EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XX0406(01)

Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de reformare a Regulamentului Bruxelles IIa

OJ C 120, 6.4.2018, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 120/18


Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de reformare a Regulamentului Bruxelles IIa

(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 120/07)

Regulamentul Bruxelles IIa reprezintă piatra de temelie a cooperării judiciare în probleme de familie în Uniunea Europeană. Acesta stabilește reguli de jurisdicție uniforme pentru divorț, separare și anularea căsătoriei, precum și pentru litigii privind răspunderea părintească în situații transfrontaliere. Obiectivul general al reformării Regulamentului Bruxelles IIa este înlăturarea obstacolelor rămase în calea liberei circulații a hotărârilor judecătorești în acord cu principiul recunoașterii reciproce și cu o mai bună protecție a interesului superior al copilului, prin simplificarea procedurilor și creșterea eficienței lor.

Noile reguli propuse urmăresc să promoveze o mai bună cooperare între autoritățile centrale, care fac schimb de informații între statele membre și în cadrul acestora, fără a presupune crearea vreunui sistem IT. AEPD nu a fost consultată de către Comisie cu privire la propunere. Având în vedere că preocupările legate de relația dintre reformarea propusă și dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal au fost exprimate în timpul discuțiilor din cadrul grupului de lucru al Consiliului pe probleme de drept civil, Consiliul a solicitat în mod oficial un aviz din partea AEPD. AEPD salută cererea de consultare primită din partea Consiliului.

Avizul se axează pe recomandări specifice de consolidare a legalității prelucrării, prevăzute la articolele 63 și 64 din propunere. În plus, AEPD oferă recomandări de garanții adecvate și specifice pentru protecția drepturilor fundamentale și a intereselor subiecților datelor.

În temeiul articolului 6 alineatul (3) și al articolului 9 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul general privind protecția datelor și ținând cont de context, de scopul propunerii și de faptul printre subiecții datelor afectați de propunere se numără copii, AEPD recomandă includerea în regulament a unor clauze specifice legate de scopul prelucrării și de tipurile de date supuse prelucrării. În mod special, AEPD recomandă să se clarifice dacă cadrul de cooperare stabilit la capitolul V din propunere acoperă doar problemele legate de răspunderea părintească sau include și răpirea internațională a copiilor. Astfel, deoarece capitolul V pare să includă ambele domenii de cooperare și pentru a oferi mai multă securitate juridică și pentru a satisface cerințele principiului limitării la scop, AEPD consideră că articolul 63 alineatul (3) ar putea fi modificat astfel încât să restrângă obiectivele la „cooperare în cazuri specifice legate de răspunderea părintească și de răpirea internațională a copiilor”. În plus, AEPD ar saluta o trimitere explicită în Regulament la principiul calității datelor și al minimizării.

În contextul propunerii actuale, AEPD este mulțumită de faptul că articolul 63 alineatul (4) prevede obligația, ca principiu, de a notifica subiectul datelor cu privire la transmiterea informațiilor. Această obligație poate fi amânată, ca excepție, până la îndeplinirea cererii. Această limitare, care urmărește să asigure un echilibru corect între drepturile subiecților datelor de a fi informați cu privire la transmitere și interesele statelor membre de a face schimb de informații, în esență nu pare să ridice probleme fundamentale din punctul de vedere al principiului general al legalității, al echității și al transparenței. Totuși, AEPD consideră că trimiterea la „legislația națională din statul membru solicitat” poate crea confuzii deoarece pare să permită introducerea de restricții naționale în obligația de informare. AEPD recomandă să se precizeze că trimiterea la legislația națională din statul membru solicitat potrivit articolului 63 alineatul (4) nu permite introducerea la nivel național a altor limitări privind dreptul la informare, astfel încât măsura specifică prin care se urmărește asigurarea echității prelucrării consfințite în această prevedere să fie aplicată uniform în întreaga Uniune.

În plus, AEPD recomandă stabilirea prin regulament, ca principiu, a dreptului de acces al subiecților datelor la informațiile transmise autorității solicitante dintr-un stat membru. De asemenea, AEPD recomandă, în măsura în care restricțiile privind dreptul de acces și de rectificare sunt considerate necesare în contextul particular al propunerii, adăugând o prevedere clară și specifică în propunere care stipulează „sfera restricțiilor”, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

1.   INTRODUCERE ȘI CONTEXT

1.

La data de 30 iunie 2016, Comisia a transmis Consiliului o propunere de regulament al Consiliului privind jurisdicția, recunoașterea și punerea în aplicare a hotărârilor în probleme matrimoniale și în probleme de răspundere părintească, precum și privind răpirea internațională a copiilor (reformare). Propunerea este o reformare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 al Consiliului, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (așa-numitul Regulament Bruxelles IIa, denumită în continuare „Propunerea”).

2.

Regulamentul Bruxelles IIa reprezintă piatra de temelie a cooperării judiciare în probleme de familie în Uniunea Europeană. Acesta stabilește reguli de jurisdicție uniforme pentru divorț, separare și anularea căsătoriei, precum și pentru litigii privind răspunderea părintească în situații transfrontaliere. Acesta facilitează libera circulație a hotărârilor, a instrumentelor autentice și a acordurilor din cadrul Uniunii, stipulând prevederi privind recunoașterea și punerea în aplicare a acestora în alte state membre. Se aplică începând cu data de 1 martie 2005 în toate statele membre (1), mai puțin în Danemarca (2).

3.

