Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0213(03)

Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare) Text cu relevanță pentru SEE

OJ C 54, 13.2.2015, p. 1–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 54/1


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2015/C 054/01)

OES (1)

Referința și titlul standardului

(și documentul de referință)

Prima publicare în JO

Referinţa standardului înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Standarde elaborate de CEN

Standarde de tip A

Standardele de tip A specifică conceptele de bază, terminologia și principiile de proiectare aplicabile tuturor categoriilor de echipamente tehnice. Aplicarea exclusivă a acestor standarde, deși oferă un cadru esențial pentru punerea în aplicare corectă a Directivei privind echipamentele tehnice, nu este suficientă pentru asigurarea conformității cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță din directivă și, prin urmare, nu conferă o prezumție totală de conformitate.

CEN

EN ISO 12100:2010

Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2013)

Standarde de tip B

Standardele de tip B abordează aspecte specifice siguranței echipamentelor tehnice sau diferite tipuri de protecție care pot fi utilizate pentru o gamă largă de echipamente tehnice. Aplicarea specificațiilor standardelor de tip B conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță ale Directivei privind echipamentele tehnice la care acestea se referă dacă un standard de tip C sau evaluarea riscurilor de către producător arată că o soluție tehnică specificată de standardul de tip B este adecvată pentru categoria sau modelul specific de echipament tehnic în cauză. Aplicarea standardelor de tip B care oferă specificații pentru componentele de siguranță care sunt introduse pe piață separat conferă o prezumție de conformitate pentru componentele de siguranță în cauză și pentru cerințele esențiale de sănătate și siguranță care fac obiectul standardelor.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii părţilor corpului uman

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor de acces

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Dispozitive de comanda bimanuală. Aspecte funcţionale. Principii de proiectare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie şi principii generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interacţiuni între proiectarea maşinilor şi a sarcinilor de muncă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 1: Principii şi condiţii tehnice pentru producătorii de maşini

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sănătate datorate substanţelor periculoase emise de maşini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerinţe generale, proiectare şi încercări

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatorul uman, sursele de informaţii şi organele de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 2: Surse de informaţii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 3: Organe de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a organelor de comandă. Partea 4: Amplasarea şi aranjarea surselor de informaţii şi a organelor de comandă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia protectorilor ficşi şi mobili

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Sistem de semnale acustice şi vizuale de pericol şi de informare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 1: Termeni şi definiţii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 2: Manipularea manuală a maşinilor şi a părţilor componente ale maşinilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 3: Limite de forţe recomandate pentru utilizarea maşinilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Securitatea maşinilor. Performanţa fizică umană. Partea 4: Evaluarea poziţiilor de lucru şi a mişcărilor în relaţie cu maşinile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibraţii mecanice. Încercarea maşinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibraţii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii neaşteptate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 2: Metoda cu gaz trasor pentru evaluarea debitului de emisie a unui poluant dat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 3: Metodă de măsurare pe stand a debitului de emisie al unui poluant dat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficienţa captării unui sistem de aspiraţie. Metoda cu trasor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficienţa separării masice, evacuare liberă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficienţa separării masice, ieşire racordată

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentraţia poluantului, metoda de încercare pe stand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentraţia poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.7.2014)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibraţii şi şocuri mecanice. Izolarea maşinilor împotriva vibraţiilor. Informaţii privind realizarea izolării sursei

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Securitatea maşinilor. Iluminatul integrat al maşinilor

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte în camere de reverberaţie pentru încercări (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în câmpuri reverberante aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparaţiei în camere de încercare cu pereţi duri (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot. Metode tehnice în câmp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode în camere de reverberaţie speciale (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru camere anecoice şi camere semianecoice (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metodă de control care utilizează o suprafaţă de măsurare înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică şi a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice/de control pentru utilizare in situ într-un mediu reverberant (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Acţionări hidraulice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Acţionări pneumatice. Reguli generale şi cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Acustică. Declararea şi verificarea valorilor emisiei de zgomot a maşinilor şi echipamentelor (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Acustică. Determinarea puterii acustice radiate într-o conductă de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda în conductă (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie. Semnale de pericol pentru locurile publice şi locurile de muncă. Semnale acustice de pericol (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere. Acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 1: Măsurarea în puncte discrete (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă exactă pentru măsurare prin baleiere (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente cu laseri. Vocabular şi simboluri (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Nota 3

Dată depăşită

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de bază pentru determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN ISO 11201:2010

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu aproximative (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate din nivelurile de putere acustică (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Acustică. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, aplicând corecţii de mediu exacte (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 1: Măsurări în laborator (pentru declarare) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Acustică. Determinarea performanţelor de izolare acustică ale carcaselor. Partea 2: Măsurări în situ (pentru acceptare şi verificare) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optică şi fotonică. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de verificare a puterii, energiei şi caracteristicilor temporale ale fasciculului laser (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. Metodă de control în laborator (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Acustică. Determinarea performanţei de izolare acustică a cabinelor. Măsurări în laborator şi in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 1: Principii generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 2: Proceduri de măsurare a emisiilor de radiaţii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Securitatea maşinilor. Aprecierea şi reducerea riscurilor datorate radiaţiilor emise de maşini. Partea 3: Reducerea radiaţiilor prin atenuare sau ecranare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ecrane pentru locuri de muncă cu laseri. Cerinţe şi încercări de securitate

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Securitatea maşinilor. Cerinţe pentru elaborarea articolelor de vibraţii din standardele de securitate

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Securitatea maşinilor. Prevenirea şi protecţia împotriva incendiului

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibraţii mecanice. Autovehicule industriale. Evaluarea în laborator şi specificarea vibraţiilor transmise operatorului prin scaun

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 1: Suprafeţe fierbinţi (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a răspunsului uman la contactul cu suprafeţele. Partea 3: Suprafeţe reci (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibraţii şi şocuri mecanice. Vibraţii mână braţ. Metodă de măsurare a factorului de transmitere a vibraţiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mână braţ (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2011)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2008

Securitatea maşinilor. Oprire de urgenţă. Principii de proiectare (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Securitatea maşinilor. Poziţionarea mijloacelor de protecţie în raport cu viteza de apropiere a părţilor corpului (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea muchiilor şi barelor sensibile la presiune (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 3: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea paraşocurilor, plăcilor, cablurilor şi dispozitivelor similare, sensibile la presiune (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membrelor superioare şi inferioare în zonele periculoase (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Nota 2.1

