Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0422

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU AL DOISPREZECELEA RAPORT FINANCIAR AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR) EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018

COM/2019/422 final

Bruxelles, 25.9.2019

COM(2019) 422 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

AL DOISPREZECELEA RAPORT FINANCIAR AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
privind FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR)
EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018


Cuprins

1.Procedura bugetară

1.1.Cadrul financiar

1.2.Proiectul de buget (PB) pentru 2018

1.3.Adoptarea bugetului pentru 2018

1.4.Adoptarea bugetelor rectificative

2.Gestionarea creditelor

2.1.Gestionarea creditelor de angajament

2.1.1.Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

2.1.2.Asistență tehnică

2.2.Gestionarea creditelor de plată

2.2.1.Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

2.2.2.Asistență tehnică

3.Execuția bugetului FEADR pentru 2018

3.1.Execuția creditelor de angajament

3.1.1.Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

3.1.2.Asistență tehnică

3.2.Execuția creditelor de plată

3.2.1.Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

3.2.2.Asistență tehnică

3.3.Analiza cheltuielilor declarate per măsură

3.4.Execuția programelor FEADR

3.4.1.Perioada de programare 2007-2013

3.4.2.Perioada de programare 2014-2020

1.    Procedura bugetară

1.1.    Cadrul financiar 

Cheltuielile cu dezvoltarea rurală în 2018 sunt finanțate pe parcursul cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020. Cadrul financiar este prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al Consiliului. În tabelul 1 figurează fondurile alocate dezvoltării rurale și cele alocate cheltuielilor de piață și plăților directe după ajustarea tehnică anuală a CFM.

Tabelul 1 – Cadrul financiar 2014-2020

RUBRICA 2.

în milioane EUR; prețuri curente

Creștere durabilă: resurse naturale

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

din care:

- Dezvoltare rurală a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

- Cheltuieli de piață și ajutoare directe, a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

a) După un transfer net de 351,9 milioane EUR între FEGA și FEADR pentru exercițiul financiar 2014 (a se vedea nota f pentru detalii)

b) După un transfer net de 51,6 milioane EUR între FEGA și FEADR pentru exercițiul financiar 2015 (a se vedea nota f pentru detalii)

c) După un transfer net de 28 de milioane EUR între FEGA și FEADR pentru exercițiile financiare 2014-2020 (a se vedea nota f pentru detalii)

d) După un transfer net de 4 313,9 milioane EUR între FEGA și FEADR pentru exercițiile financiare 2015-2020 (a se vedea nota f pentru detalii)

e) După reprogramarea fondurilor alocate FEADR pentru anul 2014 în urma aplicării articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 privind CFM, angajamentelor pentru 2015 și 2016 li s-a distribuit în mod egal un cuantum total de 8 705 milioane EUR, dedus din angajamentele pentru 2014

f) Transferurile către dezvoltarea rurală (FEADR) menționate în notele a)-d) de mai sus implică: 4 milioane EUR transferate anual pentru întreaga perioadă 2014-2020 din sectorul bumbacului (EL) în temeiul articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, 296,3 milioane EUR stabilite pentru ajustarea voluntară și transferate către exercițiul financiar 2014 (UK) în temeiul articolului 10b și al articolului 10c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 51,6 milioane EUR pentru sume necheltuite transferate în fiecare an către exercițiile financiare 2014 și 2015 (SE și DE) în temeiul articolelor 136 și 136b din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și 4 313,9 milioane EUR pentru reducerea plăților și flexibilitatea între piloni în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013

1.2.    Proiectul de buget (PB) pentru 2018

Proiectul de buget (PB) pentru 2018 a fost adoptat de Comisie și propus autorității bugetare la 29 iunie 2017.

Proiectul de buget a inclus 14 372 de milioane EUR sub formă de credite de angajament și 11 848 de milioane EUR sub formă de credite de plată pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada de programare 2014-2020.

Consiliul și-a adoptat poziția privind proiectul de buget pentru 2018 la 4 septembrie 2017, iar Parlamentul European și-a adoptat poziția la 25 octombrie 2017. A trebuit convocat comitetul de conciliere, iar acesta a ajuns la un acord asupra unui text comun în termenul de 21 de zile. Consiliul și Parlamentul European au aprobat separat textul comun la 30 noiembrie 2017.

1.3.    Adoptarea bugetului pentru 2018

Bugetul pentru 2018 adoptat la 30 noiembrie 2017 a fost, în ceea ce privește FEADR, egal cu propunerea inițială a Comisiei.

