EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0620

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

/* COM/2014/0620 final */

52014PC0620

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) /* COM/2014/0620 final */


EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXTUL PROPUNERII

1.           Normele aplicabile contribuțiilor financiare din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1] („Regulamentul privind FEG”).

2.           Autoritățile elene au depus cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor efectuate la Nutriart S.A și Sprider Stores S.A. în Grecia.

3.           În urma evaluării sale, Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

REZUMATUL CERERII

Cererea FEG || EGF/2014/009 EL/Sprider Stores

Stat membru || Grecia

Regiunea (regiunile) afectată (afectate) în principal (nivel NUTS 2): || Κεντριхή Μαхεδονία (Macedonia centrală) (EL12) Aττική (Attica) (EL30)

Data depunerii cererii || 6.6.2014

Data confirmării primirii cererii || 13.6.2014

Data cererii de informații suplimentare || 20.6.2014

Termenul pentru furnizarea informațiilor suplimentare || 1.8.2014

Termenul-limită pentru finalizarea evaluării || 24.10.2014

Criteriu de intervenție || Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG

Întreprinderea principală || Sprider Stores S.A.

Sectorul (sectoarele) de activitate economică (diviziunea NACE a doua revizuire)[2] || Diviziunea 47 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor)

Numărul de filiale, furnizori și producători din aval || 0

Perioada de referință (patru luni) || 17 noiembrie 2013 - 17 martie 2014

Numărul de disponibilizări sau de încetări ale activității în decursul perioadei de referință (a) || 703

Numărul de disponibilizări sau de încetări ale activității înainte sau după perioada de referință (b): || 58

Numărul total de disponibilizări (a + b): || 761

Numărul total estimat de beneficiari vizați || 761

Numărul de tineri vizați care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) || 550

Buget pentru servicii personalizate (EUR) || 11 941 500

Buget pentru punerea în aplicare a FEG[3] (EUR) || 210 000

Buget total (EUR) || 12 151 500

Contribuția din partea FEG (60 %) (EUR) || 7 290 900

EVALUAREA CERERII

Procedura

4.           La 6 iunie 2014, autoritățile elene au depus cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores în termen de 12 săptămâni de la data la care au fost îndeplinite criteriile de intervenție stabilite la punctele 6 - 8 de mai jos. Comisia a confirmat primirea cererii în termen de două săptămâni de la data depunerii acesteia, la 13 iunie 2014. La 20 iunie 2014, Comisia a solicitat informații suplimentare din partea autorităților elene. Aceste informații suplimentare au fost furnizate în termen de șase săptămâni de la data cererii. Termenul de 12 săptămâni de la data primirii cererii complete, în cursul căruia Comisia ar trebui să finalizeze evaluarea conformității cererii cu condițiile de acordare a unei contribuții financiare, expiră la 24 octombrie 2014.

Eligibilitatea cererii

Întreprinderile și beneficiarii în cauză

5.           Cererea se referă la 761 de lucrători disponibilizați de la Sprider Stores S.A., o întreprindere care activează în sectorul economic încadrat la NACE Rev. 2 diviziunea 47 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”). Magazinele respective erau situate în regiunile de nivel NUTS[4] 2 Κεντρική Μακεδονία (Macedonia centrală) (EL12) și Aττική (Attica) (EL30).

Criterii de intervenție

6.           Autoritățile elene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia se solicită disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective.

7.           Perioada de referință de patru luni este cuprinsă între 17 noiembrie 2013 și 17 martie 2014.

8.           Cererea se referă la 703 lucrători disponibilizați[5] de la Sprider Stores în decursul perioadei de referință de patru luni.

Calcularea disponibilizărilor și a cazurilor de încetare a activității

9.           Toate disponibilizările au fost calculate de la data încetării de facto a contractului de muncă sau de la data expirării acestuia.

Beneficiari eligibili

10.         Pe lângă lucrătorii deja menționați, printre beneficiarii eligibili se numără 58 de lucrători disponibilizați înainte de perioada de referință de patru luni. Acești lucrători au fost disponibilizați după anunțul general cu privire la disponibilizările preconizate la 30 septembrie 2013. Se poate stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul (intrarea în faliment a întreprinderii) care a declanșat disponibilizările în decursul perioadei de referință.