30.4.2015

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces între două niveluri (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Dată depăşită

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 2: Platforme de lucru şi pasarele (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Dată depăşită

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 3: Scări pentru construcţii civile, scări industriale şi balustrade (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Nota 3

Dată depăşită

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Securitatea maşinilor. Mijloace permanente de acces la maşini. Partea 4: Scări rapide fixe (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

Dată depăşită

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe de igienă pentru proiectarea maşinilor (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe antropometrice pentru proiectarea poziţiilor de lucru la maşini

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie. Manechine informatizate şi şabloane ale corpului uman. Partea 1: Cerinţe generale (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibraţii mecanice. Maşini ţinute în mână şi ghidate cu mâna. Principii pentru evaluarea emisiei de vibraţii (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Nota 3

Dată depăşită

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Vibraţii mecanice. Metodă de laborator pentru evaluarea vibraţiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinţe de bază

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Nota 3

Dată depăşită

(30.6.2012)

Standarde de tip C

Standardele de tip C oferă specificații pentru o categorie dată de echipamente tehnice. Diferitele tipuri de echipamente tehnice aparținând categoriei care face obiectul unui standard de tip C au o destinație asemănătoare și prezintă riscuri similare. Standardele de tip C se pot referi la standarde de tip A sau B, indicând care dintre specificațiile standardelor de tip A sau B se aplică categoriei de echipamente tehnice în cauză. Atunci când, pentru un anumit aspect al siguranței echipamentelor tehnice, un standard de tip C se îndepărtează de specificațiile unui standard de tip A sau B, specificațiile standardului de tip C au întâietate față de specificațiile standardului de tip A sau B. Aplicarea specificațiilor unui standard de tip C pe baza evaluării riscurilor de către producător conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță ale Directivei privind echipamentele tehnice care fac obiectul standardului. Anumite standarde de tip C se compun din mai multe părți, partea 1 a standardului oferind specificații generale aplicabile unei familii de echipamente tehnice, în timp ce alte părți ale standardului precizează specificațiile anumitor categorii de echipamente tehnice care aparțin familiei, completând sau modificând specificațiile generale din partea 1. În cazul standardelor de tip C organizate în acest mod, prezumția de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță ale Directivei privind echipamentele tehnice este conferită prin aplicarea părții generale 1 a standardului împreună cu partea specifică corespunzătoare a standardului.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice şi hidraulice

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de materiale. Partea 31: Ascensoare pentru materiale accesibile

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 40: Ascensoare pentru scări şi platforme de ridicare înclinate pentru persoane cu dizabilităţi de mişcare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 41: Platforme de ridicare pentru utilizarea de persoane cu mobilitate redusă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare speciale de persoane şi de materiale. Partea 43: Ascensoare pentru instalaţii de ridicat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Securitatea scărilor şi trotuarelor rulante. Partea 1: Construcţie şi montare

26.5.2010

EN 115-1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi

18.11.2011

EN 267:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013

Platforme mobile pentru ridicarea persoanelor. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări

28.11.2013

EN 280:2001+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2015)

CEN

EN 289:2014

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Mşini de turnare prin compresie şi prin transfer. Cerinţe de securitate

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 303-5:2012

Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia şi clasificarea maşinilor de ambalat şi a echipamentului asociat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de împachetat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 6: Maşini de împachetat paleţi

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 7: Maşini de grupat şi de ambalat secundare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 8: Maşini de închis cu cleme

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 şi 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 10: Cerinţe generale

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin suflare. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Maşini de terasament. Securitate. Partea 2: Cerinţe pentru buldozere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 3: Cerinţe pentru încărcătoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Maşini de terasament. Securitate. Partea 4: Cerinţe pentru încărcătoare-excavatoare

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Maşini de terasament. Securitate. Partea 5: Cerinţe pentru excavatoare hidraulice

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 6: Cerinţe pentru dumpere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 7: Cerinţe pentru screpere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 8: Cerinţe pentru gredere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 9: Cerinţe pentru pozatoare de conducte

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Maşini de terasament. Securitate. Partea 10: Cerinţe pentru săpătoare de şanţuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Maşini de terasament. Securitate. Partea 11: Cerinţe pentru compactoare de pământ şi deşeuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Maşini de terasament. Securitate. Partea 12: Cerinţe pentru excavatoarele cu cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerinţe specifice frezelor rutiere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerinţe specifice pentru maşini de stabilizat terenul şi maşini de reciclat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Translator stivuitor. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de depozitare a produselor în vrac în silozuri, buncăre, rezervoare şi recipiente de alimentare

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamentul de transport al produselor în vrac cu excepţia transportoarelor fixe cu bandă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor unitare

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi compatibilitate electromagnetică pentru transportoarele fixe cu bandă pentru produse în vrac

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Maşini agricole. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte naturale. Securitate

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Maşini unelte. Prese mecanice. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Maşini unelte. Securitate. Prese hidraulice

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Maşini agricole. Maşini de descărcat şi încărcat, de amestecat şi/sau de tăiat şi distribuit siloz. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Maşini agricole. Maşină de cârnit lăstari de viţă de vie. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprăşitoare şi freze pe roată(roţi) motrică(e). Securitate

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi secţii de format şi miezuit din turnătorie şi echipamente auxiliare acestora

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate pentru sisteme şi componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor în vrac

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Echipamente pentru procese termice ndustriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de manipulare şi de ardere a combustibililor

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru generarea şi utilizarea gazelor atmosferice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Maşini pentru grădinărit. Maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat gazon şi maşini electrice portabile cu conducător pedestru, de tăiat margini de gazon. Securitate mecanică

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini portative de asamblat pentru acţionarea elementelor de fixare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe comune de securitate

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 1: Condiţii generale de recepţie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 2: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 4: Lanţuri de legare. Clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanţuri de legare. Clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 6: Lanţuri de legare. Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă care trebuie precizate de producător

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 7: Lanţuri cu toleranţă fină pentru palane, clasa T (Tipurile T, DAT şi DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe o faţă

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru rindeluit la grosime şi îndreptat

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Securitatea maşinilor. Condiţii de securitate pentru instalaţii de turnare sub presiune a metalelor la presiune înaltă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Maşini de irigat cu tambur şi furtun. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Tipuri de maşini de irigat cu pivot şi rampe frontale. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului

5.6.2012

EN 940:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Echipamente de antrenament staţionare. Partea 6: Banda de alergat, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 3: Maşini rotative de tăiat şi ghilotine pentru hârtie

