Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AE1828

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal [COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)] și propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului [COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)]

OJ C 332, 8.10.2015, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 332/64


Aviz al Comitetului Economic și Social European privind propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

[COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)]

și propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului

[COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)]

(2015/C 332/07)

Raportor general:

domnul Petru Sorin DANDEA

La 31 martie 2015, în conformitate cu articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal

[COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)]

și

Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului

[COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)].

La 17 martie 2015, Biroul a însărcinat Secțiunea pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă.

Având în vedere caracterul urgent al lucrărilor, Comitetul Economic și Social European l-a numit pe domnul Petru Sorin Dandea raportor general în cadrul celei de-a 508-a sesiuni plenare din 27 și 28 mai 2015 (ședința din 27 mai 2015) și a adoptat prezentul aviz cu 148 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 15 abțineri.

1.   Concluzii și recomandări

1.1.

Comitetul salută propunerea de directivă prezentată de Comisia Europeană prin care aceasta continuă implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale (1).

1.2.

CESE se declară de acord cu includerea în cadrul mecanismului de schimb automat de informații (AEOI), reglementat de Directiva 2011/16/UE a Consiliului, a informațiilor privind deciziile fiscale în avans și a deciziilor de preț în avans, acestea fiind utilizate, în unele situații, de corporații cu activitate transfrontalieră pentru construcția unor structuri care conduc la erodarea bazei fiscale a statelor membre și o alterare a eficienței pieței interne.

1.3.

CESE se declară împotriva evaziunii fiscale licite (tax avoidance), care, chiar neavând un caracter ilicit, reprezintă o practică imorală, permițând corporațiilor care o utilizează să plătească, în termeni absoluți, taxe mult mai mici decât cele plătite de cetățeni sau companiile mici și mijlocii.

1.4.

CESE consideră că măsurile prevăzute în proiectul de directivă pot conduce la o reducere sensibilă a pierderilor de venituri ale statelor membre și, prin urmare, recomandă adoptarea acestora în cel mai scurt timp.

1.5.

Informațiile privind deciziile fiscale în avans sau acordurile de preț în avans sunt foarte importante și pot ajuta statele membre la depistarea tranzacțiilor artificiale. Cu toate acestea, CESE atrage atenția asupra faptului că încadrarea juridică a unei tranzacții ca fiind artificială se poate dovedi, în multe cazuri, un demers dificil și, de aceea, recomandă statelor membre să facă eforturi pentru o transpunere cât mai corectă a prevederilor proiectului de directivă.

1.6.

CESE recomandă Comisiei Europene să-și intensifice eforturile de negociere la nivelul OECD pentru adoptarea standardului BEPS (Base Erosion Profit Shifting) și pentru ca acesta să includă prevederile cuprinse în propunerea de directivă. BEPS, împreună cu standardul AEOI, vor fi cele mai utile instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale licite și ilicite la nivel global.

1.7.

CESE salută propunerea Comisiei de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului (Directiva privind impozitarea veniturilor din economii – Savings Directive). Directiva 2014/107/UE a Consiliului, care a amendat Directiva 2011/16/UE a Consiliului, acoperă toate produsele financiare, inclusiv cele reglementate de Savings Directive. Propunerea de abrogare vizează evitarea aplicării în paralel a două standarde și produce o simplificare a reglementărilor.

2.   Propunerile Comisiei

2.1.

La 18 martie 2015, Comisia Europeană a prezentat trei comunicări (2) care vizează implementarea unor măsuri prevăzute în Planul de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale (3). Prima dintre acestea, COM(2015) 135 final, este o propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Cea de a doua comunicare, COM(2015) 136 final, prezintă progresele realizate și măsurile pe care Comisia le are în vedere pentru creșterea transparenței fiscale. Cea de a treia comunicare, COM(2015) 129 final, este o propunere de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE (Directiva privind impozitarea veniturilor din economii – Savings Directive).

2.2.

Prin propunerea de Directivă de modificare a Directivei 2011/16/UE, Comisia dorește să asigure o cooperare administrativă cuprinzătoare și eficace între administrațiile fiscale, prevăzând schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans utilizate de corporații. Aceste practici pot conduce, în unele cazuri, la un nivel scăzut de impozitare în statul membru care emite decizia, putând cauza totodată o reducere considerabilă a veniturilor impozitate în alte state membre implicate.

