Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0650

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Programul de lucru al Comisiei pentru 2018 O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică

COM/2017/0650 final

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR


Programul de lucru al Comisiei pentru 2018

An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe


I.    O Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică

Europa își recapătă forțele în mod vizibil. Uniunea Europeană se află în prezent în al cincilea an al redresării economice, care a devenit realitate în fiecare stat membru. Cu o creștere de peste 2 % în prezent pentru UE în ansamblu – și de 2,2 % pentru zona euro – economia Europei a crescut mai rapid decât cea a Statelor Unite în ultimii doi ani. În cursul acestui mandat s-au creat aproape 8 milioane de locuri de muncă, grație în parte activității instituțiilor UE, contribuției Fondului european pentru investiții strategice, Garanției pentru tineret, fondurilor structurale și de investiții europene și politicii monetare a Băncii Centrale Europene. Revine încrederea în Uniunea Europeană. În martie, liderii reuniți la Roma și-au exprimat voința de a face Uniunea Europeană mai solidă și mai rezistentă la șocuri, printr-o și mai mare unitate și solidaritate și prin respectarea normelor comune.

Europa are acum o șansă – pe care ar trebui să o valorifice la timp. Pentru a profita cât mai mult de dinamica actuală, Comisia își prezintă programul de lucru pentru următoarele 14 luni, adică pentru o perioadă care se încheie la sfârșitul anului 2018. Acest program se bazează pe Foaia de parcurs pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică, pe care președintele Juncker a prezentat-o, împreună cu discursul său privind starea Uniunii, la 13 septembrie 2017. El va ajuta Europa să își mențină direcția continuând să își îndeplinească agenda pozitivă și va garanta faptul că Europa rămâne ferm concentrată pe aspectele importante, acolo unde acțiunea europeană are o valoare adăugată clară și demonstrabilă.

Comisia actuală a prezentat deja peste 80 % din propunerile care sunt esențiale pentru finalizarea pieței unice digitale, a uniunii energetice, a uniunii piețelor de capital, a uniunii bancare, a uniunii securității și a unei politici europene globale în domeniul migrației 1 . Prioritatea trebuie să fie acum transformarea propunerilor în acte legislative și punerea în aplicare a acestora. Cu cât Parlamentul European și Consiliul vor finaliza mai rapid procesul legislativ, cu atât cetățenii și întreprinderile vor resimți mai curând beneficiile acțiunii noastre comune. Comisia își va dubla eforturile pentru a sprijini colegiuitorii în fiecare etapă a procesului.

Programul de lucru pentru anul 2018 se axează pe două domenii prioritare. În primul rând, el prezintă un număr limitat de acțiuni legislative specifice care vor permite Comisiei să își finalizeze acțiunile în domeniile de politică prioritare în cursul lunilor următoare. Comisia va prezenta toate propunerile legislative cel târziu în mai 2018. Acest lucru va oferi Parlamentului European și Consiliului timpul și spațiul necesare pentru a-și încheia lucrările legislative înainte ca europenii să își dea verdictul democratic, în cadrul alegerilor europene din iunie 2019, cu privire la ceea ce am realizat împreună.

În al doilea rând, programul de lucru prezintă, de asemenea, câteva inițiative cu o perspectivă pe termen mai lung, întrucât noua Uniune formată din 27 de state membre își conturează propriul viitor pentru 2025. Aceste inițiative reflectă dezbaterea lansată prin Cartea albă a Comisiei privind viitorul Europei și prin discursul privind starea Uniunii. Toate pot fi realizate valorificându-se pe deplin potențialul neexploatat al Tratatului de la Lisabona 2 . Vom prezenta toate aceste inițiative până la sfârșitul mandatului.

Ca și în anii anteriori, programul de lucru prezintă, de asemenea, câteva propuneri care dau curs concluziilor exercițiului de revizuire a legislației în vigoare desfășurat în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), ținând seama de opiniile exprimate pe platforma REFIT. Pentru a permite colegiuitorilor să se concentreze asupra propunerilor care contează cu adevărat, prezentul program de lucru conține un număr semnificativ de propuneri aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor în cazul cărora sugerăm retragerea, având în vedere că nu există nicio perspectivă de obținere a unui acord în cadrul Parlamentului European și al Consiliului sau că acestea nu mai servesc scopului avut în vedere atunci când au fost înaintate sau sunt depășite din punct de vedere tehnic. Prezentul program de lucru continuă, de asemenea, procesul de abrogare a actelor legislative care au devenit caduce 3 . În paralel, publicăm o privire de ansamblu asupra Agendei pentru o mai bună reglementare a Comisiei și asupra rezultatelor sale 4 , însoțită de Tabloul de bord REFIT, care prezintă în detaliu modul în care dăm curs opiniilor exprimate de platforma REFIT și eforturile depuse în prezent pentru a evalua și a revizui legislația în vigoare.

II.    Finalizarea și realizarea celor 10 priorități ale Comisiei Juncker 5

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

Redresarea încrederii și a investițiilor în întreaga Europă a avut un rol central pentru îmbunătățirea perspectivelor economice. Ea a permis crearea de locuri de muncă, a generat creștere economică în întreaga Europă, a favorizat crearea de noi infrastructuri – atât fizice, cât și digitale – și a ajutat Europa să își accelereze tranziția către energia curată. Trebuie să ne continuăm eforturile de consolidare a investițiilor. Planul de investiții pentru Europa are un rol important pentru demararea de proiecte, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și crearea de locuri de muncă. Pe această bază, trebuie acum să prezentăm rapid propunerea „EFSI 2.0” și propunerea „Omnibus” 6 pentru a facilita combinarea fondurilor structurale și de investiții europene cu Fondul european pentru investiții strategice. Impulsul în materie de investiții nu va fi durabil dacă nu este însoțit de reforme structurale. Vom efectua o analiză a reformelor menite să impulsioneze investițiile. Comisia va continua să folosească semestrul european pentru a coordona politicile economice și a promova o strategie de creștere care să fie propice investițiilor, finanțelor publice solide și reformelor structurale.

Întrucât economia Europei depinde de competitivitatea sa industrială, Comisia a prezentat, bazându-se pe punctele de vedere ale părților interesate, o strategie reînnoită privind politica industrială pentru Europa 7 . Obiectivul nostru va fi sprijinirea inovării, a ocupării forței de muncă și a creșterii economice prin intermediul strategiei noastre privind economia circulară 8 , care poate aduce beneficii enorme pentru economia noastră, pentru competitivitatea noastră și pentru mediul nostru. Vom prezenta un număr limitat de propuneri de consolidare a activității noastre în acest domeniu. Acestea se vor axa în special pe modul în care producem și utilizăm materialele plastice, obiectivul fiind ca toate ambalajele din plastic să fie reciclabile până în 2030, și pe modul în care reutilizăm apa și gestionăm apa potabilă. De asemenea, vom propune un cadru pentru monitorizarea progreselor legate de dezvoltarea economiei circulare. În cadrul abordării noastre sectoriale în ce privește îmbunătățirea reglementării, vom aborda obstacolele juridice, tehnice și practice situate la confluența dintre legislațiile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile. Vom continua să evaluăm strategia privind bioeconomia din 2012 9 și vom examina cea mai bună modalitate de dezvoltare a acesteia, inclusiv prin extinderea domeniului său de aplicare.

Deși, în ansamblu, contextul economic se îmbunătățește considerabil, Uniunea Europeană mai are de gestionat consecințele crizei și de tradus intensificarea creșterii în noi locuri de muncă, echitate și noi oportunități pentru toți. Comisia actuală a creat premisele pentru a face față acestei provocări, de exemplu prin intermediul Agendei pentru competențe în Europa 10 . În prezent trebuie să realizăm progrese în punerea în aplicare a acestei agende la nivelul statelor membre și la nivel regional cu sprijinul Fondului social european, acordând o atenție deosebită competențelor de bază și competențelor digitale.

O piață unică digitală conectată

Cu 360 de milioane de europeni care utilizează internetul în fiecare zi pentru a munci, a studia, a face cumpărături sau a rămâne conectați, Europa are nevoie de o adevărată piață unică digitală. Din mai 2015, Comisia a prezentat deja 24 de propuneri legislative în acest scop. Până în prezent, doar șase dintre aceste propuneri au fost adoptate de către colegiuitori. Parlamentul European și Consiliul ar trebui acum să aibă drept prioritate adoptarea în cel mai scurt timp posibil a propunerilor aflate pe agenda lor de dezbatere, în special cu privire la Codul European al Comunicațiilor Electronice, propunerea de reformă a drepturilor de autor și Directiva privind conținutul digital. Europa are nevoie de o cooperare consolidată în materie de gestionare a spectrului pentru a institui rețele fixe și mobile de foarte mare viteză (5G) de clasă mondială și, de asemenea, de o creștere coordonată a disponibilității spectrului până în 2020 în condiții economice și de reglementare coerente. Pentru finalizarea pieței unice digitale, vom prezenta, de asemenea, o propunere privind echitatea în relațiile dintre platforme și întreprinderi, o inițiativă privind combaterea știrilor false și orientări revizuite privind puterea semnificativă pe piață în sectorul comunicațiilor electronice.

Succesul pieței unice digitale depinde în definitiv de încrederea europenilor. Numărul de atacuri cibernetice este în creștere, iar europenii se confruntă în prezent cu amenințări online noi și variate. Pentru a răspunde acestui fenomen, Comisia a prezentat deja la 13 septembrie o serie de propuneri pentru a proteja mai bine cetățenii împotriva amenințărilor care pot apărea ca urmare a noilor tehnologii 11 . Vom finaliza acest pachet și vom proteja stabilitatea economiilor și a democrațiilor noastre împotriva amenințărilor cibernetice prin instituirea unei rețele de centre de competență în materie de securitate cibernetică. În același timp, Comisia va continua, de asemenea, să valorifice oportunitățile oferite de noile tehnologii, cum ar fi calculul de înaltă performanță și automobilele autonome. De asemenea, vom încerca să valorificăm cât mai mult inteligența artificială, care va avea un rol din ce în ce mai important în economiile și societățile noastre.