Tabelul 2

Bugetul adoptat pentru 2018

Postul bugetar

Credite de angajament

Credite de plată

(în EUR)

(în EUR)

2014-2020

05.046001 (Programe de dezvoltare rurală)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Asistență tehnică neoperațională)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Asistență tehnică operațională)

20 770 000

21 037 093

1.4.    Adoptarea bugetelor rectificative

În cadrul bugetului rectificativ nr. 6, creditele de angajament pentru asistența tehnică aferente FEADR pentru perioada 2014-2020 au fost diminuate cu 0,7 milioane EUR.

Tabelul 3

Bugetul pentru 2018 după rectificări

Postul bugetar

Credite de angajament

Credite de plată

(în EUR)

(în EUR)

2014-2020

05.046001 (Programe de dezvoltare rurală)

14 346 899 509

11 822 000 000

05.010404 (Asistență tehnică neoperațională)

4 689 000

4 689 000

05.046002 (Asistență tehnică operațională)

20 070 000

21 037 093

2.    Gestionarea creditelor

2.1.    Gestionarea creditelor de angajament

2.1.1.    Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

În ceea ce privește creditele de angajament pentru programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR, bugetul votat pentru 2018 s-a ridicat la 14 347 de milioane EUR, aferente programelor din perioada 2014-2020.

Tabelul 4

Gestionarea creditelor de angajament în 2018 – FEADR

Postul bugetar

05.046001

(în EUR)

Credite la începutul anului 2018

14 346 899 509

Credite disponibile în 2018

14 346 899 509

Credite utilizate în 2018

14 346 899 509

2.1.2.    Asistență tehnică

La articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se prevede că FEADR poate utiliza până la 0,25 % din alocarea sa anuală pentru a finanța acțiuni de asistență tehnică la inițiativa Comisiei. În bugetul pentru 2018, cuantumul inițial disponibil în acest scop a fost de 4,7 milioane EUR pentru asistență tehnică neoperațională și de 20,8 milioane EUR pentru asistență tehnică operațională. Acesta din urmă a fost redus cu 0,7 milioane EUR prin bugetul rectificativ nr. 6.

2.2.    Gestionarea creditelor de plată

2.2.1.    Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

Pentru programele de dezvoltare rurală din perioada 2014-2020, creditele de plată din bugetul votat pentru 2018 s-au ridicat la 11 822 de milioane EUR. În plus, veniturile alocate disponibile transferate din exercițiul anterior s-au ridicat la 18,1 milioane EUR, iar veniturile alocate colectate pe parcursul anului s-au ridicat la 12,4 milioane EUR. Creditele de plată au fost consolidate prin transferul (a) unui cuantum de 4 milioane EUR de la linia pentru asistență tehnică, (b) al unui cuantum de 150 de milioane EUR prin transferul global și (c) al unui cuantum de 64 de milioane EUR prin transfer la încheierea exercițiului. În plus, transferul unor venituri alocate în cuantum de 119,0 milioane EUR de la FEADR 2007-2013 a fost executat pentru a acoperi în întregime declarațiile de cheltuieli ale statelor membre din trimestrul al treilea al anului 2018. Luând în considerare toate transferurile, cuantumul total al creditelor de plată disponibile în 2018 s-a ridicat la 12 189,5 milioane EUR. În total, au fost utilizate credite de plată în cuantum de 12 173,5 milioane EUR, iar veniturile alocate reportate automat din 2018 în 2019 au fost de 12,4 milioane EUR.Tabelul 5

Gestionarea creditelor de plată în 2018

(în EUR)

 

FEADR (2014-2020)

Postul bugetar - 05.046001

Credite la începutul anului 2018

11 822 000 000

Transfer de la linia de asistență tehnică a FEADR 2014-2020

4 000 000

Transfer global

150 000 000

Transfer la încheierea exercițiului

64 000 000

Venituri alocate reportate din 2017

18 098 156

Venituri alocate colectate în 2018

12 400 084

Transfer de venituri alocate din FEADR 2007-2013

119 046 270

Credite disponibile în 2018

12 189 544 509

Credite utilizate în 2018

12 173 540 691

2.2.2.    Asistență tehnică

În ceea ce privește asistența tehnică din cadrul FEADR, creditele totale de plată din bugetul pentru 2018 s-au ridicat la 25,7 milioane EUR. 4,0 milioane EUR au fost transferate către linia pentru programele FEADR 2014-2020 pentru a acoperi în întregime declarațiile de cheltuieli ale statelor membre din trimestrul al treilea din 2018. Creditele de plată finale au fost de 21,7 milioane EUR.

3.    Execuția bugetului FEADR pentru 2018

3.1.    Execuția creditelor de angajament

3.1.1.    Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

A fost angajat întregul cuantum al creditelor de angajament disponibile în bugetul pentru 2018 pentru programele FEADR 2014-2020 (14 346,9 milioane EUR).

