Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XR3420

Rezoluție privind situația centrelor de informare Europe Direct (EDIC)

OJ C 17, 18.1.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 17/11


Rezoluție privind situația centrelor de informare Europe Direct (EDIC)

(2017/C 017/03)

Prezentată de grupurile politice ale PSE, PPE, ALDE, AE și CRE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR,

având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2012 privind centrele de informare Europe Direct (EDIC) (CoR 84/2012),

având în vedere avizul său „Reapropierea Europei de cetățenii săi – necesitatea intensificării și îmbunătățirii comunicării la nivel local”, din 3 decembrie 2014 (CoR-2014-04460),

1.

observă că UE se confruntă cu probleme politice și economice majore. Perpetuarea deficitului democratic și nemulțumirea tot mai mare a cetățenilor în raport cu UE dovedesc nevoia unor eforturi susținute ale tuturor actorilor din cadrul politicii europene pentru a intensifica implicarea cetățenilor UE în proiectul european și necesitatea ca politicile europene să-și consolideze legitimitatea;

2.

subliniază că autoritățile locale și regionale se află într-o poziție ideală pentru a îmbunătăți relațiile dintre cetățeni și actorii politicii europene și pentru a-i informa pe liderii europeni despre nevoile directe ale cetățenilor. De aceea, ar trebui să se acorde mai multă importanță unui proces descentralizat de comunicare europeană;

3.

se angajează să intensifice cooperarea cu EDIC în contextul strategiei sale de comunicare pentru 2015-2020;

4.

reamintește că rețeaua centrelor Europe Direct, cu cele 518 centre de informare existente în prezent în statele membre, joacă un rol-cheie în strategia europeană de comunicare descentralizată. Este vorba de unul dintre cele mai importante instrumente prin care Comisia Europeană îi informează pe cetățeni la nivel local și regional cu privire la importanța concretă pe care o dețin diverse subiecte politice europene pentru viața lor cotidiană;

5.

salută procesul în curs de evaluare a cadrului Comisiei Europene pentru conținutul și aspectele tehnice ale EDIC, în vederea pregătirii perioadei de finanțare 2018-2023 și a stabilirii noilor condiții-cadru de funcționare a EDIC;

6.

consideră că sunt fundamentale atât activitatea EDIC de întreținere a contactelor cu instituțiile europene și cu alte rețele de informare ale Comisiei Europene, cât și rolul lor de releu în raport cu instanțele și necesitățile regiunilor, cu instituțiile locale și cu actorii societății civile;

7.

observă că, în contextul actualei situații de criză, activitatea EDIC a devenit tot mai importantă și mai solicitantă. Având în vedere numeroasele provocări cu care se confruntă UE, obiectivul ar fi să se facă uz de întregul potențial al EDIC și să se consolideze în continuare rolul acestora în procesele de comunicare privind problematica europeană; Trebuie asigurată o repartizare geografică echilibrată și nu ar trebui redus numărul actual de centre din cadrul fiecărei administrații locale și regionale în parte;

8.

consideră că activitatea EDIC poate fi garantată în viitor numai printr-o aprofundare a colaborării, deja strânse, cu UE și prin finanțarea din partea acesteia;

9.

propune ca resursele financiare alocate EDIC pentru următoarea perioadă de finanțare să fie sporite substanțial, în limitele cadrului financiar multianual existent. În special suma forfetară alocată ofertei de informații de bază pentru fiecare EDIC ar trebui dublată, iar sumele forfetare standard pentru finanțarea diverselor module ar trebui suplimentate, asigurând totodată toate eforturile din partea EDIC în vederea ameliorării eficienței lor și a utilizării resurselor care le stau la dispoziție în cel mai bun mod posibil. În sfârșit, punerea unor resurse financiare în plus la dispoziția modulelor-pilot va permite un răspuns la situațiile de criză. În acest fel, ar putea fi absorbită o creștere a costurilor, ca de exemplu cele pentru salarii și chirii;

10.

având în vedere cerințele mai ample cărora trebuie să le răspundă EDIC, se așteaptă la o îmbunătățire a finanțării; sumele prin care acestea sunt sprijinite ar trebui să crească în mod semnificativ;

11.

insistă asupra faptului că, având în vedere caracterul nelucrativ al activităților EDIC, acestea trebuie să fie scutite de TVA în continuare;

12.

subliniază că ar trebui eliminată drastic sarcina administrativă;

13.

