EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0087

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

COM/2016/087 final

Bruxelles, 26.2.2016

COM(2016) 87 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

{SWD(2016) 38 final}


COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

1. Prezentarea contextului

Traficul cu specii sălbatice de faună și floră 1 a devenit una dintre formele cele mai profitabile ale criminalității organizate. Este dificil de cuantificat amploarea exactă, dar diferite surse 2 estimează că profiturile obținute anual din acest trafic se cifrează între 8 și 20 miliarde de euro. Acest trafic vizează o gamă largă de specii protejate, inclusiv elefanții și rinocerii, coralii, pangolinii, tigrii și maimuțele mari.

O problemă din ce în ce mai gravă la nivel mondial...

Comerțul ilegal cu fildeș a crescut de peste două ori din 2007 până în prezent și este de peste trei ori mai mare decât în 1998. Între 2007 și 2013, braconajul rinocerilor în Africa de Sud a crescut cu 7000 %, fapt care pune în pericol însăși supraviețuirea acestei specii 3 . Numai în perioada cuprinsă între noiembrie 2013 și aprilie 2014, au fost confiscate de autoritățile din diferite țări de tranzit și de destinație peste 4000 de tone de palisandru, o specie vegetală foarte amenințată, suspectate a fi fost exportate ilegal din Madagascar.

UE are un rol important de jucat în combaterea acestui trafic, având în vedere că, în prezent, Europa este o piață de destinație și o platformă pentru traficul de tranzit către alte regiuni. Europa este, de asemenea, o regiune-sursă din care anumite specii sunt introduse în comerțul ilegal. În ultimii ani, statele membre au semnalat, în special, confiscări de fildeș și coarne de rinocer în tranzit și importuri ilegale de reptile și păsări exotice vii, în timp ce mai multe tone de anghilă din UE, din specii foarte amenințate, au fost vândute în mod ilegal către Asia.

... cu implicații majore pentru statul de drept, criminalitate și securitate

Traficul cu specii sălbatice de faună și floră are un impact devastator asupra biodiversității, amenințând să ducă la extincția unor specii. În plus, acest trafic produce stimulente pentru practici corupte care reprezintă în sine o condiție a existenței acestuia, subminând, astfel, statul de drept. În anumite regiuni, în special în Africa, are un impact extrem de negativ asupra potențialului de dezvoltare economică 4 .

Traficul cu specii sălbatice este foarte atractiv pentru infractori, deoarece este extrem de profitabil și, în majoritatea țărilor, acestei forme de trafic i se acordă o prioritate scăzută în materie de aplicare a legii în raport cu alte forme de trafic, astfel încât riscul ca infractorii să fie prinși și sancționați este foarte limitat. În mod regulat, au fost raportate legături cu spălarea de bani și cu alte forme de criminalitate organizată, precum traficul de droguri și de arme de foc 5 . Consiliul de Securitate al ONU a recunoscut că traficul cu specii sălbatice de faună și floră din Africa Centrală alimentează conflicte și amenință securitatea națională și regională prin asigurarea unei surse de finanțare pentru grupurile de miliție 6 .

O mai mare vizibilitate internațională...

În ultimii ani, a crescut atenția acordată la nivel politic pe plan internațional traficului cu specii sălbatice de faună și floră, având în vedere creșterea amplorii și a impactului acestuia. În iulie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat prima rezoluție pe această temă specifică, rezoluție la care au subscris toate statele membre ale UE 7 . De asemenea, subiectul a fost abordat în mod expres și în cadrul altor evenimente internaționale recente importante, cum ar fi conferința la nivel înalt desfășurată la Kasane, în Botswana, în martie 2015 8 , și reuniunea la nivel înalt G7 din iunie 2015 9 . Drept rezultat, au fost făcute angajamente comune din partea comunității internaționale, inclusiv a UE și a statelor membre ale acesteia, cu privire la intensificarea acțiunilor de combatere a traficului.

Numeroase măsuri de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră au fost adoptate în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care reprezintă un tratat internațional esențial pentru reglementarea comerțului internațional cu specii sălbatice de faună și floră, la care UE a devenit parte în 2015. Statele Unite au instituit un grup operativ prezidențial și au adoptat o strategie națională de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră. Principalele țări care reprezintă piețe pentru acest trafic, precum China, manifestă un angajament sporit, în special prin consolidarea eforturilor de asigurare a respectării legislației, precum și voința de a coopera mai îndeaproape cu UE în aceste aspecte. Uniunea Africană a început să pună în aplicare o strategie la nivel continental.

... care trebuie să fie transpusă în acțiuni concrete pe teren

UE și-a demonstrat deja rolul de lider în combaterea comerțului ilegal cu resurse naturale prin adoptarea unor politici ambițioase privind lemnul și produsele pescărești. Prezentul plan de acțiune al UE demonstrează că Uniunea Europeană este pregătită să se ridice la înălțimea așteptărilor și a angajamentelor internaționale și că vizează obiective mai ambițioase în ceea ce privește combaterea comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră. Acesta va contribui, de asemenea, la garantarea faptului că investițiile semnificative realizate în cursul ultimelor decenii prin sprijinul pentru dezvoltare din partea UE pentru conservarea speciilor sălbatice de faună și floră la nivel mondial nu vor fi compromise de activități infracționale.

