Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0730(02)

Aviz privind licențele de import și de export pentru produsele agricole [Acest aviz îl înlocuiește pe cel publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 264 din 13 septembrie 2013, p. 4 și Comunicarea Comisiei – Câteva instrucțiuni pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 376/2008, adoptată de Comisie la 24 septembrie 2013, notificată statelor membre la 25 septembrie 2013]

C/2016/2817

OJ C 278, 30.7.2016, p. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 278/34


Aviz privind licențele de import și de export pentru produsele agricole

[Acest aviz îl înlocuiește pe cel publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 264 din 13 septembrie 2013, p. 4 și Comunicarea Comisiei – Câteva instrucțiuni pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 376/2008, adoptată de Comisie la 24 septembrie 2013, notificată statelor membre la 25 septembrie 2013]

(2016/C 278/03)

Cuprins

I.

OBSERVAȚII GENERALE 34

II.

COMPLETAREA SECȚIUNILOR UNEI CERERI DE LICENȚĂ ȘI ALE UNEI LICENȚE 35

1.

Observații generale 35

2.

Observații specifice în funcție de sector 37

3.

Importuri 38

4.

Exporturi 39

5.

Extrase 39

III.

ATRIBUIREA LICENȚELOR PE SUPORT DE HÂRTIE (VERSOUL LICENȚEI SAU EXTRASULUI) 41

1.

Instrucțiuni generale 41

2.

Instrucțiuni speciale pentru anumite secțiuni 41

IV.

CEREREA MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 13 ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF DIN REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1239 41

Anexa I – Mențiuni

Partea A

Partea B

Partea C

Anexa II – Verificare ulterioară

I.   OBSERVAȚII GENERALE

1.

Licențele și extrasele din acestea se eliberează de către autoritățile care eliberează licențe din statele membre. Acestea sunt valabile pentru importurile și exporturile care urmează a fi efectuate în oricare stat membru, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de normele Uniunii.

2.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (1), sâmbetele, duminicile și sărbătorile legale nu sunt zile lucrătoare pentru depunerea cererilor de licențe sau pentru eliberarea acestora.

3.

Fiecare licență se completează într-o singură limbă.

4.

Cererile, licențele și extrasele nu trebuie să conțină nicio ștersătură sau suprascriere. Dacă se produce vreo greșeală la completarea formularului, este necesar să se completeze o altă cerere sau să se elibereze o altă licență.

Dacă un formular de cerere conține o greșeală minoră care nu creează confuzii cu privire la conținutul cererii, licența trebuie eliberată după ce greșeala minoră a fost corectată.

5.

Cuantumurile trebuie indicate în cifre în euro; totuși, statele membre care nu fac parte din zona euro pot indica cuantumurile în moneda lor națională.

6.

Cantitățile se indică:

în unități din sistemul metric de greutate sau volum, folosind următoarele abrevieri:

„kg” pentru kilograme;

„hl” pentru hectolitri;

„în număr de capete” pentru animalele vii, după caz.

7.

Datele sunt introduse sub forma unui număr format din șase cifre, cu două cifre în fiecare subdiviziune: primele două cifre reprezintă ziua (de la 01 la 31) în prima subdiviziune, următoarele două cifre reprezintă luna (de la 01 la 12) în a doua subdiviziune și ultimele două cifre reprezintă anul (01 etc.) în ultima subdiviziune.

8.

Exemplu de cerere de la ora locală a Bruxelles-ului menționată în Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al Comisiei (2) (Licențe) și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei (3) (Licențe):

ora 13:00 din regulamentele menționate anterior corespunde orei 13:00 (ora Bruxelles-ului):

State membre

Ora locală (de iarnă și de vară)

Germania

Belgia

Croația

Danemarca

Spania

Franța

Italia

Luxemburg

Țările de Jos

Austria

Suedia

Republica Cehă

Ungaria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacia

ora 13:00

Irlanda

Portugalia

Regatul Unit

ora 12:00 (= ora 13:00, ora Bruxelles-ului)

Bulgaria

Cipru,

Grecia

Finlanda

Estonia

Letonia

Lituania

România

ora 14:00 (= ora 13:00, ora Bruxelles-ului)

II.   COMPLETAREA SECȚIUNILOR UNEI CERERI DE LICENȚĂ ȘI ALE UNEI LICENȚE

1.   Observații generale

1.1.

