EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Avizul Băncii Centrale Europene din 4 martie 2011 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (text codificat) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 114/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 martie 2011

cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (text codificat)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Introducere și temei juridic

La 26 ianuarie 2011, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (text codificat) (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) prima liniuță și pe articolul 128 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus se referă la valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

Regulamentul propus reprezintă o codificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (2). Nicio modificare de fond nu a fost adusă normelor existente cu privire la valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro.

Deși BCE apreciază în general exercițiul de codificare, aceasta constată că metoda codificării nu permite modificarea pe fond a Regulamentului (CE) nr. 975/98. Totuși, BCE apreciază că este necesară modificarea specificațiilor tehnice prevăzute în anexa I la regulamentul propus, astfel cum este explicat în anexă.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 4 martie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 691 final.

(2)  Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 10, vol. 1, p. 117.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificarea propusă de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 13 din regulamentul propus

„(13)

Din toate specificațiile tehnice privind monedele euro, singura valoare cu caracter indicativ este cea care reprezintă grosimea, având în vedere că grosimea reală a unei monede depinde de valorile prevăzute pentru diametru și greutate,”

Explicație

Deși se poate ca în 1998, când au fost adoptate pentru prima dată specificațiile tehnice ale monedelor euro care urmau să intre în circulație, să fi fost posibilă doar adoptarea unor valori indicative referitoare la diametrul monedelor, BCE recomandă înlocuirea acestor valori indicative cu valorile concrete ale diametrului monedelor euro, care sunt bine cunoscute și utilizate ca valori de referință de monetării pentru producerea monedelor.

Modificarea 2

Anexa I la regulamentul propus

„Specificații tehnice menționate la articolul 1

Valoare unitară (euro)

(…)

Diametru (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„Specificații tehnice menționate la articolul 1

Valoare unitară (euro)

(…)

Diametru (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Explicație

Anexa I la regulamentul propus reproduce tabelul cuprins în articolul 1 la Regulamentul (CE) nr. 975/98. În acest tabel diametrul monedelor este indicat în a treia coloană, cu o notă de subsol care precizează că valorile referitoare la grosime au caracter indicativ. Deși se poate ca în 1998, când au fost adoptate pentru prima dată specificațiile tehnice ale monedelor euro care urmau să intre în circulație, să fi fost posibilă doar adoptarea acestor valori indicative referitoare la diametrul monedelor, BCE recomandă înlocuirea acestor valori indicative cu valorile concrete ale diametrului monedelor euro, care sunt bine cunoscute și utilizate ca valori de referință de monetării pentru producerea monedelor.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  Valorile referitoare la grosime au caracter indicativ”

(3)  


Top