11.         Numărul total de beneficiari eligibili este așadar de 761.

Legătura dintre disponibilizări și criza economică abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009

12.         Pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și criza financiară și economică mondială abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009, Grecia susține că economia elenă se află, pentru al șaselea an consecutiv (2008-2013), în recesiune profundă. În conformitate cu ELSTAT, autoritatea statistică elenă, începând cu 2008, PIB-ul Greciei a scăzut cu 25,7 puncte procentuale, consumul public cu 21 de puncte procentuale și consumul privat cu 32,3 puncte procentuale, în timp ce rata șomajului a crescut cu 20,6 puncte procentuale.

13.         În plus, scăderea PIB-ului a mărit discrepanța între PIB-ul pe cap de locuitor în Grecia și PIB-ul pe cap de locuitor din UE, anulând progresele înregistrate în procesul de convergență economică realizate de Grecia în perioada 1995-2007.

14.         Mai mult, pentru a face față plăților datoriei externe, în 2008 guvernul elen a luat măsuri nepopulare, cum ar fi majorarea veniturilor fiscale, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea salariilor angajaților din sectorul public. Salariile din sectorul privat au fost, de asemenea, reduse, în încercarea de a spori competitivitatea economiei elene. Începând cu 2008, mii de întreprinderi și-au încetat activitățile și au fost închise, concediindu-și personalul, iar mii de persoane care desfășurau o activitate independentă și-au încetat activitățile, contribuind la creșterea abruptă a șomajului. Un efect imediat al veniturilor reduse a fost scăderea consumului.

15.         În 2009, scăderea consumului casnic din Grecia a urmat aceeași tendință negativă ca în UE-27. În 2010 și în 2011, a existat o redresare a consumului casnic la nivelul UE-27, urmată de o scădere în 2012. Consumul casnic din Grecia se află în scădere de la începutul crizei financiare și economice, iar cifrele se înrăutățesc în fiecare an.

Consumul casnic (evoluție în % față de anul precedent)

|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012

UE- 27 || 0,44 || -1,67 || 1,04 || 0,26 || -0,74

Grecia || 4,67 || -1,91 || -6,39 || -7,91 || -9,07

16.         Potrivit raportului ELSTAT referitor la venitul casnic și la condițiile de viață, 23 % dintre greci s-au situat sub pragul sărăciei[6] în 2012.

17.         Până în prezent, sectorul comerțului cu amănuntul a făcut obiectul altor trei cereri FEG[7] depuse tot în contextul crizei economice și financiare mondiale.

Evenimentele care au condus la disponibilizări și la încetarea activității

18.         Conform autorităților elene, evenimentele care au dus la concedieri au fost în principal în număr de două: (1) scăderea veniturilor casnice disponibile - din cauza creșterii sarcinii fiscale, a scăderii salariilor (atât ale angajaților privați, cât și publici) și a creșterii șomajului — având ca rezultat o scădere drastică a puterii de cumpărare; (2) reducerea drastică a creditelor acordate întreprinderilor și persoanelor fizice din cauza lipsei de lichidități din băncile elene. Conform Băncii Greciei, ritmul anual de creștere a împrumuturilor acordate gospodăriilor și întreprinderilor (cu excepția întreprinderilor financiare) a fost negativ începând cu 2010, din cauza lipsei de lichidități a băncilor elene.

19.         Întreprinderea Sprider Stores a fost înființată în 1971; în 1999, grupul Hajioannou a cumpărat 80 % din Sprider Store și astfel a început extindere a întreprinderii care a devenit cel mai mare lanț multinațional de modă din Grecia, după cum se anunța cu mândrie pe site-ul său de internet[8]. În 2000 a fost creată filiala Sprider Bulgaria pentru a se asigura o mai bună reprezentare a grupului în zona balcanică. Șapte ani mai târziu, în 2007, întreprinderea și-a extins prezența în Europa de Sud-Est prin deschiderea a cinci magazine în România, a unui magazin în Lemesos (Cipru) și a altuia în Sofia (Bulgaria). În anul următor, Sprider Stores a deschis alte 21 de magazine în Grecia, (10 în Atena și Salonic și 11 în restul țării) și 16 în străinătate, în România, Bulgaria, Cipru, Polonia și Serbia. În 2009, societatea avea o rețea de 114 de magazine de îmbrăcăminte, 1 500 de angajați și o cifră de afaceri de 150 de milioane EUR.