Planul de acțiune reprezintă o contribuție majoră la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite prin Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, convenită de șefii de stat la reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2015. Obiectivul 15, care se referă la biodiversitate, constă în a „acționa în mod urgent pentru a pune capăt braconajului și traficului cu specii protejate de floră și faună, precum și a aborda atât cererea, cât și oferta de produse ilegale derivate din specii sălbatice de faună și floră” 10 . 

Printr-o rezoluție adoptată în ianuarie 2014, Parlamentul European a cerut elaborarea unui plan de acțiune 11 . Ideea unui plan de acțiune al UE a fost, de asemenea, sprijinită de multe state membre ale UE, organizații internaționale, ONG-uri și întreprinderi cu prilejul unei consultări a părților interesate cu privire la abordarea UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, lansate de Comisia Europeană în februarie 2014 12 .

UE și statele sale membre trebuie să abordeze problema împreună. Normele de la nivelul UE privind controlul comerțului cu specii sălbatice de faună și floră au fost puse în aplicare în toate statele membre începând cu 1983 13 , pentru punerea în aplicare a CITES, iar în 2007 Comisia a emis o recomandare privind punerea în aplicare a acestor norme 14 .

Cu toate acestea, o serie de rapoarte 15 arată diferențe semnificative în ceea ce privește modul în care statele membre pun în aplicare și asigură respectarea acestor norme comune. Aceasta reprezintă un risc major, deoarece infractorii pot exploata cu ușurință această stare de lucruri prin devierea corespunzătoare a rutelor comerciale, așa cum au demonstrat o serie de cazuri din ultimii ani. De asemenea, din diferite rapoarte și cu ocazia consultării părților interesate, a reieșit că lipsa de sensibilizare și de angajament politic este, de asemenea, un obstacol major pentru combaterea în mod eficient a traficului cu specii sălbatice de faună și floră.

O modalitate de a asigura aplicarea mai uniformă a normelor la scara UE o reprezintă angajamentul comun din partea UE și a statelor sale membre, sub forma unui plan de acțiune, de a adopta o serie de măsuri, de a pune în aplicare angajamentele internaționale comune și de a recunoaște la nivel politic importanța abordării problemei. Acest angajament va contribui la creșterea credibilității UE pe plan mondial, atunci când solicită ca partenerii săi internaționali să ia măsuri mai stricte împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră.

În punerea în aplicare a acestui plan de acțiune, va fi esențial să se colaboreze strâns cu părțile interesate, inclusiv cu organizațiile societății civile și cu sectoarele economice relevante, cu privire la numeroase măsuri specifice, pentru a valorifica la maximum experiența și cunoștințele disponibile și pentru a asigura un impact maxim al acțiunii.

2. Componentele planului de acțiune

Planul de acțiune al UE cuprinde o serie de măsuri care trebuie luate de instituțiile UE și/sau de statele membre. Aceste măsuri sunt prevăzute în anexa la prezenta comunicare.

În mod evident, va fi nevoie să se prevadă resurse financiare și umane suficiente pentru a sprijini aceste măsuri. Prezentul plan de acțiune creează impulsul și cadrul pentru o mai bună utilizare a resurselor existente la nivelul UE. Măsurile sunt concepute în principal în scopul îmbunătățirii cooperării dintre toți actorii implicați, al utilizării mai eficiente a politicilor și a instrumentelor existente, precum și al consolidării sinergiilor dintre acestea, astfel încât traficul cu specii sălbatice de faună și floră la nivelul UE și la nivel mondial să poată fi combătut mai eficient.

Măsurile, care sunt menite să abordeze o problemă complexă de o manieră integratoare, prin implicarea tuturor organizațiilor pertinente, se bazează pe trei priorități:
(1) prevenirea traficului cu specii sălbatice de faună și floră și abordarea cauzelor fundamentale ale acestuia;
(2) punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor existente, precum și combaterea de o manieră mai eficace a criminalității organizate care vizează speciile sălbatice de faună și floră;
(3) consolidarea parteneriatului global între țările de origine, țările consumatoare și țările de tranzit pentru combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră.

Obiectivele și acțiunile conexe din cadrul fiecărei priorități sunt detaliate în tabelul din anexă.

Prioritatea 1: Prevenirea traficului cu specii sălbatice de faună și floră și abordarea cauzelor fundamentale ale acestuia

Vor fi făcute eforturi pentru a reduce cererea și oferta de produse ilegale derivate din specii sălbatice de faună și floră, atât în cadrul UE, cât și la nivel mondial, prin utilizarea instrumentelor disponibile, atât a celor multilaterale, cum ar fi CITES, cât și a celor specifice ale UE, prin sprijinirea campaniilor specifice și limitarea într-o măsură și mai mare a comerțului cu fildeș în și dinspre UE (obiectivul 1.1 — a se vedea tabelul din anexă). O modalitate importantă de a combate cauzele fundamentale ale traficului cu specii sălbatice de faună și floră este asigurarea faptului că, în țările de origine, comunitățile rurale sunt mai implicate în conservarea florei și faunei sălbatice și că această implicare le aduce beneficii mai mari (obiectivul 1.2).

Un alt domeniu de interes îl reprezintă angajarea mai activă a sectoarelor economice relevante, de la cele implicate în comerțul cu specii sălbatice de faună și floră sau care utilizează produse derivate din specii sălbatice de faună și floră, la cele care furnizează servicii pentru comerț. Acest lucru reflectă angajamentul UE față de gestionarea responsabilă a lanțurilor globale de aprovizionare 16 (obiectivul 1.3). În fine, se vor lua măsuri atât pe plan multilateral, cât și pe plan bilateral, pentru combaterea corupției, un factor favorizator esențial pentru traficul cu specii sălbatice de faună și floră pe tot parcursul lanțului de asigurare a respectării legii (obiectivul 1.4).