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 4: Maşini pentru legătoria de carte, pentru prelucrarea şi finisarea hârtiei

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 1: Compresoare de aer

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 2: Pompe de vid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Compresoare şi pompe de vid. Prescripţii de securitate. Partea 3: Compresoare de proces

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerinţe generale şi de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompe utilizate în incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate în incendiu. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 2: Tamburele maşinilor de cojit buşteni

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 3: Maşini de bobinat şi de tăiat

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 4: Defibratoare şi dispozitivele de alimentare ale acestora

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 5: Maşini de tăiat hârtie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 6: Calandre

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 7: Rezervoare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 8: Ateliere pentru finisare

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 13: Maşini de tăiat chingile baloturilor şi a unităţilor de baloturi

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 14: Foarfece pentru bobine

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 16: Maşini pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 17: Maşini pentru fabricarea hârtiei creponate

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 21: Maşini de cretare

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 22: Defibratoare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 26: Maşini pentru ambalarea bobinelor

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hârtiei. Partea 27: Instalaţii pentru manipularea bobinelor

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini şi linii de extrudare. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru maşinile de extrudare

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini şi linii de extrudare. Partea 3: Cerinţe de securitate pentru extractoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 1: Cerinţe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 2: Cerinţe generale pentru cărucioarele acţionate cu motor cu ardere internă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 3: Cerinţe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale cărucioarelor acţionate cu motor cu ardere internă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 1: Maşini simple de cepuit cu masă mobilă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 2: Maşini duble de cepuit şi/sau profilat, acţionate cu lanţ sau lanţuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 3: Maşini cu avans manual şi masă mobilă pentru tăierea lemnului pentru construcţii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 4: Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 5: Maşini de profilat pe o faţă cu masă fixă şi avans cu role sau cu lanţ

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Maşini de turnătorie. Cerinţe de securitate pentru oale de turnare, echipamente de turnare, maşini de turnare centrifugală, maşini de turnare continuă sau semicontinuă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Maşini pentru turnătorie. Cerinţe de securitate pentru echipamente de sablare abrazivă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cod de încercare a zgomotului la maşini şi echipamente pentru turnătorie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Maşini agricole. Descărcătoare staţionare pentru silozuri cilindrice. Securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Instalaţii de ridicat. Rampe ajustabile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braţ retractabil variabil autopropulsate

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Cabluri legare din fibre naturale sau artificiale, pentru uz general

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Elevatoare pentru vehicule

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Cricuri mobile sau transportabile şi echipament de ridicare asociat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Avertisment: Prezenta publicație nu se referă la alineatele 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimul paragraf, tabelul 8 și figura 9 din standardul EN 1495:1997, care nu beneficiază de prezumția de conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/42/CE.

CEN

EN 1501-1:2011

Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(29.2.2012)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 2: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea laterală

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 4: Cod de încercare acustică pentru vehicule de colectare a deşeurilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a containerelor pentru vehicule de colectare a deşeurilor

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe suplimentare pentru funcţiile automate ale cărucioarelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Uscătoare şi cuptoare în care se degajă substanţe inflamabile. Cerinţe de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Echipamente pentru procese termice industriale. Cod de încercare acustică pentru echipamente de procese termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Securitatea maşinilor unelte. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia mandrinelor port-piese

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Benzi transportoare. Încercări de frecare de tambur

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Cerinţe de securitate pentru plăcile de ridicare. Partea 1: Plăci de ridicare care se utilizează până la două paliere fixe

29.2.2012

EN 1570:1998+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de formare prin reacţie. Partea 1: Cerinţe de securitate pentru unităţile de dozare şi amestecătoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Noţiuni fundamentale. Partea 2: Cerinţe de igienă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Laminoare pentru aluat şi foietaj. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de oţel forjat, clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cârlige de oţel forjat, cu siguranţă, clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3: Cârlige de oţel forjat cu autoblocare. Clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cârlige forjate de oţel pentru ridicare, cu siguranţă, clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat legume. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicător pentru mărfuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Platforme cu oblon ridicător. Platforme ridicătoare care se montează pe vehicule pe roţi. Cerinţe de securitate. Partea 2: Platforme cu oblon ridicător pentru pasageri

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi încercări

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unităţi de susţinere şi cerinţe generale

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de susţinere acţionate şi cilindri

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maşini pentru mine subterane. Cerinţe de securitate pentru suporţii hidraulici ai tavanului. Partea 3: Sisteme de comandă hidraulice

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 1: Ferăstraie panglică cu masă şi ferăstraie panglică de spintecat

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 2: Ferăstraie de debitat buşteni

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Cerinţe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuţie. Încercări

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de injectat încălţăminte. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Vehicule pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Cerinţe comune. Securitate şi performanţe

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Autospeciale de stingere a incendiilor şi de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate şi performanţă

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Maşini agricole. Remorci cu benă basculantă. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 3: Maşini de retezat cu tăiere descendentă şi maşini de retezat mixte cu tăiere pe masă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare şi/sau evacuare manuală

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 5: Ferăstraie circulare combinate pe masă şi cu tăiere transversală ascendentă

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc cu încărcare şi/sau descărcare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pânză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pânză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o pânză pentru tăiere ascendentă

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale)

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie circulare pendulare pentru secţionat

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 13: Ferăstraie cu panouri orizontale cu dispozitiv de presare

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 14: Ferăstraie pentru panouri verticale

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Ferăstraie circulare duble de secţionat cu tăiere în V

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale)

13.2.2015

EN 1870-17:2007+A2:2009

Nota 2.1

13.2.2015

Avertizare: În ceea ce privește alegerea apărătorilor pentru lama fierăstrăului, prezenta publicare nu vizează alineatul (3) din clauza 5.3.6.1 a standardului menționat, a cărui aplicare nu conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute la punctul 1.4.2 din anexa I la Directiva 2006/42/CE.