20.         Din cauza scăderii puterii de cumpărare a gospodăriilor în urma declinului economiei elene pe parcursul crizei economice și financiare, cererea de produse, altele decât alimentele de bază, a scăzut semnificativ, iar cifra de afaceri a Sprider Stores a început să se reducă la rândul său.

Cifra de afaceri a lanțului de magazine Sprider Stores(2009-2013) În milioane de euro

2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013[9]

150,01 || 138,03 || 112,15 || 77,70 || 22,36

21.         O altă consecință a recesiunii economiei elene a fost deficitul fluxului de numerar. Pentru a remedia această situație, Sprider Stores a solicitat ajutor financiar din partea băncilor, dar fără succes. Potrivit presei, aceasta a fost principalul argument furnizat de Sprider Stores atunci când a anunțat că-și va înceta activitatea[10].

22.         Reducerea cifrei de afaceri rezultate în urma scăderii consumului, combinată cu înăsprirea condițiilor de creditare a făcut ca încercările Sprider Stores de a găsi o soluție să fie nefructuoase și a determinat întreprinderea să recurgă la declanșarea procedurii de faliment, fapt care a antrenat disponibilizări ulterioare.

Impactul preconizat al disponibilizărilor asupra economiei și ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național

23.         Întrucât lanțul Sprider Stores era prezent în toate regiunile Greciei, disponibilizările sunt repartizate pe întreg teritoriul țării. Autoritățile elene susțin că disponibilizările din cadrul Sprider Stores vor agrava și mai mult situația șomajului în general, care s-a deteriorat deja din cauza crizei economice și financiare și pare a fi deosebit de fragilă. Grecia are cele mai ridicate rate ale șomajului dintre statele membre ale UE.

Rata șomajului

Sursa: Eurostat[11]

24.         Majoritatea disponibilizărilor (64 %) sunt concentrate în Macedonia Centrală și Attica. În cel de-al patrulea trimestru al anului 2013, rata șomajului a fost în ambele teritorii mai mare decât media națională (27,5 %). În regiunea Attica, rata șomajului a fost de 28,2 %, iar în Macedonia centrală de 30,3 %[12]. În plus, în ambele regiuni oferta de locuri de muncă este limitată în raport cu numărul mare de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Prin urmare, peste 70 % dintre șomeri nu au fost angajați timp de mai mult de 12 luni. În Macedonia centrală, situația tinerilor solicitanți de locuri de muncă este deosebit de dramatică, având în vedere că rata șomajului în rândul tinerilor este de 60,4 %.

25.         Pe lângă aceasta, Attica reprezintă 43 % din PIB-ul Greciei. Prin urmare, închiderea întreprinderilor cu sediul în această regiune afectează economia elenă în ansamblu.

Beneficiari vizați și acțiuni propuse

Beneficiari vizați

26.         Se estimează că numărul lucrătorilor vizați care vor beneficia de măsuri se ridică la 761 de persoane. Defalcarea acestor lucrători vizați în funcție de sex, naționalitate și grupă de vârstă este următoarea:

Categoria || Numărul de beneficiari vizați

Sexul: || Bărbați: || 112 || (14,7 %)

|| Femei: || 649 || (85,3 %)

Cetățenie: || Cetățeni ai UE: || 761 || (100,00 %)

|| Cetățeni din afara UE: || 0 || (0,00 %)

Grupa de vârstă: || 15-24 ani: || 37 || (4,9 %)

|| 25-29 ani: || 171 || (22,5 %)

|| 30-54 ani: || 549 || (72,1 %)

|| 55-64 ani: || 4 || (0,5 %)

|| peste 64 ani: || 0 || (0,00 %)

27.         Totodată, autoritățile elene vor furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 550 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta mai mică de 30 ani la data depunerii cererii, dat fiind faptul că 682 de disponibilizări, menționate la punctul (8), au loc în regiuni de nivel NUTS 2 care sunt eligibile în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”[13].

28.         Numărul total estimat de beneficiari vizați care ar trebui să participe în cadrul măsurilor, inclusiv tinerii NEET, este, prin urmare, de 1 311.

