EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Avizul Băncii Centrale Europene din 31 august 2018 cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 382/7


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 31 august 2018

cu privire la o propunere de regulament privind anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Introducere și temei juridic

La 27 iunie 2018, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță din tratat și articolul 3.1 a patra liniuță din Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, întrucât regulamentul propus cuprinde dispoziții privind buna funcționare a sistemelor de plăți. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații generale

Regulamentul propus intenționează să ofere tuturor cetățenilor și societăților din Uniune care efectuează transferuri transfrontaliere în euro, indiferent dacă între state membre din zona euro și state membre din afara zonei euro sau între state membre din afara zonei euro, nivelurile scăzute ale comisioanelor care sunt în prezent disponibile pentru plățile naționale efectuate în moneda națională a unui stat membru. Prin aceasta, regulamentul propus îmbunătățește transparența și protecția consumatorului, întărește piața internă pentru servicii de plată în euro și consolidează euro ca monedă preferată pentru plățile în interiorul UE, în așteptarea adoptării euro ca monedă a tuturor statelor membre ale Uniunii.

Observații specifice

1.   Sfera de aplicare a dispozițiilor referitoare la comisioanele de conversie monetară

Dispozițiile regulamentului propus referitoare la comisioanele de conversie monetară sunt prevăzute a se aplica tuturor plăților transfrontaliere, indiferent dacă acestea sunt efectuate în euro sau într-o monedă națională a unui stat membru diferită de euro. Totuși, din punct de vedere tehnic, plățile transfrontaliere efectuate în euro din conturi de plăți exprimate în euro, în care atât prestatorul de servicii de plată (payment service provider – PSP) al plătitorului, cât și cel al beneficiarului sunt situați în state membre din zona euro, în mod normal nu ar trebui să facă obiectul unei conversii. Astfel, în realitate, aceste dispoziții ar trebui să se aplice plăților transfrontaliere în euro numai atunci când moneda contului de plăți nu este euro sau atunci când PSP al plătitorului și PSP al beneficiarului ori doar cel al beneficiarului sunt situați în afara zonei euro. BCE sugerează ca acest aspect să fie clarificat în regulamentul propus.

întrucât regulamentul propus abordează numai plățile prin PSP, acesta nu include posibilitatea ca un comerciant să ofere serviciul de conversie monetară independent de un PSP. BCE sugerează ca acest aspect să fie clarificat în regulamentul propus.

2.   Servicii și opțiuni alternative de conversie monetară

Regulamentul propus nu cuprinde un articol privind definițiile, deși introduce concepte noi și importante în Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2). De exemplu, termenii „servicii alternative de conversie monetară” și „opțiuni alternative de conversie monetară” ar putea fi combinați într-un singur termen, a cărui definire ar putea fi utilă. Mai precis, s-ar putea clarifica dacă aceste servicii se referă la cele oferite de PSP și societățile afiliate ale acestuia și, în caz afirmativ, sfera obligației PSP de a căuta și de a face publicitate serviciilor oferite de concurenții direcți ai acestuia. De asemenea, ar trebui clarificat că serviciile de conversie monetară ar putea fi oferite de prestatori nereglementați.

3.   Regimul aplicabil comisioanelor de conversie monetară și perioada de tranziție

3.1.

În temeiul regulamentului propus, Autorității Bancare Europene i s-a încredințat sarcina de elaborare a unor standarde tehnice de reglementare care să asigure transparența și comparabilitatea prețurilor opțiunilor de servicii de conversie monetară.

3.2.

În beneficiul protecției consumatorului, se sugerează ca perioada de tranziție pentru conformitatea cu obligațiile în materie de transparență în ceea ce privește costul total al serviciilor de conversie monetară să fie redusă la 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului propus.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat. Documentul tehnic de lucru este disponibil în limba engleză pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 31 august 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11).


Top