Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1005(01)

Rezumatul Deciziei Comisiei din 21 iunie 2017 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.40013 – Sisteme de iluminat) [notificat cu numărul C(2017) 4100]

OJ C 333, 5.10.2017, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 333/4


Rezumatul Deciziei Comisiei

din 21 iunie 2017

referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE

(Cazul AT.40013 – Sisteme de iluminat)

[notificat cu numărul C(2017) 4100]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2017/C 333/04)

La 21 iunie 2017, Comisia a adoptat o decizie referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE. În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului  (1), Comisia publică, prin prezenta, numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv sancțiunile impuse, ținând seama de interesul legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele de afaceri.

1.   INTRODUCERE

(1)

Decizia se referă la o încălcare unică și continuă a dispozițiilor articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ale articolului 53 din Acordul privind SEE.

(2)

Decizia se adresează următoarelor entități: Valeo S.A., Valeo Service SAS și Valeo Vision SAS (denumite împreună, în continuare, „Valeo”); Magneti Marelli S.p.A. și Automotive Lighting Reutlingen GmbH (denumite împreună, în continuare, „Automotive Lighting”) și Hella KGaA Hueck & Co. („Hella”) (denumite, de asemenea, „părțile” sau, în mod individual, „partea”).

(3)

Produsele vizate de încălcare sunt sistemele de iluminat pentru automobile. Destinatarii prezentei decizii au participat la o serie de contacte anticoncurențiale cu privire la piese de schimb originale după încheierea producției de serie, inclusiv contacte legate de prețuri și de anumite alte condiții comerciale.

2.   DESCRIEREA CAZULUI

2.1.   Procedură

(4)

Cazul a fost inițiat ca urmare a unei cereri de imunitate prezentate de Valeo în ianuarie 2012. În iulie 2012, Comisia a efectuat inspecții inopinate în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, urmate de o serie de solicitări de informații în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 și cu punctul 12 din Comunicarea privind politica de clemență (2).

(5)

Automotive Lighting a formulat, ulterior, o cerere de clemență în august 2012. Hella a formulat o cerere de clemență în septembrie 2012.

(6)

Procedurile au fost inițiate la 18 mai 2016 în vederea începerii de discuții de tranzacție cu părțile. Ulterior, toate părțile au transmis Comisiei cereri oficiale de tranzacție în temeiul articolului 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 (3).

(7)

La data de 10 mai 2017, Comisia a adoptat comunicarea privind obiecțiunile, adresată părților. Toate părțile au răspuns la comunicarea privind obiecțiunile, confirmând că aceasta reflectă conținutul propunerilor lor de tranzacție și că își mențin angajamentul de a urma procedura de tranzacție.

(8)

Comitetul consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante a emis un aviz favorabil la 20 iunie 2017.

(9)

Comisia a adoptat prezenta decizie la 21 iunie 2017.

2.2.   Durată

(10)

Următoarele întreprinderi au încălcat dispozițiile articolului 101 din tratat și ale articolului 53 din Acordul privind SEE prin faptul că, în perioadele indicate mai jos, au luat parte la activități anticoncurențiale în legătură cu furnizarea de sisteme de iluminat pentru automobile:

Întreprindere

Durata

Valeo

7 iulie 2004-25 octombrie 2007

Automotive Lighting

7 iulie 2004-25 octombrie 2007

Hella

1 ianuarie 2006-25 octombrie 2007

2.3.   Rezumatul încălcării

(11)

Decizia se referă la furnizarea de sisteme de iluminat pentru automobile („Sisteme de iluminat”) în SEE în perioada de la 7 iulie 2004 până la 25 octombrie 2007, cu variații în ceea ce privește data de început pentru fiecare parte. Durata totală a încălcării este, deci, de 3 ani și 3 luni.

(12)

Produsele vizate de înțelegere sunt sisteme de iluminat, care includ faruri, lumini de zi, lămpi spate și a treia lampă stop, faruri de ceață și lămpi auxiliare. Sistemele de iluminat sunt comercializate de furnizori în scopul de a echipa automobile noi sau pe piața pieselor de schimb/detașate de ocazie. Înțelegerea a vizat furniturile pentru sisteme de iluminat pe piața pieselor de schimb originale de ocazie, după încheierea producției de serie.

(13)

Înțelegerea a constat dintr-o serie de contacte anticoncurențiale referitoare la preț și la anumite alte condiții de comercializare. Discuțiile coluzive au vizat strategiile de stabilire a prețurilor și de negociere, stadiul negocierilor cu clienții referitoare la creșterile de preț, poziția părților față de clienți individuali privind modelele de tarificare a pieselor de schimb originale, solicitările de oferte de preț din partea clienților, precum și schimbul de informații cu privire la perspectivele și tendințele viitoare pe piața pieselor de schimb originale.

