Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0719(02)

Aviz în atenția persoanelor, grupurilor și entităților care figurează pe lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexa la Regulamentul (UE) nr. 687/2011 al Consiliului]

OJ C 212, 19.7.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 212/20


Aviz în atenția persoanelor, grupurilor și entităților care figurează pe lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

[a se vedea anexa la Regulamentul (UE) nr. 687/2011 al Consiliului]

2011/C 212/09

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Următoarele informații se supun atenției persoanelor, grupurilor și entităților care figurează pe lista prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 687/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 (1).

Consiliul Uniunii Europene a stabilit că motivele pentru includerea persoanelor, grupurilor și entităților care figurează pe lista sus-menționată de persoane, grupuri și entități care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (2) își păstrează valabilitatea. Prin urmare, Consiliul a hotărât să mențină respectivele persoane, grupuri și entități pe listă.

Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 prevede înghețarea tuturor fondurilor, a altor active financiare și resurse economice aparținând persoanelor, grupurilor și entităților vizate și că niciun fond, alte active financiare sau resurse economice nu pot fi puse la dispoziția acestora, în mod direct sau indirect.

Se atrage atenția persoanelor, grupurilor și entităților vizate asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) în cauză, astfel cum figurează în anexa la regulament, pentru a obține autorizația de a utiliza fondurile înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menționat. Lista actualizată a autorităților competente poate fi consultată la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Persoanele, grupurile și entitățile vizate pot adresa Consiliului o cerere pentru a obține expunerea de motive privind menținerea acestora pe lista sus-menționată (cu excepția cazului în care expunerea de motive le-a fost deja comunicată), la următoarea adresă:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Persoanele, grupurile și entitățile vizate pot adresa Consiliului, în orice moment, o cerere, însoțită de orice document justificativ, pentru reanalizarea deciziei de includere și menținere a acestora pe listă, la adresa sus-menționată. Cererile vor fi luate în considerare în momentul primirii. În acest sens, se atrage atenția persoanelor, grupurilor și entităților vizate asupra efectuării de revizuiri periodice ale listei de către Consiliu, în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziția comună 2001/931/PESC. Pentru ca cererile respective să fie luate în considerare în cadrul următoarei revizuiri, acestea trebuie înaintate în termen de două luni de la data publicării prezentului aviz.

Se atrage, de asemenea, atenția persoanelor, grupurilor și entităților vizate asupra posibilității de a contesta regulamentul Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 188, 19.7.2001, p. 2.

(2)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.


Top