Prioritatea 2: Punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor existente și combaterea de o manieră mai eficace a criminalității organizate care vizează speciile sălbatice de faună și floră

Deși, în ansamblu, normele existente la nivel internațional și la nivelul UE privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră sunt adecvate, numeroase studii și rapoarte relevă 17 dificultățile semnificative întâmpinate în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării acestora. Acest lucru este valabil în special cu privire la fenomenul relativ nou al criminalității organizate care vizează speciile sălbatice de faună și floră. Se va realiza, pentru toate statele membre, o evaluare a deficiențelor în materie de punere în aplicare și se vor dezvolta strategii pentru remedierea acestora, astfel încât să se asigure că normele existente sunt puse în aplicare mai uniform în întreaga UE (obiectivul 2.1).

Stabilirea în comun a priorităților legate de asigurarea respectării legii și sprijinul specific furnizat de Europol și Eurojust în cazurile transfrontaliere vor contribui la consolidarea naturii strategice a controlului și a asigurării respectării legii. În conformitate cu agenda UE privind securitatea, în 2016 va fi lansată o evaluare pentru a se stabili dacă actualul cadru legislativ al UE privind combaterea infracțiunilor împotriva mediului, în special a criminalității organizate care vizează speciile sălbatice de faună și floră, corespunde scopului. 

Scopul obiectivului 2.2 este de a consolida capacitatea tuturor verigilor lanțului de asigurare a respectării legii și ale sistemului judiciar pentru a întreprinde acțiuni eficace împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră în UE. În acest scop este nevoie de acțiuni la nivel național pentru a îmbunătăți cooperarea, coordonarea, comunicarea și fluxul de date dintre agenții, prin favorizarea schimbului de cele mai bune practici la nivelul UE. Baza de cunoștințe privind cazurile de trafic cu specii sălbatice de faună și floră trebuie îmbunătățită, iar formarea este esențială.

Combaterea de o manieră mai eficace a criminalității organizate (obiectivul 2.3) în domeniul traficului cu specii sălbatice de faună și floră necesită o sensibilizare cu obiective precise în rândul specialiștilor din domeniile criminalității organizate, al criminalității cibernetice și al spălării de bani. În plus, toate statele membre trebuie să pună în aplicare angajamentele internaționale pe care și le-au asumat, să se asigure că legislația lor privind criminalitatea organizată include traficul cu specii sălbatice de faună și floră și că se pot aplica sancțiuni corespunzătoare pentru acest tip de trafic. În sfârșit, cooperarea internațională în materie de asigurare a respectării legii trebuie îmbunătățită (obiectivul 2.4) prin participarea la operațiuni internaționale de asigurarea a respectării legii, asistență tehnică și sprijin financiar specific.

Prioritatea 3: Consolidarea parteneriatului global între țările de origine, țările consumatoare și țările de tranzit pentru combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră

Se vor lua diferite măsuri pentru intensificarea finanțării în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, pentru sporirea eficacității sprijinului și pentru utilizarea acestuia într-un mod mai strategic. Acest lucru va fi realizat prin evaluări cuprinzătoare ale necesităților și prin coordonarea mai eficientă a sprijinului cu alți donatori (obiectivul 3.1). Instrumentele diplomatice ale UE și ale statelor sale membre, precum și alte instrumente, în special politica comercială a UE, trebuie utilizate mai eficient în relațiile cu principalele țări de origine, de tranzit și de consum și cu organizațiile regionale relevante, în vederea consolidării parteneriatului mondial împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră (obiectivul 3.2).

Trebuie să se dezvolte instrumente mai bune pentru abordarea legăturilor care există în unele regiuni între traficul cu specii sălbatice de faună și floră și securitate (obiectivul 3.3). În fine, procesele multilaterale existente în cadrul forurilor și al acordurilor internaționale trebuie să fie utilizate pentru a menține subiectul pe agenda globală, pentru a menține angajamentul politic și pentru a monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor. Următoarea conferință a părților la CITES din septembrie 2016 va fi deosebit de importantă în acest scop (obiectivul 3.4).

3. Monitorizare și evaluare

Planul de acțiune acoperă o perioadă de cinci ani, din 2016 până în 2020. Tabelul din anexă atribuie fiecare măsură unui actor de la nivelul UE (serviciile Comisiei, SEAE, Europol, Eurojust) și/sau statelor sale membre și stabilește un calendar de punere în aplicare a acestora. Serviciile Comisiei și SEAE vor stabili un tablou de bord pentru a monitoriza punerea în aplicare.

Grupul UE pentru asigurarea respectării legii în domeniul comerțului cu specii sălbatice de faună și floră (EU Wildlife Trade Enforcement Group), instituit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97 și alcătuit din reprezentanți ai autorităților responsabile cu asigurarea respectării legii din statele membre ale UE, urmează să evalueze progresele înregistrate de două ori pe an. Până în iulie 2018, Comisia va prezenta Consiliului și Parlamentului European un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de acțiune și care va evalua dacă prioritățile și obiectivele sale sunt adecvate și relevante. Progresele realizate și succesul planului de acțiune în ceea ce privește reducerea traficului cu specii sălbatice de faună și floră vor fi evaluate în 2020. Pe această bază, Comisia va analiza ce măsuri suplimentare sunt necesare.

