepția, totuși, a regiunilor de coastă, mai însorite și cu o amplitudine termică mai mică.

Iarna este blândă și umedă, cu un număr limitat de zile geroase. Riscurile de îngheț în timpul primăverii sunt rare, dar pot persista până la sfârșitul lunii mai. Vara este caldă, dar fără excese, deși poate fi însoțită de o perioadă de secetă.

Pluviometria medie anuală de 800 mm până la 1 000 mm este distribuită pe 130 până la 150 de zile de-a lungul anului.

Solurile cel mai frecvent întâlnite sunt de natură argilo-calcaroasă pe calcar, chiar dacă în cadrul acestei familii poate fi observată o mare varietate a solurilor. Solurile întâlnite în sectoarele de coastă, în special pe insulele Ré și Oléron, prezintă o textură cu tendință nisipoasă. Terenurile din zonele inundabile nu pot beneficia de denumirea de origine controlată.

Descrierea factorilor umani care contribuie la legătură

Cultura viței-de-vie în regiune datează din epoca romană. Implantată mai întâi în Saintonge încă din secolul al III-lea, vița-de-vie se extinde apoi în sud și spre interior, în Aunis și în Augoumois (secolul al XIII-lea).

Legenda privind originea vinului „Pineau des Charentes” povestește că, în 1589, în vremea când Henric al IV-lea ajunge la putere, un viticultor neîndemânatic toarnă must proaspăt de struguri într-un butoi care conținea deja distilat de „Cognac”. Furios din cauza stângăciei sale, acesta pune butoiul în cel mai întunecat colț al pivniței. Câțiva ani mai târziu, dorind să utilizeze din nou recipientul dat la o parte, acesta descoperă un lichid limpede, auriu, cu aromă fructată și intensă cu totul originală.

Astfel, vinurile licoroase își datorează existența celei a distilatului de „Cognac”, cu care își împart istoria.

Vinurile licoroase rămân pentru mult timp un produs destinat consumului propriu. Această tradiție a stat la baza identității produsului deoarece, chiar și astăzi, toți strugurii folosiți în obținerea „Pineau des Charentes” (indiferent dacă este vorba despre cei din care este produs mustul sau distilatul de „Cognac”) trebuie să provină din una și aceeași exploatație.

De-a lungul timpului, viticultorii și-au dezvoltat progresiv practicile pentru a perfecționa un meșteșug original, care cuprinde: elaborarea distilatului de „Cognac”, selectarea celor mai copți struguri, mutajul, care permite obținerea unui produs stabil și echilibrat pe plan organoleptic și arta amestecării de loturi și ani de producție complementari de „Pineau des Charentes”.

În cursul anilor 1920, filiera se organizează prin crearea Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes (Organizația Producătorilor de „Pineau des Charentes”), care devine în 1943 Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes (Organizația Producătorilor pentru Promovarea și Creșterea Popularității „Pineau des Charentes”).

La 5 iulie 1935 este promulgată o lege care are scopul de a face aplicabil articolul 12 din legea din 6 mai 1919 privind protecția denumirilor de origine în ceea ce privește vinurile licoroase care pot beneficia de denumirea „Pineau des Charentes”.

Denumirea de origine controlată „Pineau des Charentes” este recunoscută prin decretul din 12 octombrie 1945. „Pineau des Charentes” figurează astfel printre primele vinuri licoroase care au beneficiat de această recunoaștere în Franța.

Producerea „Pineau des Charentes” necesită, în medie, utilizarea echivalentului a două parcele pentru producerea de distilat de „Cognac” și a unei parcele pentru producerea de must din struguri. Astfel, conform meșteșugului provenit din practicile tradiționale, fiecare producător selectează din exploatația sa parcelele cele mai potrivite pentru a produce mustul cel mai bogat în zahăr și păstrează restul parcelelor pentru producerea de vinuri acide, cu un conținut slab de alcool, propice pentru producerea de distilat de „Cognac”.

Reflectând obiceiurile și meșteșugul legate de producerea distilatului de „Cognac”, controlul maturării în recipiente din lemn permite vinului „Pineau des Charentes” să își sporească calitățile și să dobândească particularitățile sale aromatice și gustative.

Limitarea ambalării la aria geografică rezultă din obiceiurile de producție și de consum familial al vinului „Pineau des Charentes”. Aceasta are scopul de a conserva caracteristicile și specificitatea produsului elaborat conform unei metode deosebite, cu o maturare îndelungată, permițând în același timp operațiuni de control al produsului mai eficiente.

9.   Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Ambalarea

Cadru juridic:

Legislația internă

Tipul condiției suplimentare:

Ambalarea în aria geografică delimitată

Descrierea condiției:

Vinurile licoroase albe sunt supuse unei maturări de minimum 18 luni, din care minimum 12 luni în recipiente din lemn de stejar. Vinurile licoroase roze și roșii sunt supuse unei maturări de minimum 8 luni și, respectiv, 12 luni, din care minimum 6 și, respectiv, 8 luni în recipiente din lemn de stejar.

Vinurile care beneficiază de mențiunea „vieux” (vechi) sunt supuse unei maturări de minimum 7 ani în recipiente din lemn de stejar, iar vinurile care beneficiază de mențiunea „très vieux” (foarte vechi) [sau echivalentul acesteia „extra vieux” (extra vechi)] sunt supuse unei maturări de minimum 12 ani în recipiente din lemn de stejar.

Obligația de ambalare în aria geografică rezultă din obiceiurile de producție și de consum familial inițial și are scopul de a conserva caracteristicile și specificitatea vinului „Pineau des Charentes”.

Elaborarea acestui produs necesită într-adevăr un meșteșug anume, pe de o parte, pentru amestecare și, pe de altă parte, pentru maturarea în recipiente din lemn în mediu oxidativ. Prin urmare, trebuie să se evite orice transport al produsului și să se limiteze orice manipulare după încheierea maturării pentru a nu compromite calitățile obținute în urma utilizării unei metode de producție controlate din punct de vedere tehnic. În plus, limitarea ambalării la aria geografică permite o mai bună trasabilitate și facilitează operațiunile de control al produsului.

Vinurile sunt introduse pe piață, pentru consumator, în recipiente din sticlă, având o capsulă de garanție sau un timbru de garanție.

Etichetare

Cadru juridic:

Legislația internă

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții complementare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Indicarea unui an al producției este autorizată pentru vinul licoros care provine în proporție de 100 % din același an de producție a vinului „Pineau des Charentes”.

Denumirea poate fi completată cu mențiunile „vieux” (vechi) și „très vieux” (foarte vechi) [sau echivalentul acesteia „extra vieux” (extra vechi)] pentru vinurile licoroase care îndeplinesc condițiile de producție stabilite pentru aceste mențiuni în prezentul caiet de sarcini.

Indicarea unei mențiuni a vârstei este autorizată pentru vinurile „Pineau des Charentes” a căror durată de învechire în recipient din lemn este de 3 ani încheiați. Vârsta indicată nu poate depăși durata de învechire în recipient din lemn a produsului avut în vedere. În cazul unui amestec, durata reținută este cea a lotului cu durata cea mai scurtă de învechire în recipient din lemn.

Link către caietul de sarcini

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.


Top