O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice

Am realizat progrese semnificative în realizarea uniunii energetice. În prezent, prioritatea este adoptarea pachetului „Energie curată pentru toți europenii” 12 , prezentat în decembrie 2016, și a propunerilor de actualizare a politicilor noastre privind schimbările climatice. Comisia va continua să depună eforturi pentru a îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie și funcționarea pieței interne. Vom propune norme comune pentru conductele de gaze care sunt introduse pe piața internă europeană a gazului. Vom negocia cu Rusia principiile esențiale pentru exploatarea gazoductului Nord Stream 2 aflat în fază de proiect, odată cu adoptarea de către Consiliu a mandatului puternic pe care l-am recomandat. În domeniul transporturilor, Comisia își va concentra eforturile asupra unor noi standarde privind emisiile de CO2 pentru autoturisme, camionete și vehicule grele. Ne vom continua lucrările privind bateriile și infrastructurile pentru combustibilii alternativi, recunoscând rolul strategic al acestora în tranziția către mobilitatea curată și energia curată.

O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

Buna funcționare a pieței unice este în centrul proiectului european. Ea le permite persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor să circule mai liber. Ea oferă oportunități pentru întreprinderile europene, precum și o gamă mai variată de produse și servicii, la prețuri mai mici, pentru consumatori. Comisia își va concentra eforturile în anul următor asupra revizuirii dreptului UE al societăților comerciale pentru a sprijini întreprinderile prin intermediul unor norme clare, moderne și eficiente. Ne vom continua eforturile de protejare a bugetelor naționale împotriva practicilor fiscale dăunătoare. Printre acestea se numără modernizarea normelor pentru stabilirea cotelor de TVA, noi norme privind cooperarea administrativă între statele membre în domeniul TVA, o propunere de simplificare a sistemului de TVA pentru întreprinderile mici și mijlocii și norme pentru impozitarea profiturilor generate de multinaționale în economia digitală. În plus, Comisia va propune măsuri de îmbunătățire a funcționării lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, pentru a-i ajuta pe agricultori să își consolideze poziția pe piață și să se protejeze împotriva șocurilor viitoare.

Pentru a finaliza uniunea piețelor de capital 13 , vom înainta propuneri în vederea abordării interacțiunii dintre finanțe și tehnologie și vom propune norme privind finanțarea participativă și inter pares. Vom facilita utilizarea obligațiunilor garantate, vom reduce obstacolele din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții și vom prezenta o inițiativă privind finanțarea durabilă. Vom propune noi norme privind plățile transfrontaliere care acoperă monedele din afara zonei euro. Ne vom asigura astfel că toți europenii plătesc comisioane reduse atunci când transferă bani în străinătate sau când retrag bani din bancomate în vacanță.

Sunt necesare noi eforturi pentru a garanta că echitatea socială și drepturile lucrătorilor sunt elemente definitorii ale pieței unice. Comisia va aborda provocările reprezentate de mobilitatea forței de muncă și de coordonarea sistemelor de securitate socială propunând o Autoritate Europeană în domeniul Muncii și un număr de securitate socială european multifuncțional care va simplifica interacțiunile cetățenilor cu administrațiile într-o serie de domenii. Vom propune modernizarea sistemelor de securitate socială, ținând seama de noile forme de muncă pentru a elimina decalajele, astfel încât toți cei care lucrează, indiferent de statutul profesional, să poată contribui la protecția socială și să aibă acces la aceasta. Pentru a consolida și mai mult protecția lucrătorilor și a proteja drepturile acestora pe piața unică, Comisia va propune obligații consolidate, prin care să se asigure că angajații sunt informați în scris cu privire la condițiile lor de muncă.

De asemenea, trebuie să ne protejăm mai bine cetățenii și, în acest scop, vom prezenta un plan comun de acțiune privind politicile de vaccinare naționale. Acest plan va sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de vaccinare, reducerea gradului de ezitare în ceea ce priește vaccinarea și consolidarea furnizării de vaccinuri.

O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă

Pentru a menține impulsul redresării, Comisia va recomanda o orientare fiscală în general neutră pentru zona euro, cu un accent constant pe consolidarea convergenței economice și sociale și a rezilienței. De asemenea, ne vom continua eforturile pentru crearea unei uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile și pentru consolidarea responsabilității sale democratice. Uniunea economică și monetară este cel mai bun instrument de care dispunem pentru a face Europa mai prosperă și pentru a-i proteja pe europeni împotriva viitoarelor șocuri economice. Comisia va propune un pachet substanțial de măsuri înainte de sfârșitul anului 2017 pentru a continua eforturile depuse în acest domeniu.

În cadrul acestui pachet, vom propune integrarea Mecanismului european de stabilitate în cadrul juridic al Uniunii Europene, pentru a spori legitimitatea democratică a acestuia și, în același timp, pentru a-i consolida rolul    și procedurile decizionale. Obiectivul nostru trebuie să fie acela de a dispune de un Fond Monetar European capabil să răspundă la situații de criză, funcționând alături de instrumentele existente de coordonare și de supraveghere cotidiene ale politicii economice. De asemenea, vom propune crearea în bugetul UE a unei linii bugetare dedicate zonei euro, pentru a îndeplini patru funcții: asistență pentru reformele structurale, funcție de stabilizare, sprijin pentru uniunea bancară și instrument de convergență pentru oferirea de asistență statelor membre în perioada de preaderare la zona euro. Vom propune, de asemenea, integrarea în dreptul UE a dispozițiilor de fond ale Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, astfel cum s-a convenit în 2012, ținând seama de flexibilitatea adecvată prevăzută în Pactul de stabilitate și de creștere și identificată de Comisie începând din ianuarie 2015. Uniunea noastră economică și monetară va deveni mai puternică doar dacă solidaritatea și responsabilitatea merg mână în mână.

Finalizarea uniunii bancare în scopul reducerii și al partajării riscurilor în sectorul nostru bancar este un alt pilon esențial al activității noastre. Comisia a prezentat recent o cale de urmat, în același timp ambițioasă și realistă, pentru a găsi un acord cu privire la toate elementele restante ale uniunii bancare – în special cu privire la sistem european de asigurare a depozitelor – pe baza angajamentelor asumate deja de către Consiliu 14 și vom prezenta noi propuneri pentru a remedia problema creditelor neperformante și cu privire la dezvoltarea titlurilor garantate cu obligațiuni suverane din UE. O uniune bancară finalizată, împreună cu uniunea piețelor de capital, va contribui la instituirea sistemului financiar stabil și integrat de care au nevoie cetățenii și întreprinderile.

Pilonul european al drepturilor sociale 15 va oferi un nou elan procesului de convergență către condiții de muncă și de trai mai bune în statele membre. El va face să progreseze agenda socială a UE la toate nivelurile și ne va ajuta să ajungem la o înțelegere comună a ceea ce este echitabil din punct de vedere social pe piața noastră unică – către o „Uniune a standardelor sociale”, astfel cum a numit-o președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii din 2017. Așteptăm cu interes proclamarea pilonului european al drepturilor sociale cu ocazia summitului cu tematică socială de la Göteborg din luna noiembrie. Vom integra noul tablou de bord social care însoțește pilonul european al drepturilor sociale în procesul semestrului european, pentru a putea monitoriza progresele înregistrate cu privire la aceste chestiuni în mod corespunzător.

O politică comercială echilibrată și progresistă în vederea valorificării oportunităților oferite de globalizare

Fiind cea mai importantă putere comercială din lume, Europa depinde de schimburile comerciale deschise și echitabile cu partenerii din întreaga lume. Obiectivul nostru este de a furniza o agendă progresistă și ambițioasă în materie de schimburi comerciale, care să ofere un echilibru între deschidere și reciprocitate și care să asigure respectarea standardelor sociale și de mediu. Acordurile comerciale încheiate de UE creează locuri de muncă și generează creștere economică; vom continua negocierile cu Mercosur și cu Mexic și vom colabora cu Parlamentul European și cu statele membre pentru a ne asigura că acordurile, inclusiv cu Japonia, Singapore și Vietnam, sunt încheiate și puse în aplicare în mod corespunzător, astfel încât să genereze beneficiile preconizate. De asemenea, dorim să înregistrăm progrese în ceea ce privește negocierile comerciale cu Australia și Noua Zeelandă, după ce Consiliul va fi aprobat mandatele recomandate de Comisie. Cu toate acestea, nu suntem partizani naivi ai liberului schimb. În acest an, vom continua să depunem eforturi pentru a menține și a promova standardele înalte pe care Europa le aplică în schimburile cu țările terțe și pentru a asigura condiții de concurență echitabile la nivel mondial pentru întreprinderile și lucrătorii europeni. Este esențial în acest context ca Parlamentul European și Consiliul să adopte rapid propunerile în curs privind modernizarea instrumentelor de apărare comercială și examinarea investițiilor străine directe în UE 16 .

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

Succesul pieței interne depinde în ultimă instanță de încredere. Această încredere se poate pierde ușor în cazul în care consumatorii consideră că nu sunt disponibile căi de atac în caz de prejudiciu. Prin urmare, Comisia va prezenta „Noi avantaje pentru consumatori” pentru a consolida asigurarea respectării normelor judiciare și soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind drepturile consumatorilor și pentru a facilita coordonarea și întreprinderea de acțiuni eficace de către autoritățile naționale de protecție a consumatorilor. De asemenea, vom depune în continuare eforturi pentru protecția denunțătorilor.