Un grup interservicii din cadrul Comisiei va coordona activitățile în domeniile în cauză și se va asigura că toate serviciile relevante ale Comisiei și SEAE efectuează sarcinile care le-au fost atribuite.

4. Legăturile cu alte inițiative și politici ale UE

Planul de acțiune va înlocui Recomandarea Comisiei nr. 2007/425/CE de identificare a unui set de acțiuni pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor sălbatice de faună și floră prin controlul comerțului cu acestea.

Planul de acțiune va fi pus în aplicare astfel încât să se asigure coerența cu politicile existente ale UE care au un impact asupra comerțului ilegal cu resurse naturale. Printre acestea se numără Planul de acțiune al UE referitor la aplicarea reglementărilor forestiere, la guvernare și la schimburile comerciale (FLEGT), politica UE împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN) și inițiativele UE de combatere a traficului ilicit cu deșeuri, a traficului de droguri, de bunuri contrafăcute, de arme sau de ființe umane, spălarea banilor și fluxurile financiare ilicite.

Anexă — Tabel de acțiuni

Prioritatea I – Prevenirea traficului cu specii sălbatice de faună și floră și abordarea cauzelor fundamentale ale acestuia

Acțiuni

Responsabili

Rezultate preconizate

Calendar

Obiectivul 1.1

Reducerea cererii și a ofertei de produse ilegale derivate din specii sălbatice de faună și floră

1. Sporirea sprijinului pentru campanii de sensibilizare și campanii specifice de reducere a cererii în UE și la nivel mondial

COM/

ÎR/VP 18 /

SM

Întreprinderea de acțiuni și furnizarea de finanțare pentru a sensibiliza publicul și pentru a reduce cererea de produse ilegale derivate din specii sălbatice de faună și floră în țările terțe importante și în UE, în special pentru speciile care fac obiectul unui comerț ilegal masiv în UE

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

SM

Punerea în comun de către statele membre a instrumentelor și materialelor de sensibilizare existente

Sfârșitul anului 2016

2. Limitarea în continuare a comerțului cu fildeș în interiorul și dinspre UE

COM

Emiterea de orientări ale Comisiei pentru a se asigura o interpretare uniformă a normelor UE cu scopul de a suspenda exportul de fildeș brut datând din perioada anterioară convenției și de a se garanta faptul că în UE sunt comercializate numai obiectele vechi din fildeș legale

Sfârșitul anului 2016

SM

Statele membre nu emit documente de export și reexport pentru fildeșul brut datând din perioada anterioară Convenției

Statele membre eliberează certificate numai pentru schimburile intracomunitare de obiecte vechi din fildeș pe baza criteriilor definite în orientări.

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

3. Reducerea sau interzicerea importurilor nesustenabile în UE de specii pe cale de dispariție, propunându-se includerea acestora în anexele CITES (de exemplu, specii rare de reptile)

COM

Noi propuneri de includere înaintate spre examinare de către conferințele părților (CoP) la CITES

Permanent, cu primul jalon în aprilie 2016

Obiectivul 1.2

Asigurarea faptului că, în țările de origine, comunitățile rurale sunt implicate și beneficiază de pe urma conservării speciilor sălbatice de faună și floră

4. Consolidarea implicării comunităților rurale în gestionarea și conservarea speciilor sălbatice de faună și floră

COM/

SM

Necesitatea implicării corespunzătoare a comunităților rurale în conceperea și punerea în aplicare a măsurilor împotriva traficului cu specii ale florei și faunei sălbatice devine o prioritate în politicile și finanțările relevante ale UE și ale statelor membre

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

5. Sprijinirea dezvoltării durabile și a unor mijloace de subzistență alternative pentru comunitățile care trăiesc în imediata apropiere a habitatelor speciilor sălbatice de faună și floră

COM/

ÎR/VP/

SM

Sprijinirea activităților economice durabile în beneficiul comunităților rurale care trăiesc în imediata apropiere a habitatelor speciilor sălbatice de faună și floră reprezintă o prioritate în politicile UE și ale statelor membre cu privire la finanțarea sprijinului pentru zonele rurale din țările de origine

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

Obiectivul 1.3

Creșterea angajamentului din partea sectorului economic în eforturile de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră și încurajarea aprovizionării sustenabile cu produse derivate din specii sălbatice de faună și floră

6. Sensibilizarea sectoarelor economice care comercializează produse derivate din specii sălbatice de faună și floră în interiorul/dinspre UE sau facilitarea unor astfel de schimburi comerciale

COM

Identificarea, la nivelul UE, a actorilor principali din sectoarele economice legate de comerțul cu specii sălbatice de faună și floră și stabilirea unor canale de comunicare regulate între aceștia și Comisie privind chestiuni legate de comerțul cu specii sălbatice de faună și floră

Sfârșitul anului 2016

COM

Organizarea de sesiuni ale Grupului UE pentru asigurarea respectării legii în domeniul comerțului cu specii sălbatice de faună și floră cu agenții economici pentru a discuta aspecte specifice (de exemplu, medicina tradițională chineză, industria de lux, animalele de companie exotice, turismul pentru vânătoare, transportul, companiile de curierat, comerțul online)

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

7. Sprijinirea inițiativelor sectorului privat de reducere a comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră și încurajarea aprovizionării sustenabile cu produse derivate din specii sălbatice de faună și floră în/dinspre UE

