EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0625(03)

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

OJ C 185, 25.6.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 185/10


Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

2011/C 185/05

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

SUSINA DI DRO

NR. CE: IT-PDO-0005-0779-30.06.2009

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denumire:

„Susina di Dro”

2.   Statul membru sau țara terță:

Italia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar:

3.1.   Tip de produs:

Clasa 1.6.

Fructe, legume și cereale în stare proaspătă sau prelucrate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1:

Denumirea de origine protejată „Susina di Dro” se referă la fructul proaspăt al cultivarului local „Prugna di Dro”, a cărui denumire comună este „Susina di Dro”.

În momentul comercializării, fructele proaspete trebuie să fie întregi, să aibă un aspect sănătos și proaspăt, să fie curate, lipsite de substanțe și de mirosuri străine, cu formă ovală, moderat alungită, să aibă pulpa compactă și să fie acoperite de pruina albicioasă caracteristică.

Coloritul tipic al fructelor proaspete este următorul:

pieliță de culoare de la roșu-violaceu la albastru-violet-închis, cu prezența unei patine de pruină și prezentând uneori mici suprafețe verzui;

pulpă de culoare galbenă sau verde-galbenă.

Caracteristici chimice:

 

zaharuri – valoare minimă la recoltare: 9,0 °Brix

 

polifenoli – valoare minimă: 900 mg/kg

Din punct de vedere al caracteristicilor organoleptice, prunele cu denumirea de origine protejată „Susina di Dro” se disting printr-un gust delicat, dulce-acidulat, aromat și prin consistența lor plăcută, păstoasă.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate):

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală):

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată:

Etapele de producție, curățare și ambalare trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată la punctul 4, pentru a se evita deteriorarea fructelor și apariția mucegaiului. În plus, închiderea rapidă a lanțului de producție influențează în mod pozitiv păstrarea stratului caracteristic de pruină care acoperă fructul.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.:

Fructele cu DOP „Susina di Dro” trebuie ambalate conform reglementărilor în vigoare. Toate tipurile de ambalaj trebuie închise cu ajutorul unei plase, al unei pelicule sau al unui capac.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea:

Pe ambalajele destinate comercializării produsului, trebuie să figureze mențiunea DOP „Susina di Dro”, însoțită de logo, conform descrierii de mai jos. Logoul reprezintă o prună stilizată, de culoare violetă, cu frunze colorate în verde și purtând următoarele mențiuni, cu caractere de culoare albă: „SUSINA DI DRO DOP” în centrul prunei și „DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA” pe marginea interioară a acesteia.

Logoul:

Image

În cadrul denumirii este interzisă adăugarea oricărei indicații de origine care nu este prevăzută în mod expres sau a unor indicații suplimentare care ar putea induce în eroare consumatorul.

4.   Delimitare concisă a ariei geografice:

Aria de producție a prunelor cu denumirea de origine protejată „Susina di Dro” cuprinde teritoriile următoarelor comune din provincia autonomă Trento: Arco, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Calavino, Cavedine, Fiavè, Dorsino, Drena, Dro, Lasino, Lomaso, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, San Lorenzo in Banale, Stenico, Tenno, Terlago, Vezzano și Trento, aceasta din urmă limitându-se la diviziunile Cadine, Sopramonte, Sant’Anna, Vigolo Baselga și Baselga del Bondone.

5.   Legătura cu aria geografică:

5.1.   Specificitatea ariei geografice:

Aria de producție a fructelor „Susina di Dro” DOP se caracterizează prin condiții climatice particulare, datorate, printre altele, prezenței Lacului Garda. Într-adevăr, deși situată în inima Alpilor, regiunea se bucură de temperaturi deosebit de blânde, după cum reiese din media anuală de 12,4 °C. Ea beneficiază de asemenea de o perioadă considerabilă de luminozitate, datorată prezenței aproape constante a unui cer senin: în medie, se înregistrează 10 ore de lumină pe zi, un total cumulat de 36 000 de secunde de lumină solară (medie calculată la data de 21 iunie a fiecărui an). Chiar și în lunile de iarnă, care în Italia prealpină, la fel ca și în Europa Centrală și de Vest, se disting printr-o nebulozitate accentuată, aici se înregistrează o medie lunară de 100-120 de ore de soare, cu alte cuvinte o medie de 3-4 ore de soare pe zi. Acest fenomen se datorează cu precădere periodicității sistemului vânturilor, mai exact alternării curenților descendenți formați în văi și a celor ascendenți (Òra del Garda) provenind dinspre lac. Acest vânt cald asigură seninătatea cerului și contracarează totodată acțiunea vânturilor reci din nord din timpul iernii, exercitând în același timp o acțiune benefică de atenuare a temperaturilor maxime de după-amiază din timpul verii, care, în absența sa, ar compromite componenta fenolică a fructului și acumularea de zaharuri. Iernile sunt deosebit de blânde în aria de producție a DOP „Susina di Dro”, iar verile nu prezintă decât ocazional perioade de secetă și de căldură excesivă. Aceste caracteristici se adaugă calităților pedologice deosebite ale terenurilor care, din punct de vedere geologic, sunt rezultatul formațiunilor sedimentare marine. În aproape întreaga zonă, terenul este caracterizat printr-o reacție moderat alcalină, condiție care favorizează disponibilitatea și dinamica elementelor minerale, în special absorbția de fosfor, calciu și magneziu.