Uniunea urmărește să promoveze bunăstarea cetățenilor, ceea ce înseamnă să contribuie la securitatea acestora. Ea a avut un rol-cheie în protejarea cetățenilor împotriva catastrofelor naturale din ultimul an și trebuie să facă acest lucru în continuare. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene reprezintă o dovadă de solidaritate atât în interiorul, cât și în afara frontierelor Uniunii. Vom propune consolidarea mecanismului și înzestrarea acestuia cu propriile sale capacități operaționale pentru a garanta că Uniunea poate oferi în situații de criză și de urgență un sprijin mai eficient pentru cetățenii noștri, cu un maximum de eficacitate și un minimum de birocrație.

Finalizarea uniunii securității este o prioritate. Am realizat deja progrese reale în ceea ce privește combaterea terorismului; vom prezenta propuneri pentru a îmbunătăți accesul transfrontalier al autorităților de aplicare a legii la probe electronice și la date financiare și vom consolida în continuare normele împotriva precursorilor de explozivi pe care teroriștii îi utilizează pentru arme artizanale. Vom continua să promovăm cooperarea cu companiile care gestionează platforme de comunicare socială pentru a detecta și a suprima conținutul cu caracter terorist și alte tipuri de conținut ilegal online și, dacă este necesar, vom propune acte legislative privind eliminarea conținutului cu caracter terorist. Comisia va continua să sprijine statele membre în lupta împotriva radicalizării și în punerea în aplicare a planului de acțiune în vederea sprijinirii protecției spațiilor publice 17 . Ea lucrează în prezent la elaborarea unor măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți securitatea transportului feroviar de călători. Ne vom intensifica eforturile pentru a face din Uniunea Europeană o societate mai sigură, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, prin intermediul unei propuneri privind interoperabilitatea sistemelor de informații.

Schimbul de informații și de date este o caracteristică esențială a societăților noastre și reprezintă din ce mai mult un fenomen transfrontalier. Comisia își va finaliza orientările privind calea de urmat cu privire la păstrarea datelor. La începutul anului 2018, Comisia își propune, de asemenea, să adopte o decizie privind caracterul adecvat al datelor referitoare la Japonia, pentru a asigura faptul că libera circulație a datelor cu caracter personal dintre UE și Japonia este o parte integrantă a parteneriatului nostru economic consolidat.

Comisia își reafirmă angajamentul în favoarea sistemului Schengen și își exprimă intenția de „a reveni la Schengen” cât mai curând posibil, luând în același timp pe deplin în considerare solicitările proporționale ale statelor membre în materie de securitate. În acest sens, este esențială adoptarea rapidă de către Parlamentul European și Consiliu a propunerii Comisiei privind revizuirea Codului frontierelor Schengen.

Către o nouă politică privind migrația

Suntem pe calea cea bună în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația. Parlamentul European și Consiliul trebuie să acorde prioritate propunerilor aflate deja pe agenda de dezbatere. În special, reforma sistemului Dublin 18 este esențială pentru un sistem european comun de azil, care se bazează pe solidaritate și garantează o responsabilitate comună. Sprijinim eforturile depuse de Parlamentul European și de Consiliu pentru a finaliza lucrările privind reforma sistemului european comun de azil până în iunie 2018.

Cadrul de parteneriat privind migrația va fi esențial pentru obținerea de rezultate cu privire la componenta externă a politicilor noastre în materie de migrație. O acțiune a UE mai eficientă privind returnarea persoanelor care nu au dreptul de a rămâne în UE necesită eforturi susținute din partea statelor membre, în colaborare cu țările terțe. Am prezentat un plan de investiții externe 19 care va sprijini o nouă generație de investiții în țările din vecinătatea noastră și de pe continentul african și vom acționa rapid pentru a-l pune în aplicare în vederea sprijinirii proiectelor locale durabile.

Europa are nevoie de căi legale eficace ca alternative pentru cei care își riscă viața și sunt exploatați de rețelele care introduc ilegal migranți. Intensificarea relocării va oferi un răspuns credibil al UE pentru persoanele care au nevoie de protecție. Continent în curs de îmbătrânire, Europa are nevoie, de asemenea, de migrația legală pentru a elimina dezechilibrele demografice și lacunele în materie de competențe. În acest domeniu, Uniunea, acționând împreună cu statele sale membre, este mai puternică decât dacă acestea din urmă ar acționa izolat. Ar trebui să se obțină un acord rapid cu privire la propunerea privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate („Propunerea privind cartea albastră” 20 ). De asemenea, Comisia va prezenta în 2018 propunerile necesare pentru revizuirea Codului de vize și pentru modernizarea Sistemului de informații privind vizele și, în acest context, își va retrage propunerile privind codul de vize și viza de circuit 21 .

Un actor mai puternic pe plan mondial

Europa continuă să fie un far al păcii și al stabilității, dar nu ar trebui niciodată să considerăm că securitatea noastră este un lucru de la sine înțeles. Trebuie să cooperăm mai mult în domeniul apărării, mobilizând toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv bugetul UE. Există motive puternice, atât de plan economic, cât și pe planul securității, pentru ca industria europeană de apărare să inoveze și să coopereze mai mult. Fondul european de apărare trebuie aibă un rol central în această privință. Comisia va acorda prioritate punerii rapide în aplicare a fondului, precum și propunerii de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 22 .

Vom continua și vom consolida relațiile noastre cu parteneri-cheie, cum ar fi India și America Latină. Pentru a intensifica legăturile noastre cu Asia în toate domeniile, vom propune o strategie pentru a consolida conectivitatea continentelor noastre. Parteneriatul nostru de lungă durată cu țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific este deosebit de important. Vom acționa în vederea reînnoirii acestui parteneriat în 2020, adaptându-l la contextul aflat într-o rapidă evoluție la nivel global și transformându-l într-o alianță politică puternică și modernă. Vom colabora pentru apărarea intereselor noastre comune și pentru o ordine mondială consolidată, bazată pe norme. Acordul nuclear istoric încheiat cu Iranul a deschis calea pentru o reînnoire a relațiilor mai ample dintre UE și Iran. De asemenea, vom intensifica relațiile noastre cu Irakul.

O Uniune a schimbărilor democratice

Instituirea unei Uniuni a schimbărilor democratice se numără printre principalele angajamente ale actualei Comisii. Aceasta și-a intensificat semnificativ eforturile de a intra în contact cu cetățenii, organizând 312 de dialoguri cu cetățenii, consultând toate părțile interesate la scară mai largă în cadrul agendei noastre pentru o mai bună reglementare și propunând o revizuire a inițiativei cetățenești europene 23 , pentru a o face mai accesibilă și mai ușor de utilizat. Am lansat în urmă cu mai puțin de un an Corpul european de solidaritate 24 și acesta oferă deja noi oportunități în întreaga Uniune Europeană pentru mii de tineri. Corpul european de solidaritate îi ajută pe tinerii noștri să interacționeze cu societatea din jurul lor și să își dezvolte cunoștințele și competențele la începutul carierei lor. Este necesar să se stabilească un temei juridic stabil pentru acesta până la sfârșitul anului.

Transparența și responsabilitatea sunt, de asemenea, esențiale pentru legitimitatea democratică. Comisia este exemplu în ceea ce privește relațiile sale cu reprezentanții grupurilor de interese și încurajează Parlamentul European și Consiliul să adopte rapid acordul interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu 25 pentru toate cele trei instituții. Vom stabili contacte constructive cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a ajunge la un acord referitor la modificările propuse cu privire la Regulamentul privind procedura comitetelor 26 și la statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 27 .

III.    Obiectiv 2025: o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică

Finalizându-ne programul de lucru de astăzi, trebuie să pregătim Uniunea de mâine. Deși accentul se pune pe ceea ce trebuie să facem împreună în următoarele paisprezece luni, programul conține, de asemenea, o serie de inițiative care abordează o perspectivă mai îndepărtată, către 2025 și ulterior.

O nouă Europă formată din 27 de state membre va vedea lumina zilei la 30 martie 2019. Avem șansa de a modela această nouă Europă. Doar la câteva săptămâni mai târziu, în iunie 2019, europenii vor merge la urne. Prin tot ce vom întreprinde până atunci trebuie să ne asigurăm că, la momentul votului, noua Europă va răspunde așteptărilor europenilor și că ea le va oferi ceea ce este cel mai important pentru ei. Acesta este obiectivul pe care Comisia l-a stabilit în Foaia de parcurs pentru Sibiu pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică 28 , care se regăsește în prezent în Agenda liderilor convenită cu ocazia Consiliului European din 19 octombrie și care ar trebui să ducă la rezultate concrete în cursul unui summit special ce va avea loc în România la 9 mai 2019. Contribuția politică a Comisiei la această foaie de parcurs este rezultatul eforturilor întreprinse în cadrul prezentului program de lucru. Este necesar să acționăm acum și, de aceea, toate aceste inițiative orientate spre viitor vor fi prezentate în cursul acestui mandat, valorificând potențialul încă neexploatat al tratatelor actuale, care ne permit să avansăm cu ambiție și rapiditate.

Vom examina și vom dezvolta această foaie de parcurs împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul, precum și cu parlamentele naționale, și vom colabora cu privire la aceste inițiative. Pe parcursul întregului proces, vom continua să ne bazăm pe dezbaterea democratică și cuprinzătoare lansată prin intermediul Cărții albe privind viitorul Europei 29 și pe documentele de reflecție care decurg din aceasta și în care sunt prezentate diverse opțiuni în domeniile esențiale 30 . Fiecare cetățean are posibilitatea de a contribui la viitorul Europei și de a oferi feedback direct cu privire la modul în care ar trebui să avansăm în mod colectiv.

O Uniune mai unită

În cursul mandatului actualei Comisii, vom lua toate măsurile necesare pentru a extinde spațiul Schengen de liberă circulație la Bulgaria și România, pentru a permite acestor țări să se bucure de aceleași oportunități ca și celelalte state membre. De asemenea, ar trebui să permitem Croației să devină membru cu drepturi depline al spațiului Schengen odată ce această țară va îndeplini toate criteriile. În mod similar, euro are vocația de a fi moneda unică a Uniunii Europene în ansamblul său. Ea trebuie mai degrabă să unească decât să divizeze continentul nostru. Aceasta ar trebui să fie mai mult decât moneda unui grup închis de țări. Statele membre care doresc să adere la zona euro trebuie să aibă capacitatea de a face acest lucru; prin urmare, vom propune un nou instrument de aderare la zona euro care va oferi asistență atât tehnică, cât și financiară.