COM/

SM

Sprijinirea inițiativelor private existente și a parteneriatelor public-privat și împărtășirea bunelor practici pentru a încuraja noi inițiative

Sfârșitul anului 2017

Obiectivul 1.4

Combaterea corupției asociate traficului cu specii sălbatice de faună și floră

8. Sprijinirea inițiativelor menite să combată corupția asociată traficului cu specii ale florei și faunei sălbatice la nivel național, regional și internațional

COM/

ÎR/VP

Includerea în politicile UE și în instrumentele anticorupție ale UE a traficului cu speciile sălbatice de faună și floră (în special în cadrul dialogului cu principalele țări terțe care beneficiază de sprijin bugetar)

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

ÎR/VP/

SM

Abordarea problemei în cadrul reuniunilor bilaterale cu principalele țări partenere și în forurile multilaterale relevante, inclusiv G7, G20, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

SM

Transmiterea unui proiect pertinent de rezoluție pentru a fi examinat de către cea de-a 17-a Conferință a părților la CITES

Aprilie 2016

Prioritatea 2 — Eficientizarea punerii în aplicare și a asigurării respectării normelor existente și a combaterii criminalității organizate care vizează speciile sălbatice de faună și floră

Acțiuni

Responsabili

Rezultate preconizate

Calendar

Obiectivul 2.1 Asigurarea punerii în aplicare mai uniforme a normelor UE privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră și dezvoltarea unei abordări mai strategice în ceea ce privește controalele și asigurarea respectării normelor de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră la nivelul UE

9. Dezvoltarea de strategii de îmbunătățire a respectării legislației UE privind speciile sălbatice de faună și floră la nivel național

COM

Evaluarea de către Comisie a deficiențelor în punerea în aplicare a reglementărilor UE privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră în fiecare stat membru și formularea de recomandări cu privire la modalitățile de remediere a acestor deficiențe

Sfârșitul anului 2016

SM

Punerea în aplicare a recomandărilor în statele membre

2017

COM

Monitorizarea în mod proactiv a punerii în aplicare a normelor UE privind importul de trofee de vânătoare în UE, pentru a se asigura că astfel de trofee sunt de origine legală și durabilă

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

10. Îmbunătățirea ratei de detectare a activităților ilegale

SM

În plus față de verificările la punctele de trecere a frontierei impuse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97, monitorizarea conformității și punerea în aplicare la nivel național, în special prin intermediul controalelor periodice ale comercianților și ale deținătorilor cum ar fi magazinele de animale de companie, crescătorii de animale și pepinierele

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

11. Intensificarea eforturilor pentru a asigura implementarea foii de parcurs a UE în vederea eliminarea uciderii, capturării și comerțului ilegal cu păsări (acțiune relevantă, de asemenea, în cadrul priorității 1)

COM

Oferirea de finanțare pentru grupul operativ interguvernamental privind uciderea ilegală a păsărilor în regiunea mediteraneană, instituit în temeiul Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice și organizarea primei reuniuni a grupului

Jumătatea anului 2016

COM/

SM

Acțiuni întreprinse la nivel național pentru a îmbunătăți monitorizarea și asigurarea conformității

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

12. Definirea și evaluarea cu regularitate a riscurilor prioritare

SM

Definirea la nivel național a priorităților în materie de asigurare a respectării legii în ceea ce privește speciile și produsele-țintă (cum ar fi anghilele, fildeșul, coarnele de rinocer, reptilele și păsările vii), rutele comerciale și metodele de contrabandă

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

Europol/SM

Pe baza evaluării comune bazate pe riscuri, convenirea priorităților pentru întreg teritoriul UE în cadrul Grupului pentru asigurarea respectării legii în domeniul comerțului cu specii sălbatice de faună și floră, în cooperare cu Europol

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

13. Îmbunătățirea cooperării dintre statele membre în cazurile transfrontaliere de trafic cu specii sălbatice de faună și floră

COM/

Europol/Eurojust

Alocarea de resurse suficiente pentru Europol și Eurojust pentru lucrările privind traficul cu specii sălbatice de faună și floră

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

Europol/Eurojust/SM

Efectuarea de către statele membre ale UE a unor operațiuni comune periodice care presupun cooperare transfrontalieră (facilitate de Europol)

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

Europol/Eurojust/SM

Crearea unor echipe comune de anchetă cu participarea Europol și/sau Eurojust

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

14. Revizuirea cadrului politic și legislativ al UE în materie de infracțiuni împotriva mediului în conformitate cu Agenda europeană privind securitatea

COM

Revizuirea eficacității Directivei 2008/99, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile penale aplicabile în cazul traficului cu specii sălbatice de faună și floră în întreaga UE

2016

Obiectivul 2.2 Creșterea capacității de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră pentru toate verigile lanțului de asigurare a respectării legii și ale sistemului judiciar

15. Îmbunătățirea cooperării, a coordonării, a comunicării și a fluxului de date între autoritățile competente de aplicare a legii din statele membre

SM

Punerea în aplicare, în fiecare stat membru, a unui mecanism de coordonare (de exemplu, un grup operativ interagenții și/sau un memorandum de înțelegere) între agențiile relevante (vamă, poliție, serviciile de inspecție, autoritățile de aplicare și de administrare a CITES) și asigurarea accesului tuturor autorităților cu responsabilități în acest domeniu la canalele de comunicare relevante