Eligibilitatea acțiunilor propuse

29.         Serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor disponibilizați și NEET cuprind acțiunile enumerate mai jos.

– Orientare profesională: Această măsură de însoțire, care va fi oferită tuturor participanților, cuprinde următoarele etape:

1 Informații oferite tinerilor NEET. Spre deosebire de cei 761 de lucrători vizați, care sunt deja identificați (foști lucrători, din cadrul Sprider Stores), grupul de tineri NEET vizați nu a fost încă definit. Printre alte criterii pentru selectarea tinerilor NEET vizați, autoritățile elene vor utiliza criterii aliniate celor incluse în planul de punere în aplicare a garanției pentru tineret din Grecia (și anume: tineri expuși riscului de excluziune, nivelul veniturilor din gospodărie, nivelul de studii, durata șomajului etc.), precum și cereri de exprimare a interesului. În acest scop, ele intenționează să lanseze campanii de informare îndreptate în mod specific către tinerii NEET.

2 Admitere și înregistrare. Prima măsură oferită tuturor participanților (lucrători și tineri NEET) include informarea acestora cu privire la serviciile disponibile și la programele de formare profesională, precum și cu privire la competențele și formarea profesională necesare.

3 Evaluarea competențelor și documente personale și profesionale. Obiectivul este de a-i ajuta pe lucrători și pe tinerii NEET să-și identifice propriile competențe și oportunitățile legate de propriile lor interese, precum și să stabilească un plan realist de carieră. Evaluarea competențelor implică o consiliere intensivă și personalizată, structurată ca un plan alcătuit din diverse etape, în care lucrătorul și consilierul se concentrează asupra unui anumit aspect (de exemplu oportunități, interese, analiza motivațiilor și a așteptărilor, bariere etc.). În urma acestor evaluări, se realizează un document personal și profesional, care prezintă un rezumat al competențelor participantului, proiectul său individual și un plan de acțiune.

4 Sprijin în vederea căutării unui loc de muncă și orientare profesională. Acestea includ: (1) formare privind aspecte orizontale, cum ar fi dezvoltarea de competențe sociale, adaptarea la situații noi, procesul decizional;  (2) asistență în căutarea unui loc de muncă, inclusiv informații privind locurile de muncă disponibile, căutarea, în mod activ, a oportunităților locale și regionale de angajare, tehnici de căutare a unui loc de muncă și formare privind elaborarea de CV-uri și de scrisori de motivare, precum și privind modul în care trebuie să se pregătească un interviu pentru obținerea unui loc de muncă; (3) orientare profesională: consilierii vor furniza orientare profesională lucrătorilor concediați și îi vor îndrepta către ofertele de locuri de muncă specifice.

5 Orientare pentru încadrarea în muncă. De asemenea, consilierii îi vor însoți pe lucrători și pe tinerii NEET pe durata parcursului lor de formare și a punerii în aplicare a planurilor lor individuale de reinserție profesională. Participanții interesați să înființeze o afacere vor beneficia de sprijin și de consiliere generală în ceea ce privește spiritul antreprenorial în cadrul acestei măsuri de orientare profesională.

6 Monitorizare. Această etapă asigură o urmărire a participanților pe perioada de șase luni ulterioară perioadei de aplicare a măsurilor.

– Formarea profesională, recalificarea și formarea vocațională. Această măsură constă în furnizarea de cursuri de formare profesională pentru lucrători și pentru tinerii NEET care corespund necesităților lor, astfel cum au fost identificate în timpul activității de consultanță profesională, în domenii și în sectoare cu bune perspective de dezvoltare și care corespund unor nevoi recunoscute de pe piața muncii. Cursurile de formare ar putea, de asemenea, să fie completate de stagii.

– Contribuție la înființarea unei întreprinderi: Lucrătorii sau tinerii NEET care își înființează propria întreprindere vor primi până la 15 000 EUR drept contribuție pentru acoperirea costurilor de înființare. În Grecia, una dintre dificultățile majore cu care se confruntă antreprenorii care înființează o întreprindere este accesul la finanțare. Din cauza lipsei de numerar, băncile refuză cea mai mare parte a cererilor de împrumut. Această măsură vizează promovarea spiritului antreprenorial prin intermediul acestui sprijin financiar.

– Alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații pentru formare. Pentru a acoperi cheltuielile ocazionate de participarea la măsura de orientare profesională, beneficiarii vor primi câte 50 EUR pentru fiecare zi de participare. În timpul formării, alocația va fi de 6 EUR pe oră.

– Alocația de mobilitate. Lucrătorii sau tinerii NEET care acceptă un loc de muncă ce implică o schimbare de reședință vor primi o sumă forfetară de 2 000 EUR pentru acoperirea cheltuielilor necesare.

30.         Serviciile propuse, descrise aici, constituie măsuri active pe piața forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

31.         Autoritățile elene au furnizat informațiile necesare privind acțiunile care sunt obligatorii pentru întreprinderile vizate în virtutea legislației naționale sau în temeiul contractelor colective de muncă. Ele au confirmat că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui aceste acțiuni.

Bugetul estimat

32.         Costurile totale estimate sunt de 12 151 500 EUR, incluzând cheltuieli pentru servicii personalizate de 11 941 500 EUR și cheltuieli pentru activitățile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare de 210 000 EUR.

33.         Contribuția financiară totală solicitată din FEG este de 7 290 900 EUR (60 % din totalul costurilor).

Acțiuni || Numărul estimat de participanți || Costul estimat per participant (în EUR) (*) || Costuri totale estimate (în EUR) (**)

Servicii personalizate [Acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul privind FEG]

Orientare profesională || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Formarea profesională, recalificarea și formarea vocațională || 1 311 || 2 658 || 3 484 000

Contribuție pentru înființarea unei întreprinderi || 200 || 15 000 || 3 000 000

Subtotal (a): || — || 8 122 750

(68,02 %)

Alocații și stimulente [Acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG]

Alocație pentru căutarea unui loc de muncă || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Alocație de formare || 1 100 || 1 800 || 1 980 000

Alocație de mobilitate. || 100 || 2 000 || 200 000

Subtotal (b): || — || 3 818 750

(31,98 %)

Acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG

1. Activități pregătitoare || — || 40 000

2. Gestionare || — || 40 000

3. Informare și publicitate || — || 100 000

4. Control și raportare || — || 30 000

Subtotal (c): || — || 210 000

(1,73 %)

Costuri totale (a + b + c): || — || 12 151 500

Contribuție din FEG (60 % din costurile totale) || — || 7 290 900

(*) Pentru a evita zecimalele, costurile estimate per lucrător au fost rotunjite. Rotunjirile nu au însă niciun impact asupra costului total al fiecărei măsuri, care nu diferă de cel indicat în cererea prezentată de Grecia.

(**) Totalul nu corespunde din cauza rotunjirilor.

34.         Costurile acțiunilor identificate în tabelul de mai jos ca acțiuni în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG nu depășesc 35 % din costurile totale ale pachetului coordonat de servicii personalizate. Autoritățile elene au confirmat că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare.

35.         Autoritățile elene au confirmat că costurile investițiilor pentru activități independente, demararea de afaceri și preluarea întreprinderilor de către angajați nu vor depăși 15 000 EUR per beneficiar.

Perioada de eligibilitate a cheltuielilor

36.         Autoritățile elene au început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 1 septembrie 2014. Prin urmare, cheltuielile privind acțiunile menționate la punctul 29 sunt eligibile pentru o contribuție financiară din FEG de la 1 septembrie 2014 până la 1 septembrie 2016.

37.         Autoritățile elene au început înregistrarea cheltuielilor administrative pentru implementarea FEG la 15 iulie 2014. Prin urmare, cheltuielile privind acțiunile de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare sunt eligibile pentru o contribuție financiară din FEG de la 15 iulie 2014 până la 1 martie 2017.

Complementaritatea cu acțiunile finanțate prin fonduri naționale sau ale Uniunii

38.         Sursa de prefinanțare sau de cofinanțare națională este programul de investiții publice al Ministerului Dezvoltării.

39.         Autoritățile elene au confirmat că măsurile descrise mai sus care primesc o contribuție financiară din FEG nu vor beneficia în același timp de o contribuție financiară din partea altor instrumente financiare ale Uniunii.