Deși este clar faptul că nu va mai exista nicio extindere suplimentară a UE în cursul mandatului actualei Comisii și al actualului Parlament, întrucât nicio țară candidată nu este pregătită încă, trebuie să asigurăm o perspectivă europeană credibilă pentru toate țările din Balcanii de Vest. Perspectiva aderării la UE reprezintă un veritabil motor al reformelor și o garanție a stabilității în regiune. În acest context, Comisia va prezenta o strategie pentru aderarea la UE a Serbiei și a Muntenegrului, în calitatea lor de țări candidate din prima linie din Balcanii de Vest.

O Uniune mai puternică

O Uniune mai puternică trebuie să dispună de mijloace financiare adecvate pentru a continua să își pună în aplicare politicile. Uniunea s-a schimbat radical în ultimii ani, la fel ca și provocările cu care se confruntă. Ea are nevoie de un buget care să îi permită să își concretizeze ambițiile. Cadrul financiar multianual pentru perioada de după 2020 trebuie să reflecte acest lucru. Dincolo de provocarea imediată pe care o reprezintă plecarea Regatului Unit, Uniunea trebuie să fie în măsură să profite de avantajele oferite de tehnologiile noi și emergente, să progreseze către o uniune a apărării în toată puterea cuvântului și să se ocupe în continuare de aspecte legate de securitate și migrație. În urma dezbaterilor de orientare politică care vor avea loc în cadrul Colegiului (ianuarie 2018) și în rândul liderilor UE (februarie 2018), vom prezenta o propunere globală pentru următorul buget multianual al UE în luna mai a anului viitor, inclusiv cu privire la resursele proprii, ținând seama de recomandările emise în raportul Monti. Obiectivul nostru este de a finaliza negocierile privind noul cadru financiar multianual în timpul mandatului actualei Comisii. Noul buget ne va ajuta să răspundem așteptărilor cetățenilor cu privire la o Uniune care le oferă rezultatele ce contează cel mai mult, contribuind la sustenabilitatea pe termen lung a UE.

Pentru a fi mai puternică, Europa trebuie, de asemenea, să fie mai eficientă. Ea trebuie să fie în măsură să acționeze mai rapid și cu mai multă fermitate într-o serie de domenii politice, astfel încât cetățenii și întreprinderile să beneficieze mai rapid de legislația UE. Prin urmare, Comisia va sublinia modul în care UE ar putea utiliza așa-numitele „clauze pasarelă” din tratatele actuale, care ne permit să trecem de la votul cu unanimitate la votul cu majoritate calificată în anumite domenii, dacă acest lucru este convenit de toți șefii de stat și de guvern. Vom recurge la aceste clauze pentru aspecte legate de piața internă, precum și pentru anumite decizii legate de politica externă, pentru a garanta faptul că Uniunea este un actor puternic pe plan mondial și dispune de o pondere efectivă pe scena internațională, acordând o atenție deosebită coerenței și eficienței acestor decizii.

În sfârșit, o Europă mai puternică trebuie, de asemenea, să își protejeze cetățenii și să se asigure că teroriștii sunt aduși în fața justiției. Prin urmare, vom propune extinderea atribuțiilor noului Parchet European pentru a include combaterea terorismului, înainte de summitul special al liderilor care va avea loc la Viena în septembrie 2018 și care va fi consacrat aspectelor legate de securitate.

O Uniune mai democratică

Uniunea noastră trebuie să facă un salt înainte democratic pentru a răspunde preocupărilor și așteptărilor cetățenilor săi. Într-o primă etapă, trebuie să ne asigurăm că alegerile pentru Parlamentul European devin mai mult decât suma campaniilor naționale și a alegerilor din diferitele state membre. Propunerea Comisiei, menționată mai sus, menită să sporească eficacitatea partidelor politice europene, este un pas important în această direcție și reflectă caracterul inovator al „Spitzenkandidaten” (candidați-cap de listă) care se află la originea actualei Comisii și a rolului de lider pe care aceasta îl deține. Pe termen mediu, trebuie să continuăm reflecția noastre cu privire la ideea unor liste transnaționale, ca modalitate de a spori caracterul european și democratic al alegerilor europene. În mod similar, în cadrul procesului nostru de reflecție cu privire la reformele instituționale care pot face ca Uniunea să devină mai democratică și mai eficientă, ar trebui să continuăm să explorăm ideea unui președinte unic al Consiliului European și al Comisiei. Uniunea Europeană este o Uniune a statelor, precum și o Uniune a cetățenilor. Un președinte unic ar reflecta această dublă legitimitate a Uniunii noastre.

De asemenea, Comisia se va pronunța asupra unei posibile creări a funcției de ministru european al economiei și finanțelor, care să aibă caracter permanent. Această funcție ar mări eficiența elaborării de politici, întrucât aceeași persoană ar coordona elaborarea politicilor economice și principalele instrumente bugetare la nivelul UE și la nivelul zonei euro și ar spori responsabilitatea democratică dacă este combinată cu funcția de vicepreședinte al Comisiei. În același timp, vom prezenta activități exploratorii privind eventuala creare a unor active sigure în zona euro.

O Uniune care pune mai mult accentul pe lucrurile care contează trebuie să dispună de instrumentele adecvate pentru a putea acționa în mod democratic și eficient atunci când este necesar și acolo unde este necesar. Bazându-ne pe activitățile deja întreprinse de Comisie, ar trebui să ne implicăm considerabil în chestiunile majore. Aceasta înseamnă să nu reglementăm toate aspectele vieții cotidiene a cetățenilor. Trebuie să reflectăm serios asupra ideii de a face mai puțin în mod mai eficient și de a reda competențe statelor membre atunci când este oportun să procedăm astfel. Pe baza lucrărilor grupului de lucru operativ condus de prim-vicepreședintele Timmermans, a cărui creare a fost anunțată în discursul privind starea Uniunii, Comisia își va prezenta ideile cu privire la consolidarea în continuare a subsidiarității, a proporționalității și a mai bunei reglementări, pentru a ne asigura că acționăm doar atunci când UE aduce o valoare adăugată.

Viitorul Europei depinde de capacitatea de a apăra valorile comune care ne unesc: democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Respectarea statului de drept presupune un sistem judiciar independent care nu este supus controlului politic și este o condiție prealabilă pentru o societate în care prevalează pacea, libertatea, toleranța, solidaritatea și justiția. De asemenea, este indispensabilă pentru o creștere durabilă și echitabilă, precum și pentru încrederea în Europa. În acest scop, vom prezenta o inițiativă de consolidare a asigurării respectării statului de drept în Uniunea Europeană.

IV.    Rezultate mai bune pe teren – îmbunătățirea reglementării, a punerii în aplicare și a asigurării respectării legislației

Astăzi, mai mult decât oricând, este nevoie de un proces de elaborare a politicilor bazat pe pregătiri temeinice, pe evaluări și pe date concrete. Orice decizie, orice propunere trebuie să ia în considerare toate faptele și probele disponibile, într-un mod structurat și cuprinzător. Miza este prea mare și provocările sunt prea complexe pentru a adopta orice altă abordare. Acesta este motivul pentru care inițiativa privind o mai bună reglementare reprezintă piatra de temelie a tuturor activităților Comisiei și continuă să asigure faptul că propunerile noastre se bazează pe cele mai bune informații disponibile. În cursul ultimului an, ne-am intensificat considerabil eforturile de a interacționa în mod activ cu societatea civilă, pentru a îmbunătăți atât legitimitatea, cât și calitatea muncii noastre. Continuăm să acționăm doar acolo unde acest lucru este necesar și unde putem să aducem o valoare adăugată.

În același timp, chiar și cele mai bune propuneri nu vor avea niciun impact dacă statele membre nu le transpun în norme naționale și nu le pun în aplicare corect și eficient la fața locului. Comisia are un rol central, în calitate de gardian al tratatelor, pentru a asigura această transpunere și punerea în aplicare. La sfârșitul anului 2016, Comisia a prezentat o abordare mai strategică referitoare la politica în materie de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a asigura o mai bună respectare a legislației UE 31 . Această politică ne permite să ne concentrăm asupra problemelor sistemice pentru care măsurile de asigurare a respectării legislației pot avea un impact real, pentru a garanta o conformare mai rapidă acolo unde contează. Asigurarea efectivă a respectării legislației UE existente este la fel de importantă ca și activitățile consacrate elaborării de noi acte legislative. Statele membre trebuie să își asume responsabilitatea care le revine de a respecta și de a asigura punerea în aplicare a normele pe care ele însele le-au adoptat. Ne-am angajat să punem integral în aplicare Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 32 , convenit anul trecut cu Parlamentul European și cu Consiliul.

În cadrul politicii sale în materie de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia va continua să sprijine statele membre și să lucreze în parteneriat cu acestea pentru a garanta aplicarea efectivă și coerentă a normelor UE. Comisia va continua să încurajeze modernizarea autorităților de aplicare a legii prin intermediul semestrului european și, atunci când este necesar, prin intermediul unei legislații specifice. De asemenea, Comisia va continua să ajute statele membre să îmbunătățească eficacitatea sistemelor lor naționale de justiție și să combată corupția prin intermediul semestrului european, precum și să sprijine, cu ajutorul fondurilor UE, reformele în domeniul justiției și formarea judiciară, inclusiv prin intermediul tabloului de bord al UE privind justiția. Serviciul de sprijin pentru reforme structurale va continua să ofere sprijin personalizat pentru a ajuta statele membre să creeze instituții mai eficace, cadre de guvernanță mai solide și administrații publice mai eficiente, extinzându-și în același timp activitățile la mai multe sectoare și la mai multe state membre.