Jumătatea anului 2017

SM

Examinarea de către statele membre a opțiunilor pentru schimbul de date între autoritățile responsabile în acest domeniu în temeiul legislației naționale

Jumătatea anului 2017

COM/

SM

Cele mai bune practici în materie de cooperare între agenții, precum și de monitorizare eficientă și de asigurare a respectării conformității în statele membre sunt colectate și puse în comun la nivelul UE prin intermediul Grupului UE pentru asigurarea respectării legii în domeniul comerțului cu specii sălbatice de faună și floră

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

16. Îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind verificările, anchetele, urmăririle penale și procedurile judiciare împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră

SM

Furnizarea mai sistematică din partea statelor membre către Comisie a unor date calitative și statistice relevante, inclusiv a datelor privind verificările, anchetele, punerile sub sechestru, cazurile de urmărire penală și hotărârile judecătorești, inclusiv sancțiunile impuse, precum și informarea sistematică a Europol cu privire la toate cazurile cu implicații în materie de criminalitate organizată și/sau transfrontalieră

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

SM

Raționalizarea în întreaga UE a metodologiei de colectare a datelor din domeniul traficului cu specii sălbatice de faună și floră și sensibilizarea în grupurile de experți relevante în legătură cu statisticile privind criminalitatea

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

ENPE

Crearea, în cadrul ENPE 19 , a unei baze de date care conține jurisprudența privind traficul cu specii sălbatice de faună și floră din partea statelor membre, pentru a facilita schimburile de cunoștințe

Jumătatea anului 2017

17. Intensificarea formării pentru toate segmentele lanțului de autorități care asigură respectarea legii, inclusiv a activităților mixte de formare

COM

Formarea privind traficul cu specii sălbatice de faună și floră este inclusă în programa instituțiilor de formare ale UE, cum ar fi CEPOL, ERA și altele

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

SM

Materialele de formare existente sunt compilate și puse în comun la nivelul UE

Sfârșitul anului 2016

COM

Activități de formare în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră sunt eligibile pentru finanțare în cadrul diverselor instrumente financiare relevante ale UE (LIFE, Fondul pentru securitate internă etc.)

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

SM

Formarea este oferită în mod periodic pentru întreg lanțul de aplicare a legii/întreg sistemul judiciar, incluzând sesiuni de formare comune care să reunească agențiile de aplicare a legii competente, procurorii și judecătorii

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

18. Consolidarea sau, după caz, instituirea unor rețele de practicieni la nivel național și regional, precum și îmbunătățirea cooperării dintre acestea

SM

Sprijinirea instituirii unor rețele naționale relevante în fiecare stat membru

Jumătatea anului 2017

COM

Organizarea unor reuniuni comune ale rețelelor relevante ale UE 20  

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

19. Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a animalelor sau plantelor vii sechestrate sau confiscate

SM

În toate statele membre sunt disponibile facilități pentru îngrijirea temporară a exemplarelor vii sechestrate sau confiscate și există mecanisme de relocare pe termen lung, dacă este cazul. Se acordă asistență altor state membre.

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

Obiectivul 2.3: Combaterea mai eficientă a criminalității organizate care vizează specii sălbatice de faună și floră

20. Evaluarea periodică a amenințărilor pe care le prezintă în UE traficul organizat cu specii sălbatice de faună și floră

Europol

Evaluările amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată (SOCTA) includ evaluarea amenințării pe care o reprezintă traficul cu specii sălbatice de faună și floră pe bază de date și, acolo unde este posibil, evaluări ale amenințării la nivel național furnizate de statele membre

Permanent, cu primul jalon în prima jumătate a anului 2017

21. Creșterea capacității experților în domeniu de a aborda legăturile dintre traficul cu specii sălbatice de faună și floră și criminalitatea organizată, inclusiv criminalitatea cibernetică și fluxurile financiare ilicite conexe

COM/

SM

Desfășurarea de activități de sensibilizare în cadrul forurilor relevante (REFCO - rețeaua procurorilor specializați în criminalitatea organizată, agențiile naționale de combatere a criminalității organizate și a criminalității cibernetice și unitățile de investigații financiare)

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

SM

Dezvoltarea capacității unităților competente de a combate traficul cu specii sălbatice de faună și floră și asigurarea existenței canalelor pentru a declanșa asistența din partea unităților specializate în criminalitatea cibernetică în anumite cazuri (de exemplu, investigațiile privind darkweb, abuzul de monede virtuale).

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

SM

Înscrierea chestiunii pe agenda GAFI 21 , a CARIN 22 și a Grupului Egmont al unităților de informații financiare

Sfârșitul anului 2016

COM/

SM

Adresarea unei solicitări către GAFI de a elabora orientări privind legăturile dintre spălarea banilor și traficul cu specii sălbatice de faună și floră

Sfârșitul anului 2016

SM

Organizarea unor acțiuni de formare cu privire la anchetele referitoare la fluxurile financiare ilegale legate de traficul cu specii sălbatice de faună și floră

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

22. Statele membre garantează că, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate, traficul organizat cu specii sălbatice de faună și floră constituie, pe întreg teritoriul UE, o infracțiune gravă în temeiul Convenției ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, și anume că acesta reprezintă o infracțiune pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea pentru care durata maximă este de cel puțin patru ani