Tabelul 6 prezintă, pentru fiecare stat membru, alocarea stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2019/71 al Comisiei, și cuantumurile angajate în 2018.Tabelul 6

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (astfel cum a fost modificat) comparativ cu cuantumurile angajate până la sfârșitul anului 2018

Postul bugetar: 05.046001

(în EUR)

Stat membru

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Cuantumuri angajate în 2018

Alocare pentru 2018

 

(a)

(b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Total

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2.    Asistență tehnică

Pentru perioada de programare 2014-2020, cuantumul creditelor de angajament pentru asistență tehnică operațională din bugetul pentru 2018 a fost de 20,8 milioane EUR. Această linie a fost redusă cu 0,7 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 6. Tabelul 7 prezintă utilizarea creditelor de angajament disponibile pentru asistența tehnică operațională în 2018. Cea mai mare parte este legată de Rețeaua europeană de dezvoltare rurală, precum și de Platforma de asistență tehnică pentru instrumentele financiare.

Tabelul 7

Asistență tehnică – Execuția creditelor de angajament

Postul bugetar: 05.046002

(în EUR)

Descriere

Cuantum angajat

Rețeaua europeană de dezvoltare rurală

4 629 652

Platforma de asistență tehnică pentru instrumentele financiare

4 523 225

Tehnologia informației*

2 979 178

Parteneriatul european pentru inovare

2 730 006

Comunicare instituțională

2 140 000

Rețeaua europeană de evaluare

1 900 113

Baza de date privind agricultura ecologică

432 796

Audit și controale

249 774

Protecție LOGO

50 000

Total

19 634 744

* Inclusiv BCO (Birourile cu competențe în materie de bandă largă)

3.2.    Execuția creditelor de plată

3.2.1.    Programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR

Pentru perioada de programare 2014-2020, din cuantumul disponibil de 12 189,5 milioane EUR, au fost executate credite de plată în cuantum de 12 173,5 milioane EUR. Tabelul 8 prezintă defalcarea plăților efectuate în 2018 pe perioade de declarare:


Tabelul 8

Plăți efectuate în 2018 pentru programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR (în milioane EUR)

2007-2013

2014-2020

 

 

 

Prefinanțare 2014-2020

-

19,5

Rambursarea cererilor de plată anterioare trimestrului 4 din 2017 (T4 2017)

-

6,3

Rambursarea cererilor de plată T4 2017

-

4 460,8

Rambursarea cererilor de plată T1 2018

-

2 616,1

Rambursarea cererilor de plată T2 2018

-

2 402,3

Rambursarea cererilor de plată T3 2018

-

2 668,6

Plăți de închidere sau pozitive 2007-2013

271,9

-

Total plăți 2018

271,9

12 173,5

În graficul de mai jos este reprezentată utilizarea lunară a creditelor de plată pe parcursul anului (ianuarie-decembrie 2018).

Graficul 1În tabelele 9a și 9b figurează defalcarea per stat membru și per perioadă de declarare a cuantumurilor plătite de Comisie în exercițiul bugetar 2018.

Tabelul 9a: FEADR 2007-2013

Plăți realizate efectiv între 1.1.2018 și 31.12.2018

FEADR 2007-2013 – Postul bugetar 05.040501 (în EUR)

Stat membru

Plăți pozitive, în principal ca urmare a hotărârilor Curții de Justiție

Închidere

Total

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Total

47 161 052

224 768 001

271 929 053Tabelul 9b: FEADR 2014-2020

Plăți realizate efectiv între 1.1.2018 și 31.12.2018

FEADR 2014-2020 - Postul bugetar 05.046001

(în EUR)

Stat membru

Prefinanțare

Înainte de T4 2017

T4 2017

T1 2018

T2 2018

T3 2018

Total

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165 429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Total

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691


Tabelul 10 compară, pentru fiecare stat membru, plățile FEADR 2014-2020 efectuate în 2018 cu plățile efectuate în 2017. Per ansamblu, plățile au crescut cu 10 % comparativ cu anul 2017 (12,2 miliarde EUR față de 11,1 miliarde EUR).

Tabelul 10

Plăți efectuate către statele membre – comparație între 2018 și 2017 – FEADR 2014-2020

(în EUR)

 

Stat membru

2017

2018

Diferență 2018 față de 2017

Plăți intermediare

Prefinanțare

Total

Plăți intermediare

Prefinanțare

Total

(în EUR)

(în %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

-10 190 845

-10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

-128 101 102

-18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

-28 659 482

-1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

-43 279

-0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

-34 502 805

-13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

-21 199 854

-4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

-423 016 301

-26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Total

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2.    Asistență tehnică 

Pentru perioada de programare 2014-2020, cuantumul creditelor de plată pentru asistență tehnică operațională a fost de 21,0 milioane EUR. O parte din aceste credite (4,0 milioane EUR) a fost transferată pentru a acoperi nevoile de plată legate de programele de dezvoltare rurală finanțate în cadrul FEADR 2014-2020.