2.3.

Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului (Directiva privind impozitarea veniturilor din economii – Savings Directive) este necesară deoarece, prin adoptarea, la 9 decembrie 2014 a Directivei 2014/107/UE a Consiliului care amendează Directiva 2011/16/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (automatic exchange of information, AEOI), care implementează în legislația europeană standardul global pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, aceasta va acoperă și economiile, pe lângă celelalte categorii de venituri. Din acest motiv Savings Directive trebuie abrogată pentru a se evita aplicarea în paralel a două standarde, care ar însemna și o sarcină administrativă suplimentară și disproporționată pentru companii.

2.4.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite prezintă progresele înregistrate în implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale. Comisia prezintă și măsurile care ar putea să fie implementate în viitor.

3.   Observații generale

3.1.

Prin proiectul de Directivă de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, Comisia continuă implementarea măsurilor cuprinse în Planul de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale, prezentat de Comisie la sfârșitul anului 2012, la solicitarea Consiliului European. În avizul (4) său, CESE a salutat prezentarea planului și și-a exprimat sprijinul în favoarea Comisiei, pentru combaterea acestor fenomene care afectează piața internă.

3.2.

Proiectul de directivă vizează includerea în cadrul categoriilor de informații care intră sub incidența schimbului automat obligatoriu a deciziilor fiscale în avans și a acordurilor de preț în avans cu caracter transfrontalier. Aceste decizii sunt deseori solicitate de corporații administrațiilor fiscale pentru a obține confirmarea legalității asupra operațiunilor de afaceri. Deciziile fiscale nu reprezintă o problemă în sine și sunt utilizate de multe state membre. Cu toate acestea, deciziile fiscale sunt utilizate uneori de corporații în dezvoltarea structurilor care permit reducerea taxelor plătite, generând astfel o erodare a bazei fiscale în statele membre și o alterare a eficienței pieței interne. CESE se declară de acord cu includerea acestor informații în categoria celor aflate sub incidența schimbului automat obligatoriu de informații (AEOI), acestea fiind necesare statelor membre în eforturile lor de a combate planificarea fiscală agresivă.

3.3.

Modificările preconizate de Comisie vor permite statelor membre să identifice și eventualele structuri realizate de corporații care conduc la reducerea bazelor fiscale naționale, ca de exemplu prin practicarea unor prețuri de transfer care duc la impozitarea redusă a veniturilor în alte jurisdicții decât cele în care acestea au fost realizate. CESE s-a declarat în repetate rânduri împotriva acestor practici care, chiar dacă nu au un caracter ilicit, sunt imorale prin faptul că determină statele membre să crească nivelul de fiscalizare pentru contribuabilii mici, fie ei întreprinderi sau persoane fizice, care, în final, în termeni absoluți, ajung să plătească taxe mai mari decât marile corporații.

3.4.

Comisia recunoaște că evaziunea fiscală licită, frauda și evaziunea fiscală ilicită au o dimensiune transfrontalieră importantă, globalizarea și creșterea mobilității contribuabililor fiind factori favorizanți pentru aceste fenomene. CESE consideră că măsurile prevăzute în proiectul de Directivă pot conduce la o reducere sensibilă a pierderilor de venituri ale statelor membre și, prin urmare, recomandă adoptarea acestora în cel mai scurt timp.

3.5.

Includerea economiilor în cadrul categoriilor de venituri care sunt supuse schimbului automat obligatoriu de informații, reglementat prin Directiva privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, simplifică regimul de reglementare, crescând în același timp transparența procesului de taxare. CESE se declară de acord cu proiectul de Directivă de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului (Directiva privind impozitarea veniturilor din economii – Savings Directive), scopul acesteia fiind preluat și extins în Directiva 2014/107/UE a Consiliului care a modificat Directiva 2011/16/UE referitoare la schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

4.   Observații specifice

4.1.

Planificarea fiscală agresivă promovată de unele corporații cu activitate transfrontalieră generează pierderi anuale de sute de miliarde bugetelor statelor membre. CESE este de acord cu includerea deciziilor fiscale în avans, dar și a acordurilor de preț în avans emise de autoritățile statelor membre în categoria informațiilor care fac obiectul schimbului obligatoriu de informații reglementat prin articolul 8 alineatul (5) litera (a) din Directiva 2011/16/UE, și consideră că această modificare reprezintă un pas necesar în creșterea transparenței fiscale și combaterea acestui fenomen negativ.