CEN

EN 1870-18:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 18: Ferăstraie pentru formatizare

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 19: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), şi ferăstraie pentru şantier

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 1: Vehicule pe roţi cu anvelope de cauciuc

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile subterane. Securitate. Partea 2: Locomotive pe şine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 1: Cerinţe de bază pentru securitate

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 2: Cerinţe de stabilitate şi de rezistenţă, calcule şi metode de încercare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 3: Metode de măsurare şi de reducere a vibraţiilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe generale. Partea 4: Metode de măsurare şi de reducere a zgomotului

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru compresoare şi pompe de vid. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Maşini de terasament. Dimensiuni de acces minime (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Maşini de terasament. Mijloace de acces (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecţie. Specificaţii pentru volumul limită de deformare (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Şuruburi cu ochi de oţel forjat, clasa 4, pentru aplicaţii generale de ridicat (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Maşini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor şi spaţiu înconjurător minim al postului de conducere (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Maşini de terasament. Structuri de protecţie împotriva căderii de obiecte. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Maşini de terasament. Sisteme de frânare ale maşinilor pe pneuri. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Maşini de terasament. Protectori. Definiţii şi cerinţe (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.8.2014)

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Transportoare de sarcini şi persoane (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013

EN ISO 4254-1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate de motor (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Maşini agricole. Securitate. Partea 6: Maşini de stropit şi de distribuit îngrăşăminte lichide (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Maşini agricole. Securitate. Partea 11: Maşini de cules şi balotat (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Maşini agricole. Securitate. Partea 12: Cositori rotative cu disc, cositori rotative cu tambur şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conducător pedestru (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere. Încercări la rezistenţa mecanică şi la uzură şi criterii de acceptare

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Maşini de terasament. Zone de confort şi de accesibilitate la organele de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Maşini de terasament. Centuri de securitate şi ancoraje pentru centurile de securitate. Cerinţe de performanţă şi încercări (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a vibraţiilor transmise operatorului prin scaun (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 1: Cerinţe generale de securitate (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 2: Maşini utilizând percloretilenă (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 3: Maşini utilizând solvenţi combustibili (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 1: Cerinţe comune (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 2: Maşini pentru preparaţia filaturii şi maşinii de filat (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare la zgomot. Partea 3: Maşini pentru neţesute (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 4: Maşini de prelucrare a firelor şi maşini de confecţionat cablu şi frânghie (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 5: Maşini de preparaţie pentru ţesut şi pentru tricotat (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 6: Maşini pentru producţia de ţesături (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Maşini pentru industria textilă. Cod de încercare a zgomotului. Partea 7: Maşini de vopsit şi finisat (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Nota 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 1: Roboţi (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi industriali. Partea 2: Sisteme robotice şi integrare (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 1: Cerinţe comune (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 2: Maşini de spălat şi maşini de spălat centrifugat (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 3: Linii tunel de spălat, inclusiv maşinile componente (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 4: Uscătoare cu aer (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 5: Maşini de călcat, alimentat şi pliat pentru articole plate (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial. Partea 6: Prese de călcat şi termocolat (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Maşini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Maşini de cusut industriale. Cerinţe de securitate pentru maşini de cusut, unităţi şi sisteme de coasere (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 1: Cerinţe de securitate şi încercări (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Echipament de pornire manuală. Partea 2: Metodă de încercare a unghiului de decuplare (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 1: Cerinţe comune (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini din preparaţia filaturii şi maşini de filat (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru preparaţia de neţesute (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini de prelucrare a firului şi maşini de confecţionat cabluri şi frânghie (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini din preparaţia ţesătoriei şi pentru tricotat (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru producţia de stofe (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini de vopsit şi de finisat (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Nota 3

Dată depăşită

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat elemente de asamblare mecanică nefiletate (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi filetat (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini de găurit cu percuţie rotative (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini de asamblat pentru elemente de asamblare filetate (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 7: Polizoare (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de tăiat prin poansonare şi foarfece (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 12: Ferăstraie circulare, ferăstraie oscilante şi ferăstraie alternative (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Laseri şi echipamente cu laser. Dispozitive cu laser. Cerinţe minime pentru documentaţie (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 1: Cerinţe generale de securitate (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 2: Cerinţe de securitate pentru dispozitivele portabile cu laser (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Securitatea maşinilor. Maşini de prelucrat cu laser. Partea 3: Metode de măsurare şi de reducere a zgomotului maşinilor de prelucrat cu laser, a dispozitivelor de procesare portabile şi a echipamentelor auxiliare conexe (clasă de exactitate 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Maşini echipate cu motor cu ardere internă integrat (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 1: Ferăstraie cu lanţ pentru lucrări forestiere (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 2: Ferăstraie cu lanţ pentru întreţinerea arborilor (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 1: Maşini echipate cu un motor cu ardere internă integrat (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Maşini forestiere. Cerinţe generale de securitate (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu valţuri

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de aglomerare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru modulare aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2014

Maşini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerinţe de securitate şi igienă

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Predospitoare cu leagăne. Cerinţe de securitate şi igienă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea emisiilor de zgomot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Securitatea instalaţiilor de ridicat. Cerinţe pentru sănătate şi securitate. Partea 2: Limitatoare şi indicatoare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12111:2014

Maşini pentru executat tuneluri. Maşini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acţiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerinţe de securitate

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea 1: Ascensoare de materiale pentru construcţii cu platforme accesibile

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Ascensoare de materiale pentru construcţii. Partea 2: Ascensoare înclinate cu dispozitive de transport sarcini fără accesul persoanelor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Ascensoare de şantier pentru persoane şi materiale cu colivii ghidate vertical

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Procedură pentru încercarea hidrostatică

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie circulare. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Ferăstraie cu bandă. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Calandre. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 1: Scări pentru pasageri

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 2: Vehicul de catering

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 3: Transportoare cu bandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 4: Punţi de îmbarcare pentru pasageri

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 5: Echipament de alimentare cu combustibil

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare şi de antigivrare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 7: Vehicule pentru deplasarea aeronavelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 8: Scări şi platforme pentru întreţinere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 9: Încărcătoare de containere/palete

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 10: Transportoare pentru palete şi containere

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 12: Vehicul de alimentare cu apă potabilă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 13: Vehicul de vidanjare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 14: Vehicul pentru transportul persoanelor cu disabilităţi

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 15: Autotractoare pentru bagaje şi echipamente

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 16: Echipament pentru pornire cu aer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 17: Echipamente de climatizare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 18: Echipamente de alimentare cu oxigen şi azot

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 19: Cricuri pentru aeronave, cricuri pentru schimb roţi şi cricuri hidraulice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 20: Echipament de alimentare cu energie electrică la sol

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maşini pentru exploatări subterane. Specificaţie pentru cerinţele de securitate ale transportoarelor blindate cu lanţ cu raclete