5.2.   Specificitatea produsului:

„Susina di Dro” este un cultivar autohton de mare tradiție, cultivat din vechime în văile râului Sarca, unde s-a stabilizat din punct de vedere genetic.

Valoarea specifică a DOP „Susina di Dro” este determinată de conținutul de polifenoli. Aceștia influențează decisiv caracteristicile organoleptice, culoarea și gustul fructelor, fiind deopotrivă de mare interes farmacologic.

Fructele se caracterizează de asemenea prin conținutul minim de zaharuri, determinant în obținerea gustului dulce-acidulat tipic pentru acest ecotip local.

Atenția acordată particularităților acestui fruct în ceea ce privește conținutul de polifenoli și de zaharuri se reflectă în studii publicate începând din anul 1975. Această culegere de date, combinată cu unele studii mai recente de caracterizare, atestă faptul că proprietățile prunelor cu denumirea de origine protejată „Susina di Dro” au fost concret recunoscute în trecut și sunt confirmate în prezent.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP):

Cultivarul local „Prugna di Dro” a fost selecționat de-a lungul secolelor grație priceperii agricole a țăranilor din aria de producție, care obțineau noile plante pornind în principal de la semințe sau de la vlăstare, exercitând un control și o presiune constante în vederea unei ameliorări genetice în masă bazate pe observarea caracteristicilor fenotipice legate în principal de caracteristicile de producție ale culturilor și de caracteristicile organoleptice ale fructelor.

Elaborarea și acumularea de polifenoli și zaharuri în fructele cu DOP „Susina di Dro” sunt puternic corelate cu clima din aria de producție și, în special, cu cantitatea de radiații solare de care beneficiază plantele și cu temperatura ambiantă. Acești factori climatici joacă un rol major în ceea ce privește nivelul și ritmul de activitate al enzimelor implicate în metabolismul fenolic și în mecanismele de fotosinteză care sunt hotărâtoare pentru acumularea de carbohidrați și, deci, de zaharuri.

Aceste fenomene biologice sunt legate de condițiile de mediu deosebit de favorabile din aria de producție, datorate acțiunii atenuante a lacului Garda (cel mai mare lac italian) și a brizei sale. O importanță deosebită o are briza caracteristică, cunoscută sub denumirea de „Òra del Garda”, a cărei prezență se face simțită în orele după-amiezii; ea asigură seninătatea cerului și atenuează temperaturile maxime din timpul verii.

Acumularea de pigmenți în coajă – antocianii responsabili pentru colorarea în albastru-violet – depinde în mare măsură de proporția de radiații incidente de care beneficiază fructele, în timp ce conținutul de zahăr este legat de temperaturile ambientale care, atenuate de acțiunea brizelor, evită stresul asupra culturilor.

În aria de producție a prunelor cu DOP „Susina di Dro”, această cultură dobândește o importanță fundamentală chiar și din punct de vedere socioeconomic, comparabilă cu cea a viței-de-vie și a mărului.

De secole, cultura prunelor face parte integrantă din cultura ariei de producție, după cum o demonstrează citarea sa în cele 42 de capitole ale „Carte di Regola” (coduri de practică) ale „Piano del Sarca”, datând din 1284.

Mai recent, întreaga comunitate din Valle del Sarca, dintotdeauna sensibilă la valorizarea calității specifice a DOP „Susina di Dro”, a desfășurat activități în plan cultural, în contextul unei sinergii turistice, teritoriale și agroalimentare. Printre inițiativele cele mai semnificative se numără „Settimana del Prugno Fiorito di Dro” (Săptămâna prunului înflorit de la Dro), eveniment organizat de la începutul anilor '70, care a condus apoi la o manifestare mai modernă, desfășurată în luna august, denumită „Dro: il tempo delle prugne” (Dro: vremea prunelor).

Trimitere la publicarea caietului de sarcini:

[Articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

Administrația actuală a deschis procedura națională de opoziție, prin publicarea propunerii de recunoaștere a denumirii de origine protejate „Susina di Dro” în Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nr. 100 din 2 mai 2009.

Textul consolidat al caietului de sarcini poate fi consultat accesând website-ul:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

sau

accesând direct pagina de internet a Ministerului Politicilor Agricole, Alimentare și Forestiere (http://www.politicheagricole.it) și făcând clic pe „Prodotti di Qualità” (produse de calitate) în partea stângă a ecranului și apoi pe „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE [regolamento (CE) n. 510/2006]” [„Caiete de sarcini ale produselor supuse analizei UE, Regulamentul (CE) nr. 510/2006”].


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


Top