Comisia va acorda o atenție deosebită autorităților administrative sau serviciilor de inspecție independente care, conform legislației UE, ar trebui să fie echipate suficient și adecvat și să dispună de independența necesară pentru a-și îndeplini sarcinile. Printre acestea se numără autoritățile naționale de concurență, autoritățile naționale de reglementare în sectorul serviciilor de comunicații electronice și în sectorul energiei, precum și organismele de reglementare în domeniul transportului feroviar, autoritățile naționale de supraveghere financiară și autoritățile naționale de protecție a datelor.

De asemenea, vom continua să lucrăm în parteneriat cu autoritățile naționale prin intermediul diferitelor rețele, printre care se numără Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, care asistă și consiliază Comisia și autoritățile naționale de reglementare în punerea în aplicare a cadrului de reglementare al UE pentru comunicațiile electronice. De asemenea, vom coopera cu Rețeaua europeană în domeniul concurenței, care contribuie la punerea în aplicare efectivă și coerentă a normelor în materie de concurență. Vom adopta aceeași abordare în ceea ce privește Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului, care joacă un rol esențial pentru facilitarea schimbului de bune practici privind asigurarea respectării acquis-ului din domeniul mediului și a cerințelor minime pentru efectuarea inspecțiilor. Recentul pachet de măsuri privind conformitatea și asistența, în special portalul digital unic, va ajuta cetățenii și întreprinderile să valorifice pe deplin oportunitățile oferite de piața unică.

Noul cadru al UE privind protecția datelor va permite instituirea unor standarde comune solide privind protecția datelor, care sunt adaptate erei digitale. Cetățenii și întreprinderile vor beneficia de norme care oferă o protecție puternică și, în același timp, creează oportunități pentru inovare în cadrul pieței unice digitale. Comisia va oferi orientări pentru a ajuta cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice să se pregătească, înainte de intrarea sa în vigoare în mai 2018. În acest sens, vom colabora îndeaproape cu noul Comitet european pentru protecția datelor, organismul comun al autorităților naționale de protecție a datelor care își va prelua funcțiile începând cu 25 mai 2018.

Vom continua să ne consolidăm cooperarea cu Rețeaua europeană a ombudsmanilor, coordonată de Ombudsmanul European. Aceasta reunește ombudsmanii naționali și regionali în vederea promovării unei bune administrări în aplicarea legislației UE la nivel național.

V.    Concluzii

În cursul următoarelor 16 luni, Europa are șansa de a acționa și de a aduce o schimbare. Programul de lucru al Comisiei pentru 2018 se bazează pe dinamica actuală și stabilește o agendă cu obiective precise, pentru a permite realizarea celor zece priorități și a strategiilor care stau la baza acestora. Anul 2018 va fi decisiv pentru Europa. El va trebui să producă rezultate concrete pentru cetățenii noștri. Pe aceasta se axează programul nostru de lucru. Ne vom asigura că rezultatul activității noastre este simplu, ușor de înțeles și generator de valoare adăugată, pentru ca cetățenii să poată simți diferența în viața lor de zi cu zi.

Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE, semnată de către președinții celor trei instituții în luna decembrie a anului trecut, s-a dovedit utilă pentru promovarea unor progrese rapide în dosarele legislative cele mai importante și urgente. Așteptăm cu interes adoptarea unei noi declarații comune cu cei trei președinți, pentru a garanta că Parlamentul European, statele membre și Comisia conlucrează pentru atingerea acelorași obiective.

Comisia va colabora intens cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a garanta faptul că Uniunea își va putea realiza obiectivele înainte ca cetățenii să meargă la urne în 2019. Activitatea Europei nu va fi evaluată pe baza numărului de directive și de regulamente pe care le adoptă, ci pe baza rezultatelor concrete ale politicilor sale pentru cetățeni. Prezentul program de lucru constituie baza acestui efort european comun.

(1)

„Comisia Europeană la jumătatea mandatului: situația actuală a celor zece priorități ale președintelui Juncker”, raport al Parlamentului European, 11 iulie 2017

(2)

Anexa 1 (Noi inițiative) și anexa 3 (Propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor) conțin liste detaliate ale acestor propuneri.

(3)

Anexa 4 conține lista detaliată a retragerilor propuse, iar anexa 5 conține lista abrogărilor.

(4)

COM(2017) 651, Comunicarea „Finalizarea Agendei pentru o mai bună reglementare: soluții mai bune pentru rezultate mai bune.”

(5)

În 2018, Comisia își va concentra activitatea de comunicare asupra priorităților Comisiei, pe baza acțiunii de comunicare instituțională în 2017-2018 din cadrul financiar multianual 2014-2020 [C(2016) 6838 din 25.10.2016], punând un accent deosebit pe Foaia de parcurs pentru Sibiu.

(6)

COM(2016) 597, EFSI 2.0; COM(2016) 605, propunerea „Omnibus”.

(7)

COM(2017) 479, Comunicarea „Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă – O strategie reînnoită privind politica industrială a UE”

(8)

COM(2017) 33, Raport referitor la punerea în aplicare a Planului de acțiune privind economia circulară.

(9)

COM(2012) 60, Comunicarea „Inovarea în scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa”.

(10)

COM(2016) 381, Comunicarea „O nouă agendă pentru competențe în Europa”.

(11)

JOIN(2017) 450, Comunicarea „Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE”.

(12)

COM(2016) 860, Energie curată pentru toți europenii.

(13)

 Măsurile prevăzute pentru finalizarea uniunii piețelor de capital au fost anunțate în evaluarea la jumătatea perioadei din iunie 2017 – a se vedea COM(2017) 292.

(14)

COM(2017) 592, Comunicarea „Finalizarea uniunii bancare”.

(15)

COM(2017) 250, Comunicarea „Instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale”.

(16)

A se vedea anexa 3 privind Propunerile prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor.

(17)

  COM(2017) 612 , Plan de acțiune în vederea sprijinirii protecției spațiilor publice

(18)

COM(2016) 270, Propunere de regulament de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid

(19)

COM(2016) 581, Comunicarea „Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiții strategice și un nou plan european de investiții externe”.

(20)

COM(2016) 378, Propunere de directivă privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate.

(21)

COM(2014) 164, Propunere de regulament privind Codul de vize al Uniunii (Codul de vize); COM(2014) 163, Propunere de regulament de instituire a vizei de circuit și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 562/2006 și (CE) nr. 767/2008.

(22)

 COM(2017) 294, Propunere de regulament de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE.

(23)

COM(2017) 482, Propunere de regulament privind inițiativa cetățenească europeană.

(24)

COM(2017) 262, Propunere de regulament de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate.

(25)

COM(2016) 627, Propunere de Acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu.

(26)

COM(2017) 085, Propunere de regulament de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(27)

COM(2017) 481, Propunere de regulament de modificare a Regulamentului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene.

(28)

Prezentată împreună cu scrisoarea de intenție la 13 septembrie 2017.

(29)

COM(2017) 2025, Cartea albă privind viitorul Europei.

(30)

COM(2017) 206, Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei, COM(2017) 240, Document de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare, COM(2017) 291, Document de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare, COM(2017) 315, Document de reflecție privind viitorul apărării europene, COM(2017) 358, Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE.

(31)

C(2016) 8600, Comunicarea „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”.

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ANEXĂ

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR


Programul de lucru al Comisiei pentru 2018

O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică


Anexa I: Noi inițiative

Nr.

Titlu

Descriere 1

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

1.

Obținerea de rezultate în ceea ce privește la Planul de acțiune privind economia circulară 2

Acesta include o strategie privind utilizarea, reutilizarea și reciclarea materialelor plastice [propunere fără caracter legislativ; trimestrul 4 (T4) 2017]; ; o Propunere de regulament privind cerințele minime de calitate pentru apa reutilizată(propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 192 din TFUE, T4 2017); o revizuire REFIT a Directivei privind apa potabilă (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 192 din TFUE, T4 2017); o inițiativă menită să abordeze dificultățile de ordin juridic, tehnic sau practic la interfața dintre legislația în domeniul substanțelor chimice, al produselor și al deșeurilor (propunere fără caracter legislativ, T4 2017); și un cadru de monitorizare pentru economia circulară (propunere fără caracter legislativ, T4 2017) 

2.

Cadrul financiar multianual (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Propunere cuprinzătoare privind viitorul cadru financiar multianual pentru perioada de după 2020 (T2 2018), urmată de propuneri pentru următoarea generație de programe și pentru noile resurse proprii (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 311 din TFUE plus temeiurile juridice sectoriale, T2 2018)

3.

Un viitor durabil al Europei (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Documentul de reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030, privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, inclusiv privind Acordul de la Paris privind schimbările climatice” (propunere fără caracter legislativ, T2 2018)

O piață unică digitală conectată

4.

Finalizarea pieței unice digitale

Propunere privind echitatea în relațiile dintre platforme și întreprinderi (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2018); o inițiativă ce abordează provocările privind platformele online referitoare la răspândirea de informații false (propunere fără caracter legislativ, T1 2018); și o revizuire a orientărilor Comisiei privind analiza pieței și evaluarea puterii semnificative de piață în sectorul comunicațiilor electronice (fără caracter legislativ, T2 2018)

O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice

5.

Finalizarea uniunii energetice

Întreprinderea de măsuri privind aspectele legate de solidaritate ale uniunii energetice, inclusiv o propunere privind norme comune pentru conductele de gaze care sunt introduse pe piața internă europeană a gazului(propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 194 din TFUE, T4 2017)

6.

Viitorul politicii energetice și al politicii privind clima ale UE (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Comunicare privind viitorul politicii energetice și al politicii privind clima ale UE, inclusiv privind viitorul Tratatului Euratom (ținând seama de Declarația nr. 54 a cinci state membre, adăugată la Actul Final al Tratatului de la Lisabona), și privind posibila utilizare a articolului 192 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE (fără caracter legislativ, T2 2018)

O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

7.