Comisia a evaluat funcționarea regulamentului în practică și a considerat necesar să modifice instrumentul în raportul său de punere în aplicare adoptat în luna aprilie 2014 (3). Evaluarea a arătat că între cele două domenii majore acoperite de regulament, problemele matrimoniale și cele de răspundere părintească, cel din urmă a fost identificat drept la originea unor probleme acute. În plus, Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a pronunțat până în prezent 24 de hotărâri privind interpretarea regulamentului, ce au fost luate în considerare.

4.

Obiectivul general al propunerii este de a dezvolta și mai mult zona europeană a justiției și a drepturilor fundamentale pe baza încrederii reciproce și prin înlăturarea obstacolelor rămase în calea liberei circulații a hotărârilor judecătorești în acord cu principiul recunoașterii reciproce și de a asigura o mai bună protecție a interesului superior al copilului prin simplificarea procedurilor și creșterea eficienței lor.

5.

În mod special, propunerea abolește procedura exequatur  (4) pentru toate hotărârile acoperite de sfera de aplicare a regulamentului, introducând, în schimb, recunoașterea automată a tuturor hotărârilor din alte state membre UE. De asemenea, propunerea clarifică și o serie de probleme legate de răpirea transfrontalieră a copiilor, cu scopul de a îmbunătăți eficiența înapoierii unui copil răpit.

6.

Noile reguli urmăresc să promoveze o mai bună cooperare între autoritățile centrale, care fac schimb de informații între statele membre și în cadrul acestora, fără a presupune crearea vreunui sistem IT. Cu toate acestea, grupul de lucru al Consiliului pe probleme de drept civil a ridicat probleme în timpul discuțiilor despre relația dintre reformarea propusă și dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal.

7.

La data de 11 ianuarie 2018, Consiliul a transmis către AEPD o cerere oficială de aviz, în special cu privire la articolul 63 alineatul (3) și la articolul 63 alineatul (4) din Propunere, referitoare la regulile ce stabilesc modul în care informațiile colectate de către autoritățile centrale ce au de-a face cu cazuri transfrontaliere pot fi utilizate mai departe și modul în care trebuie efectuată notificarea subiecților datelor.

8.

AEPD salută faptul că a fost consultată de Consiliu. Obiectivul prezentului aviz este să ofere recomandări specifice de consolidare a legalității prelucrării, prevăzute la articolele 63 și 64 din propunere (secțiunea 2). În plus, AEPD oferă recomandări de garanții adecvate și specifice pentru protecția drepturilor fundamentale și a intereselor subiecților datelor (secțiunea 3).

4.   CONCLUZIE

Legalitatea prelucrării

38.

Ca recomandare principală și pentru a consolida legalitatea prelucrării propuse (potrivit articolului 6 alineatul (3) și articolului 9 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul general privind protecția datelor) și ținând cont de contextul și obiectivul propunerii, AEPD recomandă clarificarea sferei de aplicare și obiectivului/obiectivelor cooperării stabilite la capitolul V din propunere:

AEPD recomandă să se clarifice dacă cadrul de cooperare stabilit la capitolul V din propunere acoperă numai problemele legate de răspunderea părintească sau include și răpirea internațională a copiilor. Deoarece capitolul V include ambele domenii de cooperare și pentru a oferi mai multă securitate juridică și pentru a satisface cerințele principiului limitării scopului, AEPD consideră că articolul 63 alineatul (3) trebuie modificat astfel încât să restrângă obiectivele la „cooperare în cazuri specifice legate de răspunderea părintească și de răpirea internațională a copiilor”, excluzând astfel „problemele matrimoniale” care reprezintă celălalt domeniu major acoperit de regulament. Definițiile pentru „autoritate competentă” etc. trebuie adaptate în consecință.

39.

Ca recomandare suplimentară pentru consolidarea legalității prelucrării:

AEPD ar saluta o trimitere explicită la principiul calității datelor și al minimizării datelor potrivit articolului 64 alineatul (1) din regulament.

Măsuri adecvate și specifice pentru protecția drepturilor fundamentale și a intereselor subiecților datelor

40.

Ca recomandare principală:

AEPD recomandă precizarea faptului că trimiterea la legislația națională din statul membru solicitat potrivit articolului 63 alineatul (4) nu permite introducerea la nivel național a altor limitări în dreptul la informare, astfel încât măsura specifică prin care se urmărește asigurarea echității prelucrării consfințite în această prevedere să fie aplicată uniform în întreaga Uniune.

41.

Ca recomandare suplimentară, AEPD sugerează completarea Propunerii cu măsuri specifice pentru protecția dreptului de acces și rectificare a subiecților datelor:

AEPD recomandă stabilirea prin regulament, ca principiu, a dreptului de acces al subiecților datelor la informațiile transmise autorității solicitante dintr-un stat membru. De asemenea, AEPD recomandă, în măsura în care restricțiile privind dreptul de acces și de rectificare sunt considerate necesare în contextul particular al propunerii, adăugarea unei prevederi clare și specifice în propunere care să stipuleze „sfera restricțiilor”, potrivit articolului 23 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Bruxelles, 15 februarie 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  În cazul statelor membre care au aderat la Uniune după această dată, regulamentul se aplică de la data aderării.

(2)  Danemarca nu participă la regulament și, prin urmare, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării acestuia.

(3)  COM(2014) 225 final.

(4)  O procedură prin care o hotărâre străină trebuie recunoscută oficial de statul membru de executare.


Top