EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1123(01)

Rezumatul Deciziei Comisiei din 8 februarie 2017 privind o procedură în temeiul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.40018 – Reciclarea bateriilor de automobile) [notificată cu numărul C(2017) 2223]

OJ C 396, 23.11.2017, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 396/7


Rezumatul Deciziei Comisiei

din 8 februarie 2017

privind o procedură în temeiul articolului 101 din TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE

(Cazul AT.40018 – Reciclarea bateriilor de automobile)

[notificată cu numărul C(2017) 2223]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2017/C 396/06)

La 8 februarie 2017, Comisia a adoptat o decizie referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, urmată de o decizie de rectificare, la 6 aprilie 2017, cu același număr de referință. În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului  (1) , Comisia publică, prin prezenta, numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv sancțiunile aplicate, luând în considerare interesul legitim al întreprinderilor în protejarea secretelor lor de afaceri.

1.   INTRODUCERE

1.

Decizia se referă la o încălcare unică și continuă a articolului 101 din tratat și a articolului 53 din Acordul privind SEE care a avut loc în perioada 23 septembrie 2009-26 septembrie 2012 și a constat în coordonarea comportamentelor de stabilire a prețurilor între întreprinderi cu activitate în sectorul reciclării plumbului, care a afectat comerțul în Belgia, Germania, Franța și Țările de Jos.

2.

Decizia se adresează următoarelor entități: Campine NV și Campine Recycling NV (denumite în continuare, în mod colectiv, „Campine”); Eco-Bat Technologies Ltd; Berzelius Metall GmbH și Société de traitement chimique des métaux SAS (denumite în continuare, în mod colectiv, „Eco-Bat”); Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG și Johnson Controls Recycling GmbH (denumite în continuare, în mod colectiv, „JCI”); Recylex SA, Fonderie et manufacture de métaux SA și Harz-Metall GmbH (denumite în continuare, în mod colectiv, „Recylex”).

2.   DESCRIEREA CAZULUI

2.1.   Procedura

3.

Cazul a fost inițiat în urma unei cereri de acordare a imunității înaintate de JCI la 22 iunie 2012. La 13 septembrie 2012, Comisia a acordat întreprinderii JCI imunitate condițională la amenzi. În perioada 26-28 septembrie 2012, Comisia a efectuat inspecții inopinate la sediile unor diferite întreprinderi din Belgia, Germania și Franța. Eco-Bat a înaintat o cerere de clemență la 27 septembrie 2012, Recylex – la 23 octombrie 2012 și Campine – la 4 decembrie 2012.

4.

La 24 iunie 2015, Comisia a inițiat procedura în temeiul articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei (2) și a adoptat o comunicare privind obiecțiunile („CO”) împotriva destinatarilor proiectului de decizie. Destinatarii CO au făcut uz de drepturile lor de acces la documentele din dosarul Comisiei. De asemenea, ei au transmis Comisiei în scris punctele lor de vedere cu privire la obiecțiile formulate împotriva lor și le-au prezentat în cursul unei audieri la 17 și 18 noiembrie 2015.

5.

La 8 februarie 2017, Comisia a adoptat o decizie și, la 6 aprilie 2017, o decizie de rectificare.

2.2.   Rezumatul încălcării

6.

În perioada 23 septembrie 2009-26 septembrie 2012, Campine, Eco-Bat, JCI și Recylex au participat la un cartel care a constat din coordonarea comportamentelor de stabilire a prețurilor (prețurile indicative, prețurile maxime, sau reducerile fixe de preț) la achiziționarea de baterii uzate acid-plumb pentru automobile din Belgia, Germania, Franța și din Țările de Jos, care erau utilizate pentru producerea de plumb reciclat.

7.

Obiectivul cartelului a fost de a împiedica, limita sau denatura concurența pentru achiziționarea de baterii uzate acid-plumb pentru automobile prin fixarea prețurilor de achiziție ale unor astfel de produse în scopul de a reduce prețurile de achiziție sau de a împiedica creșterea acestora. Părțile și-au coordonat comportamentul prin intermediul unor contacte legate de prețuri, de viitorul comportament al pieței și la negocierile cu furnizorii.

8.

Cei patru participanți la cartel au ajuns la acorduri pentru a reduce sau a menține prețurile oferite furnizorilor la un anumit nivel sau pentru a le reduce cu o anumită valoare, uneori în condiții de introducere treptată a reducerilor pe parcursul unei perioade. Ei au făcut schimb de informații și au convenit asupra prețurilor oferite unor anumiți furnizori, asupra prețurilor maxime și asupra prețurilor indicative, precum și asupra evoluțiilor anticipate ale prețurilor și a intențiilor de achiziție. Pe lângă schimbul de informații cu privire la prețurile actuale sau viitoare oferite furnizorilor, în anumite ocazii, participanții la cartel s-au informat reciproc cu privire la volumele de achiziții preconizate, la nivelurile stocurilor curente sau la nivelul de activitate. Ei s-au informat reciproc asupra prețurilor oferite unor terți, colectori sau intermediari, deoarece respectivii colectori sau intermediari erau, de asemenea, în concurență cu participanții pentru achiziționarea bateriilor uzate.