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tocat carne. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Maşini de extras carote, cu coloană. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru denudare, jupuire şi îndepărtarea membranelor. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 1: Condiţii generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 2: Definiţii, notare şi clasificare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicaţii generale de ridicat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 10: Cabluri elicoidale pentru aplicaţii generale în construcţii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini pentru formare la cald. Cerinţe de securitate

29.2.2012

EN 12409:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Maşini unelte. Securitate. Centre de prelucrare

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Maşini de tăiat zidărie şi piatră pe şantier. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini centrifugale pentru procesarea uleiurilor şi grăsimilor comestibile. Cerinţe de securitate şi igienă

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Maşini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Cod de încercare la zgomot. Cerinţe generale

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuge. Cerinţe comune de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Acustică. Cod de încercare a zgomotului pentru maşini de asamblat. Metodă tehnică

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Grupuri electrogene acţionate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Securitate

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Securitatea maşinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit

11.4.2014

EN 12622:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 2: Maşini pentru fabricat blocheţi

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Maşini cu masă culisantă şi turnantă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 4: Maşini pentru fabricat ţigle din beton

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Maşini cu axă verticală pentru fabricat conducte

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Maşini cu axă orizontală pentru fabricat conducte

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Maşini pentru pretensionat conducte

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Maşini pentru izolat conducte de beton

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 6: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat produse din beton armat

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 7: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Maşini şi echipamente pentru fabricat produse de construcţii din silicat de calciu (şi beton)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Instalare şi utilizare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:2014

Maşini de terasament. Maşini echipate cu pneuri. Cerinţe pentru sisteme de direcţie

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 1: Instrucţiuni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 2: Marcare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Maşini pentru compactarea şi netezirea betonului. Securitate

18.11.2011

EN 12649:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare frigorifice volumice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Securitatea maşinilor unelte. Maşini de găurit

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe patru feţe

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Sisteme termice de curăţare a aerului evacuat din instalaţiile de tratare a suprafeţelor. Cerinţe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Maşini pentru prelucrarea lemnului. Instalaţii fixe pentru extracţia pulberilor şi aşchiilor de lemn. Performanţe referitoare la securitate şi prescripţii de securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Accesorii pentru maşinile cu priză de antrenare auxiliară. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru preparare alimente şi mixere. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Mixere şi teluri de mână. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de zdrobit verticale cu motor montat pe cărucior. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cu cuvă rotativă. Condiţii de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 2: Încercare la foc de mare amploare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Benzi transportoare de uz general. Cerinţe de securitate electrică şi de protecţie împotriva inflamabilităţii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 1: Cerinţe generale de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 2: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţare pe bază de apă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 3: Securitatea instalaţiilor care utilizează lichide de curăţat inflamabile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Instalaţii de curăţat şi de pregătire a suprafeţelor pieselor industriale care utilizează lichide sau vapori. Partea 4: Securitatea maşinilor care utilizează solvenţi halogenaţi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Arbori cardanici de transmisie de la priza de putere şi protectorii acestora. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Dispozitive de securitate pentru uşi şi porţi acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Instalaţii de aplicare. Cabine de aplicare prin pulverizare de produse de vopsire sub formă de pulbere organică. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini şi aparate portabile şi/sau ghidate cu mâna cu scule de tăiere acţionate mecanic. Cerinţe referitoare la securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Instalaţii de ridicat. Macarale de încarcare

24.8.2012

EN 12999:2011

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Instalaţii de ridicat. Macarale mobile

13.2.2015

EN 13000:2010

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii generale şi cerinţe

8.9.2009

 

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 2: Efectele încărcării

18.11.2011

EN 13001-2:2004+A3:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(18.11.2011)

 

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea rezistenţei structurilor metalice

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2014)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Maşini pentru tratarea suprafeţei rutiere. Cerinţe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în interiorul fabricii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în exteriorul fabricii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini pentru tăiat

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 4: Mese basculante

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 5: Maşini şi instalaţii pentru stivuire şi destivuire

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini pentru spargere

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 7: Maşini pentru tăiat sticlă laminată

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de spălat sticla

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 11: Maşini de găurit

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de manipulat pentru alimentare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 5: Prese

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru măsurarea vibraţiilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare şi descărcare a plăcilor ceramice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Maşini pentru tăbăcării. Maşini de şpăltuit şi maşini de tuns cu cuţit în bară. Cerinţe de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Maşini pentru tăbăcării. Maşini de depunere cu cilindri. Cerinţe de securitate

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Maşini pentru tăbăcării. Butoaie rotative pentru prelucrare. Cerinţe de securitate

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Maşini agricole. Maşini de recoltat cartofi. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Storuri interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate

11.7.2014

EN 13120:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.8.2014)

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Securitatea maşinilor unelte. Maşini de frezat (inclusiv maşini de alezat)

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Instalaţii de ridicat. Securitate. Cerinţe pentru echipament

28.11.2013

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Maşini agricole. Maşini de recoltat sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipamente detaşabile pentru prinderea sarcinii

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Securitate. Echipament de ridicat cu acţionare manuală

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către pompieri şi salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de curăţat legume. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Maşini unelte. Securitate. Maşini de rectificat fixe

8.9.2009

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de ridicat şi basculat cuve. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Linii de procesare a pastelor. Uscătoare şi răcitoare. Cerinţe de securitate şi igienă

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Instalaţii de aplicare. Cabine mixte de aplicare şi uscare. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Platforme şi cărucioare pentru transfer

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Linii de procesare a pastelor. Prese pentru paste. Cerinţe de securitate şi igienă

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Linii de procesare a pastelor. Maşini de aşezare a aluatului şi tunderea capetelor, maşini de descărcare şi tăiere, transportoare pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerinţe de securitate şi igienă

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru formarea tartelor. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Rodanţe pentru cabluri de legare de oţel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Matisarea ocheţilor cablurilor de legare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Manşoane şi ocheţi manşonaţi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 5: Clemă U pentru fixarea capetelor de cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 6: Papuc asimetric pentru fixarea capetelor de cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 8: Accesorii de capăt pentru sertizare şi sertizarea acestora

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 1: Cabluri de legare pentru aplicaţii generale de ridicat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 2: Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi mentenanţă furnizate de producător

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Cabluri de legare din sârmă de oţel. Securitate. Partea 3: Cabluri de legare inelare şi cabluri de legare împletite

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de bobinat pentru filme sau foi. Cerinţe de securitate

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Cositori între rânduri. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Maşini de despicat, subţiat, tăiat, aplicat adeziv şi de uscare a adezivului. Cerinţe de securitate

