EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Avizul Băncii Centrale Europene din 13 februarie 2019 cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 84/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 13 februarie 2019

cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Introducere și temei juridic

La 19 decembrie 2018, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumită în continuare „decizia propusă”) (1).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât decizia propusă se referă la BCE și la Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații generale

1.

BCE ia act de decizia propusă, care aprobă, în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom), Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumit în continuare „Acordul de retragere”). În special, BCE ia act de dispozițiile Acordului de retragere privind rambursarea capitalului subscris și vărsat BCE de Bank of England (2) și privind participarea Bank of England la dispozițiile instituționale prevăzute la articolele 282 și 283 TFUE și în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) în cursul perioadei de tranziție (3). De asemenea, BCE ia act de dispozițiile Acordului de retragere referitoare la aplicarea dispozițiilor din dreptul Uniunii privind accesul la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii în Regatul Unit (4); aplicarea anumitor articole ale Statutului SEBC referitoare la BCE în Regatul Unit (5); și aplicarea anumitor privilegii și imunități asupra BCE, membrilor organelor sale, personalului său, precum și reprezentanților băncilor centrale naționale (BCN) din cadrul SEBC în Regatul Unit (6).

2.

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Acordul de retragere stabilește condițiile de retragere a Regatului Unit din Uniune și din Euratom, ținând seama de cadrul viitoarelor relații ale acestora. Încheierea unui acord privind viitoarele relații dintre Uniune și Regatul Unit va avea loc după ce Regatul Unit devine o țară terță. În conformitate cu articolul 127 alineatul (4) și articolul 282 alineatul (5) TFUE și cu jurisprudența relevantă a Uniunii (7), BCE ar trebui consultată cu privire la acordul privind viitoarele relații dintre Uniune și Regatul Unit, în măsura în care intră în competența BCE.

3.

Acordul de retragere instituie un Comitet mixt, care va fi responsabil pentru punerea în aplicare și executarea Acordului de retragere. Decizia propusă clarifică faptul că Uniunea va fi reprezentată de Comisie în cadrul Comitetului mixt și al comitetelor specializate ale acestuia (8). În diverse cazuri prevăzute în Acordul de retragere, Comitetul mixt va dispune de competența de a adopta decizii obligatorii pentru Uniune și pentru Regatul Unit, iar Uniunea și Regatul Unit trebuie să pună în aplicare aceste decizii (9). În conformitate cu articolul 127 alineatul (4) și cu articolul 282 alineatul (5) TFUE, precum și cu principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, BCE ar trebui consultată cu privire la deciziile Comitetului mixt care intră în competența sa.

4.

Acordul de retragere prevede că anumite privilegii și imunități aplicabile Uniunii se vor aplica BCE, membrilor organelor sale, personalului său, precum și reprezentanților BCN în cadrul SEBC care participă la activitățile BCE (10). Acordul de retragere impune Uniunii diverse cerințe de informare sau notificare a Regatului Unit cu privire la anumite aspecte relevante pentru aceste privilegii sau imunități (11). În expunerea de motive la decizia propusă, Comisia a clarificat că furnizarea unor astfel de informații sau notificări ar trebui, în principiu, să fie efectuată de Comisie în numele Uniunii, dacă este necesar, pe baza informațiilor furnizate de statele membre sau de alte instituții, organisme sau entități relevante ale Uniunii (12). BCE ia act de această clarificare și este pregătită să furnizeze Comisiei informațiile relevante care să fie transmise Regatului Unit, după caz.

Prezentul aviz va fi publicat pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 13 februarie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 834 final.

(2)  A se vedea articolul 149 din Acordul de retragere.

(3)  A se vedea articolul 128 alineatul (4) din Acordul de retragere.

(4)  A se vedea articolul 122 din Acordul de retragere.

(5)  A se vedea articolul 123 din Acordul de retragere.

(6)  A se vedea articolul 117 din Acordul de retragere.

(7)  A se vedea, de exemplu, Hotărârea Curții de Justiție din 30 aprilie 1974, R. & V. Haegeman/Statul belgian, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, punctul 5, și Hotărârea Curții de Justiție din 9 august 1994, Republica Franceză/Comisia Comunităților Europene, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, punctele 15-17. A se vedea și Avizul BCE CON/2005/7. Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE.

(8)  A se vedea articolul 2 din decizia propusă.

(9)  A se vedea articolele 164 și 166 din Acordul de retragere.

(10)  A se vedea articolul 117 din Acordul de retragere.

(11)  A se vedea, de exemplu, articolele 102, 103 și 116 alineatul (3) din Acordul de retragere.

(12)  A se vedea pagina 4 din expunerea de motive.


Top