EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0117

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Derogări acordate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

/* COM/2015/0117 final */

52015DC0117

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Derogări acordate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar /* COM/2015/0117 final */


Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar: derogări acordate de statele membre în temeiul articolului 2 din regulament

Introducere

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar[1] (denumit în continuare „regulamentul”) a intrat în vigoare la 3 decembrie 2009. Scopul regulamentului este de a proteja drepturile călătorilor din transportul feroviar din UE, în special atunci când au loc perturbări ale călătoriei, și de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea serviciilor de transport feroviar de călători.

Deși, în principiu, acest regulament se aplică tuturor serviciilor de transport feroviar de călători din UE, el permite statelor membre să acorde derogări în cazul serviciilor naționale de transport feroviar de călători pe distanțe lungi, pentru a facilita aplicarea progresivă a regulamentului. Având în vedere caracterul specific al serviciilor urbane, suburbane și regionale de transport feroviar de călători, regulamentul permite, de asemenea, statelor membre să excludă aceste servicii din domeniul de aplicare al regulamentului.

Prin urmare, articolul 2 din regulament permite statelor membre să acorde derogări de la aplicarea integrală a regulamentului în cazul anumitor servicii:

1. Articolul 2 alineatul (4): serviciile naționale de transport feroviar de călători, pentru o perioadă de maximum cinci ani, reînnoibilă de două ori [cu excepția dispozițiilor de la articolul 2 alineatul (3) din regulament];

2. Articolul 2 alineatul (5): serviciile urbane, suburbane și regionale de transport feroviar de călători [cu excepția dispozițiilor de la articolul 2 alineatul (3) din regulament];

3. Articolul 2 alineatul (6): serviciile de transport feroviar de călători sau călătoriile care se desfășoară în mare parte în afara UE, pentru o perioadă de maximum cinci ani. Această derogare poate fi reînnoită.  

Articolul 2 alineatul (7) solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind derogările acordate de statele membre în conformitate cu articolul 2 alineatele (4), (5) și (6).

I. Situația actuală privind derogările

De la intrarea în vigoare a regulamentului, la 3 decembrie 2009, până la sfârșitul primei perioade de cinci ani, la 2 decembrie 2014

În ceea ce privește stadiul general de punere în aplicare a regulamentului, se poate observa că regulamentul este pus în aplicare în mod integral în patru state membre, în timp ce 22 de state membre au acordat derogări, în grade diferite. Raportul va analiza în detaliu situația în ceea ce privește diferitele servicii de transport feroviar de călători furnizate în statele membre.

1. Servicii de transport feroviar de călători exploatate la nivel național (servicii naționale, urbane, suburbane și regionale)

În ceea ce privește modul în care au fost acordate derogările în primii cinci ani, pot fi făcute următoarele distincții între statele membre[2]:

1) Aplicarea integrală a regulamentului, fără derogări

Numai patru state membre au decis să aplice regulamentul în întregime, fără a opta pentru derogări: Danemarca, Italia, Țările de Jos și Slovenia.

2) Derogare privind toate serviciile (naționale, urbane, suburbane și regionale)

Cinci state membre au decis să adopte derogări totale, astfel încât se aplică doar dispozițiile obligatorii menționate la articolul 2 alineatul (3) din regulament[3]: Bulgaria, Franța, Irlanda, Letonia și România.

3) Derogări parțiale

· Derogări acordate în funcție de tipul serviciului (național sau urban, suburban și regional)

o Derogare pentru serviciile naționale, dar nu și pentru serviciile urbane, suburbane și regionale

Trei state membre au acordat derogări pentru serviciile naționale pe distanțe lungi, dar nu și pentru serviciile urbane, suburbane sau regionale: Belgia, Republica Cehă și Lituania.

o Derogări pentru serviciile urbane, suburbane și regionale, dar nu și pentru serviciile naționale

Cinci state membre nu au aplicat derogări pentru serviciile naționale (pe distanțe lungi), ci doar pentru serviciile urbane, suburbane și regionale: Austria, Finlanda, Germania, Luxemburg și Suedia.

· Derogări acordate în funcție de tipul cerinței (și anume per articol)

o Derogări acordate pentru anumite articole privind anumite servicii

Belgia a acordat o derogare pentru serviciile naționale pe distanțe lungi numai în ceea ce privește dreptul la informare în timpul călătoriei în temeiul părții II din anexa II la regulament. Spania a acordat o derogare pentru serviciile naționale pe distanțe lungi numai în ceea ce privește aplicarea articolului 27 privind gestionarea plângerilor.

o Derogări acordate pentru toate serviciile naționale privind o serie de articole

Nouă state membre au acordat derogări privind o serie de articole specifice: Croația[4], Estonia, Grecia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia și Regatul Unit.

2. Servicii transfrontaliere cu țări terțe

Zece state membre au acordat derogări totale sau parțiale în temeiul articolului 2 alineatul (6) pentru serviciile de transport feroviar de călători sau pentru călătoriile care se desfășoară în mare parte în afara UE: Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România. Acest lucru înseamnă că toate țările care au servicii transfrontaliere cu țări terțe au exclus aceste servicii de la aplicarea regulamentului pe teritoriul lor.