Tabelul 11 de mai jos prezintă plățile grupate în funcție de principalele activități. Cea mai mare cotă o deține Rețeaua europeană de dezvoltare rurală.

Tabelul 11

 

Asistență tehnică – Execuția creditelor de plată

Postul bugetar: 05.046002

(în EUR)

Descriere

Cuantumul plătit

Rețeaua europeană de dezvoltare rurală

3 914 519

Tehnologia informației*

2 822 364

Parteneriatul european pentru inovare

2 468 602

Platforma de asistență tehnică pentru instrumentele financiare

1 800 000

Rețeaua europeană de evaluare

1 589 121

Audit și controale

410 785

Baza de date privind agricultura ecologică

135 317

Protecție LOGO

40 000

Total

13 180 708

   * Inclusiv Birourile cu competențe în materie de bandă largă

3.3.    Analiza cheltuielilor declarate per măsură

Tabelul 12 prezintă cererile de plată declarate de statele membre per măsură de dezvoltare rurală în 2018 (din al patrulea trimestru din 2017 până în al treilea trimestru din 2018), cheltuielile cumulative declarate de la începutul perioadei de programare, precum și planul financiar al programelor FEADR 2014-2020.

În 2018, cheltuielile aferente FEADR 2014-2020 s-au concentrat în principal asupra măsurii 13 (plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice), asupra măsurii 04 (investiții în active fizice) și asupra măsurii 10 (agromediu și climă).Tabelul 12

Cheltuielile FEADR declarate în 2018 (T4 2017-T3 2018) și totalul cheltuielilor cumulative (T4 2014-T3 2018)

comparativ cu planurile financiare – FEADR 2014-2020

 

Cheltuieli declarate 2018 (T4 2017-T3 2018)

Cheltuielile cumulative declarate (T4 2014-T3 2018)

Planuri financiare 2014-2020

Măsură FEADR

(milioane EUR)

(%)

(milioane EUR)

(%)

(milioane EUR)

(%)

Măsura 01

Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Măsura 02

Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Măsura 03

Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Măsura 04

Investiții în active fizice

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Măsura 05

Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Măsura 06

Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Măsura 07

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Măsura 08

Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Măsura 09

Înființarea de grupuri și organizații de producători

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Măsura 10

Agromediu și climă

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Măsura 11

Agricultură ecologică

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Măsura 12

Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Măsura 13

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Măsura 14

Bunăstarea animalelor

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Măsura 15

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Măsura 16

Cooperare

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Măsura 17

Gestionarea riscurilor

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Măsura 18

Finanțarea plăților directe naționale complementare pentru Croația

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Măsura 19

Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Măsura 20

Asistența tehnică a statelor membre

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Măsura 113

Pensionarea anticipată

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Măsura 131

Respectarea standardelor bazate pe legislația comunitară

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Măsura 341

Dobândire de competențe, animare și punere în aplicare

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Total general

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

*Statele membre își declară cheltuielile trimestrial. Totuși, pentru anul n, declarațiile T4 sunt prezentate în luna ianuarie a anului n+1. În consecință, rambursările corespunzătoare acordate de Comisie statelor membre în anul n se efectuează din al patrulea trimestru (T4) din anul n-1 până în al treilea trimestru (T3) din anul n.3.4.    Execuția programelor FEADR

3.4.1.    Perioada de programare 2007-2013

Graficul 2 prezintă rata de absorbție a programelor de dezvoltare rurală 2007-2013 per stat membru: plățile efectuate de la începutul perioadei de programare și până la 31 decembrie 2018, inclusiv plățile de închidere pentru programele care au fost deja închise până la această dată, în comparație cu alocarea totală pentru perioada 2007-2013.

Până la sfârșitul anului 2018, cuantumul dezangajat s-a ridicat la 1 974 de milioane EUR.

3.4.2.    Perioada de programare 2014-2020

Graficul 3 prezintă rata de absorbție a programelor de dezvoltare rurală 2014-2020 per stat membru: plățile efectuate de la începutul perioadei de programare, inclusiv plățile efectuate pentru trimestrul al patrulea din 2018 care sunt rambursate în exercițiul financiar 2019, în comparație cu alocarea totală pentru perioada 2014-2020.

 

Top