SM

Revizuirea legislației naționale relevante și, după caz, modificarea acesteia

Sfârșitul anului 2017

23. Statele membre reexaminează, în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale a ONU, legislația națională privind combaterea spălării de bani pentru a garanta că infracțiunile legate de traficul cu specii sălbatice de faună și floră pot fi tratate ca infracțiuni principale și pot fi atacate în temeiul legislației naționale privind produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni

SM

Revizuirea legislației naționale relevante și, după caz, modificarea acesteia

Sfârșitul anului 2017

Obiectivul 2.4 Îmbunătățirea cooperării internaționale în materie de aplicare a legislației privind combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră

24. Intensificarea cooperării în materie de aplicare a legii între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, din UE și din țările terțe, precum și cu alte rețele regionale de combatere a fraudei legate de speciile sălbatice de faună și floră și rețele mondiale pertinente [Consorțiul internațional pentru combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră (ICCWC 23 ) și Rețeaua internațională pentru respectarea și punerea în aplicare a legislației în materie de mediu (INECE)]

COM/

Europol

Organizarea de reuniuni comune cu participarea Europol, a grupului pentru asigurarea respectării legii în domeniul comerțului cu specii sălbatice de faună și floră și a rețelelor regionale relevante de aplicare a legii (cum ar fi ASEAN-WEN și Grupul operativ pentru Acordul de la Lusaka) și a INECE.

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM

Împărtășirea celor mai bune practici în cooperarea în domeniul aplicării legislației

Sfârșitul anului 2016

SM/

Europol

Statele membre, asistate de Europol, participă la operațiuni internaționale comune de aplicare a legii

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

25. Sprijinirea consolidării capacităților în materie de asigurare a respectării legii în principalele țări de origine și de comercializare, inclusiv asigurarea respectării legii în zonele protejate

COM/

ÎR/VP/

SM

Continuarea sprijinului financiar acordat pentru activitățile ICCWC, inclusiv pentru evaluările sistemelor de aplicare a legii pe baza setului de instrumente ICCWC referitor la infracțiunile împotriva speciilor sălbatice de faună și floră și a pădurilor

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

COM/

ÎR/VP/

SM

Luarea în considerare a rezultatelor recomandărilor setului de instrumente ICCWC în cadrul sprijinului specific destinat țărilor terțe

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

Prioritatea 3 - Consolidarea parteneriatului global dintre țările de origine, țările consumatoare și țările de tranzit pentru combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră

Acțiuni

Responsabili

Rezultate preconizate

Calendar

Obiectivul 3.1

Oferirea unui sprijin mai mare, mai eficace și mai bine orientat din punct de vedere strategic pentru țările în curs de dezvoltare

26. Asigurarea faptului că traficul cu specii sălbatice de faună și floră este avut în vedere pentru finanțare UE prin programe corespunzătoare în domenii precum gestionarea resurselor naturale, mediu, criminalitatea organizată, securitatea și guvernanța

COM/

ÎR/VP/

„Abordarea strategică pentru conservarea speciilor sălbatice de faună și floră din Africa” 24 servește ca bază pentru programarea sprijinului pentru dezvoltare pertinent

Dezvoltarea unor noi abordări strategice regionale sau tematice

Sursele de finanțare pentru cooperarea pentru dezvoltare, inclusiv Fondul european de dezvoltare (FED), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, precum și alte instrumente financiare, cum ar fi Instrumentul de parteneriat, sunt mobilizate împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră, în cadrul pachetelor financiare convenite ale programelor care contribuie, și alte posibile surse de finanțare sunt explorate

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

27. Sporirea eficienței sprijinului financiar acordat pentru combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră

COM/

ÎR/VP/

SM

Organizarea de reuniuni periodice în principalele țări vizate, pentru coordonarea activităților donatorilor

Țările beneficiare sunt invitate să raporteze cu privire la modul în care măsurile împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră finanțate de UE au fost eficace în abordarea problemei (utilizând indicatori precum numărul de confiscări și de urmăriri penale încheiate cu succes)

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016 

Obiectivul 3.2

Consolidarea și mai buna coordonare cu țările de origine, de tranzit și de comercializare a acțiunii împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră și a cauzelor profunde ale acestuia

28. Intensificarea dialogului cu principalele țări de origine, de tranzit și de comercializare, inclusiv a dialogului cu comunitățile locale, societatea civilă și sectorul privat

COM/

ÎR/VP/

SM

Identificarea țărilor prioritare

Instituirea unor structuri de dialog specific și de cooperare tehnică

Includerea în mod sistematic a subiectului pe agenda dialogurilor politice și sectoriale și a reuniunilor la nivel înalt cu principalele țări terțe sau regiuni din afara UE

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

ÎR/VP/

SM

Crearea unei rețele de puncte de contact în delegațiile și ambasadele din țările relevante, utilizând, după caz, structurile deja existente, cum ar fi Rețeaua de diplomație ecologică

Sfârșitul anului 2016

29. Utilizarea în mod proactiv a politicilor și instrumentelor comerciale ale UE pentru a sprijini lupta împotriva traficului cu specii sălbatice de faună și floră

COM/

ÎR/VP

Propunerea din partea UE a unor angajamente ambițioase pentru combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră, în vederea includerii în viitoarele acorduri de liber-schimb (ALS), de exemplu cu Japonia și SUA (Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții - TTIP)

Includerea unor dispoziții privind monitorizarea proactivă a punerii în aplicare a angajamentelor legate de traficul cu specii sălbatice de faună și floră în acordurile de liber schimb existente și în regimul SPG+