Solicitanții trebuie să completeze doar secțiunile 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 și 20 ale formularului de cerere de licență. Totuși, statele membre pot impune completarea de către solicitanți a secțiunii 1 și, după caz, a secțiunii 5.

1.2.

În cazul în care în secțiunile 7 și 8 ale formularului utilizat pentru importuri și în secțiunea 7 a formularului utilizat pentru exporturi nu există suficient spațiu pentru toate detaliile impuse de reglementările Uniunii, toate detaliile se introduc în secțiunea 20, precedate de un asterisc corespunzând unui alt asterisc introdus în secțiunea 7 sau 8, după caz.

1.3.

Dacă în secțiunea 20 nu există suficient spațiu pentru toate detaliile, acestea se introduc în secțiunea 15, precedate de un asterisc corespunzând unui alt asterisc introdus în secțiunea 7 sau 8, după caz.

1.4.

În secțiunile 7 și 8 ale formularului, se marchează cu „X” căsuța dinaintea opțiunii „da” sau „nu”, după caz.

1.5.

Dacă se eliberează o licență pentru o cantitate mai mică decât cea pentru care s-a făcut cererea, organismul emitent indică:

(a)

în secțiunile 17 și 18, cantitatea pentru care se eliberează licența;

(b)

în secțiunea 11, cuantumul garanției aferente.

1.6.

Spațiul neutilizat din secțiunile 20 și 24 ale licențelor de import și din secțiunile 20 și 22 ale licențelor de export trebuie barat. Pentru a se evita riscul de introducere a unor mențiuni neautorizate, trebuie să se procedeze în felul următor:

(a)

în secțiunile în cazul cărora nu se aplică nicio condiție specială:

a se completa primul rând cu „X”, de exemplu:

24   Condiții speciale (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(b)

atunci când sunt menționate condiții speciale:

a se completa cu „X” rândul pe care se termină mențiunea, precum și tot rândul următor, de exemplu:

24.   Condiții speciale (3): Toleranță de 0,4 grade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Secțiunea 3 a licențelor trebuie de asemenea barată, cu excepția cazului în care este vorba de extrase.

1.8.

În cazurile menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237, una dintre mențiunile enumerate în anexa I partea A se introduce de către agenția emitentă în secțiunea 6 a licenței.

1.9.

În cazurile menționate la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239, una dintre mențiunile enumerate în anexa I partea B se introduce în secțiunea 22 (licența de export) sau în secțiunea 24 (licența de import) a licențelor sau extraselor de înlocuire.

1.10.

În cazurile menționate la articolul 5 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237, cifra „0” (zero) se indică în secțiunea 19 a licenței.

1.11.

În cazurile menționate la articolul 5 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 și cu excepția cazului în care reglementările din anumite sectoare impun o formulare specială, în secțiunea 24 (licența de import) a licențelor se indică una dintre mențiunile enumerate în anexa I partea C.

1.12.

Dacă se eliberează un duplicat de licență sau de extras, una dintre mențiunile de mai jos trebuie să apară scrisă în diagonală, dacă este posibil pe întreg documentul respectiv:

„ДУБЛИКАТ”

BG

„DUPLICADO”

ES

„DUPLIKÁT”

CS

„DUPLIKAT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAAT”

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ”

EL

„DUPLICATE”

EN

„DUPLICATA”

FR

„DUPLIKAT”

HR

„DUPLICATO”

IT

„DUBLIKĀTS”

LV

„DUBLIKATAS”

LT

„MÁSOLAT”

HU

„DUPLIKAT”

MT

„DUPLICAAT”

NL

„DUPLIKAT”

PL

„DUPLICADO”

PT

„DUPLICAT”

RO

„DUPLIKÁT”

SK

„DVOJNIK”

SL

„KAKSOISKAPPALE”

FI

„DUPLIKAT”

SV

2.   Observații specifice în funcție de sector

2.1.   Cânepă

2.1.1.

Secțiunea 20

Trebuie indicat soiul de cânepă în cazul semințelor destinate însămânțării.

2.1.2.

Secțiunea 24

Trebuie să se înscrie una dintre următoarele mențiuni:

Semințele de soiuri de cânepă încadrate la codul NC ex 1207 99 20, destinate însămânțării, sunt însoțite de dovada că conținutul de tetrahidrocanabinol al soiului respectiv nu este mai ridicat decât cel stabilit în conformitate cu articolul 32 alineatul (6) și cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

Semințele de cânepă altele decât cele destinate însămânțării, încadrate la codul NC 1207 99 91, sunt importate de un importator autorizat de statul membru.