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Roboti şi componente robotizate. Cerinţe de securitate pentru roboţi neindustriali. Roboţi pentru utilizare de către personalul nemedical (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.8.2014)

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Maşini forestiere. Tocătoare. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Maşini de terasament. Structură de protecţie la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de injectat saramură. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Instalaţii de ridicat. Organe de comandă şi posturi de comandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare. Cerinţe referitoare la securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Instalaţii de ridicat. Mijloace de acces

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Încărcătoare cu platformă fixă pentru cuptoare. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Uscătoare de salată. Prescripţii de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini de formare şi laminoare de ţevi şi liniile lor de finisare

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Maşini pentru grădinărit. Maşini de tocat/mărunţit cu motor integrat. Securitate

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Sisteme cu perne pneumatice utilizate de pompieri şi servicii de salvare. Cerinţe de securitate şi performanţă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe de performanţă, securitate şi igienă

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Securitatea maşinilor unelte. Prese pneumatice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine. Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Maşini pentru tăiat pardoseală. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cotlete. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cuburi. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de legat. Cerinţe de securitate şi igienă

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Maşini pentru industrie alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Chei de tachelaj forjate pentru aplicaţii generale de ridicat. Chei de tachelaj drepte şi curbe. Clasa 6. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Maşini unelte. Securitate. Maşini cu ferăstrău pentru tăierea metalelor la rece

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agro-alimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de securitate pentru maşini portabile şi cărucioare de cale pentru construcţie şi întreţinere

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Maşini unelte. Securitate. Foarfece ghilotină

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Securitatea maşinilor. Echipament pentru acţionarea sistemelor de parcare pentru autovehicule. Cerinţe de securitate şi CEM pentru proiectare, execuţie, montare şi punere în serviciu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Maşini agricole şi forestiere. Maşini de administrat îngrăşăminte solide. Securitate

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere. Semănători. Securitate

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie şi întreţinere pentru cale. Partea 3: Cerinţe generale de securitate

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări combinate. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări secvenţiale. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Securitatea maşinilor unelte. Maşini de transfer şi maşini speciale

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Dispozitive de manipulare a sarcinilor comandate manual

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Echipament de pornire cu recul. Cerinţe generale de securitate (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Instalaţii de ridicat. Securitate. Macarale turn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Echipamente de tratare a suprafeţelor. Cod de încercare a zgomotului pentru echipamente de tratare a suprafeţelor inclusiv echipamentul de manipulare auxiliară. Clase de exactitate 2 şi 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerinţe de securitate şi performanţă, încercări

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Instalaţii de ridicat. Echipament pentru ridicarea persoanelor. Partea 2: Posturi de comandă ridicabile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat baghete. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de extrudare a oţelului şi metalelor neferoase

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe generale de securitate pentru mijloacele de transport continuu pentru exploatarea lignitului la suprafaţă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de forjare liberă cu comandă hidraulică pentru forjarea la cald a oţelului şi a metalelor neferoase

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinţe generale şi de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fără dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerinţelor generale şi de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi echipamente de turnare continuă a oţelului

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de tăiat cu cuţit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Maşini pentru grădinărit. Maşini de tăiat gazon, echipate cu motor şi cu conductor pedestru. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Maşini agricole şi forestiere şi maşini pentru grădinărit. Maşini ţinute cu mâna şi cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafeţele fierbinţi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de spălat cu transportor. Cerinţe de securitate şi igienă

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de măcinat şi prelucrat făină şi griş. Cerinţe de securitate şi igienă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare şi criterii de acceptabilitate (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Instalaţii de ridicat. Macarale rotitoare cu braţ

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Securitatea cărucioarelor industriale. Cărucioare cu furcă retractabilă variabilă autopropulsate. Specificaţii, cerinţe de performanţă şi cerinţe de încercare pentru indicatoarele momentului de sarcină longitudinal şi limitatoarele momentului de sarcină longitudinal

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Instalaţii de ridicat. Poduri rulante şi macarale portal

11.7.2014

EN 15011:2011

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Maşini de tăiat mobile de perete şi cu cablu, pentru şantier. Securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Instalaţii de ridicat. Cerinţe pentru dispozitivele de manipulare a containerelor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Echipamente pentru întreţinerea zăpezii. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi utilaje de prelucrare a benzilor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de fabricat saci şi pungi din folie. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare de ţevi la cald

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoarele la rece pentru produse plate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Elevatoare de stocare, carusele şi rafturi mobile acţionate. Cerinţe de securitate

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Cerinţe de securitate pentru ferăstraie alternative

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Utilaje şi instalaţii de extracţie şi procesarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru ferăstraie cu cablu diamantat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşini de tăiat cu lanţ şi cu bandă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Maşini pentru industria alimentară. Maşini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerinţe de securitate şi igienă

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Maşini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare şi aspiratoare-suflătoare pentru grădinărit. Securitate

11.4.2014

EN 15503:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2014)

CEN

EN 15695-1:2009

Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerinţe şi metode de încercare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Cerinţe de securitate pentru benzile rulante pentru sporturi de iarnă sau timp liber

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Maşini portabile neelectrice. Cod de măsurare a zgomotului. Metodă tehnică (clasa de exactitate 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de cale ferată-şosea şi echipamente asociate. Partea 2: Prescripţii generale de securitate

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru paste alimentare (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette şi gnocchi). Cerinţe de securitate şi de igienă

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Maşini agricole. Protectori pentru elementele mobile de transmitere a puterii. Protector cu deschidere cu ajutorul unei scule

18.12.2009

 

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Cărucioare de teren cu furcă retractabilă. Vizibilitate. Metode de încercare şi verificare

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Maşini pentru industria alimentară. Afumătoare. Cerinţe de securitate şi igienă

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Unelte portabile cu sarcină propulsată. Cerinţe de securitate. Unelte de fixare şi de marcare rezistentă

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoarele de bare, profile din oţel şi sârmă

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Aplicaţii feroviare. Cale. Trailere şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje demontabile şi echipamente asociate. Partea 2: Cerinţe generale de siguranţă

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Vehicule de teren de toate tipurile (ATV – Quad). Cerinţe de securitate şi metode de încercare

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Uşi acţionate mecanic pentru pietoni. Securitate în utilizare. Cerinţe şi metode de încercare