4.2.

Faptul că, în conformitate cu prevederile propunerii de directivă, statele membre vor avea acces la informații privind cele două tipuri de decizii nu garantează eliminarea structurilor utilizate de corporații pentru evitarea plății taxelor. În cele mai multe cazuri, aceste structuri speculează golurile din legislația statelor membre sau neconcordanțe existente între diferitele legislații naționale. Comitetul recomandă Comisiei și statelor membre să abordeze în continuare simplificarea și armonizarea cadrului juridic existent la nivel european, dar și la nivel național.

4.3.

Informațiile privind deciziile fiscale în avans sau acordurile de preț în avans sunt foarte importante și pot ajuta statele membre la depistarea tranzacțiilor artificiale. Prin aplicarea regulii generale anti-abuz (RGAA), prevăzută de Directiva 2011/96/UE (Directiva privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre – Parent and subsidiary Directive), statele membre vor putea recupera sumele pierdute din veniturile fiscale în urma unei tranzacții artificiale. Cu toate acestea, CESE atrage atenția asupra faptului că încadrarea juridică a unei tranzacții ca fiind artificială se poate dovedi, în multe cazuri, un demers dificil.

4.4.

CESE reiterează propunerea făcută într-un aviz precedent ca statele membre să instituie o procedură care să interzică corporațiilor care promovează evaziunea fiscală licită sau conduc operațiunile proprii prin intermediul unor jurisdicții recunoscute ca paradisuri fiscale, accesul la fondurile publice și cele europene.

4.5.

Dat fiind volumul mare de informații care va face obiectul schimbului automat obligatoriu de informații (AEOI), având în vedere suplimentarea cu alte tipuri de informații a celor prevăzute deja la articolul 8, CESE recomandă statelor membre să asigure resursele umane și de tehnologie a informației necesare unei implementări corecte a prevederilor cuprinse în proiectul de Directivă. De asemenea, CESE consideră necesară formarea personalului autorităților fiscale naționale care are atribuții în ce privește AEOI, astfel încât acesta să poată utiliza corect formularele care vor fi întocmite împreună cu Comisia, care vor facilita schimbul de informații, dar și înscrierea acestora în viitorul Registru Central care va fi administrat de Comisie.

4.6.

În urma modificărilor aduse în 2013, dar și a celor preconizate prin prezentul proiect de directivă, Directiva 2011/16/UE prevede schimbul de informații pentru toate tipurile principale de venituri înregistrate de persoane fizice și chiar mai multe pentru persoanele juridice. Aceasta înseamnă că statele membre vor avea la dispoziție informațiile privind veniturile realizate pe teritoriul Uniunii Europene. Structurile realizate de corporațiile care promovează planificarea fiscală agresivă implică în multe situații și jurisdicții sau teritorii aflate în afara UE. Având în vedere că propunerea de directivă prezentată de Comisie este mai ambițioasă decât proiectul de standard BEPS (Base Erosion Profit Shifting) care se negociază la nivelul OECD, CESE recomandă Comisiei și statelor membre să intensifice eforturile de cooperare pentru ca standardul BEPS, împreună cu standardul AEOI, să devină în mod real standarde globale.

4.7.

CESE salută propunerea Comisiei de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului (Directiva privind impozitarea veniturilor din economii – Savings Directive). Practic, după cum am explicat, Directiva 2014/107/UE a Consiliului, care a amendat Directiva 2011/16/UE a Consiliului, acoperă toate produsele financiare, inclusiv cele reglementate de Savings Directive. Scopul prezentei propuneri de directivă este de a evita aplicarea în paralel a două standarde privind schimbul de informații privind conturile financiare. În acest fel, se produce o simplificare a reglementărilor în domeniul fiscal, dar și o creștere a transparenței acestora.

Bruxelles, 27 mai 2015.

Președintele Comitetului Economic și Social European

Henri MALOSSE


(1)  COM(2012) 722 final – Un plan de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale.

(2)  COM(2015) 135 final – Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

COM(2015) 136 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite.

COM(2015) 129 final – Propunere de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CEE a Consiliului.

(3)  COM(2012) 722 final – Un plan de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale.

(4)  Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Un plan de acțiune în vederea consolidării luptei împotriva fraudei și a evaziunii fiscale (JO C 198, 10.7.2013, p. 34).


Top