Cânepa brută sau topită încadrată la codul NC 5302 10 00 îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 32 alineatul (6) și la articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

2.2.   Alcool etilic de origine agricolă

2.2.1.

În secțiunea 8 a cererilor de licențe de import și în licențele de import pentru alcool de origine agricolă se înscrie numele țării de origine. Trebuie bifată căsuța „obligatoriu: da”. La cererea solicitantului, administrația care a eliberat licența poate înlocui, o singură dată, țara de origine cu o altă țară.

2.2.2.

Statele membre pot decide că este obligatorie indicarea prețului de import (CIF) al alcoolului în secțiunea 20.

2.3.   Usturoi

2.3.1.

Țara de origine se introduce în secțiunea 8 a cererilor de licență și a licențelor, iar cuvântul „da” se marchează cu o cruciuliță. Licența de import este valabilă numai pentru importurile provenite din țara indicată.

3.   Importuri

3.1.   Secțiunea 7

„Țară exportatoare” înseamnă țara terță din care produsele sunt expediate în Uniune.

3.1.1.

Indicarea țării sau a grupului de țări exportatoare este necesară atunci când acest lucru este impus de normele Uniunii.

3.1.2.

Dacă normele Uniunii prevăd că menționarea provenienței este obligatorie, trebuie introdus un „X” în căsuța care precede cuvântul „da”, iar proveniența produselor trebuie să corespundă cu cea precizată pe licență. În caz contrar, licența nu este valabilă.

3.1.3.

În alte cazuri, menționarea țării exportatoare este facultativă. În cazurile respective, trebuie introdus un „X” în căsuța care precede cuvântul „nu”. Este posibil însă ca indicarea țării exportatoare să fie utilă pentru aplicarea articolului 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239, care se referă la cazurile de forță majoră.

3.2.   Secțiunea 8

Țara de origine se stabilește în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.

Observațiile aplicabile secțiunii 7 se aplică prin analogie.

3.3.   Secțiunea 14

Produsele trebuie descrise folosindu-se denumirile lor obișnuite (de exemplu, zahăr), și nu marca.

3.4.   Secțiunile 15 și 16

În general, se depune cererea de licență și se eliberează licența pentru toate produsele clasificate la un cod NC (cod format din opt cifre). Totuși, în unele cazuri speciale, prevăzute de normele Uniunii, se depune o cerere de licență și se eliberează o licență, după caz:

fie pentru produse încadrate la mai mult de un cod NC,

fie doar pentru o parte dintre produsele încadrate la un cod NC.

Dacă în secțiunea 16 nu există suficient spațiu pentru înscrierea a mai mult de un cod NC, toate codurile NC se înscriu în secțiunea 15, precedate de un asterisc corespunzând unui alt asterisc introdus în secțiunea 16.

3.5.   Secțiunea 15

Descrierea poate fi simplificată, cu condiția să conțină detaliile necesare pentru a se stabili clasificarea produsului la codul NC specificat în secțiunea 16.

3.6.   Secțiunea 16

Codul NC trebuie precizat în întregime. Totuși, în unele cazuri speciale prevăzute de normele Uniunii:

trebuie să se specifice codul sau codurile complete din Nomenclatura combinată, precedat(e) de „ex”;

sau

codurile trebuie specificate în modul prevăzut de normele în cauză ale Uniunii.

3.7.   Secțiunea 19

3.7.1.

Aceasta trebuie completată în conformitate cu normele Uniunii privind toleranța acceptată pentru produsul în cauză.

3.7.2.

În cazul în care nu se aplică nicio toleranță pozitivă, se indică cifra zero „0” în secțiunea 19 a licențelor.

3.7.3.

Secțiunea 20

Aceasta trebuie completată în conformitate cu normele speciale ale Uniunii referitoare la fiecare sector din cadrul organizării comune a pieței.

3.7.4.

Secțiunea 24

A se completa în conformitate cu normele speciale ale Uniunii referitoare la fiecare sector de produse.

3.7.5.

Secțiunile 25 și 26

Licențele pe suport de hârtie trebuie semnate de mână.

4.   Exporturi

4.1.   Secțiunea 7

4.1.1.