O impozitare echitabilă în economia digitală

Propunere de stabilire a unor norme la nivelul UE care să permită impozitarea profiturilor generate de multinaționale prin intermediul economiei digitale (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolele 113 și 115 din TFUE, T1 2018)

8.

Pachetul privind echitatea socială

Propunere de instituire a unei Autorități Europene în domeniul Muncii (propunere legislativă, T2 2018); o inițiativă privind accesul la protecție socială al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă atipică (propunere legislativă/fără caracter legislativ, articolele 153-155 și 352 din TFUE, T2 2018); o inițiativă privind un număr de securitate socială european care ar putea fi utilizat în mai multe domenii de politică, după caz(propunere legislativă, include o evaluare a impactului, T2 2018); o revizuire REFIT a Directivei privind declarația scrisă, care instituie obligația angajatorului de a-și informa angajații asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (propunere legislativă, include o evaluare a impactului/fără caracter legislativ, articolele 153, 154 din TFUE, T4 2017)

9.

Lanțul UE de aprovizionare cu produse alimentare

Propunere de îmbunătățire a lanțului UE de aprovizionare cu produse alimentare (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolele 42 și 43 din TFUE, T1 2018)

10.

Finalizarea uniunii piețelor de capital

Un cadru revizuit pentru societățile de investiții (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4/2017); un plan de acțiune privind finanțarea durabilă, care să prevadă măsuri de reglementare (propunere legislativă, include o evaluare a impactului/propunere fără caracter legislativ, T1 2018); o inițiativă privind tehnologia financiară (FinTech) (fără caracter legislativ, T1 2018); o propunere de cadru al UE privind
finanțarea participativă și inter pares (propunere legislativă, include o evaluare a impactului; articolul 114 din TFUE, T1 2018); un cadru european favorabil pentru obligațiunile garantate (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1/2018); și o inițiativă REFIT privind reducerea barierelor din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții alternative și a OPCVM (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2018)

11.

Un proces decizional privind piața unică mai eficient (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Comunicare privind posibilitatea utilizării în și mai multe cazuri a votului cu majoritate calificată și a procedurii legislative ordinare în chestiunile legate de piața internă, în baza articolului 48 alineatul (7) din TUE (propunere fără caracter legislativ, T3 2018)O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă

12.

Finalizarea uniunii economice și monetare

Propuneri privind transformarea Mecanismului european de stabilitate într-un Fond Monetar European în cadrul dreptului UE(propunere legislativă, T4 2017); crearea în bugetul UE a unei linii bugetare dedicate zonei euro, care să îndeplinească patru funcții: (1) asistență pentru reformele structurale, (2) funcție de stabilizare, (3) sprijin pentru uniunea bancară și (4) instrument de convergență pentru oferirea de asistență statelor membre în perioada de preaderare la zona euro (propunere fără caracter legislativ, T4 2017); și integrarea în dreptul UE a dispozițiilor de fond ale Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, ținând seama de flexibilitatea prevăzută în Pactul de stabilitate și de creștere și identificată de Comisie începând din luna ianuarie 2015 (propunere legislativă, T4 2017)

13.

Finalizarea uniunii bancare

Propuneri privind dezvoltarea piețelor secundare pentru creditele neperformante (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2018); protecția creditorilor garantați de neîndeplinirea obligațiilor de plată de către debitorii care sunt societăți comerciale (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2018); și un cadru favorabil pentru dezvoltarea titlurilor garantate cu obligațiuni suverane din UE(propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2018) 

14.

Crearea funcției de ministru european al economiei și finanțelor, care să aibă caracter permanent și să implice răspundere democratică (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Comunicare privind posibila creare a funcției de ministru european al economiei și finanțelor, care să aibă caracter permanent și să implice răspundere democratică (propunere fără caracter legislativ, T4 2017)

Comerț: O politică comercială echilibrată și progresistă în vederea valorificării oportunităților oferite de globalizare

15.

Obținerea de rezultate în ceea ce privește strategia „Comerț pentru toți”

Finalizarea acordurilor cu Japonia, Singapore și Vietnam, continuarea negocierilor cu Mexico și Mercosur și realizarea de progrese în negocierile cu Australia și Noua Zeelandă după ce Consiliul va fi aprobat mandatele recomandate de Comisie

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

16.

Finalizarea uniunii securității

Punerea în aplicare a Agendei privind uniunea securității și promovarea combaterii terorismului: propuneri prin care să se permită interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE privind securitatea, frontierele și gestionarea migrației (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolele 74, 77, 79, 85, 87 și 88, T4 2017); o propunere de îmbunătățire a accesului transfrontalier al autorităților de aplicare a legii la probele electronice (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 82 din TFUE, T1 2018); revizuire REFIT a Regulamentului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2018); inițiative menite să faciliteze accesul transfrontalier și utilizarea de către autoritățile de aplicare a legii a datelor financiare (propunere legislativă, include o evaluare a impactului/propunere fără caracter legislativ, T2 2018)

17.

Mecanismul de protecție civilă al UE

Propunere de decizie a PE și a Consiliului privind revizuirea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism matur de protecție civilă al Uniunii Europene, care să dispună de propriile sale capacități operaționale (propunere legislativă, articolul 196 din TFUE, T4 2017)

18.

Extinderea atribuțiilor noului Parchet European (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Comunicare privind o posibilă extindere a atribuțiilor noului Parchet European pentru a include combaterea terorismului, în baza articolului 86 alineatul (4) din TFUE(propunere fără caracter legislativ, T3 2018)

19.

Statul de drept (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Inițiativă de consolidare a asigurării respectării statului de drept în Uniunea Europeană (propunere fără caracter legislativ, T4 2018)

Către o nouă politică privind migrația

20.

Obținerea de rezultate în ceea ce privește Agenda UE privind migrația

Revizuirea Codului de vize comun (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 77 din TFUE, T1 2018); Revizuirea REFIT a Sistemului de informații privind vizele (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolele 77 și 87 din TFUE, T2 2018); revizuirea Regulamentului privind ofițerii de legătură în materie de imigrație (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, T2 2018)

Un actor mai puternic pe plan mondial

21.

Obținerea de rezultate în ceea ce privește Strategia globală

Demersurile în acest sens includ o strategie a UE privind conectarea Europei cu Asia, un parteneriat reînnoit cu America Latină și cu zona Caraibilor și noi cadre de colaborare cu India, Iran și Irak (propunere fără caracter legislativ, T1 și T2 2018)

22.

O perspectivă de aderare credibilă (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Strategie pentru aderarea cu succes la UE a Serbiei și Muntenegrului în calitate de țări candidate din Balcanii de Vest care sunt cele mai avansate în procesul de aderare, cu un accent special pe statul de drept, pe drepturile fundamentale, pe combaterea corupției și a criminalității organizate și pe stabilitatea globală în regiune(propunere fără caracter legislativ, T1 2018)

23.

Mai multă eficiență și consecvență în punerea în aplicare a politicii externe comune (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Comunicare privind posibilitatea utilizării în și mai multe cazuri a votului cu majoritate calificată în chestiuni privind politica externă comună, în baza articolului 31 alineatul (3) din TUE, precum și privind consolidarea consecvenței politicii externe comune (propunere fără caracter legislativ, T3 2018)

O Uniune a schimbărilor democratice

24.

Comunicarea privind Europa

Comunicare privind modul prin care Uniunea să devină mai unită, mai puternică și mai democratică din punctul de vedere al comunicării (propunere fără caracter legislativ, T2 2018)

25.

A face mai puțin în mod mai eficient (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Comunicare privind consolidarea suplimentară a subsidiarității, a proporționalității și a îmbunătățirii reglementării în activitatea zilnică a Uniunii Europene (propunere fără caracter legislativ, T3 2018) 

26.

O Europă mai eficientă și mai democratică (orizontul temporal al acestei inițiative va fi anul 2025)

Comunicare privind opțiunile pentru sporirea eficienței la nivelul de conducere al Uniunii Europene (propunere fără caracter legislativ, T3 2018)

(1)

În prezenta anexă, Comisia furnizează informații suplimentare, în măsura în care acestea sunt disponibile, cu privire la inițiativele incluse în programul său de lucru, în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Aceste informații, inserate între paranteze sub descrierea fiecărei inițiative, sunt oferite doar cu titlu orientativ și pot suferi modificări în cursul procesului pregătitor, în special în funcție de rezultatul unei eventuale evaluări a impactului.

(2)

Pachetul privind economia circulară fusese deja inclus în anexa I la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017.

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ANEXĂ

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Programul de lucru al Comisiei pentru 2018

O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică


Anexa II: Inițiative REFIT 1

Nr.

Titlu

Descriere 2

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții 

1.

Întreprinderea de măsuri în urma verificării adecvării monitorizării și raportării de mediu

Inițiativă de raționalizare a cerințelor întreprinsă ca urmare a unei verificări a adecvării monitorizării și raportării de mediu [articolele 95, 175 și 192 din TFUE, trimestrul 1 (T1) 2018]

O piață unică digitală conectată

2.

Informațiile din sectorul public

Revizuirea Directivei 2013/37/UE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public va crea ocazia de a deschide accesul la datele autorităților publice în beneficiul societății, va reduce costurile cu reglementarea și va simplifica legislația existentă (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2018)

O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice 

3.

Revizuirea sistemului de control al pescuitului

Pe baza rezultatelor evaluării SWD(2017)134 final, inițiativa urmărește simplificarea cadrului legislativ actual [Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului] și sporirea eficacității sale, de exemplu prin raționalizarea normelor, prin armonizarea catalogului încălcărilor grave, prin reducerea sarcinilor administrative și prin promovarea utilizării unor instrumente IT armonizate. Această inițiativă răspunde unei opinii exprimate pe platforma REFIT (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 43 din TFUE, T2 2018)

O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

4.

