Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8671

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8671 – BP/Bridas/Axion) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )

OJ C 361, 25.10.2017, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 361/41


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8671 – BP/Bridas/Axion)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 361/08)

1.

La data de 19 octombrie 2017, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

BP plc (Regatul Unit),

Bridas Corporation (Insulele Virgine Britanice), controlată în comun de Bridas Energy Holdings Ltd și de China National Offshore Oil Corporation,

Axion Energy Holding SL (Spania), controlată în prezent exclusiv de Bridas Corporation.

BP plc („BP”) și Bridas Corporation („Bridas”) vor dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Axion Energy Holding SL („Axion”).

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii BP: desfășurarea de activități pe piețele explorării, producției și comercializării de țiței și gaze naturale, în domeniul rafinării, furnizării și transportului de produse petroliere, produse petrochimice și produse conexe și în domeniul energiei alternative;

—   în cazul întreprinderii Bridas: desfășurarea de activități indirecte în domeniul explorării, dezvoltării, producției, transportului și comercializării de țiței și gaze naturale, al comercializării și transportului de produse petroliere, al colectării, tratării, prelucrării și distribuției de gaze naturale și al producției de energie, al serviciilor de foraj și sonde și al rafinării, producției și vânzării de combustibili, lubrifianți și produse petrochimice derivate conexe;

—   în cazul întreprinderii Axion: desfășurarea de activități în domeniul rafinării țițeiului și al vânzării de produse petroliere și derivate în Argentina, Uruguay și Paraguay.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Următoarea trimitere trebuie specificată întotdeauna:

M.8671 – BP/Bridas/Axion

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


Top