confirmă faptul că, în principiu, măsurile Comisiei Europene privind activitatea de comunicare europeană descentralizată își ating grupurile-țintă. Cu toate acestea, prioritățile Comisiei Europene nu se corelează decât parțial cu nevoile cetățenilor în ce privește politicile europene. Cu cât un subiect este mai abstract, cu atât el va fi privit de cetățeni drept o temă politică mai puțin relevantă. De aceea, ar trebui să se acorde o atenție deosebită abordării de teme politice europene care au un impact direct în viața de zi cu zi a cetățeanului;

14.

consideră că ar trebui strânse relațiile dintre EDIC și rețelele de asociații de la nivel local și regional, pentru a identifica în diverse domenii teme de interes pentru cetățeni și, astfel, a putea corela furnizarea informațiilor la nivel european cu solicitările, stabilind un canal de comunicare în ambele sensuri;

15.

observă că sistemul alcătuit din module este considerat în general a fi pozitiv. Este însă nevoie de o serie de modificări, ca de exemplu flexibilizarea diferitelor module;

16.

face apel la Comisia Europeană să ofere EDIC posibilitatea de a ajusta măsurile planificate, atât în funcție de preferințele de comunicare ale Comisiei, cât și de nevoile locale. Dacă vor ca proiectul european să aibă un viitor, actorii din politica europeană trebuie să comunice cu cetățenii de așa manieră încât cei din urmă să privească din nou Europa ca fiind un cămin comun, o comunitate a valorilor și a păcii, o forță motrice pentru progres social și cultural și pentru justiție. Mulțumită ofertei de informare interesante pentru cetățeni, EDIC pot crea o legătură între cele două părți și pot promova Europa în mod pozitiv în rândul cetățenilor;

17.

propune ca lansarea noii perioade de finanțare 2018-2023 să fie însoțită de o campanie de informare care să scoată în evidență valoarea adăugată a centrelor de informare Europe Direct, activitatea lor de zi cu zi și acțiunile lor europene de la nivel local și regional. Acestea ar completa informațiile obișnuite despre reuniunile la nivel înalt, care nu le oferă deloc cetățenilor o imagine cuprinzătoare a proiectului european;

18.

sugerează ca sistemul modular să poată fi deschis priorităților și formatelor regionale, precum și grupurilor care nu au fost încă identificate drept ținte, și propune în special o utilizare flexibilă a modulelor disponibile. Obiectivul este adaptarea, pe cât posibil, a comunicării la nevoile locale. Noua procedură de ofertare ar trebui să permită prezentarea unor proiecte la scară regională, pentru a adapta pe cât posibil comunicarea la cerințele locale. În acest fel, s-ar îmbunătăți parteneriatul dintre diferitele entități care contribuie la asigurarea, pe întregul teritoriu, a unor servicii publice adecvate, a unor strategii de comunicare mai bine gândite și în pas cu timpul și a unor relații mai structurate cu părțile interesate și cu alte rețele europene. Ar fi util să se aibă în vedere posibilitatea de a se utiliza, în parte, forme de parteneriat care să implice colaborarea dintre sectorul public și cel privat, idee încurajată chiar de Comisia Europeană în programarea fondurilor europene în perioada 2014-2020. Pentru astfel de proiecte ar trebui să se garanteze o finanțare corespunzătoare, pe baza populației vizate și a numărului de ghișee deschise publicului.

19.

solicită introducerea unei opțiuni de finanțare a cooperării dintre diversele centre de informare, atât pentru a înlesni schimbul de bune practici între centre din diverse domenii, cât și pentru a crea sinergii, mai ales atunci când aceste centre se adresează unor grupuri-țintă cu trăsături și nevoi similare;

20.

subliniază, în concluzie, că rolul EDIC este esențial pentru autoritățile locale și regionale, care cunosc cel mai bine părțile interesate de la nivel local și regional și subiectele care îi interesează pe cetățeni. Ele sunt în mod special calificate să identifice tipurile de informații și metodele care ar contribui la apropierea de cetățeni și la mobilizarea acestora. Rolul lor în comunicarea europeană este, prin urmare, vital, și ar trebui consolidat în mai mare măsură, mai ales printr-o colaborare mai strânsă cu instituțiile europene;

21.

sprijină apelul adresat Comisiei de Parlamentul European, prin care se solicită furnizarea unei îndrumări adecvate și cuprinzătoare organizatorilor de inițiative ale cetățenilor europeni (1);

22.

propune Comisiei Europene să consolideze cooperarea dintre diversele rețele europene, pentru a îmbunătăți informarea cetățenilor și comunicarea cu aceștia, oferindu-le o gamă largă de răspunsuri la solicitări.

Bruxelles, 16 iunie 2016.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Markku MARKKULA


(1)  A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 28 octombrie 2015 referitoare la inițiativa cetățenească europeană [2014/2257(INI)]


Top