EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Avizul Băncii Centrale Europene din 4 iulie 2011 cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și încheierea Acordului monetar între Uniunea Europeană și Republica Franceză, cu referire la păstrarea euro ca monedă în Saint-Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 213/21


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 iulie 2011

cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și încheierea Acordului monetar între Uniunea Europeană și Republica Franceză, cu referire la păstrarea euro ca monedă în Saint-Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Introducere și temei juridic

La 29 iunie 2011, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea și încheierea Acordului monetar între Uniunea Europeană și Republica Franceză, cu referire la păstrarea euro ca monedă în Saint-Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană (1), (denumită în continuare „decizia propusă”) și cu privire la textul acordului monetar anexat la decizia propusă.

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece decizia propusă se referă la un acord monetar care intră în domeniul de aplicare al articolului 219 alineatul (3) din Tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

BCE apreciază decizia propusă, întrucât textul acordului monetar anexat reflectă în mod corespunzător observațiile și propunerile de redactare ale BCE din Avizul CON/2011/22 al BCE din 11 martie 2011 cu privire la o recomandare de decizie a Consiliului privind modalitățile de negociere a acordului monetar cu Republica Franceză, care acționează în numele colectivității franceze de peste mări Saint-Barthélemy (2), și poziția BCE exprimată în cursul procesului de negociere.

Cu toate acestea, BCE are propuneri de redactare specifice cu privire la decizia propusă, cu scopul de a asigura consecvența dintre Decizia Consiliului privind modalitățile de negociere a acordului monetar cu Republica Franceză, care acționează în numele colectivității franceze de peste mări Saint-Barthélemy (3), și decizia propusă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 4 iulie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 360 final.

(2)  Publicat simultan cu prezentul aviz.

(3)  Nepublicată încă.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

A patra referire (nouă)

Nu există text.

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,”

Explicație

Modificarea propusă este necesară pentru a reflecta faptul că actul Uniunii este adoptat în conformitate cu articolul 127 alineatul (4) și cu articolul 282 alineatul (5) din Tratat, care prevăd obligația de a consulta BCE cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care țin de competențele sale.

Modificarea 2

Considerentul 3

„(3)

La 13 aprilie 2011, Consiliul a autorizat Comisia, acționând în asociere cu Banca Centrală Europeană și cu acordul acesteia în domeniile care țin de competența sa, să negocieze cu Republica Franceză, care acționează în numele colectivității franceze de peste mări Saint-Barthélemy, în vederea încheierii unui acord monetar. Un astfel de acord a fost parafat la data de 30 mai 2011.”

„(3)

La 13 aprilie 2011, Consiliul a autorizat Comisia, , să negocieze cu Republica Franceză, care acționează în numele colectivității franceze de peste mări Saint-Barthélemy, să asocieze pe deplin BCE la negocieri și să îi solicite acordul în domeniile care țin de competențele sale, în vederea încheierii unui acord monetar. Un astfel de acord a fost parafat la data de 30 mai 2011.”

Explicație

Modificarea propusă este necesară în vederea asigurării conformității deciziei propuse cu considerentul 6 și cu articolul 1 din Decizia Consiliului privind modalitățile de negociere a acordului monetar cu Republica Franceză, care acționează în numele colectivității franceze de peste mări Saint-Barthélemy  (2).


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  Nepublicată încă.


Top