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16029:2012

Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane şi care nu sunt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roţi şi tracţiune pe o roată. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 1: Generalităţi (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 2: Maşini de stropit cu rampă orizontală (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 3: Maşini de stropit pentru arbuşti şi culturi pomicole (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16191:2014

Maşini pentru executat tuneluri. Cerinţe de securitate

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16203:2014

Securitatea cărucioarelor industriale. Verificarea stabilităţii dinamice. Cărucioare cu furca în consolă

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Maşini de forat şi fundaţie. Securitate. Partea 1: Cerinţe comune

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-2:2014

Maşini de forat şi fundaţie. Securitate. Partea 2: Maşini de forat mobile pentru inginerie civila şi geotehnică, exploatarea carierelor şi minelor

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-3:2014

Maşini de forat şi fundaţie. Securitate. Partea 3: Echipament de forat direcţionat orizontal (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-4:2014

Maşini de forat şi fundaţie. Securitate. Partea 4: Maşini de fundaţie

13.2.2015

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-5:2014

Maşini de forat şi fundaţie. Securitate. Partea 5: Maşini pentru pereţi turnaţi în sol

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-6:2014

Maşini de forat şi fundaţie. Securitate. Partea 6: Maşini de realizare prin jet a structurii de ciment, de cimentare şi injecţie

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-7:2014

Maşini de forat şi fundaţie. Securitate. Partea 7: Echipament auxiliar interschimbabil

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Nota 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16230-1:2013

Karturi pentru timpul liber. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru karturi

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Maşini agricole autopropulsate. Evaluarea stabilităţii. Partea 1: Principii (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16246:2012

Maşini agricole. Escavatoare acţionate inversat. Securitate

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Maşini de compactare pentru deşeuri sau materiale reciclabile. Prese de balotare orizontale. Cerinţe de securitate

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 1: Cerinţe suplimentare pentru cărucioare de manipulare autopropulsate, altele decât cele fără conductor însoţitor, cu furcă retractabilă şi cărucioare transportoare de sarcini

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-5:2013

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cerinţe suplimentare pentru cărucioare cu conductor însoţitor

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Cerințe suplimentare pentru transport persoane si sarcină

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Sisteme de dozare a spumei la presiune pozitivă (PPFPS) şi sisteme cu spumă cu aer comprimat (CAFS)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Tractoare și mașini agricole și forestiere. Siguranţa pieselor de schimb din sistemul de comanda. Partea 1: Principii generale de proiectare și dezvoltare

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Tractoare și mașini agricole și forestiere. Siguranţa pieselor de schimb din sistemul de comanda. Partea 2: faza de proiect (modificat ISO 25119-2)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Tractoare și mașini agricole și forestiere. Siguranţa pieselor de schimb din sistemul de comanda. Partea 3: Dezvoltarea seriei, componente hardware și software

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Tractoare și mașini agricole și forestiere. Siguranţa pieselor de schimb din sistemul de comanda. Partea 4: Producție, exploatare, modificare și întreținere

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Maşini şi echipamente de construcţii. Maşini portabile de tăiat cu disc, acţionate de un motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 1: Cerinţe de mediu şi de securitate (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 2: Metode de încercare (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cod de încercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 şi 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşinile portabile ţinute cu mâna echipate cu motor cu ardere internă. Vibraţii la nivelul mânerelor (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Maşini forestiere şi maşini de grădinărit. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Nota 2.1

Dată depăşită

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Maşini unelte. Securitate. Maşini de strunjit (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012

Nota 3

Dată depăşită

(31.10.2012)

CEN

EN ISO 28139:2009

Maşini agricole şi forestiere. Pulverizatoare de ceaţă purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Maşini unelte. Securitate. Maşini de prelucrare prin electroeroziune (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Nota 2.1

Dată depăşită

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Maşini portative. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 1: Maşini de polizat verticale şi înclinate (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 2: Maşini de înşurubat tip cheie, tip piuliţă şi tip şurubelniţă (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 3: Maşini de lustruit şi maşini de şlefuit rotative, orbitale şi orbitale speciale (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 4: Polizoare cu profil drept (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 5: Maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 6: Maşini de tasat (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 7: Maşini de tăiat prin ronţăire şi maşini tip foarfecă (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 8: Maşini tip ferăstrău, maşini de lustruit şi maşini de pilit alternative şi maşini tip ferăstrău oscilant sau rotativ (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 9: Maşini de curăţat-debavurat şi maşini de curăţat cu ace (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 10: Maşini de găurit cu percuţie, ciocane rotopercutoare şi ciocane demolatoare (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 11: Ciocane de spart piatra (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Maşini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibraţii. Partea 12: Maşini de polizat pentru matriţerie (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

Standarde elaborate de CENELEC

Standardele elaborate de CENELEC nu sunt clasificate ca standarde de tipul A, B sau C în prezenta listă.

Cenelec

EN 50223:2010

Echipament staţionar de aplicare electrostatică pentru scame inflamabile. Cerinţe de securitate

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Echipament electrostatic staţionar de utilizare pentru acoperiri cu lichide neinflamabile. Cerinţe de securitate

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii particulare pentru concasoare şi tocătoare de lemn

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale pentru uz comercial

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur pentru uz comercial

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe pentru uz comercial

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Prescripţii particulare pentru pistoale de pulverizat

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Nota 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-91: Prescripţii particulare pentru maşini de tuns gazonul şi maşini de bordurat gazonul portabile şi conduse din mers

IEC 60335-2-91:2008 (Modificat)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-92: Prescripţii particulare pentru grape cu cuţite şi prăşitoare pentru gazon alimentate de la reţea şi conduse de o persoana care merge pe jos

IEC 60335

IEC 60335-2-92:2002 (Modificat)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-94: Reguli particulare pentru maşini de tuns iarbă de tip foarfecă

IEC 60335-2-94:2008 (Modificat)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-100: Prescripţii particulare pentru suflante de grădină electrice, portabile, aspiratoare şi aspiratoare cu suflantă

IEC 60335-2-100:2002 (Modificat)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale

IEC 60204-1:2005 (Modificat)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Nota 3

Dată depăşită

(1.2.2012)

Cenelec

EN 60204-11:2000

Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 11: Cerinţe pentru echipamente IT care funcţionează la tensiuni mai mari de 1  000 V c.a. sau 1  500 V c.c. şi care nu depăşesc 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 31: Cerinţe particulare de securitate şi CEM pentru maşinile, unităţile şi sistemele de cusut

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 32: Cerinţe pentru instalaţiile de ridicat