Elemente suplimentare

Majoritatea statelor membre care au acordat derogări pentru serviciile naționale pe distanțe lungi au aplicat derogările în ceea ce privește articolele 8, 10, 13, 15, 17 și 18. Majoritatea statelor membre care au acordat derogări pentru serviciile urbane, suburbane și regionale de transport de călători au făcut acest lucru în ceea ce privește articolele 8, 10, 15, 16, 17 și 18. Statele membre nu sunt obligate să ofere o justificare specifică pentru adoptarea derogărilor, dar procesul trebuie să se desfășoare în mod transparent și nediscriminatoriu. Pare evident că au fost acordate derogări în principal în ceea ce privește articolele care pot fi considerate a fi cele mai împovărătoare din punct de vedere financiar, și anume cele referitoare la plățile în avans în caz de accident (articolul 13) și cele referitoare la răspunderea pentru întârzieri, pierderea legăturii și anulări, precum și la rambursare, despăgubiri și asistență (articolele 15, 16, 17 și 18). De asemenea, articolul 8 (privind informarea) și articolul 10 (privind sistemele de informare și de rezervare) ar putea fi considerate împovărătoare sau costisitoare în cazul în care respectarea obligațiilor prevăzute în aceste articole necesită achiziționarea sau reînnoirea materialului rulant sau a sistemelor informatice.

Prezentarea de mai sus arată că utilizarea derogărilor, în special pentru serviciile naționale, a dus la existența, în paralel, a unor drepturi diferite pentru călătorii din transportul feroviar din UE, ca urmare a legislațiilor naționale diferite care se aplică în absența unui set unic de drepturi pentru călătorii din UE. În concluziile la raportul din 14 august 2013 către Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea regulamentului[5], Comisia remarca deja faptul că „utilizarea la scară largă a derogărilor [este] un obstacol serios în calea îndeplinirii obiectivului regulamentului”, care constă în îmbunătățirea calității și eficacității serviciilor de transport feroviar de călători. Derogările din statele membre împiedică crearea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile feroviare din întreaga UE. De asemenea, ele privează călătorii din transportul feroviar de certitudine juridică și îi împiedică să se bucure pe deplin de drepturile de care dispun.

La sfârșitul raportului este inclus un tabel recapitulativ care prezintă situația privind derogările în noiembrie 2014[6].

II. PERSPECTIVE DUPĂ 3 DECEMBRIE 2014

Raportul analizează, de asemenea, situația viitoare în ceea ce privește aplicarea regulamentului și în special posibilitatea ca statele membre să reînnoiască derogările. Conform informațiilor primite din partea statelor membre, situația nu se va schimba în mod semnificativ după 3 decembrie 2014. Se preconizează că doar cinci state membre vor aplica integral regulamentul, iar 21 de state membre vor continua să acorde derogări în grade diferite.

Statele membre pot să reînnoiască derogările în temeiul articolului 2 alineatele (4) și (6) din regulament, dar sunt obligate să informeze Comisia cu privire la orice prelungire după 3 decembrie 2014. Același lucru este valabil și pentru cele nouă state membre care au optat pentru o perioadă de cinci ani de derogări pentru serviciile urbane, suburbane și regionale în temeiul articolului 2 alineatul (5), cu posibilitatea reînnoirii lor[7].

În acest context, statele membre au fost întrebate dacă intenționează să reducă sau să reînnoiască derogările[8].

Din informațiile primite reiese că patru state membre intenționează să reducă numărul de articole pentru care vor fi acordate derogări în cursul următoarei perioade de cinci ani: Belgia, Bulgaria, Estonia și Polonia. În cazul Belgiei, această măsură va duce la aplicarea integrală a regulamentului pentru toate serviciile de transport feroviar de călători.

Douăsprezece state membre intenționează să mențină situația actuală privind derogările pentru o nouă perioadă de cinci ani: Austria, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Croația, Ungaria, Lituania, Letonia, România, Republica Cehă și Slovacia. Regatul Unit a afirmat că intenționează să prelungească derogările existente ca o măsură provizorie și să organizeze consultări și o revizuire în cursul anului 2015, înainte de a decide dacă derogările ar trebui prelungite sau eliminate parțial sau total. Danemarca, Italia, Țările de Jos și Slovenia aplică deja regulamentul în întregime.

Suedia, care nu a specificat până acum derogările care ar urma să se aplice serviciilor urbane, suburbane sau regionale, a informat în prezent Comisia că intenționează să aplice derogări pentru serviciile respective cu privire la anumite articole din regulament.

Chiar dacă unele state membre nu au notificat încă în mod oficial reînnoirea sau eliminarea derogărilor acordate în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulament, se poate estima că situația privind aplicarea regulamentului în cazul serviciilor naționale de transport feroviar de călători nu va suferi modificări substanțiale după prima perioadă de cinci ani. Aceasta înseamnă că protecția călătorilor în temeiul regulamentului se va îmbunătăți, în cel mai bun caz, doar moderat pentru aceste servicii. Situația este similară și în ceea ce privește serviciile și călătoriile internaționale care se desfășoară în mare parte în afara UE.

În concluzie, se poate afirma că statele membre au acordat derogări extinse în primii cinci ani de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 și că se așteaptă doar îmbunătățiri foarte modeste în viitorul apropiat. Mai sunt încă multe de făcut pentru ca să existe condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile feroviare și un nivel ridicat de protecție pentru călătorii din UE.

[1]       JO L 315, 3.12.2007, p. 14.

[2]       Malta și Cipru nu au servicii de transport feroviar de călători.

[3]       În conformitate cu articolul 2 alineatul (3), articolele 9, 11, 12, 19, articolul 20 alineatul (1) și articolul 26 se aplică tuturor serviciilor de transport feroviar de călători din UE.

[4]       Aderarea Croației la UE a avut loc la data de 1 iulie 2013. Croația a adoptat derogări de la data aderării până la sfârșitul primei perioade de cinci ani în ceea ce privește intrarea în vigoare a regulamentului, adică până la 2/12/2014.

[5]       COM(2013) 587 final, 14.8.2013.

[6]       Lista derogărilor se bazează pe informațiile furnizate de statele membre.

[7]       Bulgaria, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Portugalia și Spania.

[8]       Statele membre care nu au răspuns la acest sondaj informal nu sunt menționate.

Top