Procedurile pentru consultarea beneficiarilor vizați sau a reprezentanților acestora sau a partenerilor sociali, precum și a autorităților locale și regionale

40.         Autoritățile elene au indicat faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu Federația elenă a angajaților din mediul privat. În mai 2014, cererea propusă a fost discutată în cadrul a două reuniuni cu partenerii sociali, care au fost consultați cu privire la diverse aspecte legate de conținutul pachetului integrat de măsuri.

Sisteme de gestionare și control

41.         Cererea conține o descriere a sistemului de gestionare și control, care specifică responsabilitățile organismelor implicate. Grecia a notificat Comisiei faptul că organismele care vor gestiona și vor controla contribuția financiară sunt cele care gestionează și controlează finanțarea din Fondul social european (FSE) în Grecia. Autoritatea de coordonare și de control al acțiunilor FSE (EYSEKT) va acționa în calitate de autoritate de gestionare, EDEL (Comisia de audit financiar) în calitate de autoritate de control, iar serviciul special al autorității de plată, în calitate de autoritate de certificare.

Angajamentele furnizate de statul membru în cauză

42.         Autoritățile elene au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

– principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

– cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările colective au fost respectate;

– acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– măsurile propuse vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

– contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea bugetară

43.         FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[14].

44.         După examinarea cererii în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și luând în considerare numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, Comisia propune mobilizarea unei sume de 7 290 900 EUR din FEG, care reprezintă 60 % din costurile totale ale măsurilor propuse, în scopul de a furniza o contribuție financiară pentru cerere.

45.         Decizia propusă de mobilizare a FEG va fi adoptată în comun de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[15].

Acte conexe

46.         În același timp cu prezentarea propunerii de decizie de mobilizare a FEG, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului și o propunere de transfer către linia bugetară corespunzătoare a sumei de 7 290 900 EUR.

47.         În același timp cu adoptarea prezentei propuneri de decizie de mobilizare a FEG, Comisia va adopta și o decizie privind o contribuție financiară, prin intermediul unui act de punere în aplicare care va intra în vigoare la data la care Parlamentul European și Consiliul adoptă decizia propusă de mobilizare a FEG.

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[16], în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[17], în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)       Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat datorită modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale care a făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009[18] sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)       FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)       La data de 6 iunie 2014, Grecia a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările[19] care au avut loc în cadrul Sprider Stores S. A. din Grecia, cerere pe care a completat-o cu informații suplimentare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește cerințele de stabilire a unei contribuții financiare din FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)       În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Grecia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și tinerilor  care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

(5)       Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 7 290 900 EUR ca răspuns la cererea depusă de Grecia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se mobilizează FEG pentru alocarea sumei de 7 290 900 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                       Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

[1]               JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

[2]               Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

[3]               În conformitate cu articolul 7 al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013.

[4]               Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).

[5]               În sensul articolului 3 litera (a) din Regulamentul privind FEG.

[6]               În Grecia, pragul sărăciei este de 5 708 EUR pe persoană pe an (pentru persoane fizice) și de 11 986 EUR pentru gospodării formate din doi adulți și doi copii cu vârste de până la 14 ani.

[7]               EGF/2010/016 ES Aragón retail. COM(2010) 615.

                EGF/2011/004 EL ALDI Hellas. COM(2011) 580.

                EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas. În prezent în curs de evaluare de către Comisie.

[8]               http://www.spriderstores.ro/values/

[9]               Primele nouă luni ale anului

[10]             Lanțul de magazine Sprider Stores își încetează activitatea după 32 de ani. „Această evoluție se datorează atitudinii recalcitrante și refuzului băncilor de a continua finanțarea”, a declarat compania. Sursa: www.ekathimerini.com

[11]             Code tsdec450

[12]             Sursa: ELSTAT. Sondajul privind forța de muncă din cel de-al patrulea trimestru al anului 2013.

[13]             Toate regiunile de nivel NUTS 2 din Grecia sunt eligibile în cadrul în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, cu excepția Ιόνια Νησιά (Insulele Ionice). Din numărul total de disponibilizări, 21 au avut loc în insulele Ionice, 13 la Corfu și 8 în Zakynthos.

[14]             JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

[15]             JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[16]             JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

[17]             JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

[18]             JO L 167, 29.6.2009, p.26.

[19]             În sensul articolului 3 litera (a) din Regulamentul privind FEG.

Top