Includerea traficului cu specii sălbatice de faună și floră pe agenda dialogurilor bilaterale ale UE în materie de schimburi comerciale cu parteneri-cheie și pe agenda Comitetului privind comerțul și mediul al OMC

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

30. Consolidarea cooperării privind combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră cu organizațiile regionale relevante, cum ar fi Uniunea Africană, Comunitatea de Dezvoltare a Africii Australe (SADC), Comunitatea Africii de Est, ASEAN, precum și în toate forurile multilaterale relevante, cum ar fi ASEM

COM/

ÎR/VP

Includerea cu regularitate a subiectului pe agenda reuniunilor la nivel înalt

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

Obiectivul 3.3

Abordarea dimensiunii de securitate a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

31. Îmbunătățirea bazei de cunoștințe și dezvoltarea de strategii pentru combaterea legăturilor dintre traficul cu specii ale florei și faunei sălbatice și securitate

COM/

ÎR/VP

Lansarea unui studiu pentru a îmbunătăți baza de cunoștințe referitoare la legăturile dintre traficul cu specii sălbatice de faună și floră, alte forme de criminalitate organizată și finanțarea milițiilor sau grupurilor teroriste.

Jumătatea anului 2016

COM/

ÎR/VP/

SM

Pe baza rezultatelor, convenirea următoarelor etape în cadrul forurilor relevante ale UE

Jumătatea anului 2017

COM/

ÎR/VP/

SM

Luarea în considerare a dimensiunii de securitate a traficului cu specii sălbatice de faună și floră în evaluările situaționale globale ale UE pentru țările terțe relevante

Sfârșitul anului 2016 

ÎR/VP/

SM

Intensificarea cooperării ONU-UE privind comerțul ilegal cu specii sălbatice de faună și floră în contextul operațiunilor de menținere a păcii și de gestionare a crizelor

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

Obiectivul 3.4

Consolidarea eforturilor multilaterale de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

32. Sprijinirea adoptării și a punerii în aplicare a unor decizii, rezoluții și declarații politice ferme cu privire la traficul cu specii sălbatice de faună și floră în instrumentele internaționale și în forurile multilaterale

COM/

ÎR/VP/

SM

Abordarea chestiunii în temeiul:

CITES - inclusiv, dacă este necesar, prin acordarea de sprijin pentru sancțiuni comerciale în cazurile de nerespectare;

Convenției privind speciile migratoare - Planul de acțiune de la Tunis 2013-2020 privind eliminarea uciderii, capturării și comerțului ilegal cu păsări sălbatice în temeiul Convenției de la Berna privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa;

inițiativelor multilaterale relevante la nivel mondial (ONU, procesele prin care s-a dat curs conferințelor de la Londra și de la Kasane, G7, G20 etc.)

Monitorizarea cu regularitate, de către UE și statele sale membre, a punerii în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul acestor foruri

Permanent, cu primul jalon la sfârșitul anului 2016

(1)

     Prin „traficul cu specii sălbatice de faună și floră” se înțelege comerțul ilegal internațional și fără caracter internațional cu specii de animale și plante sălbatice și cu produse derivate, precum și infracțiunile strâns legate de acesta, cum ar fi braconajul.

(2)

      https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html

https://cites.org/eng/international_dimension_of_illegal_wildlife_trade   http://www.gfintegrity.org/report/briefing-paper-transnational-crime/

(3)

     Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezenta comunicare [SWD(2016) 38] prezintă mai în detaliu amploarea traficului cu specii sălbatice de faună și floră la nivel mondial și rolul UE în combaterea comerțului ilegal.

(4)

     A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 38.

(5)

     A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 38.

(6)

     Rezoluțiile 2134 (2014) și 2136 (2014); Report of the Secretary-General on the situation in Central Africa and the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa („Raportul Secretarului General privind situația din Africa Centrală și activitățile Biroului regional al Națiunilor Unite pentru Africa Centrală”), 30 noiembrie 2015.

(7)

     Rezoluția 69/314.

(8)

      https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf  

(9)

      https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , p. 11.

(10)

     Obiectivul 15.7.

(11)

     Cf. Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 [2013/2747(RSP)].

(12)

     A se vedea COM(2014) 64 și documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2014) 347.

(13)

     Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului. 

(14)

     JO L 159, 20.6.2007, p. 45-47.

(15)

     A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 38.

(16)

     A se vedea COM(2015) 497, „Comerț pentru toți — către o politică comercială și de investiții mai responsabilă”.

(17)

     A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 38.

(18)

     Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate / Vicepreședinte al Comisiei Europene.

(19)

     Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu

(20)

     Cum ar fi Grupul pentru asigurarea respectării legii în domeniul comerțului cu specii sălbatice de faună și floră, Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE), Forumul judecătorilor Uniunii Europene pentru mediu (EUFJE), IMPEL, Grupul de proiect pentru coordonarea activităților privind protecția sănătății, a patrimoniului cultural și a mediului (PARCS), EnviCrimeNet.

(21)

     Grupul de Acțiune Financiară Internațională

(22)

     Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Bunurilor

(23)

     Cuprinzând Interpol, secretariatul CITES, Organizația Mondială a Vămilor, UNODC și Banca Mondială.

(24)

     „Dincolo de elefanți — Contribuții pentru o abordare strategică a UE pentru conservarea florei și faunei sălbatice în Africa — sinteză, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015.

Top