Indicarea țării sau a grupului de țări de destinație este necesară în cazul în care acest lucru este prevăzut de normele Uniunii.

4.1.2.

Dacă normele Uniunii specifică o destinație obligatorie, trebuie introdus un „X” în căsuța care precede cuvântul „da”, iar produsul trebuie exportat către destinația indicată pe licență.

4.1.3.

În toate celelalte cazuri, menționarea țării de destinație este facultativă. În cazurile respective, trebuie introdus un „X” în căsuța care precede cuvântul „nu”. Este posibil însă ca indicarea țării de destinație să fie utilă pentru aplicarea articolului 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239, care se referă la cazurile de forță majoră.

4.2.   Secțiunile 14, 15, 16, 19 și 20

Aceste secțiuni trebuie completate ca și cele pentru importuri.

4.3.   Secțiunea 22

1.

A se completa în conformitate cu normele speciale ale Uniunii referitoare la fiecare sector de produse.

2.

A se furniza toate informațiile referitoare la cantități și cuantumuri atât în litere, cât și în cifre.

4.4.   Secțiunile 23 și 24

Licențele pe suport de hârtie trebuie semnate de mână.

5.   Instrucțiuni pentru întocmirea extraselor din licențe

5.1.   Extrasele din licențe se întocmesc de către autoritățile competente ale statelor membre care au eliberat licența.

În secțiunea 3 a extraselor din licențe, a se introduce una dintre următoarele mențiuni:

:

în limba bulgară

:

„Извлечение от лицензия № …”

:

în limba spaniolă

:

„Extracto de certificado n.o …”

:

în limba cehă

:

„Výpis z licence č. …”

:

în limba daneză

:

„Partiallicens nr. …”

:

în limba germană

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …”

:

în limba estonă

:

„Litsentsi nr … väljavõte”

:

în limba greacă

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …”

:

în limba engleză

:

„Extract of licence No …”

:

în limba franceză

:

„Extrait du certificat no …”

:

în limba croată

:

„Izvadak dozvole br. …”

:

în limba italiană

:

„Estratto del titolo n. …”

:

în limba letonă

:

„Licences Nr. … izraksts”

:

în limba lituaniană

:

„Licencijos Nr. … išrašas”

:

în limba maghiară

:

„A … sz. engedély kivonata”

:

în limba malteză

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …”

:

în limba neerlandeză

:

„Uittreksel van certificaat nr. …”

:

în limba polonă

:

„Wyciąg z pozwolenia nr. …”

:

în limba portugheză

:

„Extrato do certificado n.o …”

:

în limba română

:

„Extras din licența nr. …”

:

în limba slovacă

:

„Výpis z licencie č. …”

:

în limba slovenă

:

„Izpisek dovoljenja št. …”

:

în limba finlandeză

:

„Ote todistuksesta nro …”

:

în limba suedeză

:

„Dellicens nr. …”

Numărul care trebuie menționat în secțiunea 3 este acela care apare în secțiunea 25 a licenței de import originale sau în secțiunea 23 a licenței de export originale.

În ceea ce privește importurile, toate informațiile din secțiunile 4, 6-8, 10, 12-16 și 19-24 ale licenței trebuie reproduse în extras(e).

În ceea ce privește exporturile, toate informațiile din secțiunile 4, 6, 7, 10, 12-16 și 19-22 ale licenței trebuie reproduse în extras(e).

În toate cazurile, a se introduce una dintre următoarele mențiuni în secțiunea 11 a extraselor:

„Извлечение”

BG

„Extracto”

ES

„Výpis”

CS

„Partiallicens”

DA

„Teillizenz”

DE

„Väljavõte”

ET

„Απόσπασμα”

EL

„Extract”

EN

„Extrait”

FR

„Izvadak”

HR

„Estratto”

IT

„Izraksts”

LV

„Išrašas”

LT

„Kivonat”

HU

„Estratt”

MT

„Uittreksel”

NL

„Wyciąg”

PL

„Extrato”

PT

„Extras”

RO

„Výpis”

SK

„Izpisek”

SL

„Ote”

FI

„Dellicens”

SV

III.   ATRIBUIREA LICENȚELOR PE SUPORT DE HÂRTIE (VERSOUL LICENȚEI SAU EXTRASULUI)

1.   Instrucțiuni generale

1.1.

Atribuirile trebuie efectuate în mod lizibil, imprimate, dactilografiate sau scrise cu cerneală.

1.2.

