EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Avizul Băncii Centrale Europene din 29 aprilie 2016 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date, și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/3


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 29 aprilie 2016

cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date, și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Introducere și temei juridic

La 25 februarie 2016, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene două solicitări de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”), și o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date (2) (denumită în continuare „directiva propusă”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus și directiva propusă cuprind dispoziții care afectează misiunea Sistemului European al Băncilor Centrale de a contribui la buna desfășurare a politicilor urmărite de autoritățile competente în legătură cu stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzută la articolul 127 alineatul (5) din tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații

Expunerile de motive ale regulamentului propus și directivei propuse conțin solicitarea de a amâna cu un an data de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4). Amânarea datei de aplicare va oferi autorităților competente și participanților pe piață suficient timp pentru a institui infrastructura tehnică necesară pentru implementarea acestora. BCE admite că amânarea acestei date nu va avea un impact asupra calendarului pentru adoptarea măsurilor „de nivel 2” în temeiul Regulamentului (UE) nr. 600/2014 și a Directivei 2014/65/UE.

Pentru consecvență, BCE propune amânarea cu un an a termenului până la care statele membre trebuie să transpună Directiva 2014/65/UE și să notifice transpunerea acesteia Comisiei Europene și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, în plus față de amânarea cu un an a datei de aplicare.

BCE nu are alte comentarii cu privire la regulamentul propus și directiva propusă.

În cazul în care BCE recomandă modificarea directivei propuse, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc într-un document tehnic de lucru. Documentul tehnic de lucru este disponibil în limba engleză pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 29 aprilie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).


Top