Recunoașterea documentelor de transport electronice pentru transportul de mărfuri de către autoritățile publice și/sau de către partenerii comerciali

Inițiativa va avea drept scop valorificarea potențialului oferit de digitalizare în sectorul transporturilor, prin promovarea recunoașterii documentelor de transport de marfă în format electronic de către autorități și/sau de către partenerii comerciali și prin utilizarea acestora pe scară mai largă de către operatorii de transport (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T2 2018)

5.

Inițiativa privind un ghișeu unic în sectorul maritim

Revizuirea Directivei 2010/65/UE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 100 alineatul (2) din TFUE, T2 2018)

6.

Investițiile TEN-T

Regulament privind măsuri de raționalizare prin care să se pună în aplicare mai rapid proiectele de interes comun din cadrul rețelei transeuropene de transport (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolele 171-172 din TFUE, T1 2018)

7.

Regimul general al accizelor 3

Revizuirea Directivei 2008/118/CE în vederea alinierii și asigurării consecvenței între legislația privind taxele vamale și cea privind accizele, a îmbunătățirii securității juridice și a asigurării aplicării uniforme a legislației UE (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 113 din TFUE, T1 2018).

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă 

8.

Noi avantaje pentru consumatori

Revizuire țintită a directivelor UE privind protecția consumatorilor în urma verificării adecvării legislației UE în materie de protecție a consumatorilor și de marketing, finalizată la 23 mai 2017. Inițiativă ce vizează facilitarea coordonării și a întreprinderii de acțiuni eficace de către autorităților naționale de protecție a consumatorilor la nivelul UE, consolidarea acțiunilor autorităților publice de asigurare a respectării legislației și îmbunătățirea protecției drepturilor consumatorilor (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2018) 

9.

Cărți de identitate și documente de ședere

Inițiativă legislativă ce vizează îmbunătățirea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere ale cetățenilor UE și ale membrilor de familie ai acestora din afara UE. Această inițiativă răspunde unui aviz al platformei REFIT. [propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolele 21 și/sau articolul 77 alineatul (3) din TFUE, T2 2018]

10.

Revizuirea Regulamentului privind notificarea sau comunicarea actelor

Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială [notificarea sau comunicarea actelor) [propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 81 alineatul (2) din TFUE, T2 2018]

11.

Revizuirea Regulamentului privind obținerea de probe

Revizuirea Regulamentului 1206/2001 privind obținerea de probe [propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 81 alineatul (2) din TFUE, T2 2018]

12.

Documentele de călătorie pentru situații de urgență

Revizuirea Propunerii de directivă a Consiliului de înlocuire a Deciziei privind instituirea unui document de călătorie pentru situații de urgență (propunere legislativă, include o evaluare a impactului, articolul 23 din TFUE, T2 2018)

(1)

Prezenta anexă enumeră inițiativele legislative din cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) prevăzute a fi adoptate în 2018. Aceasta completează noile inițiative enumerate în lista din anexa I.

(2)

În prezenta anexă, Comisia furnizează informații suplimentare, în măsura în care acestea sunt disponibile, cu privire la inițiativele incluse în programul său de lucru, în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Aceste informații, inserate între paranteze sub descrierea fiecărei inițiative, sunt oferite doar cu titlu orientativ și pot suferi modificări în cursul procesului pregătitor, în special în funcție de rezultatul unei eventuale evaluări a impactului.

(3)

Regimul general al accizelor fusese deja inclus în anexa II la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017.

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ANEXĂ

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR


Programul de lucru al Comisiei pentru 2018

O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică


Anexa III: Propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor

Nr.

Propunere

Titlu integral

Referință

Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

1.

EFSI 2.0*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

COM(2016) 597 final

2016/0276 (COD)

14.9.2016

2.

Regulamentul financiar/Omnibus*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului

COM(2016) 605 final

2016/0282(COD)

14.9.2016

3.

Pachetul privind economia circulară*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

COM(2015) 593 final

2015/0272(COD)

2.12.2015

4.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile

COM(2015) 595 final

2015/0275(COD)

2.12.2015

5.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor

COM(2015) 594 final

2015/0274(COD)

2.12.2015

6.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

COM(2015) 596 final

2015/0276(COD)

2.12.2015

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

COM(2015) 615 final

2015/02785(COD)

2.12.2015

O piață unică digitală conectată

7.

Serviciile de livrare transfrontalieră de colete

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

COM/2016/ 0285 final

2016/0149 (COD)

25.5.2016

8.

Contractele digitale

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital

COM/2015/ 0634 final

2015/0287 (COD)

9.12.2015

9.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri

COM/2015/ 0635 final

2015/0288 (COD)

9.12.2015

10.

Reforma telecomunicațiilor*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare)

COM(2016) 590 final

2016/0288 (COD)

14.9.2016

11.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

COM(2016) 591 final

2016/0286(COD)

14.9.2016

12.

Drepturile de autor în cadrul pieței unice digitale*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind dreptul de autor pe piața unică digitală

COM(2016) 593 final

2016/0280 (COD)

14.9.2016

13.

Drepturile de autor și drepturile conexe aplicabile serviciilor de radiodifuziune*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

COM(2016) 594 final

2016/0284 (COD)

14.9.2016

14.

Un cadru modernizat pentru serviciile audiovizuale*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței

COM/2016/ 0287 final

2016/0151 (COD)

25.5.2016

15.

Propunere de prevenire a geoblocării nejustificate*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

COM/2016/ 0289 final

2016/0152 (COD)

25.5.2016

16.

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)

COM(2017) 10 final

2017/0003(COD)

10.1.2017

17.

Normele interne ale UE privind protecția datelor – aliniere la legislația generală privind protecția datelor*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE

COM(2017) 8 final

2017/0002(COD)

10.1.2017

18.

Fluxul liber de data fără caracter personal

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

COM(2017) 495 final

2017/0228 (COD)

13.9.2017

19.

Agenția UE pentru Securitate Cibernetică

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”)

COM(2017) 477 final

2017/0225 (COD)

13.9.2017

O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice

20.

Pachetul „Energie curată pentru toți europenii”*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor

COM(2016) 761 final

2016/0376(COD)

30.11.2016

COM(2016) 765 final

2016/0381(COD)

30.11.2016

21.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

COM(2016) 767 final

2016/0381(COD)

30.11.2016

22.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piața internă a energiei electrice (reformare)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE

COM(2016) 864 final

2016/0380(COD)

COM(2016) 861 final

2016/0379(COD)

COM(2016) 863 final

2016/0378(COD)

COM(2016) 862 final

2016/0377(COD)

Toate adoptate la 30.11.2016

23.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013

COM(2016) 759 final

2016/375 (COD)

30.11.2016

24.

Pachetul privind clima*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu

COM(2015) 337 final

2015/0148 COD

15.7.2015

25.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

COM(2016) 479 final

2016/0230 COD

20.7.2016

26.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice

COM(2016) 482 final

2016/0231 COD

20.7.2016

27.

Pachetul „Europa în mișcare”

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

COM/2017/ 275 final

2017/0114 (COD)

31.5.2017

28.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor

COM/2017/ 276 final

2017/0115 (CNS)

31.5.2017

29.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)

COM/2017/ 280 final

2017/0128 (COD)

31.5.2017

30.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului

COM/2017/ 281 final

2017/0123 (COD)

31.5.2017

31.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

COM/2017/ 282 final

2017/0113 (COD)

31.5.2017

32.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

COM/2017/ 277 final

2017/0122 (COD)

31.5.2017

33.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

COM/2017/ 279 final

2017/0111 (COD)

31.5.2017

34.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

COM/2017/ 278 final

2017/0121 (COD)

31.5.2017

O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

35.

Pachetul „Respectarea obligațiilor”

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (ECN+)

COM(2017) 256 final

2017/0086 (COD)

2.5.2017

COM(2017) 257 final

2017/0087(COD)

2.5.2017

COM (2017) 142 final

2017/0063 (COD)

22.3.2017

36.

Pachetul privind serviciile

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

COM(2016) 821 final

2016/0398 (COD)

10.1.2017

COM(2016) 822 final

2016/0404 (COD

10.1.2017

COM(2016) 824 final

2016/0403 (COD)

10.1.2017

37.

Supravegherea pieței autovehiculelor

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

COM/2016/ 031 final

2016/014 (COD)

27.1.2016

38.

Directiva privind insolvența

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE

COM(2016) 723 final

2016/0359 (COD)

22.11.2016

39.

Produsul paneuropean de pensii personale (PEPP)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

29.6.2017

40.

Modificări ale Regulamentului privind infrastructura pieței europene

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

COM(2017) 208 final

2017/0090(COD)

4.5.2017

41.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

COM(2017) 331 final

2017/0136(COD)

13.6.2017

42.

O bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală comună a societăților

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

COM(2016) 685 final

2016/0337 (CNS)

25.10.2016

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)

25.10.2016

43.

Cooperare administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA-ului

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

COM(2016) 755 final

2016/0371(CNS)

1.12.2016

44.

Cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor

COM(2016) 758 final

2016/0374 (CNS)

1.12.2016

45.

Comunicarea de informații privind impozitul pe profit

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit

COM(2016) 198 final

2016/0107(COD)

12.4.2016

46.

Schimbul automat de informații în domeniul fiscal

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile

COM(2017) 335 final

2017/0138 (CNS)

21.6.2017

47.

Detașarea lucrătorilor

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

COM(2016) 128 final

2016/0070 (COD)

8.3.2016

48.

Coordonarea sistemelor de securitate socială*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

COM(2016) 815 final

2016/0397 (COD)

13.12.2016

49.

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului

COM(2017) 253 final

2017/0085 (COD)

26.4.2017

O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă

50.

Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE

Recomandare de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE

ECB/2017/18

23.6.2017

51.

Reprezentarea unificată a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional

COM(2015) 603 final

2015/0250(NLE)

21.10.2015

52.

Reforma Regulamentului privind cerințele de capital*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea și cerințele de publicare a informațiilor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

COM(2016) 850 final

2016/0360 (COD)

23.11.2016

53.

Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții

COM(2016) 851 final

2016/0361 (COD)

21.11.2016

54.

Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE

COM(2016) 852 final

2016/0362 (COD)

23.11.2016

55.

Rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență

COM/2016/ 853 final
2016/0363 (COD)

23.11.2016

56.

Entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului

COM(2016) 854 final

2016/0364 (COD)

23.11.2016

57.

Redresarea și rezoluția contrapărților centrale*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365

COM(2016) 856 final

2016/0365 (COD)

28.11.2016

58.

Sistemul european de asigurare a depozitelor*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor

COM(2015) 586 final

2015/0270(COD)

24.11.2015

Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă

59.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE

COM(2016) 450 final

2016/0208(COD)

5.7.2016

60.

Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624

COM(2016) 731 final

2016/0357(COD)

16.11.2016

61.

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

COM(2017) 344 final

2017/0144(COD)

26.6.2017

62.

eu-LISA

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011

COM(2017) 352 final

2017/0145 (COD)

29.6.2017

63.

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

COM(2016) 819 final

2016/0412(COD)

21.12.2016

64.

Codul frontierelor Schengen

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne

COM(2017) 571 final

2017/0245(COD)

28.9.2017

65.

Sistemul de informații Schengen

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) pentru returnarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală

COM(2016) 881 final

2016/0408(COD)

21.12.2016

66.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

COM(2016) 882 final

2016/0407(COD)

21.12.2016

67.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei

COM(2016) 883 final

2016/0409(COD)

21.12.2016

Comerț: O politică comercială echilibrată și progresistă în vederea valorificării oportunităților oferite de globalizare

68.

Modernizarea instrumentelor de apărare comercială*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene

COM(2013) 192 final

2013/0103 (COD)

10.4.2013

69.

Instrumentul pentru achiziții publice internaționale

Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

COM(2016) 34 final

2012/0060(COD)

29.1.2016

70.

Examinarea investițiilor străine directe în UE

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

COM(2017) 487 final

2017/0224(COD)

13.9.2017

71.

Tribunalul multilateral pentru investiții

Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a deschiderii de negocieri pentru o convenție de stabilire a unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții

COM(2017) 493 final

13.9.2017

Către o nouă politică privind migrația

72.

Reforma sistemului Dublin*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

COM(2016) 270 final

2016/0133(COD)

4.5.2016

73.

Agenția pentru Azil/EASO*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010

COM(2016) 271 final

2016/0131 (COD)

4.5.2016

74.

Eurodac*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)

COM(2016) 272 final

2016/0132 (COD)

4.5.2016

75.

Condițiile de primire*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

COM(2016) 465 final

2016/0222(COD)

13.7.2016

76.

Condițiile de acordare a azilului*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

COM(2016) 466 final

2016/0223(COD)

13.7.2016

77.

Procedura de azil*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE

COM(2016) 467 final

2016/0224(COD)

13.7.2016

78.

Cadrul de relocare al Uniunii*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COM(2016) 468 final

2016/0225(COD)

13.7.2016

79.

Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate („Propunerea privind cartea albastră”)*

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate

COM(2016) 378 final

2016/0176 (COD)

7.6.2016

Un actor mai puternic pe plan mondial

80.

Mandatul de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții*

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

COM(2016) 583 final

2016/0275(COD)

14.9.2016

81.

Banca Europeană de Investiții: Fondul de garantare pentru acțiuni externe*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

COM(2016) 582

2016/0274(COD)

14.9.2016

82.

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

COM(2017) 294 final

2017/0125 (COD)

O Uniune a schimbărilor democratice

83.

Corpul european de solidaritate*

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

COM(2017) 262 final

2017/0102(COD)

30.5.2017

84.

Regulamentul privind procedura comitetului

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

COM/2017/ 085 final

2017/035 (COD)

14.2.2017

85.

Partidele politice europene și fundațiile politice europene

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

COM(2017) 481 final

2017/0219(COD)

13.9.2017

86.

Inițiativa cetățenească europeană

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind inițiativa cetățenească europeană

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

13.9.2017

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ANEXĂ

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Programul de lucru al Comisiei pentru 2018

O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică


Anexa IV: Retrageri 1

Nr.

COM/ Referință interinstituțională

Titlu

Motivele retragerii

Agricultură și dezvoltare rurală

1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017

Caducă: această chestiune a fost abordată în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1236 al Comisiei din 7 iulie 2017.

Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată

Comisia va prezenta noi propuneri privind resursele proprii în propunerea cuprinzătoare referitoare la viitoarea programare financiară multianuală, de după 2020. Astfel, această propunere va deveni caducă, întrucât va fi înlocuită de noi propuneri în contextul respectiv.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană

Nu se întrevede un acord. Dosarul nu a avansat din 2015. În plus, obiectivul de asigurare a stabilității financiare care a stat la baza propunerii a fost între timp abordat prin alte măsuri de reglementare din sectorul bancar, în special prin intrarea în vigoare a componentelor de supraveghere și rezoluție ale uniunii bancare.

Afaceri externe și politica de securitate

4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui acord de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Comunitatea Andină și țările sale membre (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Republica Bolivariană Venezuela), pe de altă parte

Caducă: nu mai este în vigoare deoarece a fost înlocuită de propunerea comună JOIN/2016/04 final din 3 februarie 2016.

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția Uniunii în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare Uniunea Europeană-Georgia dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, cu privire la adoptarea unei recomandări privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Georgia

Caducă: Programul de asociere a fost adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 23 iunie 2014 (Georgia ST 10978/14) și JO L 261 din 30.8.2014.

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția Uniunii în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, cu privire la adoptarea unei recomandări privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Republica Moldova

Caducă: Programul de asociere a fost adoptat de Consiliul Afaceri Externe la 23 iunie 2014 [Moldova ST 9621/14 (notă punct „I/A”)].

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția Uniunii în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea unei recomandări referitoare la aplicarea celui de al doilea plan de acțiune PEV UE-Liban

DECIZIA NR. 1/2016 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-LIBAN din 11 noiembrie 2016, prin care se convine asupra priorităților Parteneriatului UE-Liban, prevede în mod specific că, în loc să reînnoiască planul de acțiune PEV, părțile adoptă prioritățile și pactul parteneriatului. Prin urmare, propunerea comună COM(2013) 014 este caducă.

Piața internă, industria, antreprenoriatul și IMM-urile

8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

Nu se întrevede un acord. Dosarul nu a avansat din 2012. Comisia va reanaliza chestiunea, inclusiv prin demararea activității de actualizare a evaluării impactului.

Cooperare internațională și dezvoltare

9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB)

Caducă: la data de 18 mai 2017 a fost adoptată o decizie a Consiliului pe baza unei propuneri actualizate a Comisiei [COM/2016/0712 final - 2016/0349 (NLE)].

Justiție, consumatori și egalitatea de gen

10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

Posibila retragere a propunerii a fost menționată în răspunsurile în scris la întrebările adresate de Comisia PANA. Comisia va prezenta noi propuneri privind dreptul societăților comerciale în trimestrul 4 (T4) al anului 2017, această propunere urmând apoi a fi retrasă.

Afaceri Maritime și Pescuit

11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri

Va deveni caducă odată cu abrogarea propusă (a se vedea anexa V) a Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției.

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

Comisia intenționează să prezinte o nouă propunere privind revizuirea substanțială a sistemului de control al pescuitului, prevăzută pentru T2/2018.

Migrație, afaceri interne și cetățenie

13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a vizei de circuit și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 562/2006 și (CE) nr. 767/2008

Propunerea urmează a fi retrasă în contextul prezentării propunerii de revizuire a Codului de vize, prevăzută pentru T1/2018.

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Codul de vize al Uniunii (Codul de vize)  

Propunerea urmează a fi retrasă în contextul prezentării propunerii de revizuire a Codului de vize, prevăzută pentru T1/2018.

Transporturi

15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în domeniul aerodromurilor, al managementului traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană

Aspectele de fond ale propunerii de regulament au fost incluse într-o nouă propunere, de instituire a AESA [COM(2015) 613 final], aflată în prezent în procesul interinstituțional. Prin urmare, propunerea va deveni caducă.

(1)

Prezenta listă include propunerile legislative aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor pe care Comisia intenționează să le retragă în termen de șase luni (până în aprilie 2018).

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

ANEXĂ

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR


Programul de lucru al Comisiei pentru 2018

O agendă pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică


Anexa V: Lista abrogărilor avute în vedere

Nr.

Domeniu de politică

Titlu

Motivele abrogării

1.

Afaceri maritime și pescuit

Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri

Punctele de referință ale acestui plan privind stocurile de hering nu mai sunt de actualitate, iar planul nu se mai aplică. Prin urmare, regulamentul poate fi abrogat.

2.

Impozitare și vamă

Directiva Comisiei 79/802/CEE din 6 septembrie 1979 privind mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă și care ar beneficia, în caz de import pentru punerea în liberă circulație, de un regim tarifar favorabil datorită destinației speciale

Directiva nu mai este necesară deoarece mărfurile din cadrul regimului de destinație finală intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 2658/87 privind Tariful vamal comun (anexa I), și, în plus, atât regimul de perfecționare activă, cât și regimul de destinație finală sunt în prezent reglementate de Codul vamal al Uniunii (CVU).

3.

Justiție și afaceri interne

Acțiunea comună 98/699/JAI privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea sau sechestrarea și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunii

Acest instrument a fost înlocuit integral de Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor pentru toate statele membre care participă la directivă (cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit). Majoritatea dispozițiilor sale au fost deja înlocuite de Decizia-cadru 2001/500/JAI (privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii), care se aplică și Danemarcei și Regatului Unit. Dispozițiile rămase constituie recomandări cu caracter general, fără forță juridică obligatorie, care acum se aplică doar Danemarcei și Regatului Unit.

Top