Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8778

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )

OJ C 46, 8.2.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 46/6


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 46/07)

1.

La data de 2 februarie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 și în urma unei trimiteri efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Apollo Management, LP („Apollo”, SUA);

Phoenix Services International LLC („Phoenix”, SUA).

Apollo dobândește indirect, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Phoenix.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Apollo: controlează mai multe fonduri de investiții care investesc, la nivel mondial, în companii și instrumente de datorie din diverse sectoare economice, de exemplu în industria chimică, în sectoarele serviciilor de croazieră, serviciilor spitalicești, serviciilor de securitate, serviciilor financiare și ambalajelor din sticlă;

—   în cazul întreprinderii Phoenix: furnizează servicii pentru producătorii de oțel, cum ar fi manipularea, prelucrarea și vânzarea zgurii, precum și recuperarea și calibrarea deșeurilor metalice conform specificațiilor clientului.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top