(14)

Mai mult, părțile au convenit că ar trebui să aibă în vedere creșterea prețurilor după încheierea producției de serie și s-au coordonat cu privire la data încheierii aplicării clauzei privind disponibilitatea pieselor de schimb după încheierea producției de serie.

(15)

Cartelul a funcționat în principal pe baza contactelor bilaterale, însă a fost organizat și cel puțin un contact multilateral. Din punct de vedere geografic, discuțiile anticoncurențiale au avut loc în SEE, în principal în Franța sau Germania. Între 2004 și 2006, părțile și-au extins progresiv contactele anticoncurențiale privind vânzările către toți producătorii de echipamente originale care au fost clienții părților în SEE în anul 2007.

2.4.   Destinatari

(16)

Următoarele persoane juridice sunt considerate responsabile de către Comisie în decizie:

(a)

Valeo S.A., Valeo Service SAS și Valeo Vision SAS în comun și în mod solidar;

(b)

Magneti Marelli S.p.A. și Automotive Lighting Reutlingen GmbH în comun și în mod solidar; precum și

(c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Măsuri de remediere

(17)

Decizia aplică Orientările din 2006 privind amenzile (4).

2.5.1.   Cuantumul de bază al amenzii

(18)

În scopul de a reflecta mai bine impactul real al înțelegerii, se utilizează ca bază de calcul a cuantumului de bază al amenzilor aplicate un substituent pentru valoarea anuală a vânzărilor (calculat pornind de la valoarea reală a vânzărilor de piese de schimb originale pentru sisteme de iluminat după încheierea producției de serie în SEE, realizate de întreprinderi în cursul perioadei relevante a participării acestora la încălcări).

(19)

Având în vedere natura încălcării și sfera geografică a acesteia (SEE), procentajul corespunzător cuantumului variabil al amenzilor și cuantumului suplimentar („taxa de intrare”) este stabilit la 16 % din valoarea vânzărilor în cazul acestei încălcări.

(20)

Cuantumul variabil se înmulțește cu numărul de ani sau cu părți de an corespunzând participării părților respective la încălcare, astfel încât să se țină cont pe deplin de durata participării la încălcare a fiecărei întreprinderi, în mod individual. Comisia ia în considerare durata efectivă a participării la încălcare a părților, calculată în ani, luni și zile întregi.

(21)

Dat fiind că baza de clienți producători de piese de schimb originale afectați s-a extins treptat de la un număr de producători la toți producătorii de piese de schimb originale care au fost clienții părților în SEE în anul 2007, au fost identificate trei grupuri diferite de clienți pentru care se calculează separat valoarea vânzărilor, aplicându-se coeficienți multiplicatori distincți calculați pe baza duratei.

2.5.2.   Ajustări aduse cuantumului de bază

(22)

În cazul prezentei decizii nu s-a ținut cont de nicio circumstanță agravantă sau atenuantă și nu s-a aplicat niciun coeficient multiplicator cu efect de descurajare.

2.5.3.   Aplicarea limitei de 10 % din cifra de afaceri

(23)

Niciuna dintre amenzile calculate nu depășește 10 % din cifra totală de afaceri a societății respective în anul care precede data deciziei.

2.5.4.   Aplicarea Comunicării privind politica de clemență din 2006: reducerea amenzilor

(24)

Valeo a fost prima societate care a transmis informații și dovezi care îndeplinesc condițiile de la punctul 8 litera (a) din Comunicarea din 2006 privind politica de clemență și, prin urmare, i se acordă imunitate la amenzi.

(25)

Automotive Lighting a fost prima societate care a îndeplinit cerințele de la punctele 24 și 25 din Comunicarea din 2006 privind politica de clemență și i se acordă o reducere de 35 % a amenzii.

(26)

Hella a fost a doua societate care a îndeplinit cerințele de la punctele 24 și 25 din Comunicarea privind politica de clemență și i se acordă o reducere de 20 % a amenzii.

2.5.5.   Aplicarea Comunicării privind desfășurarea procedurilor de tranzacție

(27)

Ca urmare a aplicării Comunicării privind desfășurarea procedurilor de tranzacție, cuantumul amenzilor aplicate întreprinderilor Automotive și Hella a fost redus cu încă 10 %.

3.   CONCLUZIE

(28)

S-au aplicat următoarele amenzi în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003:

(a)

Valeo: 0 EUR;

(b)

Automotive Lighting: 16 347 000 EUR;

(c)

Hella: 10 397 000 EUR.


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

(2)  Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (JO C 298, 8.12.2006, p. 17).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (JO L 123, 27.4.2004, p. 18).

(4)  JO C 210, 1.9.2006, p. 2.


Top