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 33: Cerinţe pentru echipamentele de fabricare a semiconductoarelor

IEC 60204-33:2009 (Modificat)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Aparate electrice pentru utilizare casnică şi scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale

IEC 60335-1:2010 (Modificat)

5.6.2012

EN 60335-1:2002

Nota 2.1

Dată depăşită

(21.11.2014)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi elemente de plită electrice pentru uz comercial

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare

IEC 60335-2-40:2002 (Modificat)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Modificat)

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Modificat)

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice cu convecţie forţată, aparate electrice de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie electrice de uz comercial

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prăjitoare electrice de pâine de uz comercial

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de uz comercial pentru menţinerea la cald a alimentelor şi a veselei

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Nota 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat podele, pentru uz comercial

IEC 60335-2-67:2012 (Modificat)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Nota 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru maşini de curăţat prin pulverizare şi aspirare, pentru uz comercial

IEC 60335-2-68:2012 (Modificat)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Nota 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, care includ perii cu motor, pentru uz comercial

IEC 60335-2-69:2012 (Modificat)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Nota 2.1

28.3.2015

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripţii particulare pentru maşini automate de prelucrare a podelei cu sau fără comandă a dispozitivului de comandă, de uz comercial

IEC 60335-2-72:2012 (Modificat)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Nota 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-77: Prescripţii particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la reţeaua electrică şi conduse din mers

IEC 60335-2-77:2002 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur

IEC 60335-2-79:2012 (Modificat)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Nota 2.1

3.4.2015

Cenelec

EN 60745-1:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale

IEC 60745-1:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

Dată depăşită

(1.10.2013)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie

IEC 60745-2-1:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie

IEC 60745-2-2:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-2:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit şi maşini de şlefuit cu disc

IEC 60745-2-3:20

IEC 60745-2-3:2006 (Modificat)

IEC 60745-2-3:2006/A1:2010 (Modificat)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Modificat)

28.11.2013

Nota 3

25.2.2016

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Nota 3

21.4.2016

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru maşini de şlefuit şi maşini de lustruit altele decât cele cu disc

IEC 60745-2-4:2002 (Modificat)

IEC 60745-2-4:2002/A1:2008 (Modificat)

26.5.2010

 

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012

Nota 3

Dată depăşită

(14.11.2014)

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru fierăstraie circulare

IEC 60745-2-5:2010 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane

IEC 60745-2-6:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-6:2003/A1:2006

IEC 60745-2-6:2003/A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla şi maşini de ştanţat

IEC 60745-2-8:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-8:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat

IEC 60745-2-9:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-9:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie baionetă)

IEC 60745-2-11:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-11:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru vibratoarele de beton

IEC 60745-2-12:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-12:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ

IEC 60745-2-13:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Nota 3

Dată depăşită

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru rindele

IEC 60745-2-14:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-14:2003/A1:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Nota 3

Dată depăşită

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Uneltele electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru maşini de tăiat gard viu

IEC 60745-2-15:2006 (Modificat)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru maşini de capsat

IEC 60745-2-16:2008 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru rindele de adâncime şi maşini de rectificat

IEC 60745-2-17:2010 (Modificat)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru maşini de nituit

IEC 60745-2-18:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-18:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru maşini de mortezat

IEC 60745-2-19:2005 (Modificat)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Nota 3

Dată depăşită

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-20: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă

IEC 60745-2-20:2003 (Modificat)

IEC 60745-2-20:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru maşini de desfundat ţevi de scurgere

IEC 60745-2-21:2002 (Modificat)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Nota 3

Dată depăşită

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-22: Prescripţii particulare pentru maşini de debitat

IEC 60745-2-22:2011 (Modificat)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

17.12.2015

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru maşini de ştanţat şi unelte rotative mici

IEC 60745-2-23:2012 (Modificat)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDDB)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Nota 3

Dată depăşită

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

3.12.2015

Cenelec

EN 61029-1:2009

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescripţii generale

IEC 61029-1:1990 (Modificat)

18.12.2009

 

 

 

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Nota 3

Dată depăşită

(28.11.2013)

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu

IEC 61029-2-1:1993 (Modificat)

IEC 61029-2-1:1993/A1:1999

IEC 61029-2-1:1993/A2:2001

5.4.2013

EN 61029-2-1:2010

Nota 2.1

3.9.2015

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru maşini de rindeluit şi de rindeluit la grosime

IEC 61029-2-3:1993 (Modificat)

IEC 61029-2-3:1993/A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru polizoare de banc

IEC 61029-2-4:1993 (Modificat)

IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Modificat)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit în beton

IEC 61029-2-6:1993 (Modificat)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru maşini de frezat în lemn cu un singur arbore vertical

IEC 61029-2-8:1995 (Modificat)

IEC 61029-2-8:1995/A1:1999

IEC 61029-2-8:1995/A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare

IEC 61029-2-9:1995 (Modificat)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009

Nota 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru maşini de rectificare cu retezare

IEC 61029-2-10:1998 (Modificat)

20.10.2010

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie combinate unghiulare şi de banc

IEC 61029-2-11:2001 (Modificat)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Nota 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Nota 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru maşini de filetat

IEC 61029-2-12:2010 (Modificat)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 1: Cerinţe pentru semnale vizuale, acustice şi tactile

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Cerinţe pentru marcare

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 3: Cerinţe pentru amplasarea şi funcţionarea organelor de comandă

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

10.5.2015

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Acţionări electrice de putere cu viteză variabilă. Partea 5-2: Cerinţe de securitate în funcţionare

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Securitatea maşinilor. Securitatea funcţională a sistemelor de comandă electrice, electronice şi electronice programabile de securitate

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Nota 3

18.12.2015

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepționale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are același domeniu de aplicare ca și standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.2:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

Nota 2.3:

Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parțial) înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru acele produse sau servicii care cad sub incidența domeniului de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii pentru produsele sau serviciile care rămân în același domeniu de aplicare a standardului (parțial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul amendamentelor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, și noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY și amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit își încetează prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau cu alte cerințe ale legislației corespunzătoare a Uniunii.

NOTĂ:

Se pot obține informații privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, o listă a cărora se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 (2).

Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN și Cenelec le publică, de asemenea, în franceză și germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial.

Trimiterile la Rectificarea „…/AC:YYYY” se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard și se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză și/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Această listă înlocuiește toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații privind standardele armonizate și alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.


Top