Atribuirile nu trebuie să conțină nicio ștersătură sau suprascriere. Eventualele greșeli trebuie corectate tăind cu o linie mențiunea greșită și introducând mențiunea corectă.

Toate corecturile realizate astfel trebuie vizate de autorul acestora și certificate cu ștampila autorității responsabile de atribuire.

Dacă se eliberează o licență sau un extras dintr-o licență corectat(ă), organismul emitent trebuie, de asemenea, să reproducă atribuirile care apar în documentul original.

2.   Instrucțiuni speciale pentru anumite secțiuni

2.1.   Secțiunea 29

În scopul primei atribuiri, cantitatea netă care trebuie înscrisă în partea I este cea menționată în secțiunile 17 și 18, majorată cu toleranța permisă, utilizând aceleași unități.

2.2.   Secțiunile 29 și 30

În cazul unei atribuiri legate de eliberarea unui extras, cantitatea care trebuie menționată este cea pentru care se eliberează extrasul, majorată cu eventuala toleranță.

2.3.   Secțiunea 31

Se notează numărul declarației vamale sau, dacă este cazul, numărul extrasului și data acceptării declarației vamale, care este data atribuirii.

2.4.   Secțiunea 32

Numele statului membru se indică utilizând una dintre abrevierile următoare, menționate la punctul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239.

Semnătura trebuie scrisă de mână.

IV.   APLICAREA ARTICOLULUI 13 DIN REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1239

Documentul inclus în anexa II se utilizează atunci când unei autorități a unui alt stat membru i se solicită efectuarea verificării aleatorii sau din orice alt motiv.


(1)  JO L 124, 8.6.1971, p. 1.

(2)  JO L 206, 30.7.2016, p. 1.

(3)  JO L 206, 30.7.2016, p. 44.

(4)  JO L 347, 20.12.2013, p. 608.


ANEXA I

Mențiuni

PARTEA A

Mențiunile menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237

:

în limba bulgară

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

în limba spaniolă

:

Retrocesión al titular el …

:

în limba cehă

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

în limba daneză

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

în limba germană

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

în limba estonă

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

în limba greacă

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

în limba engleză

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

în limba franceză

:

rétrocession au titulaire le …

:

în limba croată

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

în limba italiană

:

retrocessione al titolare in data …

:

în limba letonă

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

în limba lituaniană

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

în limba maghiară

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

în limba malteză

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

în limba neerlandeză

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

în limba polonă

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu …

:

în limba portugheză

:

retrocessăo ao titular em …

:

în limba română

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

în limba slovacă

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

în limba slovenă

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

în limba finlandeză

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

în limba suedeză

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

PARTEA B

Mențiunile prevăzute la punctul II.1.9 din prezentul aviz

:

în limba bulgară

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение – номер на оригиналната лицензия или извлечение …

:

în limba spaniolă

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido – Número del certificado o extracto inicial …

:

în limba cehă

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

în limba daneză

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

în limba germană

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

în limba estonă

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

în limba greacă

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

în limba engleză

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

în limba franceză

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original …

:

în limba croată

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

în limba italiană

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

în limba letonă

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

în limba lituaniană

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas – Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

în limba maghiară

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

în limba malteză

:

Is-sostituzzjoni ta’ liċenzja jew estratt ta’ liċenzja li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

în limba neerlandeză

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) – nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

în limba polonă

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

în limba portugheză

:

Certificado ou extrato de substituiçăo de um certificado ou extrato extraviado ou destruído – número do certificado ou do extrato original …

:

în limba română

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

în limba slovacă

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

în limba slovenă

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

în limba finlandeză

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

în limba suedeză

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

PARTEA C

Mențiunile prevăzute la punctul II.1.11 din prezentul aviz

:

în limba bulgară

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

în limba spaniolă

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

în limba cehă

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

în limba daneză

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

în limba germană

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

în limba estonă

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

în limba greacă

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

în limba engleză

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

în limba franceză

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

în limba croată

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

în limba italiană

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

în limba letonă

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

în limba lituaniană

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

în limba maghiară

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

în limba malteză

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

în limba neerlandeză

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

în limba polonă

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

în limba portugheză

:

Regime preferencial aplicável em relaçăo à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

în limba română

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

în limba slovacă

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

în limba slovenă

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

în limba finlandeză

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

în limba suedeză

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


ANEXA II

Verificare ulterioară

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Top