9.

Majoritatea contactelor anticoncurențiale au avut lor la nivel bilateral, în principal prin convorbiri telefonice, e-mail sau mesaje scrise (SMS). Unele contacte au avut loc în persoană, fie prin reuniuni bilaterale fie, mai puțin frecvent, prin reuniuni multilaterale. Persoanele care au participat la aceste contacte aveau responsabilități la anumite niveluri în cadrul fiecăreia dintre întreprinderile participante, în principal la nivel de conducere.

2.3.   Măsuri de remediere

2.3.1.   Cuantumul de bază al amenzii

10.

La stabilirea cuantumului de bază al amenzilor, Comisia a luat în considerare valoarea achizițiilor de baterii uzate acid-plumb pentru automobile efectuate de fiecare întreprindere, în perioada care cuprinde exercițiul financiar complet 2011, de la colectorii de deșeuri, intermediarii de deșeuri sau de la comercianții situați în Germania, Belgia, Franța și Țările de Jos, inclusiv achizițiile de baterii uzate acid-plumb pentru automobile efectuate direct de la punctele de comercializare cu amănuntul la care sunt returnate bateriile scoase din uz.

11.

Luând în considerare faptul că încălcarea a constat din acorduri orizontale de preț, care sunt, prin însăși natura lor, unele dintre cele mai grave restrângeri ale concurenței, Comisia a stabilit nivelul de gravitate la 15 %.

12.

Comisia a luat în considerare următoarele perioade ale participării la încălcare:

Campine: perioada 23 septembrie 2009-26 septembrie 2012;

Eco-Bat: perioada 23 septembrie 2009-26 septembrie 2012 (3);

JCI: perioada 23 septembrie 2009-22 iunie 2012;

Recylex: perioada 23 septembrie 2009-26 septembrie 2012.

2.3.2.   Ajustări aduse cuantumului de bază

13.

Comisia a acordat întreprinderii Campine o reducere de 5 % a cuantumului de bază al amenzii acesteia având în vedere circumstanțele atenuante dat fiind că întreprinderea Campine a avut un rol mai mic sau periferic în cadrul încălcării prin comparație cu ceilalți destinatari ai deciziei.

2.3.3.   Majorare în temeiul punctului 37 din Orientările privind amenzile

14.

Având în vedere ca prezentul caz vizează un cartel de achiziții, Comisia a aplicat punctul 37 din Orientările privind amenzile majorând cu 10 % cuantumul amenzii pentru fiecare destinatar pentru a ține cont de faptul că metodologia standard de stabilire a cuantumului de bază al amenzilor ar putea subestima, în cazul cartelului de achiziții, importanța economică a încălcării și nu ar produce efectul disuasiv căutat. Acest lucru se datorează specificului încălcării în acest caz, și anume că faptul că valoarea achizițiilor luată în calcul pentru calcularea cuantumului de bază al amenzii scade cu atât mai mult cu cât părțile își urmăresc obiectivul de scădere a prețurilor.

2.3.4.   Aplicarea Comunicării din 2006 privind politica de clemență

15.

Comisia a acordat întreprinderii JCI imunitate totală la amenzi.

16.

Comisia a acordat Eco-Bat o reducere de 50 % a amenzii acesteia.

17.

Comisia a acordat Recylex o reducere de 30 % a amenzii acesteia.

18.

Comisia nu a acordat Campine nicio reducere a amenzii acesteia.

2.3.5.   Capacitatea de plată în conformitate cu punctul 35 din Orientările privind amenzile

19.

Recylex a înaintat o cerere de reducere a amenzii sale motivând faptul că nu ar fi în măsură să o plătească. Comisia a evaluat cererea înaintată de Recylex și a decis că ar trebui respinsă.

3.   CONCLUZII

20.

Au fost aplicate următoarele amenzi în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003:

Campine NV și Campine Recycling NV, responsabile în comun și în mod solidar pentru suma de 8 158 000 EUR;

Eco-Bat Technologies Ltd și Berzelius Metall GmbH, responsabile în comun și în mod solidar pentru suma de 32 712 000 EUR, din care Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH și Société de traitement chimique des métaux SAS, responsabile în comun și în mod solidar pentru suma de 21 944 000 EUR;

Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG și Johnson Controls Recycling GmbH, responsabile în comun și în mod solidar pentru suma de 0 EUR;

Recylex SA, Fonderie et manufacture de métaux SA și Harz-Metall GmbH, responsabile în comun și în mod solidar pentru suma de 26 739 000 EUR.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (JO L 123, 27.4.2004, p. 18).

(3)  Perioada de participare la încălcare a Société de traitement chimique des métaux SAS este 18 ianuarie 2011-26 septembrie 2012.


Top